Rolul si Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Rolul si Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 113 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Sebastian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Capitolul I
Notiuni generale
1. Precizari prealabile pg. 1
2. Notiunea de administrator pg. 3
3. Acceptiunile termenului de administrator pg. 6
Capitolul II
Rolul administratorului în organizarea si functionarea societatilor comerciale
1. Conditiile necesare pentru numirea administratorului pg. 8
1.1. Calitatea de administrator pg. 8
1.2. Conditiile referitoare la persoanele fizice pg. 9
1.2.1. Capacitatea juridica a administratorului pg. 9
1.2.2. Onorabilitatea administratorului pg. 11
1.2.3. Cetatenia administratorului pg. 13
1.2.4. Calitatea de asociat a administratorului pg. 13
1.2.5. Cumulul calitatii de administrator la mai multe societati
comerciale pg. 16
1.2.6. Cumulul calitatii de administrator cu cea de salariat al
societatii comerciale pg. 17
1.3. Conditiile referitoare la numirea administratorului persoana
juridica pg. 21
2. Desemnarea administratorilor pg. 22
3. Durata functiei de administrator. Realegerea administratorilor pg. 24
3.1. Durata functiei de administrator pg. 24
3.2. Realegerea administratorilor pg. 25
4. Publicitatea numirii administratorilor pg. 25
5. Natura raportului juridic dintre administrator si societatea
comerciala pg. 26
6. Obligatiile si puterile administratorului pg. 33
6.1. Obligatiile administratorului pg. 33
6.1.1. Obligatiile administratorului în contextul constituirii
societatii comerciale pg. 33
6.1.2. Obligatiile administratorului în contextul functionarii
societatii comerciale pg. 35
6.2. Puterile administratorilor pg. 38
6.2.1. Puterea de reprezentare pg. 38
6.2.2. Puterea de administrare pg. 40
7. Încetarea functiei de administrator pg. 41
7.1. Revocarea administratorului pg. 41
7.2. Alte cauze de încetare a functiei administratorului pg. 46
Capitolul III
Raspunderea juridica a administratorilor societatilor comerciale
1. Precizari prealabile pg. 47
2. Raspunderea civila a administratorului pg. 48
2.1. Consideratii generale pg. 48
2.2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorului pg. 49
2.3. Raspunderea civila a administratorului fata de societate pg. 51
2.4. Raspunderea civila a administratorului fata de terti pg. 55
2.5. Raspunderea civila a administratorului în caz de faliment a societatii pg. 59
2.5.1. Precizari prealabile pg. 59
2.5.2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorilor în caz de
faliment a societatii pg. 60
2.5.3. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a administratorilor
în reglementarea Legii nr. 64/1995 pg. 61
2.5.4. Procedura de angajare a raspunderii civile patrimoniale a
administratorului în cazul falimentului societatii pg. 64
2.6. Actiunea în responsabilitate civila împotriva administratorului pg. 64
2.7. Cauzele de înlaturare a raspunderii civile a administratorului pg. 65
3. Raspunderea penala a administratorilor pg. 66
3.1. Comentarii generale privind notiunea de raspundere penala pg. 66
3.2. Unele aspecte privind raspunderea penala a administratorilor si
implicatiile acesteia asupra societatii comerciale pg. 67
3.3. Cumulul raspunderii penale cu raspunderea civila a administratorului pg. 70
3.4. Cauzele care înlatura sau exclud raspunderea penala a
administratorului pg. 72
3.5. Infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 în care administratorii au
calitate de subiecti activi pg. 74
3.5.1. Aspecte generale si comune ale infractiunilor prevazute de
Legea nr. 31/1990 în care administratorii au calitatea de subiecti
activi ai infractiunii pg. 77
3.5.2. Înfractiunea de bancruta frauduloasa – infractiune specifica
în materia societatilor comerciale pg. 79
3.6. Raspunderea penala a administratorilor societatii aflata în faliment pg. 81
4. Raspunderea contraventionala a administratorilor societatilor
comerciale pg. 82
4.1. Specificul raspunderii contraventionale a administratorilor societatilor
comerciale pg. 82
4.2. Aspecte generale privind formele raspunderii contraventionale a
administratorilor si consecintele raspunderii asupra societatii
comerciale pg. 84
Capitulul IV
Concluzii si propuneri pg. 85
Anexa I
Modificarile si completarile aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea
nr. 161/2003 cu privire la administratorii societatilor comerciale pg. 88
Bibliografie selectiva pg. 95

Extras din document

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE

1. PRECIZARI PREALABILE

Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un organism autonom,caruia legea i-a conferit personalitate juridica.În doctrina, societatea comerciala este definita ca fiind „o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica , în care asociatii se înteleg sa puna în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert , în scopul realizarii si împartirii beneficiilor rezultate”.Conditiile necesare constituirii societatilor comerciale si regimul juridic aplicabil functionarii acestora sunt cuprinse în Legea nr. 31/1990(titlul II si titlul III)

Cât priveste functionarea societatilor comerciale, aceasta vizeaza în principal analiza a doua institutii care alcatuiesc„ centrul motor vital al functionarii societatilor comerciale” : adunarea generala si administrea societatii.

Vointa unei societati comerciale, ca persoana juridica,este determinata de voturile persoanelor care compun aceasta entitate colectiva, iar aceste voturi se exprima în cadrul adunarilor generale a asociatilor ,respectiv a actionarilor.

Deciziile adoptate de asociati(sau de actionari dupa caz, în functie de forma juridica a societatii), sunt puse în executare prin intermediul organelor de administrare ,altfel spus , vointa sociala este adusa la îndeplinire prin actele juridice ale organului executiv (de gestiune),care este administratorul sau administratorii societatii.

Dupa cum s-a constat în doctrina nu este exclus ca, într-un mod practic, administratorii (mai ales în cazul societatilor mari)sa elaboreze si sa concretizeze ei însisi „vointa colectiva” din perspectiva atributiilor lor de organizare a adunarilor generale si a asociatilor observându-se :„o tendinta accentuata de trecere de la adunarea generala a asociatilor la consiile de administratie , a atributiilor ce tin de orientarea economica si de piatia a societatii, dat fiind faptul ca mediul afacerilor devine tot mai profesionalizat si mai dinamic, pentru aceasta fiind necesar ca deciziile de factura economica si comerciala sa fie concentrate în cât mai putine mâini, pentru a fi cât mai dinamice”

Pornindu-se de la rolul administratorilor în cadrul societatilor comerciale, în doctrina s-a aratat ca notiunea de „vointa colectiva” este improprie si în acest sens ar fi mai adecvata sintagma de „ interes majoritar”, care devine, în baza legii, interesul societatii.Aceasta deoarece, vointa colectiva ia nastere în cadrul adunarii asociatilor si nu reprezinta suma vointelor individuale ori rezultanta lor, ci este consecinta unui „compromis între diferitele interese individuale ale asociatilor (actionarilor) care reprezinta majoritatea capitalului social (cu unele exceptii, când vointa colectiva trebuie sa fie un compromis între interesele tuturor asociatilor)”

În plan legislativ ,aceasta tendinta este recunoscuta prin prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale , care permite actionarilor delegarea unora dintre atributiile adunarii generale extraordinare administratorilor (mutarea sediului social,schimbarea obiectului de activitate ,marirea capitalului social , reducerea ori reîntregirea sa prin emiterea de noi actiuni , conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta) –art. 114 cu trimitere la art. 113 literele b,c,e,f,l, din Legea nr. 31/1990

Controlul gestiunii administratorilor se realizeaza de catre asociati, ori în anumite cazuri, de un organ specializat si anume: cenzorii societatii.

Trebuie precizat ca de la o forma juridica de societate comerciala la alta, legea stabileste care sunt organele societatii si conditiile de organizare si functionare, precum si atributiile lor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul si Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

Facultatea De Drept Si Sociologie Specializarea: Drept Lucrare De Diploma