Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

Licență
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 38905
Mărime: 121.66KB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Voinea
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Sebastian
Facultatea De Drept Si Sociologie Specializarea: Drept Lucrare De Diploma

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Notiuni generale
 3. 1. Precizari prealabile pg. 1
 4. 2. Notiunea de administrator pg. 3
 5. 3. Acceptiunile termenului de administrator pg. 6
 6. Capitolul II
 7. Rolul administratorului în organizarea si functionarea societatilor comerciale
 8. 1. Conditiile necesare pentru numirea administratorului pg. 8
 9. 1.1. Calitatea de administrator pg. 8
 10. 1.2. Conditiile referitoare la persoanele fizice pg. 9
 11. 1.2.1. Capacitatea juridica a administratorului pg. 9
 12. 1.2.2. Onorabilitatea administratorului pg. 11
 13. 1.2.3. Cetatenia administratorului pg. 13
 14. 1.2.4. Calitatea de asociat a administratorului pg. 13
 15. 1.2.5. Cumulul calitatii de administrator la mai multe societati
 16. comerciale pg. 16
 17. 1.2.6. Cumulul calitatii de administrator cu cea de salariat al
 18. societatii comerciale pg. 17
 19. 1.3. Conditiile referitoare la numirea administratorului persoana
 20. juridica pg. 21
 21. 2. Desemnarea administratorilor pg. 22
 22. 3. Durata functiei de administrator. Realegerea administratorilor pg. 24
 23. 3.1. Durata functiei de administrator pg. 24
 24. 3.2. Realegerea administratorilor pg. 25
 25. 4. Publicitatea numirii administratorilor pg. 25
 26. 5. Natura raportului juridic dintre administrator si societatea
 27. comerciala pg. 26
 28. 6. Obligatiile si puterile administratorului pg. 33
 29. 6.1. Obligatiile administratorului pg. 33
 30. 6.1.1. Obligatiile administratorului în contextul constituirii
 31. societatii comerciale pg. 33
 32. 6.1.2. Obligatiile administratorului în contextul functionarii
 33. societatii comerciale pg. 35
 34. 6.2. Puterile administratorilor pg. 38
 35. 6.2.1. Puterea de reprezentare pg. 38
 36. 6.2.2. Puterea de administrare pg. 40
 37. 7. Încetarea functiei de administrator pg. 41
 38. 7.1. Revocarea administratorului pg. 41
 39. 7.2. Alte cauze de încetare a functiei administratorului pg. 46
 40. Capitolul III
 41. Raspunderea juridica a administratorilor societatilor comerciale
 42. 1. Precizari prealabile pg. 47
 43. 2. Raspunderea civila a administratorului pg. 48
 44. 2.1. Consideratii generale pg. 48
 45. 2.2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorului pg. 49
 46. 2.3. Raspunderea civila a administratorului fata de societate pg. 51
 47. 2.4. Raspunderea civila a administratorului fata de terti pg. 55
 48. 2.5. Raspunderea civila a administratorului în caz de faliment a societatii pg. 59
 49. 2.5.1. Precizari prealabile pg. 59
 50. 2.5.2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorilor în caz de
 51. faliment a societatii pg. 60
 52. 2.5.3. Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a administratorilor
 53. în reglementarea Legii nr. 64/1995 pg. 61
 54. 2.5.4. Procedura de angajare a raspunderii civile patrimoniale a
 55. administratorului în cazul falimentului societatii pg. 64
 56. 2.6. Actiunea în responsabilitate civila împotriva administratorului pg. 64
 57. 2.7. Cauzele de înlaturare a raspunderii civile a administratorului pg. 65
 58. 3. Raspunderea penala a administratorilor pg. 66
 59. 3.1. Comentarii generale privind notiunea de raspundere penala pg. 66
 60. 3.2. Unele aspecte privind raspunderea penala a administratorilor si
 61. implicatiile acesteia asupra societatii comerciale pg. 67
 62. 3.3. Cumulul raspunderii penale cu raspunderea civila a administratorului pg. 70
 63. 3.4. Cauzele care înlatura sau exclud raspunderea penala a
 64. administratorului pg. 72
 65. 3.5. Infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 în care administratorii au
 66. calitate de subiecti activi pg. 74
 67. 3.5.1. Aspecte generale si comune ale infractiunilor prevazute de
 68. Legea nr. 31/1990 în care administratorii au calitatea de subiecti
 69. activi ai infractiunii pg. 77
 70. 3.5.2. Înfractiunea de bancruta frauduloasa – infractiune specifica
 71. în materia societatilor comerciale pg. 79
 72. 3.6. Raspunderea penala a administratorilor societatii aflata în faliment pg. 81
 73. 4. Raspunderea contraventionala a administratorilor societatilor
 74. comerciale pg. 82
 75. 4.1. Specificul raspunderii contraventionale a administratorilor societatilor
 76. comerciale pg. 82
 77. 4.2. Aspecte generale privind formele raspunderii contraventionale a
 78. administratorilor si consecintele raspunderii asupra societatii
 79. comerciale pg. 84
 80. Capitulul IV
 81. Concluzii si propuneri pg. 85
 82. Anexa I
 83. Modificarile si completarile aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea
 84. nr. 161/2003 cu privire la administratorii societatilor comerciale pg. 88
 85. Bibliografie selectiva pg. 95

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE

1. PRECIZARI PREALABILE

Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un organism autonom,caruia legea i-a conferit personalitate juridica.În doctrina, societatea comerciala este definita ca fiind „o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica , în care asociatii se înteleg sa puna în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert , în scopul realizarii si împartirii beneficiilor rezultate”.Conditiile necesare constituirii societatilor comerciale si regimul juridic aplicabil functionarii acestora sunt cuprinse în Legea nr. 31/1990(titlul II si titlul III)

Cât priveste functionarea societatilor comerciale, aceasta vizeaza în principal analiza a doua institutii care alcatuiesc„ centrul motor vital al functionarii societatilor comerciale” : adunarea generala si administrea societatii.

Vointa unei societati comerciale, ca persoana juridica,este determinata de voturile persoanelor care compun aceasta entitate colectiva, iar aceste voturi se exprima în cadrul adunarilor generale a asociatilor ,respectiv a actionarilor.

Deciziile adoptate de asociati(sau de actionari dupa caz, în functie de forma juridica a societatii), sunt puse în executare prin intermediul organelor de administrare ,altfel spus , vointa sociala este adusa la îndeplinire prin actele juridice ale organului executiv (de gestiune),care este administratorul sau administratorii societatii.

Dupa cum s-a constat în doctrina nu este exclus ca, într-un mod practic, administratorii (mai ales în cazul societatilor mari)sa elaboreze si sa concretizeze ei însisi „vointa colectiva” din perspectiva atributiilor lor de organizare a adunarilor generale si a asociatilor observându-se :„o tendinta accentuata de trecere de la adunarea generala a asociatilor la consiile de administratie , a atributiilor ce tin de orientarea economica si de piatia a societatii, dat fiind faptul ca mediul afacerilor devine tot mai profesionalizat si mai dinamic, pentru aceasta fiind necesar ca deciziile de factura economica si comerciala sa fie concentrate în cât mai putine mâini, pentru a fi cât mai dinamice”

Pornindu-se de la rolul administratorilor în cadrul societatilor comerciale, în doctrina s-a aratat ca notiunea de „vointa colectiva” este improprie si în acest sens ar fi mai adecvata sintagma de „ interes majoritar”, care devine, în baza legii, interesul societatii.Aceasta deoarece, vointa colectiva ia nastere în cadrul adunarii asociatilor si nu reprezinta suma vointelor individuale ori rezultanta lor, ci este consecinta unui „compromis între diferitele interese individuale ale asociatilor (actionarilor) care reprezinta majoritatea capitalului social (cu unele exceptii, când vointa colectiva trebuie sa fie un compromis între interesele tuturor asociatilor)”

În plan legislativ ,aceasta tendinta este recunoscuta prin prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale , care permite actionarilor delegarea unora dintre atributiile adunarii generale extraordinare administratorilor (mutarea sediului social,schimbarea obiectului de activitate ,marirea capitalului social , reducerea ori reîntregirea sa prin emiterea de noi actiuni , conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta) –art. 114 cu trimitere la art. 113 literele b,c,e,f,l, din Legea nr. 31/1990

Controlul gestiunii administratorilor se realizeaza de catre asociati, ori în anumite cazuri, de un organ specializat si anume: cenzorii societatii.

Trebuie precizat ca de la o forma juridica de societate comerciala la alta, legea stabileste care sunt organele societatii si conditiile de organizare si functionare, precum si atributiile lor.

Preview document

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 1
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 2
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 3
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 4
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 5
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 6
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 7
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 8
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 9
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 10
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 11
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 12
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 13
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 14
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 15
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 16
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 17
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 18
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 19
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 20
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 21
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 22
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 23
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 24
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 25
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 26
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 27
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 28
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 29
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 30
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 31
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 32
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 33
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 34
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 35
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 36
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 37
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 38
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 39
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 40
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 41
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 42
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 43
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 44
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 45
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 46
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 47
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 48
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 49
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 50
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 51
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 52
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 53
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 54
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 55
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 56
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 57
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 58
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 59
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 60
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 61
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 62
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 63
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 64
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 65
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 66
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 67
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 68
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 69
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 70
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 71
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 72
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 73
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 74
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 75
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 76
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 77
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 78
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 79
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 80
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 81
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 82
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 83
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 84
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 85
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 86
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 87
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 88
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 89
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 90
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 91
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 92
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 93
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 94
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 95
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 96
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 97
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 98
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 99
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 100
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 101
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 102
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 103
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 104
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 105
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 106
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 107
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 108
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 109
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 110
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 111
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 112
Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Rolul si Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Guvernanța corporativă în România

I. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ (GC) ÎN ŢĂRILE OECD - Principiile OECD cu privire la Guvernanţa Corporativă urmăresc armonizarea şi integrarea...

Administrarea societăților comerciale

Administrarea societatilor comerciale este reglementata de L.31\1990 cu modificarile ulterioare prin L.441\2006. Administrarea societatilor...

Raspunderea în Materia Faptelor de Concurența Neloială

Dreptul concurenței este în general definit în doctrina din țara noastră că fiind ansamblul de reglemantări menite să asigure, în raporturile de...

Registrele Societății

Introducere Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Guvernanța corporativă în România

I. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ (GC) ÎN ŢĂRILE OECD - Principiile OECD cu privire la Guvernanţa Corporativă urmăresc armonizarea şi integrarea...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

I. Societăţile comerciale la mod general 1.1. Istoric a) Perioada antică Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada...

Administrarea Societăților

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Pentru a-şi îndeplini rolul său economic, societatea comercială a fost concepută ca un organism autonom,...

Registrele Societății

Introducere Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al...

Răspunderea administratorilor societăților comerciale

CAPITOLUL I. Răspunderea administratorilor societăţilor comerciale 1.1 Reglementarea juridică a răspunderii administratorilor Conform art. 72...

Ai nevoie de altceva?