Toate licentele din domeniul Drept

 • Persoana adulta fara adapost

  REZUMAT Cine sunt persoanele adulte fără adăpost? Cum au ajuns să traiască în stradă și cum supraviețuiesc? Care sunt nevoile lor? Ce se poate face pentru ele? Acestea sunt întrebările la care dorește să găsească un răspuns prezenta lucrare, adecvat timpului și contextului social al municipiului Focșani. Fenomenul etichetării și culpabilizării lor de către opinia publică este frecvent, fiind binecunoscut și deseori utilizat termenul de boschetar, iar aceasta se datorează în primul rând...

 • Protectia copilului in legislatia romana si internationala

  INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a gândirii sociale, a apărut convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi. Cercetările efectuate cu privire la modul de organizare familială a societăților tribale au pus...

 • Identificarea persoanei dupa semnalmente

  Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor, urmăririi și reținerii învinuiților și a condamnaților care se sustrag de la executarea pedepsei, recunoașterii recidiviștilor, căutării persoanelor dispărute sau identificării cadavrelor necunoscute. Problema se pune și în domeniul civil: urmărirea pârâtului care se sustrage de la plata pensiei alimentare, recunoașterea unor martori care au semnat un...

 • Rolul si functiile statului

  INTRODUCERE Rolul statului consta, in principiu, in asigurarea, apararea si promovarea prin mijloacele prevazute in Constitutie si in celelalte legi a "interesului general" a "interesului public" a binelui comun inclusiv a "interesului individual". Dar, statul este un instrument special si specializat al poporului in primul rand pentru satisfacerea interesului general.Din nefericire intelesul interesului general difera de la un stat la altul, in raport de...

 • Omor calificat si uciderea la cererea victimei

  I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter of this license work there were introduced general the right to life, the rules of domestic criminal law and regulations of international criminal law, which protected this. The rules of domestic criminal law and regulations of international criminal law protect the most important of fundamental human rights approved and guaranteed...

 • Prevederile aplicabile obligatiei legale de intretinere in noul cod civil

  INTRODUCERE De-a lungul timpului, obligația de întreținere a făcut obiectul diferitelor studii și cercetări, precum și numeroaselor reglementări în legislație. De la bun început trebuie subliniat faptul că există mai multe categorii de persoane care au nevoie de întreținere, și aici putem exemplifica vârstnicii, așa cum este definită această categorie în Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice , precum și de copiii minori, așa cum aceștia sunt definiți în Legea...

 • Procedura de judecata in cauzele cu infractori minor

  Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a statelor moderne. Specificul fenomenului infracțional în rîndul minorilor evocă probleme deosebite de prevenire și combatere pentru că cauzalitatea acestuia este interacționată cu o mulțime de factori precum: lipsa experienței de viață a minorului cu consecința necomprehensiunii pe deplin a semnificației sociale, a conduitei sale periculoase pentru...

 • Procedura de solutionare a cauzelor cu infractori minori

  Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul timpului o tendintă ascendenta în ceea ce privește delincvența juvenilă. Cei mai multi dintre minori , au tendința să comită infracțiuni de violență, infracțiuni ce au legatură cu traficul de droguri, infracțiuni contra patrimoniului etc. , iar aceasta solicită o situație pe masura. Aceasta situatie, alarmanta, a determinat pe autorii de...

 • Analiza aspectelor criminologice ale traficului de fiinte umane

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în perioada antică cunoscînd apogeul manifestării sale în epoca sclavagistă, perioada în care vînzarea și cumpărarea de oameni reprezenta o relație economică dominantă și caracteristică epocii date. În ultimul deceniu, fenomenul traficului de ființe umane reprezentînd una dintre cele mai extinse forme de manifestare a criminalității, a devenit o...

 • Incheierea casatoriei si efectele acesteia

  INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de reglementare normativă ca element fundamental în buna dezvoltare și organizare a unei societăți. La baza familiei ca celulă a unei societăți se află moravurile, tradițiile și religia, normele legale nefiind altceva decât o expunere rigidă a regulilor împământenite după care oamenii și-au organizat viața. Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi...

 • Conditiile de fond si de forma ale contractului de vanzare

  INTRODUCERE Vânzarea, ca și contract civil, a apărut relativ târziu in evoluția omenirii. Înaintea sa a fost schimbul, trocul, care era practicat la scară largă, deși nu corespundea în integralitate cerințelor economice și sociale, valoarea bunurilor fiind de cele mai multe ori inegală, de natură a crea inechități în circuitul civil. Contractele au apărut ca necesitate într-un anumit stadiu de dezvoltare a societății spre a înlocui formele arhaice și greoaie de schimb. Nevoia de a asigura...

 • Aspecte crimonologice ale infractiunilor savarsite cu violenta

  Introducere: Am decis să redactez lucrarea de licență folosindu-mă de o temă de actualitate și bazându-mă pe un subiect care poate provoca multiple discuții, dezbateri și dispute lăuntrice. Violența nu constituie un fenomen nou, apariția și evoluția ei fiind strâns legată de evoluția indivizilor, grupurilor, organizațiilor, instituțiilor și societăților umane.Nimic nu mă frapează mai mult decât suferința indivizilor, a semenilor, într-o societate condusă de ură, indiferență și lipsă de...

 • Partidele politice - principalii pioni ai exercitiului puterii

  Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile juridice create din acest context implică o serie de interferențe între organisme politice, instituții ale puterii si nu în ultimul rând cetățeni. Apariția partidelor politice este în corelație cu apariția și dezvoltarea parlamentarismului și a raporturilor de reprezentare. Partidele politice sunt motorul vieții politice. Din acest motiv reglementarea...

 • Particularitatile contractului maritim al marfurilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice, bancare, financiare și altele asemenea, prin care se realizează cooperarea economică și tehnico-științifică internațională. Dezvoltarea continuă a comerțului internațional, determinată de spectaculoasele evoluții ale sistemului de comunicații, de creșterea și extinderea mediilor de transport, precum și necesitatea urgentă de a depăși frontierele...

 • Analiza contractului de comodat ca novatiune in legislatia nationala

  INTRODUCERE Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă norma juridică și subiectele de drept mai aduc cu sine și împrejurări de fapt, care sunt indicate în ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neapărat să se producă anumite împrejurări, ce de multe ori pot fi prevăzute de lege, unde se concretizează atît persoanele cît și obiectele. Iar ca o urmare apar și...

Pagina 1 din 38