Toate licentele din domeniul Drept

 • Rolul bancilor centrale in gestionarea crizelor financiare

  Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să contribuie și să înlăture efectele crizelor concretizate în creșterea semnificativă a neîncrederii în rândul participanților, în perturbații în sectorul economiei reale și altele. Criza succită o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsabilitățile băncilor centrale. În această lucrare am încercat să prezint rolul pe care băncile...

 • Inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale

  Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici pedeapsă fară judecată ( nulla poena sine judicio). În structura tipică a procesului penal distingem trei faze: - urmarirea penală; - judecata; - punerea în executare a hotărârilor penale; Această compartimentare a procesului penal corespunde specificului activităților ce se impun a fi desfășurate în vederea bunei rezolvări a cauzei penale....

 • Asistenta juridica internationala in materie penala

  INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea ar fi imposibilă. Astfel, evoluția societății umane a confirmat dictonul „ubi societas ibi ius“ („unde este societate, acolo este și drept“), însă aceasta nu întotdeauna a dat dovadă de o atitudine pozitivă față de reglementările juridice impuse de către stat. Ca urmare, fiecare faptă ilicită comisă de către membrii societății, practic a favorizat...

 • Infractiunea - institutie fundamentala a dreptului penal

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru viitor, determinînd și o dinamică nouă a criminalității. Nesocotind frontierele și ignorând statul de drept, elementele criminogene au puterea de a destabiliza țări și chiar continente întregi.Conceptul de infracțiune este studiat ca instituție fundamentală a dreptului penal care, alături de alte două instituții tot fundamentale, și anume...

 • Cercetarea la fata locului

  INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea realizării scopului procesului penal. Legiuitorul român reglementează cercetarea la fața locului în cadrul art. 129 din Codul de Procedură Penală, ca fiind activitatea desfășurată de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată, atunci când este necesar să se facă constatări cu privire la situația locului săvârșirii infracțiunii, să se...

 • Luarea si darea de mita - Infractiuni de coruptie savirsite in domeniul afacerilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre integrare europeană, justiția, ca valoare socială, trebuie să urmeze acest vector în strînsă legătură cu valorile universale, concentrate prioritar pe ideea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei. Anumite experiențe ne demonstrează că pentru realizarea cu succes a aspirațiilor de integrare, nu este suficientă doar simpla...

 • Infractiunile de coruptie

  INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate . Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la...

 • Criminologie - criminalitatea informatica

  “Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în Italia, de către un medic. Ulterior, profesori de drept și magistrați, s-au preocupat în mod special de analizele sociologice, psihologico-morfologice ale criminalității în consonanță cu descoperirile juridice. Criminalitatea, ca obiect de studiu al criminologiei, este definită ca fiind fenomenul social de masă care cuprinde...

 • Rezolutiune si reziliere

  Introducere În această lucrare, s-a încercat cercetarea fenomenului inegalității dintre venituri în societățile umane și bunăstarea populatiei. Inegalitatea poate fi constatată între diferite venituri ale unor grupuri sociale, între regiunile aceleiași țări și, desigur, între țări diferite. Tendințele de distribuție a venitului își pun amprenta asupra bunăstării sociale. În condițiile actuale de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova, pot fi evidențiate următoarele tendințe:...

 • Masurile alternative privatiunii de libertate

  INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui ce se face vinovat de comiterea acesteia. Deoarece săvîrșirea ei atentează la valorile supreme ale omenirii, precum viața, sănătatea, libertatea, integritatea etc. e și firesc ca făptuitorul să poarte răspundere pentru fapta antisocială comisă. Un stereotip format de-a lungul anilor constă în aplicarea pe larg a pedepselor privative de libertate,...

 • Citarea si comunicarea actelor de procedura

  INTRODUCERE Întotdeauna se va urmări garantarea și protejarea principiilor consacrate în art. 6 din Convenția europeană a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, printre acestea numărându-se și principiul contradictorialității, acesta aflându-se printre principalele instrumente protejate și garantate de codurile interne ale statelor semnatare. Contradictorialitatea fiind un principiu care ține de esența procesului civil alături de principiul disponibilității și de cel al...

 • Asigurarea dreptului omului in penitenciar

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va constitui obiect de preocupare a minților luminate ale juriștilor, politologilor, sociologilor, politicienilor, dar și a întregii societăți. Astăzi ca niciodată, o atenție deosebită este acordată problemelor ce țin de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Edificarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale...

 • Efectele poluarii atmosferice asupra climei si a mediului inconjurator

  Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui, în ultimele două secole s-a făcut însă simțită, prin comportament și concepție, încercarea omului de a o domina, de a utiliza în folos propriu toate bogățiile naturale, accentuându-se conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei și cele liniare ale tehnologiilor create și...

 • Profilajul criminal in investigatia criminalistica

  INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului criminal. Suportul teoretic al licenței se constituie din lucrări variate, relevante pentru o abordare a fenomenelor analizate; astfel, pentru fundamentarea conceptelor de bază utilizate în lucrare am făcut recurs la câteva lucrări care reflectă activitatea supusă analizei și la actele legislative care reglementează domeniul. Actualitatea temei alese....

 • Ordonanta presedintiala

  Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio fiind o creație a edictelor pretoriene, în baza cărora persoana interesată să obțină concursul justiției aducea pârâtul de guler „cu gâtul sucit” - torto collo - în fața judecătorului . Potrivit unei alte teorii , ordonanța președințială și-ar avea originea în cutuma clameur de harp, apărut la început în Normandia și răspândit apoi în tot Regatul...

Pagina 1 din 36