Toate licentele din domeniul Drept

 • Reglementarea Masurilor Preventive

  INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are semnificaţia subordonării statului faţă de normele juridice. Problema care se ridică este dacă şi în ce măsură, subordonarea statului faţă de drept afectează libertatea umană, pentru că puterea statală şi libertatea par imposibil de conciliat în măsura în care nimeni nu poate fi liber şi constrâns în acelaşi timp. Sentimentul libertăţii s-a născut şi...

 • Contractul de Transport Rutier de Marfuri in Trafic International

  Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează : (A) categorii de transport rutier: a) din punct de vedere al ariei de desfăşurare: 1. transport rutier în trafic naţional; 2. transport rutier în trafic internaţional; b) din punct de vedere al caracterului activităţii: 1. transport rutier public; 2. transport rutier în cont propriu; (B) tipuri de transport rutier: a)...

 • Statutul Functionarilor Publici

  INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o abordare a acestui subiect, in special prin prisma schimbarilor majore in domeniu in ultimul timp si cu precadere in ultimii doi ani. Pentru a realiza un material bine structurat este necesar un anumit timp. Modificarile in ceea ce priveste functia publica si functionarii publici se succed cu o asemenea repeziciune incat orice lucrare a carei...

 • Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

  Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul integraţionist al Uniunii Europene. Comisia Europeană, apreciata drept “gardianul respectării tratatelor”, este organul executiv al Uniunii Europene. În calitate de organ executiv, Comisia gestionează politicile europene şi negociază acordurile de comerţ şi de cooperare internaţională precum şi elaborează şi promovează deciziile comunitare . În anumite...

 • Perchezitia ca Proces Probatoriu in Procesul Penal

  INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii cu o măsură de apărare socială pe care a fost adoptată pentru a curma crima şi preveni dezvoltarea acestui flagel negativ, care în decursul secolelor a produs însemnate pagube umane, morale şi materiale. Secolul XX, cu toate progresele tehnico-ştiinţifice şi a nivelului de dezvoltare a civilizaţiei umane, reprezintă din păcate o creştere record...

 • Uniunea Europeana - Federatie sau Confederatie

  INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene rămâne ce a a identităţii sale. Europa lui Jean Monnet era orientată către un scop politic, chiar dacă a fost ulterior deturnată pe o cale economică. Mitul „Statelor Unite ale Europei” pare însă astăzi depăşit. Pentru a atrage adeziunea populaţiei din statele membre, UE ar trebui să-şi afişeze natura sa politică şi să-şi anunţe finalitatea. Pare mai...

 • Protectia Juridica a Dreptului la Viata

  CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema cercetarii drepturilor omului a cunoscut o evolutie în domeniul stiintelor sociale: filosofice, stiinte politice, teologie, incluse în doctrina dreptului natural. Ideea drepturilor omului a constituit o preocupare a înteleptilor înca din epoca antica, printre acestia fiind Socrate, Aristotel, Platon, Cicero si altii. O contributie foarte importanta a...

 • Partajarea Bunurilor Comune

  LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei C. pen. Codul penal C. proc. civ. Codul de procedura civila Conf. Conform C.S.J. Curtea Suprema de Justitie dec. civ. decizia civila dec. de îndrumare - decizia de îndrumare Edit. Editura H.C.M. Hotarârea Consiliului de Ministri J.N. Justitia noua L.P. Legalitatea populara lit. litera nr. numarul op. cit. ...

 • Consideratii Privind Cetatenia din Perspectiva Integrarii Romaniei in Uniune Europeana

  Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din cadrul societatii. Acest cuvânt ne vine în ajutor când ne formulam reactia de raspuns la ceea ce uneori numim criza texturii sociale sau a coeziunii sociale. Conceptul de cetatenie este folosit în special pentru a se încerca stabilizarea si redirectionarea anumitor practici în care sunt implicate scolile si, în sens mai general, educatia si formarea. Cu...

 • Recrutarea si Selectia Personalului din Administratia Publica

  1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de manageri implicati în executarea politicilor si strategiilor organizatiilor privind capitalul uman . Cuvântul management genereaza multe neîntelegeri si de obicei apar în definirea conceptului: Ø limitarea sensului de "management" la notiunea de organizare a sarcinilor dintr-o întreprindere; Ø asimilarea termenului în ideea de...

 • Participantii in Procesul Penal. Succesorii, Reprezentantii si Substituitii Procesuali

  CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia nastere un conflict de drept penal substantial care genereaza un raport juridic de drept penal. Acest conflict este adus spre rezolvare în fata justitiei penale, în cadrul unui proces, situatie în care ia nastere un raport juridic procesual penal, care se dezvolta si se rezolva progresiv cu devoltarea si solutionarea procesului penal. Solutionarea...

 • Actele de Autoritate cu Caracter Militar

  Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a schimbat semnificativ lumea. Aplicatiile calculatorului în zilele noastre sunt extrem de diverse, practic în toate domeniile cal¬culatorul este, daca nu absolut necesar, cel putin foarte util. Printre domeniile în care calculatorul este utilizat pe scara larga amintim: organisme guvernamentale, industrie, comunicatii, educatie, armata, comert, arta,...

 • Contractul Individual de Munca

  „Reglementarea juridica a contractului individual de munca ca institutie de drept distincta are o istorie relativ scurta. Necesitatea unei astfel de reglementari a aparut în tarile dezvoltate la începutul sec.XIX , iar pentru România , problema a devenit stringenta la finele acestui secol.” În 1934 E. Cristoforeanu „doctor în Drept de la Roma” scria în introducerea lucrarii „Contractul individual de munca - analiza lui în cadrul legilor în vigoare”ca „înainte de razboi, exista legea...

 • Drepturile de Securitate Sociala Acordate Cetatenilor Romani Stabiliti in Strainatate

  Capitolul I – Notiuni introductive 1. Dreptul muncii – ramura a sistemului juridic românesc Dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramura a sistemului de drept românesc data de totalitatea normelor juridice cu caracter specific ce apara si statueaza raporturi individuale sau colective de munca ce apar în procesul muncii între angajat si unitatea angajatoare(patron). Sistemul de drept al unui stat se prezinta ca un ansamblu unitar, ca un sistem omogen structurat. Normele...

 • Analiza Juridica a Constructiei Site-urilor de Internet - Politici si Practici de Utilizare

  1.Introducere Omenirea a progresat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice alta perioada a istoriei sale. Informatia si informatica constituie prezentul si viitorul pentru ca aproape orice sfera a societatilor moderne este strâns legat de tehnologia informatiei. Odata cu aparitia Internetului, o „noua revolutie industriala” este pe cale sa rastoarne viziunea traditionala asupra difuzarii informatiei si, mai larg, asupra comunicarii în general. Se vorbeste din ce în ce mai des despre...

Pagina 36 din 37