Toate licentele din domeniul Drept

 • Uniunea Europeana - Federatie sau Confederatie

  INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene rămâne ce a a identităţii sale. Europa lui Jean Monnet era orientată către un scop politic, chiar dacă a fost ulterior deturnată pe o cale economică. Mitul „Statelor Unite ale Europei” pare însă astăzi depăşit. Pentru a atrage adeziunea populaţiei din statele membre, UE ar trebui să-şi afişeze natura sa politică şi să-şi anunţe finalitatea. Pare mai...

 • Protectia Juridica a Dreptului la Viata

  CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema cercetarii drepturilor omului a cunoscut o evolutie în domeniul stiintelor sociale: filosofice, stiinte politice, teologie, incluse în doctrina dreptului natural. Ideea drepturilor omului a constituit o preocupare a înteleptilor înca din epoca antica, printre acestia fiind Socrate, Aristotel, Platon, Cicero si altii. O contributie foarte importanta a...

 • Partajarea Bunurilor Comune

  LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei C. pen. Codul penal C. proc. civ. Codul de procedura civila Conf. Conform C.S.J. Curtea Suprema de Justitie dec. civ. decizia civila dec. de îndrumare - decizia de îndrumare Edit. Editura H.C.M. Hotarârea Consiliului de Ministri J.N. Justitia noua L.P. Legalitatea populara lit. litera nr. numarul op. cit. ...

 • Consideratii Privind Cetatenia din Perspectiva Integrarii Romaniei in Uniune Europeana

  Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din cadrul societatii. Acest cuvânt ne vine în ajutor când ne formulam reactia de raspuns la ceea ce uneori numim criza texturii sociale sau a coeziunii sociale. Conceptul de cetatenie este folosit în special pentru a se încerca stabilizarea si redirectionarea anumitor practici în care sunt implicate scolile si, în sens mai general, educatia si formarea. Cu...

 • Recrutarea si Selectia Personalului din Administratia Publica

  1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de manageri implicati în executarea politicilor si strategiilor organizatiilor privind capitalul uman . Cuvântul management genereaza multe neîntelegeri si de obicei apar în definirea conceptului: Ø limitarea sensului de "management" la notiunea de organizare a sarcinilor dintr-o întreprindere; Ø asimilarea termenului în ideea de...

 • Participantii in Procesul Penal. Succesorii, Reprezentantii si Substituitii Procesuali

  CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia nastere un conflict de drept penal substantial care genereaza un raport juridic de drept penal. Acest conflict este adus spre rezolvare în fata justitiei penale, în cadrul unui proces, situatie în care ia nastere un raport juridic procesual penal, care se dezvolta si se rezolva progresiv cu devoltarea si solutionarea procesului penal. Solutionarea...

 • Actele de Autoritate cu Caracter Militar

  Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a schimbat semnificativ lumea. Aplicatiile calculatorului în zilele noastre sunt extrem de diverse, practic în toate domeniile cal¬culatorul este, daca nu absolut necesar, cel putin foarte util. Printre domeniile în care calculatorul este utilizat pe scara larga amintim: organisme guvernamentale, industrie, comunicatii, educatie, armata, comert, arta,...

 • Contractul Individual de Munca

  „Reglementarea juridica a contractului individual de munca ca institutie de drept distincta are o istorie relativ scurta. Necesitatea unei astfel de reglementari a aparut în tarile dezvoltate la începutul sec.XIX , iar pentru România , problema a devenit stringenta la finele acestui secol.” În 1934 E. Cristoforeanu „doctor în Drept de la Roma” scria în introducerea lucrarii „Contractul individual de munca - analiza lui în cadrul legilor în vigoare”ca „înainte de razboi, exista legea...

 • Drepturile de Securitate Sociala Acordate Cetatenilor Romani Stabiliti in Strainatate

  Capitolul I – Notiuni introductive 1. Dreptul muncii – ramura a sistemului juridic românesc Dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramura a sistemului de drept românesc data de totalitatea normelor juridice cu caracter specific ce apara si statueaza raporturi individuale sau colective de munca ce apar în procesul muncii între angajat si unitatea angajatoare(patron). Sistemul de drept al unui stat se prezinta ca un ansamblu unitar, ca un sistem omogen structurat. Normele...

 • Analiza Juridica a Constructiei Site-urilor de Internet - Politici si Practici de Utilizare

  1.Introducere Omenirea a progresat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice alta perioada a istoriei sale. Informatia si informatica constituie prezentul si viitorul pentru ca aproape orice sfera a societatilor moderne este strâns legat de tehnologia informatiei. Odata cu aparitia Internetului, o „noua revolutie industriala” este pe cale sa rastoarne viziunea traditionala asupra difuzarii informatiei si, mai larg, asupra comunicarii în general. Se vorbeste din ce în ce mai des despre...

 • Infractiunea de Luare de Mita

  I.INTRODUCERE Coruptia-fenomen juridic si sociologic Ce subiect poate fi mai tentant,mai interesant si totodata,mai controversat,decât problematica unui fenomen care, în zilele noastre,pare sa nu-si gaseasca antidotul? Este atât de labila notiunea de coruptie,încât demonetizarea ei este aproape inevitabila. Si totusi ce presupune coruptia? Este implacabil o consecinta a imperfectiunii naturii umane? A fi corupt , a corupe, sunt momente din existenta noastra, mai rare sau mai...

 • Viciile si Efectele Posesiei

  Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca regalitatii exista un întins domeniu public „ ager publicus” , pe care statul roman îl dadea în folosinta , în schimbul unei arenzi , persoanelor particulare , mai ales patricienilor . Asadar, asupra ogorului public aflat în proprietatea statului roman, exista o posesie privata în folosul cetatenilor. O asemenea posesie nu a fost ocrotita din punct...

 • Raspunderea Politica a Guvernului si Membrilor sai in Dreptul Romanesc si Comparat

  CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere politica De cele mai multe ori tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului notiunii de raspundere politica, abordând-o ca pe un concept asupra caruia exista consensul teoreticienilor si referindu-se la ea întotdeauna în raport de o anumita institutie: Guvern, Presedinte, Parlament. Fara a adânci un demers care tine mai ales de teoria...

 • Particularitati ale Aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

  SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit conditiile pentru integrarea politica. Procesul evolutiv a dus la adâncirea structurilor democratice si consolidarea puterilor acestora. Crearea Comunitatilor Europene are ca temei planul lui Robert Schuman care, la 9 mai 1950, a lansat în Germania (si în celelalte tari ale Europei care au acceptat) ideea de creare a unei Comunitati de...

 • Uciderea din Culpa

  Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca în România, ca stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate. Constitutia prevede, de asemenea, ca “ dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate” (art. 22 alin. 1)...

Pagina 36 din 37