Toate licentele din domeniul Drept

 • Incheierea casatoriei in legislatia romana

  Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie”. Textul are corespondent în prevederile art. 12 din Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO), potrivit căruia începând cu vârsta stabilită de lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. Există însă o deosebire între cele două...

 • Dreptul fiscal si amenda fiscala

  Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de amenda fiscală pe plan național și internațional. În Republica Moldova, astfel, controlul fiscal reprezintă verificarea corectitudinii cu care contribuabilul execută obligaţia fiscală şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, inclusiv verificare a altor persoane sub aspectul lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme şi...

 • Dubla impunere internationala

  In orice orânduire socială, „sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de producţie şi de sfera relațiilor marfă-bani”. La formarea veniturilor publice ordinare participă regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste şi persoanele fizice. Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele juridice şi persoanele fizice care alimentează bugetele publice" In...

 • Egalitatea de tratament si principiul nondiscriminarii in dreptul muncii

  Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un principiu universal ce guverneaza atat sistemele internationale de drept, cat si orice sistem national in care legea fundamentala consacra principiul egalitatii ca principiu fundamental, comun tuturor ramurilor de drept intern. Conform articolului 7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului toti oamenii sunt egali in fata legii si au, fara...

 • Asigurarea dreptului la aparare in procesul penal

  Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat, condamnat. Infaptuirea dreptului la aparare este o conditie necesara pentru realizarea eficienta a justitiei. Dreptul la aparare este un drept fundamental al cetatenilor de traditie in istoria institutiei drepturilor si libertatilor cetatenesti.Inca din cele mai vechi timpuri apararea in special la romani si greci era exercitata de profesionisti. La...

 • Studiu de doctrina si practica privind infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte

  Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre sfarsitul vietii, sa nu ne rusinam de nimic ci, dimpotriva, sa putem spune intocmai ca Pascal: ,,Daca ar fi sa reincep, as merge pe acelasi drum". Am ales prezenta tema intrucat am observat ca in doctrina s-au nascut numeroase discutii cu privire la continutul infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, precum si la delimitarea...

 • Premisele raportului juridic

  Dreptul este o arta, arta insemnand, ansamblul mijloacelor pe care cei care creeaza dreptul si cei care aplica dreptul le au la indemana si le folosesc, desavarsind astfel o opera. Rolul dreptului organizor al vietii sociale, in principalele sale relatii, de disciplinator al conduitei oamenilor, in interactiunea lor cotidiana, este, mai intai in plan abstract si teoretic, evidentiat de trasaturile mecanismului reglementarii juridice, mecanism conturat prin existenta sistemului normelor...

 • Uniunea executorilor judecatoresti

  INTRODUCERE Executorii judecatoresti sunt acele persoane carora legea le-a incredintat sarcina de a proceda la executarea silita a dispozitiilor civile cuprinse intr-o hotarare judecatoreasca ori intr-un alt titlu executoriu. In trecut executorii judecatoresti erau priviti ca niste functionari publici numiti de catre ministrul justitiei si fiind sub controlul administrativ al presedintilor de instante. Astazi, aceasta institutie este organizata pe baze liberale. Legea nr. 188 din 1...

 • Evolutia dreptului penal

  INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct si evolutia dreptului. O tendinta in planul evolutiei dreptului a fost si este aparitia unor norme si institutii noi in cadrul ramurilor de drept ce formeaza sistemul dreptului. Dreptul penal, la randul sau, a fost si el marcat de schimbarile produse in realitatea sociala. Tinand seama de faptul ca prin intermediul normelor, dreptul penal...

 • Constituirea si evolutia sistemului actual al administratiei publice locale

  INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar a administra bine se poate numai de aproape. Comuna, ca comunitate istorica, are o indelungata istorie, iar aparitia vietii administrative locale, spune prof. Anibal Teodorescu, a precedat-o cu mult pe acelei generale, pentru ca in ordinea istorica a lucrurilor, comuna cu nevoile ei a aparut inainte de nasterea statului cu marele interese si...

 • Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

  Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand actualitate si importanta atat din punct de vedere teoretic cat si practic. Prin prezenta lucrare se incearca o abordare inchegata a pluralitatii de infractori, sustinuta cu informatii de actualitate, urmarind evolutia acesteia in decursul anilor, precum si sublinierea actualelor tendinte in ceea ce priveste tema abordata. Lucrarea este...

 • Hotararea judecatoreasca - Notiune si clasificare, continutul hotararii judecatoresti

  INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune redeschiderii ulterioare a aceleiaşi judecăţi, asigurând astfel stabilitatea şi securitatea raporturilor juridice. Ceea ce s-a tranşat jurisdicţional se opune între părţi cu valoare absolută, iar faţă de terţi cu valoarea unei prezumţii relative împotriva căreia se poate face dovada contrară. Am ales lucrarea cu titlul „Hotărârea judecătorească....

 • Indatoririle legale ale functionarului public

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi sate) şi pe cel de funcţionari, lucrările de specialitate din dreptul public evidenţiază câteva teze şi idei demne de a fi reţinute cu privire la noţiunea de ,,funcţionar public’’. Astfel, unii autori constată ca : ,,.în lipsa unui statut al funcţionarilor de stat.care ar da acestei instituţii, în mod principal, caracterul de instituţie a dreptului...

 • Subiectii de sezina

  INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, precum şi a celor care privesc relaţiile sociale litigante dintre aceasta şi particulari (persoane juridice şi persoane fizice) vătămaţi în drepturile lor prin actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice ale acestei...

 • Primarul

  INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale şi în asigurarea serviciilor publice necesare cetăţenilor acestora. Pe parcursul celor 25 ani de independenţă statală, în Republica Moldova se construieşte un stat democratic de drept. În acest context, democraţia locală începe cu alegeri libere pentru formarea autorităţilor publice reprezentative. Principiul...

Pagina 4 din 37