Toate licentele din domeniul Drept

 • Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

  Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand actualitate si importanta atat din punct de vedere teoretic cat si practic. Prin prezenta lucrare se incearca o abordare inchegata a pluralitatii de infractori, sustinuta cu informatii de actualitate, urmarind evolutia acesteia in decursul anilor, precum si sublinierea actualelor tendinte in ceea ce priveste tema abordata. Lucrarea este...

 • Hotararea judecatoreasca - Notiune si clasificare, continutul hotararii judecatoresti

  INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune redeschiderii ulterioare a aceleiaşi judecăţi, asigurând astfel stabilitatea şi securitatea raporturilor juridice. Ceea ce s-a tranşat jurisdicţional se opune între părţi cu valoare absolută, iar faţă de terţi cu valoarea unei prezumţii relative împotriva căreia se poate face dovada contrară. Am ales lucrarea cu titlul „Hotărârea judecătorească....

 • Indatoririle legale ale functionarului public

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi sate) şi pe cel de funcţionari, lucrările de specialitate din dreptul public evidenţiază câteva teze şi idei demne de a fi reţinute cu privire la noţiunea de ,,funcţionar public’’. Astfel, unii autori constată ca : ,,.în lipsa unui statut al funcţionarilor de stat.care ar da acestei instituţii, în mod principal, caracterul de instituţie a dreptului...

 • Subiectii de sezina

  INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, precum şi a celor care privesc relaţiile sociale litigante dintre aceasta şi particulari (persoane juridice şi persoane fizice) vătămaţi în drepturile lor prin actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice ale acestei...

 • Primarul

  INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale şi în asigurarea serviciilor publice necesare cetăţenilor acestora. Pe parcursul celor 25 ani de independenţă statală, în Republica Moldova se construieşte un stat democratic de drept. În acest context, democraţia locală începe cu alegeri libere pentru formarea autorităţilor publice reprezentative. Principiul...

 • Protectia umanitara in timp de conflict armat

  INTRODUCERE Dreptul Internaţional Umanitar este una dintre cele mai importante ramuri de drept deoarece acesta reglementeazǎ relaţii sociale la nivel global de o importanţǎ deosebitǎ având un rol în crearea unei societăţi mai juste şi mai solidare, în asigurarea demnităţii umane şi protecţia umanitarǎ în timp de conflict armat a militarilor, dar şi a populaţiei civile(refugiaţi, apatrizi, ziarişti, copii, femei). Astfel, am ales aceastǎ temǎ pentru a putea sublinia şi întǎri ideea...

 • Exercitarea drepturilor si indatoririle parintesti

  INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând participarea acestora la raporturi juridice. La această ocrotire participă în mod exclusiv, normele juridice ale dreptului civil, alături de normele si mijloacele de apărare proprii altor ramuri de drept (drept constituţional, drept civil, dreptul muncii şi securităţii sociale etc.) Pe lângă aceste mijloace juridice de ocrotire a...

 • Traficul si consumul ilicit de droguri

  CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o reprezintă proliferarea fenomenelor antisociale din sfera criminalității organizate. Una dintre formele de manifestare a crimei organizate o reprezintă traficul și consumul illicit de droguri care, pe lângă reacția socială în fața unui asemenea fenomen, implică și consecințe transfrontaliere fără precedent. Acțiunea fiziologică, toxică și curativă a...

 • Conditia juridica a strainului in Republica Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor. În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un...

 • Timpul de odihna al salariatilor

  Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem, este „legea celor trei de opt” - „adică opt ore de muncă, opt ore de timp liber, opt ore de odihnă". De fapt, problema constă în lipsa unor soluţii concrete şi legale pentru normarea adecvată a muncii. De aceea, propunem un astfel de model stabilit prin negocieri colective pentru cadrele didactice universitare bugetare; se ştie complexitatea...

 • Dreptul la un proces echitabil

  1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi apare încă din Antichitate și parcurge întreaga istorie a gândirii sociale. Afirmarea și cristalizarea ideii de drepturi fundamentale ale omului constituie rezultatul unui îndelung proces, în cursul căruia, conceptul respectului pentru drepturile omului și-a gășit în final consacrarea, depășind concepțiile care se opuneau...

 • Primarul si viceprimarul - autoritati executive ale administratiei publice

  CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe (art. 21 din Legea nr. 215/2001). Legea administraţiei publice locale, aşa după cum se poate observa, prin dispoziţiile sale dezvoltă normele constituţionale ale art. 121, alin. (2), care fundamentează funcţionarea primarilor ca autorităţi administrative, clarifică conceptul de...

 • Terorism Informatic

  INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele furnizate şi prin sugestiile aplicative în contextul cunoaşterii, prevenirii şi combaterii terorismului din România. Primul capitolul, „INFRACȚIUNILE INFORMATICE ÎN CUPRINSUL SOCIO-POLITIC ACTUAL”, prezintă evoluţia, trăsăturile şi noile tendinţe de manifestare ale terorismului, aspecte fundamentate pe geneza şi mecanismele de dezvoltare a reţelei...

 • Aspecte de ordin teoretic si practic privind masurile preventive in procesul penal

  INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are semnificaţia subordonării statului faţă de normele juridice. Problema care se ridică este dacă şi în ce măsură, subordonarea statului faţă de drept afectează libertatea umană, pentru că puterea statală şi libertatea par imposibil de conciliat în măsura în care nimeni nu poate fi liber şi constrâns în acelaşi timp. Dreptul la libertatea fizică...

 • Rolul timpului de munca si de odihna in relatiile de munca din Romania

  INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare , și mare și mic, datorează un echivalent de muncă societății în care trăiește” Mihai Eminescu 1. MUNCA ȘI DREPTUL MUNCII Munca este o trăsătură esențială a activității umane, omul fiind singura ființă care depune efort, în mod conștient , în vederea obținerii unor foloase. În același timp, munca reprezintă o condiție a traiului, deoarece fără a...

Pagina 5 din 37