Toate licentele din domeniul Drept

 • Protectia umanitara in timp de conflict armat

  INTRODUCERE Dreptul Internaţional Umanitar este una dintre cele mai importante ramuri de drept deoarece acesta reglementeazǎ relaţii sociale la nivel global de o importanţǎ deosebitǎ având un rol în crearea unei societăţi mai juste şi mai solidare, în asigurarea demnităţii umane şi protecţia umanitarǎ în timp de conflict armat a militarilor, dar şi a populaţiei civile(refugiaţi, apatrizi, ziarişti, copii, femei). Astfel, am ales aceastǎ temǎ pentru a putea sublinia şi întǎri ideea...

 • Exercitarea drepturilor si indatoririle parintesti

  INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând participarea acestora la raporturi juridice. La această ocrotire participă în mod exclusiv, normele juridice ale dreptului civil, alături de normele si mijloacele de apărare proprii altor ramuri de drept (drept constituţional, drept civil, dreptul muncii şi securităţii sociale etc.) Pe lângă aceste mijloace juridice de ocrotire a...

 • Traficul si consumul ilicit de droguri

  CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o reprezintă proliferarea fenomenelor antisociale din sfera criminalității organizate. Una dintre formele de manifestare a crimei organizate o reprezintă traficul și consumul illicit de droguri care, pe lângă reacția socială în fața unui asemenea fenomen, implică și consecințe transfrontaliere fără precedent. Acțiunea fiziologică, toxică și curativă a...

 • Conditia juridica a strainului in Republica Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor. În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un...

 • Timpul de odihna al salariatilor

  Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem, este „legea celor trei de opt” - „adică opt ore de muncă, opt ore de timp liber, opt ore de odihnă". De fapt, problema constă în lipsa unor soluţii concrete şi legale pentru normarea adecvată a muncii. De aceea, propunem un astfel de model stabilit prin negocieri colective pentru cadrele didactice universitare bugetare; se ştie complexitatea...

 • Dreptul la un proces echitabil

  1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi apare încă din Antichitate și parcurge întreaga istorie a gândirii sociale. Afirmarea și cristalizarea ideii de drepturi fundamentale ale omului constituie rezultatul unui îndelung proces, în cursul căruia, conceptul respectului pentru drepturile omului și-a gășit în final consacrarea, depășind concepțiile care se opuneau...

 • Primarul si viceprimarul - autoritati executive ale administratiei publice

  CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe (art. 21 din Legea nr. 215/2001). Legea administraţiei publice locale, aşa după cum se poate observa, prin dispoziţiile sale dezvoltă normele constituţionale ale art. 121, alin. (2), care fundamentează funcţionarea primarilor ca autorităţi administrative, clarifică conceptul de...

 • Terorism Informatic

  INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele furnizate şi prin sugestiile aplicative în contextul cunoaşterii, prevenirii şi combaterii terorismului din România. Primul capitolul, „INFRACȚIUNILE INFORMATICE ÎN CUPRINSUL SOCIO-POLITIC ACTUAL”, prezintă evoluţia, trăsăturile şi noile tendinţe de manifestare ale terorismului, aspecte fundamentate pe geneza şi mecanismele de dezvoltare a reţelei...

 • Aspecte de ordin teoretic si practic privind masurile preventive in procesul penal

  INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are semnificaţia subordonării statului faţă de normele juridice. Problema care se ridică este dacă şi în ce măsură, subordonarea statului faţă de drept afectează libertatea umană, pentru că puterea statală şi libertatea par imposibil de conciliat în măsura în care nimeni nu poate fi liber şi constrâns în acelaşi timp. Dreptul la libertatea fizică...

 • Rolul timpului de munca si de odihna in relatiile de munca din Romania

  INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare , și mare și mic, datorează un echivalent de muncă societății în care trăiește” Mihai Eminescu 1. MUNCA ȘI DREPTUL MUNCII Munca este o trăsătură esențială a activității umane, omul fiind singura ființă care depune efort, în mod conștient , în vederea obținerii unor foloase. În același timp, munca reprezintă o condiție a traiului, deoarece fără a...

 • Aspecte juridice privind mostenirea testamentara

  INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu a rânduit prin acte de ultimă manifestare a voinţei împărţeala moştenirii sau când a făcut-o contra legii. Atunci când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devoluţiunii legale a moştenirii, moştenire ab intestat. Constituţia României prevede expres în art. 42 că „Dreptul la moştenire este...

 • Cercetarea infractiunii de ucidere a nou nascutului savarsit de catre mama

  CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile cele mai indepărtate. Măsurile împotriva celor care ucideau persoane din aceeasi colectivitate nu erau insa axate pe ideea de vinovatie, ci pe necesitatea de aparare si conservare a echilibrului necesar supravietuirii grupului în sine. Datorită concepţiei animiste existente la popoarele primitive, se considera că tot ce este însufleţit, posedă un...

 • Libertatea de comunicare in spatiul european

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei. Drepturile comunicării şi libertăţile de exprimare ale omului sunt prioritare în ansamblul complex de probleme şi deziderate, ce preocupă la etapa actuală societatea. Doar prin respectarea drepturilor comunicării şi libertăţilor fundamentale ale fiecărei persoane importantele probleme contemporane îşi pot găsi o eficientă şi durabilă soluţionare. Dreptul comunicării este respectat în măsura în care este cunoscut şi devine cunoscut în măsura în...

 • Lipsirea de viata la dorinta persoanei (Eutanasia)

  INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului englez Francis Bacon, care îl utiliza cu sensul de moarte fericită, liniştită, asigurată prin comportamentul activ al medicilor de a nu abandona bolnavul în situaţia în care nu îi mai pot asigura vindecarea. Eutanasia este definiţia în Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane (DEX) ca fiind: 1. Moarte făra dureri. 2. Metoda de provocare a unei...

 • Mostenirea legala

  INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu a rânduit prin testament, care este un act de ultimă manifestare a voinţei, împărţeala moştenirii. Atunci când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devoluţiunii legale a moştenirii, moştenire ab intestat. Deşi defunctul a dispus de bunurile sale prin testament, aceste dispoziţii de ultimă voinţă...

Pagina 5 din 37