Toate licentele din domeniul Drept

 • Obligatia legala de intretinere

  Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care aceasta se află în stare de nevoie. Starea de nevoie înseamnă că persoana în cauză nu îşi poate asigura existenţa, cu alte cuvinte nu îşi poate procura cele necesare traiului (hrană, îmbrăcăminte, medicamente, locuinţă, etc.) deoarece nu are deloc venituri sau nu are venituri îndestulătoare, ori nu are economii sau bunuri de prisos pe care să le...

 • Concedierea

  Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de concepţia legiuitorului faţă de natura juridică a acestui tip de contract. Încetarea contractului individual de muncă reprezintă desfiinţarea, pentru viitor, a raporturilor juridice de muncă stabilite între angajator şi salariat, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege. Instituţia juridică relativă la încetarea contractului individual...

 • Procedura divortului in legislatia romana

  Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate prin încheierea căsătoriei, atât între soţi, cât şi între aceştia, pe de o parte, şi copiii lor, pe de altă parte. Pe lângă aceste raporturi intrafamiliale, vor suferi anumite modificări şi relaţiile cu terţii, în primul rând raporturile patrimoniale. Ca trăsătură comună, toate efectele divorţului se vor produce numai pentru viitor, spre...

 • Incheierea casatoriei in legislatia romana

  INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct de vedere al convieţuirii şi al efectelor în ce priveşte copiii şi transformată într-o instituţie respectată şi stabilă. Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, şi reglementată de normele imperative ale legii. Termenul de căsătorie este...

 • Alegerea sefului statului in statele UE

  Introducere Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o evoluție continuă, atât în ceea ce privește forma, structura, cât și prerogativele și atribuțiile. Orice colectivitate, indiferent de mărimea ei, de nivelul său de organizare și dezvoltare, a avut în fruntea sa un șef. Analiza instituției șefului statului impune precizarea categoriei de putere căreia îi aparține. Includerea acestei instituții în cadrul...

 • Actele organismelor europene

  Introducere Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare, care a început în anul 1952 , odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Paris privind Comunitatea Europeană, semnat la 18 aprilie 1951. Tratatele constitutive ale Uniunii Europene definesc elementele fundamentale ale Uniunii şi precizează competenţa instituţiilor din sistemul comunitar care participă la procesul de luare a deciziilor, procedurile legislative, precum şi puterile şi prerogativele care...

 • Efectele incheierii casatoriei

  Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi este reglementată de normele imperative ale dreptului familiei. În ceea ce priveşte încheierea căsătoriei şi efectele ei, Codul Civil reglementează toate raporturile dintre soţi. În zilele noastre căsătoria nu mai este aşa de apreciată cum era odată, pentru că mulţi tineri aleg să convieţuiască fără a fi căsătoriţi, pentru a nu mai fi nevoiţi să...

 • Institutia Presedintelui Republicii Moldova

  INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială merită instituţia preşedinţială, creată în scopul consolidării ordinii constituţionale şi îmbunătăţirii interacţiunii organelor centrale ale puterii de stat şi administraţiei de stat. Actualitatea temei investigate. Rolul Preşedintelui în sistemele constituţionale contemporane difera de la stat la stat, în dependenţă de regimul constituţional...

 • Raspunderea administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni

  Іntrοduсеrе Ѕοсіеtɑtеɑ ре ɑсţіunі еѕtе fοrmɑ сеɑ mɑі сοmрlехă şі, tοtοdɑtă, сеɑ mɑі еvοluɑtă ɑ ѕοсіеtăţіі сοmеrсіɑlе. În ɑсеɑѕtă fοrmă dе ѕοсіеtɑtе сοntеɑză mɑі mult ɑрοrturіlе ɑѕοсіɑţіlοr dесât сɑlіtăţіlе реrѕοnɑlе ɑlе ɑсеѕtοrɑ. În ɡеnеrɑl, ɑѕοсіɑţіі сοntrіbuіе сu ɑрοrturіlе lοr lɑ fοrmɑrеɑ сɑріtɑluluі ѕοсіɑl, fără ѕă dеѕfăşοɑrе ο ɑсtіvіtɑtе în ѕοс ...

 • Participatia asociatilor la societatile comerciale

  Ϲɑрitοlul I. Ѕοϲiеtɑtilе Ϲοmеrϲiɑlе 1.1. Аѕреϲtе ɡеnеrɑlе. Ϲlɑѕifiϲɑrе Ѕοϲiеtɑtеɑ ϲοmеrϲiɑlă ɑ ɑрărut în fοrmе inϲiрiеntе înϲă din реriοɑdɑ ɑntiϲhităţii. Ρrοtοtiрul οriɡinɑr ɑl ѕοϲiеtăţii ϲοmеrϲiɑlе l-ɑ ϲοnѕtituit ѕοϲiеtɑtеɑ ϲivilă fără реrѕοnɑlitɑtе juridiϲă ϲοnѕɑϲrɑtă dе drерtul rοmɑn . În drерtul rοmɑn, ѕοϲiеtɑtеɑ еrɑ dе mɑi multе fеluri : ѕοϲiеtɑtеɑ tuturοr bunurilοr рrеzеntе şi ...

 • Problemele teoretico-practice ale realizarii dreptului intr-un stat de drept

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe care le simţim, fiind de ordin social, economic, politic, influenţează nu doar sistemul de drept, ci şi întreaga viaţă socială, realitatea. Aceste modificări sînt operate, în principiu, întru atingerea unui scop suprem – edificarea statului de drept, deziderat ce constituie la moment, pentru Republica Moldova, o finalitate inerentă întru înstaurarea...

 • Caracteristicile generale ale infractiunilor impotriva persoanei

  INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de informații cu privire la infracțiunile generale la care sunt supuse persoanele. În dreptul nostru penal, ocrotirea persoanei este justificată de unicitatea fiecărei ființe în parte și de capacitatea ei creatoare, deoarece ocrotirea persoanei se realizează cu privire la toate atributele acesteia viaţă, integritate corporală, sănătate, libertate şi...

 • Rolul autoritatilor administratiei publice locale

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi adevăr ştiinţific, al exercitării rolului activ din partea organelor puterii publice pentru realizarea dezideratelor din societate, al contradictorialităţii în raporturile dintre organele de control administrativ şi cetăţenii care se adresează instituţiilor publice pentru recunoaşterea şi respectarea drepturilor lor. Dreptul ca ştiinţă îşi...

 • Contract matrimonial

  INTRODUCERE Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Lucrarea de faţă prezintă o analiză ştiinţifico-juridică a unei instituții recent apărute în legislaţia Republicii Moldova, dar care îşi are începutul încă din cele mai vechi timpuri, şi anume: contractul matrimonial. În contextul poziției ocupate actualmente de Republica Moldova pe arena politică și social-culturală internațională și ținînd cont de tendințele tot mai pronunțate ale statului nostru de a se implica mai activ...

 • Violul

  САР. І ІNТRОDUСERE Ѕесtіunеa І -Аѕресtе соmmunе 1. Lіbеrtatеa іndіvіduala-соnсерt ѕі сaraсtеrіzarе Vіaţa ѕехuală rерrеzіntă о latură dеоѕеbіt dе іmроrtantă a vіеţіі реrѕоanеі, în a сărеі nоrmală dеѕfăşurarе şі manіfеѕtarе ѕunt іntеrеѕaţі atât іndіvіzіі сât şі ѕосіеtatеa în anѕamblul ѕău. Dеѕfăşurarеa nоrmală a vіеţіі ѕехualе a unеі реrѕоanе рrеѕuрunе сa rеlaţііlе ѕехualе la сarе a ...

Pagina 7 din 37