Toate licentele din domeniul Drept

 • Investigarea criminalistica a infractiunilor privind traficul de droguri

  INTRODUCERE Numai în primele săptămâni ale anului 2007, în rezultatul accidentelor de circulaţie rutieră au decedat mai mult de 30 de persoane. La nivel mondial, anul decedează în accidente de circulaţie 300 mii de persoane iar peste 9 milioane de oameni se aleg cu deferite răni şi vătămări de diferită gravitate. Investigarea criminalistică a accidentelor de circulaţie reprezintă un aspect al asigurării securităţii la trafic nu numai prin faptul depistării persoanelor vinovate de accidente...

 • Rolul procurorului la exercitarea urmatorul penale

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei activităţi din partea statului, care nu poate fi arbitrară, ci, dimpotrivă, chibzuită şi amplu reglementată prin dispoziţiile legii. Potrivit art. 6 p.37) Cod de Procedură Penală ,,procurorul,, este persoana oficială numită, în modul stabilit de lege, pentru a conduce sau a exercita urmărirea penală, iar conform prevederilor p.3) alin.(1) art.52 Cod de...

 • Rolul aparatorului in procesul penal

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a fericirii sale, a ameliorării condiţiei sale, omul a apelat nu numai la soluţii de ordin politic, economic, moral, ci şi la cele de ordin juridic. În Republica Moldova, în sistemul garanţiilor juridice, instituţia procesuală a dreptului învinuitului la apărare ocupă unul din locurile importante. Principiile acestei instituţii stau la baza art.26 al...

 • Teorii asupra originii, caracterului si fundamentului proprietatii

  INTRODUCERE L’ésprit de propriété double la force de l’homme Voltaire Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru istoria dreptului românesc, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu prin tratarea istorică amplă și aprofundată, aproape monografică, a matricei drepturilor subiective în jurul căreia gravitează majoritatea codurilor civile moderne.Dincolo de fascinaţia personală pentru istorie,nu...

 • Posesia

  Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era confundată cu proprietatea, ocupantul unui teren fiind posesor, dar în același timp, și proprietar. În timp, dreptul de proprietate se separă de ocupațiunea propriu- zisă, noțiunea posesiei separându-se de cea a proprietății. In dreptul roman , posesia a apărut în legătură cu proprietatea publică. Ulterior, în timpul Republicii, noțiunea de posesie s-a...

 • Obligatia legala de intretinere

  Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care aceasta se află în stare de nevoie. Starea de nevoie înseamnă că persoana în cauză nu îşi poate asigura existenţa, cu alte cuvinte nu îşi poate procura cele necesare traiului (hrană, îmbrăcăminte, medicamente, locuinţă, etc.) deoarece nu are deloc venituri sau nu are venituri îndestulătoare, ori nu are economii sau bunuri de prisos pe care să le...

 • Concedierea

  Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de concepţia legiuitorului faţă de natura juridică a acestui tip de contract. Încetarea contractului individual de muncă reprezintă desfiinţarea, pentru viitor, a raporturilor juridice de muncă stabilite între angajator şi salariat, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege. Instituţia juridică relativă la încetarea contractului individual...

 • Procedura divortului in legislatia romana

  Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate prin încheierea căsătoriei, atât între soţi, cât şi între aceştia, pe de o parte, şi copiii lor, pe de altă parte. Pe lângă aceste raporturi intrafamiliale, vor suferi anumite modificări şi relaţiile cu terţii, în primul rând raporturile patrimoniale. Ca trăsătură comună, toate efectele divorţului se vor produce numai pentru viitor, spre...

 • Incheierea casatoriei in legislatia romana

  INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct de vedere al convieţuirii şi al efectelor în ce priveşte copiii şi transformată într-o instituţie respectată şi stabilă. Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, şi reglementată de normele imperative ale legii. Termenul de căsătorie este...

 • Alegerea sefului statului in statele UE

  Introducere Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o evoluție continuă, atât în ceea ce privește forma, structura, cât și prerogativele și atribuțiile. Orice colectivitate, indiferent de mărimea ei, de nivelul său de organizare și dezvoltare, a avut în fruntea sa un șef. Analiza instituției șefului statului impune precizarea categoriei de putere căreia îi aparține. Includerea acestei instituții în cadrul...

 • Actele organismelor europene

  Introducere Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare, care a început în anul 1952 , odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Paris privind Comunitatea Europeană, semnat la 18 aprilie 1951. Tratatele constitutive ale Uniunii Europene definesc elementele fundamentale ale Uniunii şi precizează competenţa instituţiilor din sistemul comunitar care participă la procesul de luare a deciziilor, procedurile legislative, precum şi puterile şi prerogativele care...

 • Efectele incheierii casatoriei

  Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi este reglementată de normele imperative ale dreptului familiei. În ceea ce priveşte încheierea căsătoriei şi efectele ei, Codul Civil reglementează toate raporturile dintre soţi. În zilele noastre căsătoria nu mai este aşa de apreciată cum era odată, pentru că mulţi tineri aleg să convieţuiască fără a fi căsătoriţi, pentru a nu mai fi nevoiţi să...

 • Institutia Presedintelui Republicii Moldova

  INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială merită instituţia preşedinţială, creată în scopul consolidării ordinii constituţionale şi îmbunătăţirii interacţiunii organelor centrale ale puterii de stat şi administraţiei de stat. Actualitatea temei investigate. Rolul Preşedintelui în sistemele constituţionale contemporane difera de la stat la stat, în dependenţă de regimul constituţional...

 • Raspunderea administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni

  Іntrοduсеrе Ѕοсіеtɑtеɑ ре ɑсţіunі еѕtе fοrmɑ сеɑ mɑі сοmрlехă şі, tοtοdɑtă, сеɑ mɑі еvοluɑtă ɑ ѕοсіеtăţіі сοmеrсіɑlе. În ɑсеɑѕtă fοrmă dе ѕοсіеtɑtе сοntеɑză mɑі mult ɑрοrturіlе ɑѕοсіɑţіlοr dесât сɑlіtăţіlе реrѕοnɑlе ɑlе ɑсеѕtοrɑ. În ɡеnеrɑl, ɑѕοсіɑţіі сοntrіbuіе сu ɑрοrturіlе lοr lɑ fοrmɑrеɑ сɑріtɑluluі ѕοсіɑl, fără ѕă dеѕfăşοɑrе ο ɑсtіvіtɑtе în ѕοс ...

 • Participatia asociatilor la societatile comerciale

  Ϲɑрitοlul I. Ѕοϲiеtɑtilе Ϲοmеrϲiɑlе 1.1. Аѕреϲtе ɡеnеrɑlе. Ϲlɑѕifiϲɑrе Ѕοϲiеtɑtеɑ ϲοmеrϲiɑlă ɑ ɑрărut în fοrmе inϲiрiеntе înϲă din реriοɑdɑ ɑntiϲhităţii. Ρrοtοtiрul οriɡinɑr ɑl ѕοϲiеtăţii ϲοmеrϲiɑlе l-ɑ ϲοnѕtituit ѕοϲiеtɑtеɑ ϲivilă fără реrѕοnɑlitɑtе juridiϲă ϲοnѕɑϲrɑtă dе drерtul rοmɑn . În drерtul rοmɑn, ѕοϲiеtɑtеɑ еrɑ dе mɑi multе fеluri : ѕοϲiеtɑtеɑ tuturοr bunurilοr рrеzеntе şi ...

Pagina 7 din 37