Abandonul de Familie

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 23538
Mărime: 84.24KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE

A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE

Constituţia României consacră în cuprinsul său o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale cum ar fi: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, dreptul la apărare, dreptul la viaţă intimă familială şi privată, dreptul la informaţie, dreptul la învăţătură şi altele.

Referindu-se la familie, Constituţia prevede în articolul 44 alin, l că aceasta se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

Tot în legătură cu familia sunt şi prevederile articolului 45 din Constituţie referitoare la protecţia copiilor şi tinerilor. Potrivit acestui articol, copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi asistenţă în realizarea drepturilor lor, statul acordând alocaţii de stat pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori handicapat. Prin prevederile aceluiaşi articol sunt interzise exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în pericol viaţa ori dezvoltarea normală, precum şi angajarea ca salariați a minorilor sub vârsta de 15 ani,

Toate aceste drepturi şi libertăţi îşi găsesc reflectarea în încriminările cuprins de titlul IX din partea specială a Codului penal, menite să asigure prin mijlocirea legii penale, ocrotirea familiei, sănătăţii, a libertăţii conştiinţei,

B. IMPORTANŢA INSTITUȚIE FAMILIEI ÎN SOCIETATE

Familia este o formă de relaţii sociale dintre oameni legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie.

În sens sociologic, familia - ca formă specifică de comunitate umană desemnenează grupul de persoane unite prin căsătorie, alianţă sau rudenie, care s e caracterizează prin comunitate de viată, interese şi întrajutorare.

În sens juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii, care izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţii), precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie.

Familia formează obiect de reglementare în domeniul de aplicare a unor legi speciale. Astfel, potrivit legislaţiei locative, din aceeaşi familie fac parte soţii, copiii lor, precum şi părinţii soţilor întreţinuţi de aceştia ; în sensul legii fondului funciar 18/1991, art, 8 alineat, final, prin familie se înţeleg soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor; în sensul Codului penal, pentru infracţiunea de abandon de familie, relaţiile de familie cuprind, în condiţiile de incriminare prevăzute în text pe toţi cei între care există obligaţii legale de întreţinere .

În statul nostru, familia, ca instituţie şi ca expresie a valorii sociale speciale pe care o constituie relaţiile de familie, face obiectul unei permanente atenţii şi apărări pentru a se asigura în acest fel normala formare, desfăşurare şi dezvoltare a acestor relaţii de familie.

În normele de convieţuire socială, cu caracter moral, ca şi în normele cu caracter juridic, sunt cuprinse prescripţii care prevăd drepturi şi îndatoriri, prin respectarea cărora familia este ocrotită şi îndrumată a se desfăşura pe o linie de continuă consolidare,

Astfel, mai întâi, familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi şi ester Monogama.

Potrivit legii, este oprit a se căsători bărbatul care este căsătorit sau femeia care este căsătorită.

În al doilea, rând: relaţiile de familie, atât relaţiile între soţi, cât şi relaţiile între părinţi şi copii, se bazează pe afecţiune şi prietenie reciprocă; ei sunt datori sa-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material . Din punctul de vedere al sprijinului material, un loc important îl ocupă obligaţia de întreţinere care există între soţ şi soţie, între părinţi şi copii, bunici şi nepoţi, fraţi şi surori.

În al doilea rând, familia este şi trebuie să fie celula socială care ocroteşte creşterea şi educarea copiilor. Sub acest raport există, atât exigenţele moralei, cât şi prevederile legii - Codul familiei.

Aceste legi prescriu că părinţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii

lor minori. Părinţii sunt datori să-şi crească copiii, îngrijind de sănătatea lor fizică de educarea, învăţătura şi de pregătirea lor profesională, Toate aceste exigenţe fac ca familia să fie o instituţie socială bine închegata şi de

un real sprijin pentru membrii ei. întrucât aceste exigenţe sunt în favoarea membrilor familiei, ele sunt în marea majoritate a cazurilor, respectate şi îndeplinite , încălcarea lor atrage sancţiuni, unele de ordin moral sau de ordip civil, altele de ordin penal, în funcţie de gravitatea încălcării respective.

Preview document

Abandonul de Familie - Pagina 1
Abandonul de Familie - Pagina 2
Abandonul de Familie - Pagina 3
Abandonul de Familie - Pagina 4
Abandonul de Familie - Pagina 5
Abandonul de Familie - Pagina 6
Abandonul de Familie - Pagina 7
Abandonul de Familie - Pagina 8
Abandonul de Familie - Pagina 9
Abandonul de Familie - Pagina 10
Abandonul de Familie - Pagina 11
Abandonul de Familie - Pagina 12
Abandonul de Familie - Pagina 13
Abandonul de Familie - Pagina 14
Abandonul de Familie - Pagina 15
Abandonul de Familie - Pagina 16
Abandonul de Familie - Pagina 17
Abandonul de Familie - Pagina 18
Abandonul de Familie - Pagina 19
Abandonul de Familie - Pagina 20
Abandonul de Familie - Pagina 21
Abandonul de Familie - Pagina 22
Abandonul de Familie - Pagina 23
Abandonul de Familie - Pagina 24
Abandonul de Familie - Pagina 25
Abandonul de Familie - Pagina 26
Abandonul de Familie - Pagina 27
Abandonul de Familie - Pagina 28
Abandonul de Familie - Pagina 29
Abandonul de Familie - Pagina 30
Abandonul de Familie - Pagina 31
Abandonul de Familie - Pagina 32
Abandonul de Familie - Pagina 33
Abandonul de Familie - Pagina 34
Abandonul de Familie - Pagina 35
Abandonul de Familie - Pagina 36
Abandonul de Familie - Pagina 37
Abandonul de Familie - Pagina 38
Abandonul de Familie - Pagina 39
Abandonul de Familie - Pagina 40
Abandonul de Familie - Pagina 41
Abandonul de Familie - Pagina 42
Abandonul de Familie - Pagina 43
Abandonul de Familie - Pagina 44
Abandonul de Familie - Pagina 45
Abandonul de Familie - Pagina 46
Abandonul de Familie - Pagina 47
Abandonul de Familie - Pagina 48
Abandonul de Familie - Pagina 49
Abandonul de Familie - Pagina 50
Abandonul de Familie - Pagina 51
Abandonul de Familie - Pagina 52
Abandonul de Familie - Pagina 53
Abandonul de Familie - Pagina 54
Abandonul de Familie - Pagina 55
Abandonul de Familie - Pagina 56
Abandonul de Familie - Pagina 57
Abandonul de Familie - Pagina 58
Abandonul de Familie - Pagina 59
Abandonul de Familie - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Abandonul de Familie.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Corupția și formele ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Te-ar putea interesa și

Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran - Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti,...

Modalități de manifestare, prevenire și combatere a agresivității la vârsta adolescenței

1. INTRODUCERE Problematica agresivităţii, fie că îmbracă forma acţiunilor individuale,fie a celor colective, cunoaşte numeroase faţete, fiind un...

Suspendarea condiționată a executării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - prezentare comparativă

CAP. I CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Succinte aprecieri privitoare ia noţiunea şi caracterizarea conceptului de suspendare condiţionata a...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Abandonul în Perspectiva Asistenței Sociale

Argument “Neglijarea copilului reprezintă o ucidere tăcută şi necruţătoare a spiritului uman.” (Daro şi Mc. Carthy, 1991) Abandonul, ca formă de...

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Ai nevoie de altceva?