Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22932
Mărime: 84.86KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Dana Tofan
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE.1

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ACTELOR ADMINISTRATIVE.2

1.1 Definiţie.4

1.2 Trăsăturile actelor administrative de autoritate ale admnistraţiei publice locale.7

1.3 Clasificarea acteor administrative .12

REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR ADMINISTRATIVE.19

2.1 Comparaţie între actul administrativ si alte acte juridice.19

2.2 Mobilul şi motivul actelor administrative.21

2.3 Emiterea actelor administrative de catre organele competente.22

2.4 Condiţii de formă şi procedură.26

2.5 Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative.32

ÎNCETAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE:.42

3.1 Suspendarea actelor administrative.42

3.2 Revocarea actelor administrative.46

3.3 Anularea şi inexistenţa actelor administrative.52

CONCLUZII .60

Extras din document

INTRODUCERE

După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului administrativ, destinat susţinerii examenului de licenţă, în cadrul Universităţii „*********”, Facultatea de Drept, specializarea Administraţie Publică.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta activitatea autorităţilor administraţiei publice şi a actului administrativ.

Studiul l-am structurat în trei capitole.

În primul capitol am facut o prezentare generală asupra actului administrativ,şi anume am vorbit despre activitatea autorităţilor publice la modul general, noţiunea actului administrativ.

În capitolul al doilea am vorbit despre regimul juridic al actelor administrative,făcând o scurtă comparaţie între actul administrativ şi alte acte juridice.

Capitolul patru e rezervat încetării actelor administrative unde vom discuta despre suspendarea, revocarea,anularea si inexistenţa actelor administrative.

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ACTELOR ADIMINISTRATIVE

Literatura juridică românească din perioada interbelică exprima formele de activitate a autorităţilor administraţiei publice, prin opinia lui Paul Negulescu, ca mijloace juridice prin care puterea executivă lucrează asupra administraţiilor sau actele puterii executive. El preciza, în acest sens, două mari categorii de acte al puterii executive: actele de autoritate şi actele de gestiune.

Pentru rezolvarea problemelor de interes local,autoritatile autonome ale administratiei locale sunt investite, prin lege,cu anumite atributii care constituie competenta lor materiala. În literature juridical s-a facut distinctia intre capacitatea si competenta organelor administrative.Astfel,’’capacitatea administrativă desemnează posibilitatea de a participa ca subiect independent în raporturi de drept administrativ’’,pe cand ‘’competenţa este categoria care desemnează ansamblul atribuţiilor unor organe administrative sau personale şi limitele exercitării lor’’.

Anibal Teodorescu menţiona că, în îndeplinirea atribuţiilor sale esenţiale de aplicare a legii, organul executiv face o serie de acte, deosebind, în acest scop, actele administrative (denumite şi propriu-zise), actele administrative cu caracter jurisdicţional şi acte cu caracter pregătitor.

Erast Diti Tarangul distingea o noţiune formală şi o noţiune materială a actelor administrative, considerând că simt acte administrative, în primul rând, toate actele care emană de Ia autorităţile administrative, clasificândo-Ie în acte unilaterale şi acte contractuale.

Administraţia, sintetiza E. D. Tarangul, pentru ca să-şi îndeplinească menirea ei, acţionează când pe cale unilaterală, ordonând, hotărând, constatând şi reglementând, când pe cale contractuală, adică prin acord de voinţă cu particularii.

În perioada postbelică, Tudor Drăganu preciza că în activitatea organelor administrative de stat intervin acte juridice, acte cu caracter exclusiv politic, fapte materiale juridice şi operaţiuni materiale tehnice, teză care îşi păstrează valabilitatea şi în prezent.

De altfel, în acest sens este şi doctrina franceză care defineşte actul administrativ ca fiind orice act întocmit de un organ administrativ, de stat şi al administraţiei publice locale, altele decât organele legislative şi cele jurisdicţionale, cât şi de către organismele private.

Denumirea de acte de drept administrativ, în acest context, evocă regimul elaborării şi al efectelor actelor organelor administraţiei de stat, emise în realizarea puterii de stat.

Din analiza doctrinei româneşti, după cum am văzut, de-a lungul timpului, rezultă că s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral ale autorităţilor administraţiei publice, dar cel mai adesea este întâlnit termenul de act administrativ.

De altfel, în prezent, în literatura noastră juridică, potrivit art. 52 din Constituţia României,republicată, se utilizează constant termenul de act administrativ, fapt ce ne impune să folosim si noi în continuare această terminologie.

Actualul regim juridic administrativ românesc cunoaşte două forme, o formă tipică, ce presupune controlul potrivit dreptului comun, a contenciosului administrativ, pe baza Legii nr.554/2004 şi a unor reglementări speciale, de pildă Legea fondului funciar, nr. 18/199, cu modificările ulterioarei şi, respectiv, o formă atipică, ce nu presupune controlul instanţelor judecătoreşti.Ca atare, vom întâlni şi terminologia de act administrativ tipic, act administrativ atipic ca şi de acte administrative prin delegaţie.

Preview document

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 1
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 2
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 3
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 4
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 5
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 6
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 7
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 8
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 9
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 10
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 11
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 12
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 13
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 14
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 15
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 16
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 17
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 18
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 19
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 20
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 21
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 22
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 23
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 24
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 25
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 26
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 27
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 28
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 29
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 30
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 31
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 32
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 33
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 34
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 35
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 36
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 37
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 38
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 39
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 40
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 41
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 42
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 43
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 44
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 45
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 46
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 47
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 48
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 49
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 50
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 51
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 52
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 53
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 54
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 55
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 56
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 57
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 58
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 59
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 60
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 61
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 62
Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Activitatea Autoritatilor Administratiei Publice cu Speciala Privire Asupra Actului Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Inspecția Fiscală

Desfasurarea propriu-zisa a Inspectiei Fiscale Prezentarea la contribuabil se va face numai în baza unei împuterniciri scrise (ordin de...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Ai nevoie de altceva?