Adopția în România

Licență
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 23642
Mărime: 98.94KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ADOPŢIA

1: DEFINIREA ADOPŢIEI. 10

1.1 Definitia adoptiei.

1.2.Notiunea de adopţie

1.3. Sensurile juridice ale adopţiei.

1.4. Scurt istoric al adopţiei.

2: CARACTERELE GENERALE ALE ADOPŢIEI.15

2.1. Scopul adopţiei.

2.2. Caracterul solemn al adopţiei.

CAPITOLUL II: NATURA JURIDICĂ A ADOPŢIEI ŞI INTERESUL DETERMINĂRII ACESTEIA

• NATURA JURIDICA A ADOPŢIEI.17

1.1. Operaţiile juridice pe care le necesită adopţia.

1.2. Adopţia este un act juridic complex.

CAPITOLUL III: CERINŢELE ÎNCHEIERII ADOPŢIEI

1: REGLEMENTAREA LEGALĂ.21

1.1. Reglementarea internă.

1.2. Reglementarea internaţională.

2: CONDIŢIILE DE FOND ALE ADOPŢIEI.26

2.1. Consimţământul.

2.2. Capacitatea de exerciţiu a adoptatorului.

2.3. Condiţia diferenţei de vârsta.

2.4. Condiţia ca cel ce urmează a fi adoptat să fie minor.

2.5. Condiţia ca adopţia să se facă în interesul celui ce urmează a fi adoptat.

2.6. Atestatul comisiei pentru protectia copilului.

2.7. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

2.8. Condiţii speciale pentru persoanele sau familiile cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altor state.

2.9. Procedura adopţiilor internaţionale.

3: LIPSA IMPEDIMENTELOR LA ADOPŢIE.38

3.1. Lipsa impedimentului rezultând din rudenie.

3.2. Lipsa impedimentului rezultând din calitatea de soţ.

3.3. Adopţia a doi soţi de către aceeaşi persoană sau familie este interzisă.

3.4. Lipsa impedimentului rezultând dintr-o adopţie anterioară.

4: CONDIŢIILE DE FORMĂ.39

4.1. Fofrma actelor juridice ale părţilor.

4.2. Procedura adopţiei.

CAPITOLUL IV: EFECTELE ADOPŢIEI

1: FILIAŢIA ŞI RUDENIA CIVILĂ.43

1.1. Distincţia intre filiaţie şi rudenia civilă.

1.2. Asimilarea filiaţiei şi rudeniei din adopţie cu filiaţia şi rudenia firească .

1.3. Relaţiile dintre adoptat şi părinţii săi fireşti şi rudele acestora.

2: DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI.45

2.1. Trecerea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti de la părinţii fireşti asupra părinţilor adoptivi.

2.2. Adopţia de către soţ a copilului firesc al celuilalt soţ.

2.3. Decăderea adoptatorului din drepturile părinteşti.

2.4. Adoptatori divorţaţi.

2.5. Încredinţarea copilului unei persoane, familii, serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau unui organism privat autorizat.

3: NUMELE DE FAMILIE AL ADOPTATULUI.50

3.1. Numele dobândit de adoptat.

3.2. Schimbarea numelui de familie al adoptatorului.

3.3. Numele soţului adoptat.

4: DOMICILIUL ŞI LOCUINŢA ADOPTATULUI.52

4.1. Domiciliul adoptatului.

4.2. Locuinţa adoptatului.

5: CETĂŢENIA ADOPTATULUI.52

5.1. Dobândirea cetaţeniei adoptatului prin adopţie.

5.2. Pierderea cetaţeniei române prin adopţie.

5.3. Schimbarea cetaţeniei adoptatului.

CAPITOLUL V: ÎNCETAREA ADOPŢIEI ŞI EFECTELE ÎNCETĂRII

1: DESFACEREA ADOPŢIEI ŞI EFECTELE DESFACERII ADOPŢIEI.55

1.1. Noţiune.

1.2. Cazuri.

1.3. Procedura.

1.4. Efectele desfacerii adopţiei

4.1. Data de la care se produc efectele desfacerii adopţiei

4.2. Efectele desfacerii adopţiei

2: NULITATEA ADOPŢIEI ŞI EFECTELE NULITĂŢII.60

2.1. Noţiune.

2.2. Clasificarea cazurilor de nulitate.

2.1. Nulitatea absolută

2.2. Nulitatea relativă

2.3. Aspecte procedurale comune

2.3. Efectele nulitaţii adopţiei.

2.3.1. Data de la care se produc efectele nulităţii adopţiei

3.2. Efectele nulităţii adopţiei

3.2.1. Filiaţie şi rudenie

3.2.2. Impedimente la căsătorie

3.2.3. Cetăţenie

3.2.4. Drepturile şi îndatoririle părinteşti

3.2.5. Drepturile şi îndatoririle fostului adoptat

3.2.6. Numele şi prenumele fostului adoptat

3.2.7. Domiciliul şi locuinţa fostului adoptat

3.2.8. Obligaţia legală de întreţinere

3.2.9. Vocaţia succesorală

CONCLUZII FINALE PRIVIND EFECTELE ADOPŢIEI.66

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de muncă al unei rude, astfel stârnindu-mi curiozitatea si hotărârea de a înţelege de ce un sistem aparent bine pus la punct nu produce rezultate favorabile vizibile.

Astfel,peste 2.200 de proceduri de adopţie au fost deschise în anul 2013, însă doar 580 de adopţii au fost finalizate, cele mai multe fiind în Dâmboviţa, Bucureşti şi Vrancea, potrivit reprezentanţilor Oficiului Român pentru Adopţii, citaţi de Mediafax.

Pe lângă cele 580 de adopţii naţionale, au mai fost finalizate alte şapte internaţionale - şase în Italia şi una în Canada, iar alţi trei copii sunt în procedură de adopţie internaţională.

Până în 23 decembrie au fost declaraţi adoptabili 2.241 de copii şi au fost eliberate 1.506 atestate pentru familii sau persoane care doresc să adopte.

De-a lungul timplui s-au realizat multe studii sau cercetari în ceea ce priveşte adopţia, copii adoptaţi, nevoia societaţii de a apela la această cale sau nevoia copiilor de a fi adoptaţi, cel mai bun moment pentu a adopta dar si in ceea ce priveste dezvoltarea psihica fie a celor adoptati, fie a celor rămaşi neadoptaţi.

Astfel, unul dintre studii a arătat că instituţionalizarea după vârsta de doi ani cauzează efecte ireversibile la copii, ca de exemplu un IQ scăzut faţă de copiii care cresc în familii. Acest lucru explică performanţele lor academice relativ slabe, ulterior, pentru a nu mai vorbi de provocarea de a găsi un job – astfel, de a deveni independenţi. Cel de-al doilea articol prezintă, în continuare, problemele şi mai mari pe care le au orfanii neadoptaţi, ce ies din sistem la vârsta majoratului (sau la 26 de ani, în cazul celor care intră la facultate).

Tinerii care au locuit cea mai mare parte a vieţii lor într-o instituţie de stat nu sunt obişnuiţi să se descurce singuri, astfel că ajung de cele mai multe ori să trăiască pe străzi. Cu toate că în centrele sociale din România s-au îmbunătăţit condiţiile faţă de acum aproape un sfert de secol, autorităţile publice încă nu oferă un program de integrare în societate pentru aceşti tineri.

Puţini dintre ei sunt norocoşi să găsească suport la persoane dispuse să le ofere un adăpost sau un loc de muncă. Studiul prezintă inclusiv cazul unui orfan care a reuşit să termine o facultate şi să muncească în domeniul protecţiei sociale, deschizând un ONG pentru tineri care sunt în situaţia în care s-a aflat şi el. Acest tânăr adult, însă, intrase în orfelinat la vârsta de 10 ani şi fusese sponsorizat şi încurajat de un cuplu de americani.

Pentru anul 2014, Oficiul Român pentru adopţii are în vedere revizuirea actualului cadru normativ în materia autorizării organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale, dar şi elaborarea metodologiei privind accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii cu caracter general vizând persoana adoptată.

Despre adopţii se pot spune multe insa, lucrarea de faţa, asa cum spune şi titlul, trateza efectele pe care adopţia le produce.Astfel, vedem că ea produce o serie de efecte în ceea ce priveşte filiaţia adoptatului, drepturile şi îndatoririle părinţilor adoptatori, numele de familie al adoptatului, domiciliul acestuia şi nu în ultimul rând cetaţenia celui adoptat.

Lucrarea va dezvolta ca primcipal efect al adopţiei filiatia, efect constitutiv de legături de filiaţie civilă între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte şi adoptator sau adoptatori, pe de altă parte, precum şi de relaţii de rudenie civilă între adoptat,descendenţii săi şi rudele părinţilor sau părintelui adoptive, de la data rămînerii definitive a hotărârii de încuviinţare a adopţiei.Concomitent şi simetric opus efectului constitutive al adopţiei, este generat efectul extinctiv asupra rudeniei fireşti între adoptat, descendenţii săi pe de o parte, şi părinţii fireşti ai adoptatului precum şi rudele acestora pe de altă parte.

În ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle părinţilor adoptatori,vom dezbate o serie de probleme cum ar fi: trecerea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti de la părinţii fireşti asupra părinţilor adoptive, adopţia de către soţ a copilului firesc al celuilalt soţ, decăderea adoptatorului din drepturile părinteşti şi nu în ultimul rând încredinţarea copilului unei persoane, familii, serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau unui organism privat autorizat.

Un alt efect la care lucrarea face referire este acela al numelui de familie al adoptatului şi aici vom face referire la numele dobândit de adoptat,schimbarea numelui său de familie dar şi la numele soţului adoptat.

Vom trata şi schimbarile aduse de adptţie domiciliului sau locuinţei adoptatului, iar nu în ultimul rând vom vorbi despre cetăţenia adoptatului, cum se dobândeşte cetăţenia prin adopţie şi pierderea cetăţeniei române prin adopţie.

Bibliografie

1. Avram Marieta “Adopţia naţională şi internaţională”, ed. All Black, Bucureşti 2001

2. Bacaci Al.,” Dreptul familiei”, Editura All Beck, Bucureşti, 2006

3. Bacaci Al., Dumitrache V., Hageanu C.,” Dreptul familiei in reglementarea Noului Cod civil” , Editia 7 , Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012

4. Bodoaşcă T. “Legislaţia adopţiilor.Comentarii şi explicaţii” ,ed. C.H.Beck,Bucureşti 2006

5. Cerhan Adriana “Dreptul familiei.Teorie şi practică”,ed. Lumina Lex,Bucureşti 2008

6. Florian E., “Dreptul familiei in reglementarea Noului Cod civil”, Editia 4 , Ed. C.H. Beck,Bucureşti, 2011

7. Horbada Maria “Încheierea şi desfacerea adopţiei. Legislaţie şi doctrină” ,note de curs,Iaşi 2011

8. Lupaşcu Dan, “Dreptul familiei”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005

9. Macovei Ioan “Drept internaţional privat” ed. C.H.Beck, Bucureşti 2011

10. Mihailă Oana “Adopţia,drept român şi drept comparat”, ed. Universul Juridic, Bucureşti 2010

11. Onica-Chipea Lavinia “Aspecte socio-juridice privind protecţia drepturilor copilului” ed. Expert, Bucureşti 2007

12. Pricopi Ad. , “Dreptul familiei”, curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

13. F.A. Baiaş, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei “Noul Cod Civil Comentariu pe articole” Bucureşti 2012

14. Codul civil(Legea nr.287/2009)

15. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicata

16. Cercetare “Factori care influenţează succesul adopţiei naţionale”

17. Revistacalitateavietii.ro ,articol “Profilul părinţilor adoptivi din România şi motivaţia adopţiei copiilor greu adoptabili”, Doru Buzducea, Florin Lazăr

Preview document

Adopția în România - Pagina 1
Adopția în România - Pagina 2
Adopția în România - Pagina 3
Adopția în România - Pagina 4
Adopția în România - Pagina 5
Adopția în România - Pagina 6
Adopția în România - Pagina 7
Adopția în România - Pagina 8
Adopția în România - Pagina 9
Adopția în România - Pagina 10
Adopția în România - Pagina 11
Adopția în România - Pagina 12
Adopția în România - Pagina 13
Adopția în România - Pagina 14
Adopția în România - Pagina 15
Adopția în România - Pagina 16
Adopția în România - Pagina 17
Adopția în România - Pagina 18
Adopția în România - Pagina 19
Adopția în România - Pagina 20
Adopția în România - Pagina 21
Adopția în România - Pagina 22
Adopția în România - Pagina 23
Adopția în România - Pagina 24
Adopția în România - Pagina 25
Adopția în România - Pagina 26
Adopția în România - Pagina 27
Adopția în România - Pagina 28
Adopția în România - Pagina 29
Adopția în România - Pagina 30
Adopția în România - Pagina 31
Adopția în România - Pagina 32
Adopția în România - Pagina 33
Adopția în România - Pagina 34
Adopția în România - Pagina 35
Adopția în România - Pagina 36
Adopția în România - Pagina 37
Adopția în România - Pagina 38
Adopția în România - Pagina 39
Adopția în România - Pagina 40
Adopția în România - Pagina 41
Adopția în România - Pagina 42
Adopția în România - Pagina 43
Adopția în România - Pagina 44
Adopția în România - Pagina 45
Adopția în România - Pagina 46
Adopția în România - Pagina 47
Adopția în România - Pagina 48
Adopția în România - Pagina 49
Adopția în România - Pagina 50
Adopția în România - Pagina 51
Adopția în România - Pagina 52
Adopția în România - Pagina 53
Adopția în România - Pagina 54
Adopția în România - Pagina 55
Adopția în România - Pagina 56
Adopția în România - Pagina 57
Adopția în România - Pagina 58
Adopția în România - Pagina 59
Adopția în România - Pagina 60
Adopția în România - Pagina 61
Adopția în România - Pagina 62
Adopția în România - Pagina 63
Adopția în România - Pagina 64
Adopția în România - Pagina 65
Adopția în România - Pagina 66
Adopția în România - Pagina 67
Adopția în România - Pagina 68
Adopția în România - Pagina 69
Adopția în România - Pagina 70
Adopția în România - Pagina 71
Adopția în România - Pagina 72
Adopția în România - Pagina 73
Adopția în România - Pagina 74
Adopția în România - Pagina 75
Adopția în România - Pagina 76
Adopția în România - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Adoptia in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Adopția Națională și Internațională

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia adopţiei Secţiunea I Noţiunea adopţiei 1.1 Introducere Adopţia reprezintă neîndoielnic...

Studiu comparativ privind procedurile în materia adopției naționale

1. Sinteza pe tari 1.1. MAREA BRITANIE 1. Legislatie in vigoare: - Legea adoptiei si copilului 2002 2. Structuri responsabile - la nivel...

Drept Roman

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Adopția Națională și Internațională

ARGUMENT Prin lucrarea de faţă, am încercat cu destulă modestie să aduc în actualitate unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Acquis-ul Comunitar - Legislatia Europeana vs Legislatia Nationala

1. ACQUIS-ul COMUNITAR 1.1. Ce este Aquis-ul Comunitar Prin "Acquis communautaire" (termen utilizat atat in limba franceza cat si in limba...

Drepturile Omului

INTRODUCERE: Drepturile omului, o problemă care domină întreaga societate, o problemă care nu face altceva decât să scoată în evidenţă efectele...

AnalizaComertului Exterior al Romaniei si Politici Comerciale Adoptate de Romania in Perioada 1990-1998

ANALIZA COMERTULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI SI POLITICI COMERCIALE ADOPTATE DE ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1990-1998 CAP I. EVOLUTIA COMERTULUI EXTERIOR AL...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Principiul Respectării Drepturilor Omului în Administrația Publică din România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Motto: “Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc ” Pentru cǎ problematica respectǎrii drepturilor omului...

Ai nevoie de altceva?