Amnistia și Grațierea

Licență
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 29279
Mărime: 87.11KB (arhivat)
Publicat de: Atena Păduraru
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Consideraţii generale privind cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării.1
 3. §1.Noţiuni generale privind modalităţile de eliberare de răspundere penală.1-3
 4. §2.Conceptul de cauze care înlătură răspunderea penală.3-4
 5. §3.Apariţia şi evoluţia cauzelor care înlătură răspunderea penală.4-8
 6. Capitolul II. Amnistia.9
 7. §1.Noţiune, natura juridică şi caractere.9-11
 8. §2.Obiectul amnistiei.11-17
 9. §3.Tipurile amnistiei.17-20
 10. §4.Efectele amnistiei.20
 11. §4.1.Efectele amnistiei antecondamnatorii.20-25
 12. §4.2.Efectele amnistiei postcondamnatorii.25-29
 13. §4.3.Limitele efectelor amnistiei.29-32
 14. §5.Asemănări şi deosebiri între amnistia improprie şi reabilitare. 32-33
 15. Capitolul III. Graţierea.34
 16. §1.Noţiune, natura juridică şi caractere.34-38
 17. §2.Obiectul graţierii.38-43
 18. §3.Tipurile graţierii.43-48
 19. §4.Efectele graţierii.48-50
 20. §4.1.Efectele graţierii necondiţionate.50-54
 21. §4.2.Efectele graţierii asupra pedepselor accesorii.54-57
 22. §4.3.Efectele graţierii asupra despăgubirilor civile.58
 23. §5. Revocarea graţierii.58-59
 24. Capitolul IV. Împăcarea.60
 25. §1.Noţiune şi caracterizare.60-64
 26. §2.Stingerea antecedentelor penale.64-70
 27. Încheiere
 28. Bibliografie.71-76

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut consecinţe vizibile, chiar dramatice în unele dimensiuni şi realităţi sociale. Transformările la nivel macrosocial au influenţat şi determinat modificări diferite atît la nivelul grupurilor sociale, cît şi la nivelul destinelor individuale.

Democratizarea societăţii, ca proces, se produce lent şi dificil, iar participarea oamenilor la schimbarea socială se dovedeşte a fi o atitudine cu carenţe în componenţa sa comportamentală. Fenomene negative au dezvoltat amplificări, diversităţi în expresia lor cotidiană şi au antrenat disfuncţionalităţi şi diminuări ale autorităţii, atît în spaţiul public-instituţii, organizaţii, cît şi în cel privat - familii, cupluri, relaţii interpersonale.

Societatea civilă, definită şi funcţionînd confuz, ca şi ţesutul social vătămat se construieşte cu dificultăţi. Structurile guvernamentale învaţă să colaboreze cu cele neguvernamentale, parteneriate instituţionale se creează în efortul de a se consolida atât individual cît şi ca un întreg sistem bine structurat (complex) şi raţionalizat.

Tema abordată în prezenta lucrare a fost şi reprezintă şi pînă în prezent o modaliatate inovativă pentru unele categorii de oameni , în sens directiv, şi unul adoptiv şi racordabil societăţii, după utilitatea acestuia, pentru categoria de elită a puterii din stat. Amnistia şi graţierea fac parte din categoria cuzelor care înlătura răspunderea penală sau consecinţele condamnării, alături de reabilitarea judecătorească, împăcare, etc

Orientarea noastră pentru cercetarea acestei instituţii îşi poate găsi explicaţia în complexitatea problemelor pe care le ridică instituţia amnistiei şi graţierii, multitudinea de păreri, controverse care s-au exprimat, soluţiile contradictorii pronunţate în activitatea judiciară, ca şi varietatea perspectivelor din care poate fi examinată această temă.

Problematica teoretică şi de practică judiciară a temei abordate a impus o documentare temeinică, valorificarea exhaustivă a surselor de informare a RM, doctrina, legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări.

Apare o necesitate reală de a sistematiza întregul potenţial teoretic şi practic la tema cercetată, fiindcă această temă după părerea noastră este una dintre cele mai actuale, în condiţiile sporirii luptei pentru dreptate, care şi-a găsit realizarea ei, mai ales că epicentrul atenţiei este însăşi omul, drepturile şi libertăţile sale, demnitatea şi onoarea lui.

Teza de licenţă este structurată în 4 capitole, fiecare capitol cuprinzând mai multe secţiuni şi subsecţiuni în funcţie de complexitatea tematicii supusă dezbaterii din punct de vedere teoretic şi practic.

Scopul şi sarcinile lucrării. Sarcina cercetării acestei teze de licenţă este de a cerceta temeiurile teoretice şi problemele practice la emiterea actelor de amnistie şi graţiere în orice fază a procesului penal.

Merită de menţionat faptul că, într-un stat democratic toate actelor de amnistie şi graţiere corespund necesităţilor şi intereselor societăţii în întregime. Acestea susţin modele sociale utile ale comportării cetăţenilor, precum şi aduc la cunoştinţa tuturor normele şi recomandările juridice.

Din aceste motive studierea instituţiilor date se consideră o sarcină importantă şi actuală, fiindcă drepturile şi libertăţile omului nu determină doar conţinutul şi sensul orânduirii politice anumite, dar şi cheamă să schimbe omul dintr-un observator pasiv într-un participant activ la toate evenimentele şi activităţile care se petrec în lume cu toate că a încălcat legea dar merită într-adevăr să fie liberat de răspundere penală.

În procesul de cercetare s-au examinat următoarele sarcini:

- determinarea noţiunii şi depistarea esenţei felurilor de cauze care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării;

- prezentare rolului amnistiei şi graţierii în condiţiile existenţei noilor feluri de cauze de liberare de răspundere penală;

- definirea scopurilor şi sarcinilor instituţiilor abordate în prezenta lucrare;

- definirea şi identificarea principalelor trăsături ale amnistiei şi graţierii, laturile pozitive şi negative ale acestora;

- indicarea temeiurilor de emitere a actelor de liberare de răspundere penală, motivele, care contribuie la aceasta, precum şi tendinţele practicii;

- elaborarea unui complex de propuneri, necesare pentru non-evitarea stringenţei la aplicarea actelor de ,,iertare″ lacunele existente fără spicuităţi în actualul cod de procedură penală a Republicii Moldova.

Preview document

Amnistia și Grațierea - Pagina 1
Amnistia și Grațierea - Pagina 2
Amnistia și Grațierea - Pagina 3
Amnistia și Grațierea - Pagina 4
Amnistia și Grațierea - Pagina 5
Amnistia și Grațierea - Pagina 6
Amnistia și Grațierea - Pagina 7
Amnistia și Grațierea - Pagina 8
Amnistia și Grațierea - Pagina 9
Amnistia și Grațierea - Pagina 10
Amnistia și Grațierea - Pagina 11
Amnistia și Grațierea - Pagina 12
Amnistia și Grațierea - Pagina 13
Amnistia și Grațierea - Pagina 14
Amnistia și Grațierea - Pagina 15
Amnistia și Grațierea - Pagina 16
Amnistia și Grațierea - Pagina 17
Amnistia și Grațierea - Pagina 18
Amnistia și Grațierea - Pagina 19
Amnistia și Grațierea - Pagina 20
Amnistia și Grațierea - Pagina 21
Amnistia și Grațierea - Pagina 22
Amnistia și Grațierea - Pagina 23
Amnistia și Grațierea - Pagina 24
Amnistia și Grațierea - Pagina 25
Amnistia și Grațierea - Pagina 26
Amnistia și Grațierea - Pagina 27
Amnistia și Grațierea - Pagina 28
Amnistia și Grațierea - Pagina 29
Amnistia și Grațierea - Pagina 30
Amnistia și Grațierea - Pagina 31
Amnistia și Grațierea - Pagina 32
Amnistia și Grațierea - Pagina 33
Amnistia și Grațierea - Pagina 34
Amnistia și Grațierea - Pagina 35
Amnistia și Grațierea - Pagina 36
Amnistia și Grațierea - Pagina 37
Amnistia și Grațierea - Pagina 38
Amnistia și Grațierea - Pagina 39
Amnistia și Grațierea - Pagina 40
Amnistia și Grațierea - Pagina 41
Amnistia și Grațierea - Pagina 42
Amnistia și Grațierea - Pagina 43
Amnistia și Grațierea - Pagina 44
Amnistia și Grațierea - Pagina 45
Amnistia și Grațierea - Pagina 46
Amnistia și Grațierea - Pagina 47
Amnistia și Grațierea - Pagina 48
Amnistia și Grațierea - Pagina 49
Amnistia și Grațierea - Pagina 50
Amnistia și Grațierea - Pagina 51
Amnistia și Grațierea - Pagina 52
Amnistia și Grațierea - Pagina 53
Amnistia și Grațierea - Pagina 54
Amnistia și Grațierea - Pagina 55
Amnistia și Grațierea - Pagina 56
Amnistia și Grațierea - Pagina 57
Amnistia și Grațierea - Pagina 58
Amnistia și Grațierea - Pagina 59
Amnistia și Grațierea - Pagina 60
Amnistia și Grațierea - Pagina 61
Amnistia și Grațierea - Pagina 62
Amnistia și Grațierea - Pagina 63
Amnistia și Grațierea - Pagina 64
Amnistia și Grațierea - Pagina 65
Amnistia și Grațierea - Pagina 66
Amnistia și Grațierea - Pagina 67
Amnistia și Grațierea - Pagina 68
Amnistia și Grațierea - Pagina 69
Amnistia și Grațierea - Pagina 70
Amnistia și Grațierea - Pagina 71
Amnistia și Grațierea - Pagina 72
Amnistia și Grațierea - Pagina 73
Amnistia și Grațierea - Pagina 74
Amnistia și Grațierea - Pagina 75
Amnistia și Grațierea - Pagina 76
Amnistia și Grațierea - Pagina 77
Amnistia și Grațierea - Pagina 78
Amnistia și Grațierea - Pagina 79
Amnistia și Grațierea - Pagina 80
Amnistia și Grațierea - Pagina 81
Amnistia și Grațierea - Pagina 82
Amnistia și Grațierea - Pagina 83
Amnistia și Grațierea - Pagina 84
Amnistia și Grațierea - Pagina 85
Amnistia și Grațierea - Pagina 86
Amnistia și Grațierea - Pagina 87
Amnistia și Grațierea - Pagina 88
Amnistia și Grațierea - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Amnistia si Gratierea.doc

Alții au mai descărcat și

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Amnistia

Amnistia este un act de clementa care se acorda prin lege de catre parlament prin care se inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii,...

Aplicarea Legii Penale în Spațiu

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind aplicarea legii penale în spaţiu 1.1. Consideraţii generale Eficienţa legii penale în apărarea...

Principiile Aplicării Legii Penale în Spațiu

1.Conceptul legii penale: noţiune, trăsături caracteristice: Conceptul de lege penală este examinat in doctrina penală in două sensuri. Intr-un...

Grațierea

,,Graţierea este măsura de clemenţă ce constă în înlăturarea, în total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanţă ori în comutarea...

Te-ar putea interesa și

Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă

CAPITOLUL I PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI Secţiunea I ASPECTE...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Cauzele de înlăturare a răspunderii penale

SCURT ISTORIC AL RASPUNDERII JURIDICE Ca si multe alte notiuni juridice, raspunderea penala în evolutia sa conceptuala a fost precedata de alte...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară privind Infracțiunea de Tăinuire și Infracțiunea de Favorizare a Infractorului

C A P I T O L U L I Noţiuni şi definiţii Secţiunea I Consideraţii introductive privind infracţiunile de tăinuire şi cea de favorizare a...

Traficul de Influență

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE „Nimic nu este mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei.” Mihai Eminescu...

Infracțiunile de Tăinuire și Favorizarea Infractorului

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE, REFERINŢE ISTORICE ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACŢIUNILE DE TĂINUIRE ŞI FAVORIZAREA...

Instigarea în teoria și practica dreptului penal

Capitolul I Notiuni generale a) Aspecte generale privind participatia penala Dreptul penal ca ansamblu de norme juridice ocroteste valorile...

Amnistia

Amnistia este un act de clementa care se acorda prin lege de catre parlament prin care se inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii,...

Ai nevoie de altceva?