Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 19027
Mărime: 95.79KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. 6

CONSIDERAŢII DESPRE MOŞTENIRE 6

1.1. Scurt istoric despre moştenire şi nedemnitate 6

1.2.Data deschiderii succesiunii 10

1.3.Locul deschiderii moştenirii 13

1.4. Cauza deschiderii moştenirii 15

1.5. Condiţiile pentru a putea moşteni 16

CAPITOLUL II. 18

NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ 18

1. Definiţie 18

2. Istoric 18

3.Formele nedemnităţii succesorale 19

2.1. Nedemnitatea de drept 21

2.1.1. Primul caz de nedemnitate succesorală 21

2.1.2. Al doilea caz de nedemnitate succesorală d moştenire. 22

2.1.3 Constatarea nedemnităţii 27

2.2 Nedemnitatea judiciară 28

2.2.1 Scurt Istoric. 28

2.2.2 Primul caz de nedemnitate judiciară 31

2.2.3 Al doilea caz de nedemnitate 33

2.2.4. Al treilea caz de nedemnitate. 35

CAPITOLUL III. 39

EFECTELE NEDEMNITĂŢII SUCCESORALE 39

3.1. Efectele nedemnităţii faţă de nedemn 42

3.2. Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului. 43

3.3. Efectele nedemnităţii faţă de terţi 45

3.4. ÎNLĂTURAREA EFECTELOR NEDEMNITĂŢII SUCCESORALE 45

CONCLUZII 47

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în calitate de condiţie negativă a acesteia, cât şi prin consecinţele pe care le produce în caz că intervine, respectiv suprimarea drepturilor succesorale, a fost neglijată nepermis de mult de legiuitorul român, sub reglementarea vechiului Cod civil de la 1864.

Se poate constata faptul că dezbateri teoretice pe tema nedemnităţii de la începutul secolului al XX-lea au privit caracterul de drept sau nu al nedemnităţii succesorale, şi interpretarea sintagmei ”acuzaţie capitală”, ultima marcând efortul doctrinei de a face totuşi aplicabilă această instituţie. Dar, odată tranşate aceste dispute în sensul că nedemnitatea reglementată de Codul civil de la 1864 este de drept, iar acuzaţia capitală calomnioasă nu este aplicabilă, doctrina modernă alocă un spaţiu destul de restrâns acestei instituţii.

Structural, lucrarea este organizată pe trei (divizate în subcapitole), care cuantifică aspectele esenţiale ale nedemnităţii: am început cu Consideraţiile generice despre moştenire, pentru că nedemnitatea şi moştenirea sunt indisolubil legate, am continuat cu Nedemnitatea propriu-zisă în reglementarea Noului Cod civil, apoi cu Efectele nedemnităţii, finalizând cu o scurtă expunere de concluzii.

Mijloacele de informare folosite au fost unii autorii români clasici (D. Alexandresco, M.B. Cantacuzino, C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, G. Plastara), ale căror opinii le-am regăsit în lucrările autorilor contemporani, decantate în controverse doctrinare deja soluţionate. Am acordat o atenţie deosebită chestiunilor de istoric, pentru care am folosit inclusiv lucrări de drept roman, apreciind că este interesant de analizat evoluţia instituţiei moştenirii şi odată cu aceasta a nedemnităţii succesorale. Cât priveşte reglementarea din Noul Cod Civil, până la apariţia tratatelor de drept civil care să o reglementeze, ea beneficiază de un spaţiu redus, limitat la scurte expuneri ale noilor texte legale, sau articole din revistele universitare. Pentru nedemnitatea succesorală în reglementarea Noului Cod Civil, am făcut analiza pe cunoştinţelor de drept civil şi procesual civil acumulate, şi a surselor bibliografice expuse,

CAPITOLUL I.

CONSIDERAŢII DESPRE MOŞTENIRE

1.1. Scurt istoric despre moştenire şi nedemnitate

Întrucât instituţia nedemnităţii succesorale este strâns legată de cea a moştenirii, în sensul că nedemnitatea succesorală nu poate exista înafara moştenirii, fiind o condiţie esenţială negativă a acestea, ne propunem câteva consideraţii, inclusiv sub aspectul istoric, relative la aceasta din urmă.

Fiinţă trecătoare, omul, privit strict ca persoană fizică, piere inevitabil prin moarte. Pieirea fizică a omului, conduce din punct de vedere juridic la dispariţia acestuia ca subiect de drept, dar patrimoniul acestuia (alcătuit din drepturile şi obligaţiile cu conţinut patrimonial) îi supravieţuieşte. Indubitabil, persoana decedată se bucură prin tradiţie de un anumit respect, fiind protejată, sens în care s-a vorbit chiar de un drept al trupului neînsufleţit la protecţia imaginii sale, la integritate, de dreptul la pacea ultimului lăcaş, precum şi de dreptul la respectul memoriei celui decedat. Însă, legiuirile omeneşti nu reglementează drepturile mortului, cât interesul patrimonial al celor vii. Ca atare, inclusiv în noua reglementare, cea intrată în vigoare la 1 octombrie 2011, Codul Civil nu face decât să reglementeze regulile după care patrimoniul defunctului se transmite la moştenitorii acestuia.

Materia moştenirii, sau a succesiunilor, cum mai este numită în mod curent, este extrem de importantă deoarece dreptul de succesiune se găseşte în strânsă legătură, atât cu proprietatea, cât şi cu familia, şi adeseori chiar cu orânduirea politică a societăţii.

De aici şi interesul deosebit pe care toate legiuirile i l-au acordat pentru a-l reglementa.

Succesiunea reprezintă unul din modurile de transmitere a proprietăţii care prezintă, atât din punct de vedere istoric, cât şi din punct de vedere al dreptului comparat, cele mai multe vicisitudini şi varietăţi.

Preocuparea pentru reglementarea succesorală apare încă din cele mai vechi timpuri, respectiv în dreptul roman, care prezintă importanţă pentru că este acela care stă la baza sistemului nostru de drept. Dreptul pretorian este acela care realizează o reglementare coerentă a materiei succesorale, urmat de Novelele lui Iustinian. În perioada feudală însă, principiile transmisiunii succesorale regresează sub influenţa mentalităţii Evului Mediu întunecat.

Bibliografie

1. D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. III, Atelierele grafice Socec, 1912

2. Gh. Beleiu, Introducere în dreptul civil, Bucureşti, Ed. Actami, 1997

3. Matei B. Cantacuzino, Curs de drept civil, Craiova, Ed. Ramuri, 1921

4. D. Chirică, Drept civil. Succesiuni şi testamente, Bucureşti, Ed. Rosetti, 2003

5. Şt. Cocoş, Drept roman, Bucureşti, Ed. UMC, 1997

6. Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Bucureşti, Ed. Actami, 1999

7. M. Eliescu, Proiectul de Cod civil, 1971

8. C, Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Opere citat p. 376 – 377

9. E. Molcuţ, D. Oancea, Drept roman, Bucureşti, 1995

10. C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale, Universitatea Bucureşti, 1988

11. C. Toader, R. Popescu, Consideraţii în legătură cu aplicarea principiului aparenţei în drept în materia moştenirii, Revista Dreptul nr. 9, 1993

12. Mircea Dan Bob, revista Studia Universitatis, Univ. Babeş Bolyai, nr. 4 / 2010 şi 4 / 2011

13. Jurisprudenţa CEDO – Dos. 64.301 / 01 (cauza Velcea şi Mazilu contra României)

14. Stănciulescu Liviu. Drept civil. Succesiuni, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012

15. 15. Lupşan Gabriela Drept civil. Succesiuni, note de curs, Galaţi, 2013

16. Curtea de apel Bucureşti – secţia a 4 a civilă, Dec. 75 / 95 cuprinsă în Culegerea de practică judiciară civilă 1993 – 1998, Bucureşti, Ed. All Beck, 1999

Preview document

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 1
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 2
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 3
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 4
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 5
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 6
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 7
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 8
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 9
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 10
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 11
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 12
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 13
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 14
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 15
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 16
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 17
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 18
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 19
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 20
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 21
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 22
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 23
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 24
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 25
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 26
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 27
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 28
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 29
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 30
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 31
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 32
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 33
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 34
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 35
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 36
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 37
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 38
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 39
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 40
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 41
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 42
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 43
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 44
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 45
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 46
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 47
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 48
Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Analiza Nedemnitatii Succesorale in Lumina Noului Cod Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv ....

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Infracțiuni Prevăzute de Legislația

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE Pentru a putea discuta despre infracţiunile prevazute de Legislaţia Rutieră Romană trebuie în primul rând sa...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Descriere Moştenirea legală are loc atunci cand transmiterea ei are loc în temeiul legii, în ordinea şi în cotele...

Procedura Partajului

1. Consideratii generale asupra procedurii împărtelii judiciare 1.1 Notiunea de împărteală. Sediul materiei Dreptul de proprietate asupra unui...

Ai nevoie de altceva?