Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 37778
Mărime: 172.08KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Capitolul I – Aspecte introductive 7

§ Secţiunea I – Consideraţii introductive 7

§ Secţiunea a II a – Scurt istoric al evoluției reglementarii infracțiunii de omor 9

§ Secțiunea a III a – Omorul calificat în Noul Cod Penal 14

Capitolul II – Analiza conținutului constitutiv al infracțiunii de omor cu referire la omorul calificat 18

§ Secțiunea I – Definiție și condiții preexistente 18

§ Secțiunea a II a – Conținutul constitutiv 20

1. Obiectul infracțiunii

1.1. Obiectul juridic 20

1.2. Obiectul material 21

2. Subiecții infracțiunii

2.1. Subiectul activ 25

2.2. Subiectul pasiv 27

3. Latura obiectivă a infracțiunii

3.1. Elementul material 29

3.1.1. Error in personam și aberatio ictus 35

3.2. Urmarea imediată 37

3.3. Legătura de cauzalitate 41

4. Latura subiectivă a infracțiunii

4.1. Forma de vinovăție 45

4.2. Mobilul 48

4.3. Scopul 49

§ Secțiunea a III a - Alte aspecte

1. Formele infracțiunii 50

2. Participația penală 54

3. Sancțiuni 58

4. Aspecte procesuale 62

Capitolul III – Analiza formelor agravate ale omorului calificat 63

1. Omorul săvârșit cu premeditare 63

2. Omorul săvârșit din interes material 69

3. Omorul săvârșit asupra soțului sau unei rude apropiate 71

4. Omorul profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra 78

5. Omorul săvârșit prin mijloace care pun în pericol viața mai multor persoane 81

6. Omorul săvârșit în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei 83

7. Omorul săvârșit pentru a se sustrage sau pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare sau de la executarea unei pedepse 87

8. Omorul săvârșit pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni 91 9. Omorul săvârșit în public 95

Capitolul IV - Concluzii și propuneri de lege ferenda 99

BIBLIOGRAFIE 104

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE

SECȚIUNEA I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor bunurilor materiale și spirituale din societate care, transmise din generație în generație, au asigurat și asigură progresul continuu al omenirii. Acesta, spre deosebire de celelalte ființe, reușește să își domine pornirile primare și să ridice la rangul unor principii fundamentale de viață tot ceea ce este bun și echitabil.

Apărarea persoanei și vieții acesteia, a constituit o preocupare permanentă, comună tuturor sistemelor de drept din orice orânduire socială, viața fiind ocrotită de lege atât ca fenomen biologic, dar mai ales, ca fenomen social, ca valoare primară și absolută a oricărei societăți.

În toate sistemele de drept, persoana omului, se detașează ca obiect special de ocrotire juridico-penală și ca expresie a însăși rațiunii de a fi a tuturor reglementărilor juridice. Legea nu ocrotește numai interesul individual al fiecărei persoane de a trăi, ci și interesul general al societății ca viața fiecărui individ să fie conservată și respectată de ceilalți, păstrarea vieții indivizilor fiind un element decisiv pentru existența societății.

În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor, dovadă fiind primul articol al Constituției , care prevede că în România, ca stat de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate.

Art. 22 din Constituția României , reglementează și garantează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică: “Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate; nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant; pedeapsa cu moartea este interzisă”. Acest drept figurează și în alte documente internaționale importante precum Convenția Europeană a drepturilor omului (art. 2) , Declarația universală a drepturilor omului (art. 3), Pactul cu privire la drepturile civile și politice (art. 6), etc.

Garantarea tuturor acestor drepturi și libertăți ale persoanei are loc, juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin incriminarea ca infracțiuni și sancționarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru valorile menționate.

Așa fiind, este firesc ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii omului, atât în ceea ce privește existența sa psihică și atributele fundamentale ale personalității lui, cât și în ceea ce privește toate celelalte drepturi, libertăți și interese, pe care societatea este datoare să i le asigure.

Făcând distincție între faptele îndreptate împotriva drepturilor absolute privitoare la existența fizică, pe de o parte, și faptele îndreptate împotriva altor drepturi și interese ale omului, pe de altă parte, legiuitorul a inclus pe cele dintâi într-o categorie distinctă de infracțiuni, sub denumirea „Infracțiuni contra persoanei”, reglementate în Titlul II din partea specială a Codului penal.

SECȚIUNEA a II a

SCURT ISTORIC AL EVOLUȚIEI REGLEMENTĂRII INFRACȚIUNII DE OMOR

Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate contra vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă încă din timpurile cele mai îndepărtate.

Abandonând ceea ce nu este semnificativ din starea conflictuală a comunei primitive, în cazul așezărilor prestatale se constată existența unor conflicte de grup impuse de concurența profitului de grup. Depinzând de rezultatul înfruntării grupurilor sociale, însăși existența acestora depindea de puterea de rezistență, de intimidare și mai ales de prevenire a repetării înfruntărilor.

În stadiul organizării tribale, se instituie posibilitatea pedepsirii membrilor tribului care prin comportamentul lor necorespunzător erau alungați din mijlocul tribului. Făptuitorul alungat din cadrul tribului și lipsit de protecția grupului, era practic, condamnat la dispariție

Preview document

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 1
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 2
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 3
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 4
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 5
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 6
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 7
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 8
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 9
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 10
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 11
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 12
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 13
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 14
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 15
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 16
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 17
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 18
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 19
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 20
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 21
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 22
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 23
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 24
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 25
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 26
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 27
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 28
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 29
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 30
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 31
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 32
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 33
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 34
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 35
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 36
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 37
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 38
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 39
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 40
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 41
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 42
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 43
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 44
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 45
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 46
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 47
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 48
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 49
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 50
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 51
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 52
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 53
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 54
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 55
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 56
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 57
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 58
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 59
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 60
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 61
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 62
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 63
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 64
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 65
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 66
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 67
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 68
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 69
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 70
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 71
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 72
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 73
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 74
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 75
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 76
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 77
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 78
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 79
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 80
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 81
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 82
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 83
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 84
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 85
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 86
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 87
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 88
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 89
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 90
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 91
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 92
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 93
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 94
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 95
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 96
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 97
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 98
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 99
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 100
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 101
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 102
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 103
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 104
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 105
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 106
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 107
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Omorului Calificat.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Perchezitia la Domiciliu Ridicarea de Obiecte si Inscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Aspecte Criminologice privind Criminalitatea Orientata spre Profit

CAPITOLUL I STAREA ŞI DINAMICA CRIMINALITĂŢII ORIENTATE SPRE PROFIT ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI 1.1. Caracterizare generală Cercetarea...

Ai nevoie de altceva?