Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 40902
Mărime: 148.10KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA DREPTURILOR OMULUI 5
 4. 1.1. Apariţia şi dezvoltarea conceptului de drepturi ale omului 6
 5. 1.2.Teoria Contractului social 7
 6. 1.3. Concepţia Dreptului natural 7
 7. 1.4. Contestarea concepţiei Drepturilor naturale 8
 8. 1.5. Dreptul internaţional al Drepturilor omului 9
 9. 1.6. Primele consacrări juridice ale drepturilor omului în România 13
 10. 1.7. Cadrul normativ pre-constituţional al protecţiei drepturilor omului 18
 11. CAPITOLUL II 20
 12. ASPECTE EVOLUTIVE ŞI CARACTERISTICI ALE DREPTURILOR OMULUI 20
 13. 2.1. Coordonate filosofice ale drepturilor omului 21
 14. Drepturile omului au preocupat omenirea cu precădere în anii de după cel de-al doilea război mondial, devenind un centru de interes în toate sferele vieţii sociale, politice, juridice, un fenomen cu largi implicaţii. A vorbi însă despre ideea de drepturi ale omului aşa cum este ea cunoscută astăzi, despre mişcarea drepturilor omului, presupune cu necesitate cercetarea evoluţiei acestora. Ar fi imposibil să plasăm într-o anumită perioadă istorică sau într-o anumită regiune originile drepturilor omului, câtă vreme ideile generoase şi aspiraţiile de libertate şi egalitate au însoţit însăşi evoluţia societăţii umane. 21
 15. 2.2. Coordonate juridice ale drepturilor omului 23
 16. 2.3. Principalele documente internaţionale privind drepturile omului 27
 17. 2.3.1. Carta ONU 27
 18. 2.2. Carta internaţională a drepturilor omului 27
 19. 2.3.2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 28
 20. 2.3.3. Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice 30
 21. Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice 30
 22. 2.3.4. Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale 32
 23. Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale 32
 24. 2.3.5. Protocolul facultativ la Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice 34
 25. 2.3.6. Protocolul facultativ la Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice privind abolirea pedepsei capitale 34
 26. 2.4. Convenţii internaţionale adoptate în domeniul drepturilor omului 35
 27. CAPITOLUL III 43
 28. COMENTARIU ASUPRA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE CONŢINUTE ÎN DOCUMENTELE INTERNAŢIONALE 43
 29. 3.1. Principalele categorii de drepturi. 43
 30. 3.1.1.Drepturi ale omului-drepturi ale cetăţeanului 43
 31. 3.1.2. Drepturi negative - drepturi pozitive 47
 32. 3.2. Interdependenţa drepturilor din primele două categorii 48
 33. 3.3. Drepturi ale omului - libertăţi fundamentale 49
 34. 3.3.1. Drepturi individuale - drepturi colective 50
 35. CAPITOLUL IV 52
 36. MECANISME INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI 52
 37. 4.1. Mecanismul O.N.U 52
 38. 4.2. Mecanismul fundamentat pe autoritatea Cartei ONU 52
 39. 4.2.1. Adunarea Generală 52
 40. 4.2.2. Consiliul Economic şi Social 53
 41. Consiliul Economic şi Social 53
 42. 4.2.3. Consiliul de Securitate 53
 43. Consiliul de Securitate 53
 44. 4.2.4. Aspecte privind fosta Comisie pentru Drepturile Omului 53
 45. Aspecte privind fosta Comisie pentru Drepturile Omului, 53
 46. 4.2.5. Consiliul Drepturilor Omului 57
 47. 4.2.6. Comisia privind condiţia femeii 58
 48. Comisia privind condiţia femeii, 58
 49. 4.2.7. Comitetul pentru prevenirea crimei şi de luptă împotriva delicventei 59
 50. Comitetul pentru prevenirea crimei şi de luptă împotriva delicventei 59
 51. 4.3. Mecanisme înfiinţatepe baza tratatelor internaţionale 59
 52. 4.3.1. Comitetul drepturilor omului 59
 53. 4.3.2. Comitetul pentru drepturi economice, sociale şi culturale 62
 54. 4.3.3. Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale 62
 55. Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale 62
 56. 4.3.4. Comitetul împotriva torturii 63
 57. Comitetul împotriva torturii 63
 58. 4.3.5. Comitetul pentru drepturile copilului 65
 59. Comitetul pentru drepturile copilului 65
 60. 4.3.6. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei 66
 61. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei 66
 62. 4.3.7.Comitetul pentru protecţia drepturile muncitorilor emigranţi şi a familiilor lor 68
 63. 4.3.8. Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 68
 64. 4.3.9. Concluzii privind funcţionarea mecanismelor onusiene fundamentate pe tratate. 69
 65. 4.4. Sistemul de raportare şi discuţii asupra eficienţei acestuia 70
 66. 4.5. Relaţia dintre cele două mecanisme ale ONU 71
 67. 4.6. Relaţia mecanismelor ONU cu instituţiile specializate ale ONU 71
 68. 4.7. Mecanismele ONU şi activitatea de asistenţă umanitară 73
 69. 4.8. Relaţia mecanismelor ONU cu organizaţiile neguvernamentale 75
 70. 4.9.Modul de respectare a drepturilor omului de către autorităţile locale în România 76
 71. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 84
 72. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din licență

INTRODUCERE

În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de stat, de ansamblul măsurilor luate pe teritoriul unei ţări pentru reglementarea raporturilor umane. Aşadar, respectarea drepturilor fundamentale ale omului este neîndoielnic o consecinţă a temeiniciei statului de drept.

Totodată, aderând la documentele internaţionale în domeniu şi însuşindu-şi conţinutul reglementărilor diferitelor documente cu caracter universal sau regional (inclusiv ale unor convenţii bilaterale) statele se obligă să ia anumite măsuri pe plan legislativ şi administrativ, să acţioneze pentru a asigura în mod progresiv, folosind mijloacele adecvate, exercitarea fără nici o discriminare a acestor drepturi.

În cadrul statului de drept, democraţia este ,,enigmaײ ce trebuie rezolvată a oricărui regim politic, iar drepturile şi libertăţile fundamentale sunt placa turnantă a oricărei democraţii.

Într-o abordare simplistă şi vulgarizatoare a relaţiei dintre democraţie, pe de o parte, şi drepturi şi libertăţi, pe de alta, s-a conchis ritos că cele două categorii sunt inconciliabile: bunăoară, democraţia, implicând principiul majorităţii, atrage eo ipso ignorarea sau restrângerea drepturilor şi libertăţilor minorităţii; orice societate are nevoie de o organizare juridică durabilă şi eficace, ceea ce atrage necesitatea conformismului şi standardizării activităţilor umane, adică ignorarea sau restrângerea drepturilor şi libertăţilor.

În realitate şi cu totul evident, democraţia şi drepturile omului realizează o unitate indestructibilă; democraţia marchează emanciparea poporului, devenirea lui ca subiect al guvernării, emancipare însă care presupune puterea de autodeterminare a fiecărei persoane, deci înzestrarea acesteia cu drepturile ce-i sunt inerente ca om şi cetăţean.

Sistemele naţionale de protecţie a drepturilor omului sunt alcătuite din instituţiile care, prin complementaritate, asigură temeiul juridic şi mijloacele de punere în practică a legislaţiei în domeniu. De asemeni, este îndeobşte cunoscut că pe plan intern şi internaţional, în problematica drepturilor omului sunt implicate şi un număr important de organizaţii neguvernamentale, sindicatele, Biserica şi mass-media.

În România postrevoluţionară, când noua putere politică rezultată din alegeri cu adevărat libere şi-a exprimat limpede şi univoc opţiunea pentru statul democratic de drept, a luat spontan naştere o amplă mişcare de promovare şi apărare a drepturilor omului. Elaborată de parlamentul ales în mod democratic, noua Constituţie aprobată prin referendum, a garantat nu mai puţin de 28 de drepturi şi libertăţi fundamentale pentru toţi cetăţenii ţării, drepturi izvorâte, în principal, din conţinutul declaraţiei Universale a drepturilor Omului. Aceasta în timp ce, constituţii ale unor state cu multiseculară tradiţie democratică, nu consacră decât ceva mai mult de jumătate din numărul drepturilor şi libertăţilor înscrise în Legea fundamentală a României. Consecutiv, ţara noastră a aderat la multe dintre Convenţiile internaţionale pe care fostul regim refuzase să le ratifice renunţând la unele rezerve făcute anterior. Iar dreptul Internaţional al drepturilor omului a fost introdus ca materie de studiu pentru cursanţii a numeroase forme de învăţământ universitar.

În contextul democratizării tot mai accentuate a statelor lumii, a diversificării şi lărgirii domeniilor de aplicare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, lucrarea de faţă îşi propune să ofere studenţilor, dar şi oricăror persoane interesate, o prezentare cât mai elaborată a conţinutului reglementărilor din documentele internaţionale, regionale şi interne – de la cele mai generale până la cele specifice – care stau la baza legislaţiei româneşti, asigurând promovarea, apărarea şi respectarea acestor drepturi şi libertăţi.

Bibliografie

Aurora Ciucă, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Fundaţiei Academine Axis –Iaşi, 2009.

Aristotel, Politica, Editura Naţională, Bucureşti 1924 .

Hugo Groţius, ,,Despre dreptul războiului şi al păcii”, Cartea primă, Ed.Ştiinţifică Bucureşti 1968.

A. Năstase, Drepturile omului-religie a sfârşitului de secol, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1992.

Carta ONU, „Preambul", în International Law Selected Documents, Barry E. Carter, Phillip R. Trimble, Ed. Little, Brown and Company, Canada, 1995.

Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

Adrian Năstase, Drepturile omului - religie a sfârşitului de secol, IRDO, Bucureşti, 1992.

A.D.Xenopol, Istoria partidelor din România, Vol. I, Bucureşti, 1910.

Benone, Puscă, Andy, Puscă – Drept internaţional public, Galaţi, 2000.

Mihai Oroveanu, Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, Ed. "Cerna", Bucureşti, 1992.

Paul Negulescu, George Alexandru, Tratat de drept public, Vol. I, Ed. "Casa şcoalelor", Bucureşti, 1942.

Benone Puşcă, Sistemul jurisdicţional internaţional de protecţie a drepturilor omului, Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 2004 .

Gheorghe Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, pe 200 de ani în urmă, Vol. II, Sibiu, 1890.

N.Bălcescu, Opere, Tom I, partea a II-a, Scrieri istorice, politice şi economice, Bucureşti, 1940.

Benone Puşcă, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.I, Ed. Fundaţiei Academice "Danubius", Galaţi, 2001, p. 160.

Paul Negulescu, George Alexandru, Tratat de drept public, Vol. I, Ed. "Casa şcoalelor", Bucureşti, 1942.

Preview document

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 1
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 2
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 3
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 4
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 5
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 6
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 7
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 8
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 9
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 10
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 11
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 12
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 13
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 14
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 15
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 16
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 17
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 18
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 19
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 20
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 21
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 22
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 23
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 24
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 25
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 26
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 27
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 28
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 29
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 30
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 31
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 32
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 33
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 34
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 35
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 36
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 37
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 38
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 39
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 40
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 41
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 42
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 43
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 44
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 45
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 46
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 47
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 48
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 49
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 50
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 51
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 52
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 53
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 54
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 55
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 56
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 57
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 58
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 59
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 60
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 61
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 62
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 63
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 64
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 65
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 66
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 67
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 68
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 69
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 70
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 71
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 72
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 73
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 74
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 75
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 76
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 77
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 78
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 79
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 80
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 81
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 82
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 83
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 84
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 85
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 86
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 87
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 88
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 89
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 90
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 91
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Aparitia si Evolutia Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Protecția drepturilor omului

O definitie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca si în cazul altor valori fundamentale - binele, adevarul, dreptatea. În sens juridic,...

Protecția juridică a drepturilor omului

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a reprezentat sursa de inspiratie a peste 60 de instrumente juridice care impreuna constituie standardul...

Aplicarea Legii Penale în Spațiu

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind aplicarea legii penale în spaţiu 1.1. Consideraţii generale Eficienţa legii penale în apărarea...

Drepturile și morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Te-ar putea interesa și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Dreptul la Informare

CAPITOLUL I APARITIA SI EVOLUTIA DREPTURILOR OMULUI Notiunea de drept al omului, de libertate fundamentala, nu poate primi o definitie clara,...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

Toate fiinţele umane se nasc egale in demnitate şi drepturi. Este vorba de drepturi morale, care nu sunt străine fiinţelor umane pentru simplul...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățeanului

Capitolul I Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale Secţiunea I Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale Drepturile şi...

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

Introducere Este bine cunoscut faptul că în antichitate statul era considerat valoarea supremă. Aceasta îi conferea prerogative nelimitate, pe...

Ai nevoie de altceva?