Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 40902
Mărime: 148.10KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 5

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA DREPTURILOR OMULUI 5

1.1. Apariţia şi dezvoltarea conceptului de drepturi ale omului 6

1.2.Teoria Contractului social 7

1.3. Concepţia Dreptului natural 7

1.4. Contestarea concepţiei Drepturilor naturale 8

1.5. Dreptul internaţional al Drepturilor omului 9

1.6. Primele consacrări juridice ale drepturilor omului în România 13

1.7. Cadrul normativ pre-constituţional al protecţiei drepturilor omului 18

CAPITOLUL II 20

ASPECTE EVOLUTIVE ŞI CARACTERISTICI ALE DREPTURILOR OMULUI 20

2.1. Coordonate filosofice ale drepturilor omului 21

Drepturile omului au preocupat omenirea cu precădere în anii de după cel de-al doilea război mondial, devenind un centru de interes în toate sferele vieţii sociale, politice, juridice, un fenomen cu largi implicaţii. A vorbi însă despre ideea de drepturi ale omului aşa cum este ea cunoscută astăzi, despre mişcarea drepturilor omului, presupune cu necesitate cercetarea evoluţiei acestora. Ar fi imposibil să plasăm într-o anumită perioadă istorică sau într-o anumită regiune originile drepturilor omului, câtă vreme ideile generoase şi aspiraţiile de libertate şi egalitate au însoţit însăşi evoluţia societăţii umane. 21

2.2. Coordonate juridice ale drepturilor omului 23

2.3. Principalele documente internaţionale privind drepturile omului 27

2.3.1. Carta ONU 27

2.2. Carta internaţională a drepturilor omului 27

2.3.2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 28

2.3.3. Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice 30

Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice 30

2.3.4. Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale 32

Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale 32

2.3.5. Protocolul facultativ la Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice 34

2.3.6. Protocolul facultativ la Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice privind abolirea pedepsei capitale 34

2.4. Convenţii internaţionale adoptate în domeniul drepturilor omului 35

CAPITOLUL III 43

COMENTARIU ASUPRA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE CONŢINUTE ÎN DOCUMENTELE INTERNAŢIONALE 43

3.1. Principalele categorii de drepturi. 43

3.1.1.Drepturi ale omului-drepturi ale cetăţeanului 43

3.1.2. Drepturi negative - drepturi pozitive 47

3.2. Interdependenţa drepturilor din primele două categorii 48

3.3. Drepturi ale omului - libertăţi fundamentale 49

3.3.1. Drepturi individuale - drepturi colective 50

CAPITOLUL IV 52

MECANISME INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI 52

4.1. Mecanismul O.N.U 52

4.2. Mecanismul fundamentat pe autoritatea Cartei ONU 52

4.2.1. Adunarea Generală 52

4.2.2. Consiliul Economic şi Social 53

Consiliul Economic şi Social 53

4.2.3. Consiliul de Securitate 53

Consiliul de Securitate 53

4.2.4. Aspecte privind fosta Comisie pentru Drepturile Omului 53

Aspecte privind fosta Comisie pentru Drepturile Omului, 53

4.2.5. Consiliul Drepturilor Omului 57

4.2.6. Comisia privind condiţia femeii 58

Comisia privind condiţia femeii, 58

4.2.7. Comitetul pentru prevenirea crimei şi de luptă împotriva delicventei 59

Comitetul pentru prevenirea crimei şi de luptă împotriva delicventei 59

4.3. Mecanisme înfiinţatepe baza tratatelor internaţionale 59

4.3.1. Comitetul drepturilor omului 59

4.3.2. Comitetul pentru drepturi economice, sociale şi culturale 62

4.3.3. Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale 62

Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale 62

4.3.4. Comitetul împotriva torturii 63

Comitetul împotriva torturii 63

4.3.5. Comitetul pentru drepturile copilului 65

Comitetul pentru drepturile copilului 65

4.3.6. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei 66

Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei 66

4.3.7.Comitetul pentru protecţia drepturile muncitorilor emigranţi şi a familiilor lor 68

4.3.8. Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 68

4.3.9. Concluzii privind funcţionarea mecanismelor onusiene fundamentate pe tratate. 69

4.4. Sistemul de raportare şi discuţii asupra eficienţei acestuia 70

4.5. Relaţia dintre cele două mecanisme ale ONU 71

4.6. Relaţia mecanismelor ONU cu instituţiile specializate ale ONU 71

4.7. Mecanismele ONU şi activitatea de asistenţă umanitară 73

4.8. Relaţia mecanismelor ONU cu organizaţiile neguvernamentale 75

4.9.Modul de respectare a drepturilor omului de către autorităţile locale în România 76

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 84

BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

INTRODUCERE

În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de stat, de ansamblul măsurilor luate pe teritoriul unei ţări pentru reglementarea raporturilor umane. Aşadar, respectarea drepturilor fundamentale ale omului este neîndoielnic o consecinţă a temeiniciei statului de drept.

Totodată, aderând la documentele internaţionale în domeniu şi însuşindu-şi conţinutul reglementărilor diferitelor documente cu caracter universal sau regional (inclusiv ale unor convenţii bilaterale) statele se obligă să ia anumite măsuri pe plan legislativ şi administrativ, să acţioneze pentru a asigura în mod progresiv, folosind mijloacele adecvate, exercitarea fără nici o discriminare a acestor drepturi.

În cadrul statului de drept, democraţia este ,,enigmaײ ce trebuie rezolvată a oricărui regim politic, iar drepturile şi libertăţile fundamentale sunt placa turnantă a oricărei democraţii.

Într-o abordare simplistă şi vulgarizatoare a relaţiei dintre democraţie, pe de o parte, şi drepturi şi libertăţi, pe de alta, s-a conchis ritos că cele două categorii sunt inconciliabile: bunăoară, democraţia, implicând principiul majorităţii, atrage eo ipso ignorarea sau restrângerea drepturilor şi libertăţilor minorităţii; orice societate are nevoie de o organizare juridică durabilă şi eficace, ceea ce atrage necesitatea conformismului şi standardizării activităţilor umane, adică ignorarea sau restrângerea drepturilor şi libertăţilor.

În realitate şi cu totul evident, democraţia şi drepturile omului realizează o unitate indestructibilă; democraţia marchează emanciparea poporului, devenirea lui ca subiect al guvernării, emancipare însă care presupune puterea de autodeterminare a fiecărei persoane, deci înzestrarea acesteia cu drepturile ce-i sunt inerente ca om şi cetăţean.

Sistemele naţionale de protecţie a drepturilor omului sunt alcătuite din instituţiile care, prin complementaritate, asigură temeiul juridic şi mijloacele de punere în practică a legislaţiei în domeniu. De asemeni, este îndeobşte cunoscut că pe plan intern şi internaţional, în problematica drepturilor omului sunt implicate şi un număr important de organizaţii neguvernamentale, sindicatele, Biserica şi mass-media.

În România postrevoluţionară, când noua putere politică rezultată din alegeri cu adevărat libere şi-a exprimat limpede şi univoc opţiunea pentru statul democratic de drept, a luat spontan naştere o amplă mişcare de promovare şi apărare a drepturilor omului. Elaborată de parlamentul ales în mod democratic, noua Constituţie aprobată prin referendum, a garantat nu mai puţin de 28 de drepturi şi libertăţi fundamentale pentru toţi cetăţenii ţării, drepturi izvorâte, în principal, din conţinutul declaraţiei Universale a drepturilor Omului. Aceasta în timp ce, constituţii ale unor state cu multiseculară tradiţie democratică, nu consacră decât ceva mai mult de jumătate din numărul drepturilor şi libertăţilor înscrise în Legea fundamentală a României. Consecutiv, ţara noastră a aderat la multe dintre Convenţiile internaţionale pe care fostul regim refuzase să le ratifice renunţând la unele rezerve făcute anterior. Iar dreptul Internaţional al drepturilor omului a fost introdus ca materie de studiu pentru cursanţii a numeroase forme de învăţământ universitar.

În contextul democratizării tot mai accentuate a statelor lumii, a diversificării şi lărgirii domeniilor de aplicare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, lucrarea de faţă îşi propune să ofere studenţilor, dar şi oricăror persoane interesate, o prezentare cât mai elaborată a conţinutului reglementărilor din documentele internaţionale, regionale şi interne – de la cele mai generale până la cele specifice – care stau la baza legislaţiei româneşti, asigurând promovarea, apărarea şi respectarea acestor drepturi şi libertăţi.

Bibliografie

Aurora Ciucă, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Fundaţiei Academine Axis –Iaşi, 2009.

Aristotel, Politica, Editura Naţională, Bucureşti 1924 .

Hugo Groţius, ,,Despre dreptul războiului şi al păcii”, Cartea primă, Ed.Ştiinţifică Bucureşti 1968.

A. Năstase, Drepturile omului-religie a sfârşitului de secol, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1992.

Carta ONU, „Preambul", în International Law Selected Documents, Barry E. Carter, Phillip R. Trimble, Ed. Little, Brown and Company, Canada, 1995.

Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

Adrian Năstase, Drepturile omului - religie a sfârşitului de secol, IRDO, Bucureşti, 1992.

A.D.Xenopol, Istoria partidelor din România, Vol. I, Bucureşti, 1910.

Benone, Puscă, Andy, Puscă – Drept internaţional public, Galaţi, 2000.

Mihai Oroveanu, Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, Ed. "Cerna", Bucureşti, 1992.

Paul Negulescu, George Alexandru, Tratat de drept public, Vol. I, Ed. "Casa şcoalelor", Bucureşti, 1942.

Benone Puşcă, Sistemul jurisdicţional internaţional de protecţie a drepturilor omului, Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 2004 .

Gheorghe Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, pe 200 de ani în urmă, Vol. II, Sibiu, 1890.

N.Bălcescu, Opere, Tom I, partea a II-a, Scrieri istorice, politice şi economice, Bucureşti, 1940.

Benone Puşcă, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.I, Ed. Fundaţiei Academice "Danubius", Galaţi, 2001, p. 160.

Paul Negulescu, George Alexandru, Tratat de drept public, Vol. I, Ed. "Casa şcoalelor", Bucureşti, 1942.

Preview document

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 1
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 2
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 3
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 4
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 5
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 6
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 7
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 8
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 9
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 10
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 11
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 12
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 13
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 14
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 15
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 16
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 17
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 18
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 19
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 20
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 21
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 22
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 23
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 24
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 25
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 26
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 27
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 28
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 29
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 30
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 31
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 32
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 33
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 34
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 35
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 36
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 37
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 38
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 39
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 40
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 41
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 42
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 43
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 44
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 45
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 46
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 47
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 48
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 49
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 50
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 51
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 52
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 53
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 54
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 55
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 56
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 57
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 58
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 59
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 60
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 61
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 62
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 63
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 64
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 65
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 66
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 67
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 68
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 69
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 70
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 71
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 72
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 73
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 74
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 75
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 76
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 77
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 78
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 79
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 80
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 81
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 82
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 83
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 84
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 85
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 86
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 87
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 88
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 89
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 90
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 91
Apariția și Evoluția Drepturilor Omului - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Aparitia si Evolutia Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a reprezentat sursa de inspiratie a peste 60 de instrumente juridice care impreuna constituie standardul...

Protectia Drepturilor Omului

O definitie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca si în cazul altor valori fundamentale - binele, adevarul, dreptatea. În sens juridic,...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Drepturile si Morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Sistemul de protecție specială a persoanelor cu handicap - Legea 448-2006

1.Scurt istoric O întreagă perioadă istorică, denumită ”Etapa instituţională”, societatea a acordat sprijin persoanelor cu handicap si...

Te-ar putea interesa și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Dreptul de Aparare - Aparatorul, Instrument al Asistentei Juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

Toate fiinţele umane se nasc egale in demnitate şi drepturi. Este vorba de drepturi morale, care nu sunt străine fiinţelor umane pentru simplul...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetateanului

Capitolul I Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale Secţiunea I Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale Drepturile şi...

Dreptul la Informare

CAPITOLUL I APARITIA SI EVOLUTIA DREPTURILOR OMULUI Notiunea de drept al omului, de libertate fundamentala, nu poate primi o definitie clara,...

Managementul Conflictelor ONU

INTRODUCERE O organizație este o asociație de oameni cu concepții sau preocupări comune, uniți conform unui regulament sau unui statut, în...

Ai nevoie de altceva?