Apelul în Procesul Penal

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 37070
Mărime: 178.21KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC IN GENERAL ŞI APELUL IN SPECIAL 1

SECŢIUNEA I. APRECIERI PRIVIND CĂILE DE ATAC IN GENERAL 1

1. Noţiunea de căi de atac 1

2. Condiţiile de exercitare a căilor de atac 2

3. Clasificarea căilor de atac 3

SECŢIUNEA A-II-A. APRECIERI PRIVIND CALEA ORDINARA DE ATAC A APELULUI, IN SPECIAL 5

1. Scurt istoric 5

2. Argumente împotriva şi pentru reglementarea apelului 6

3. Condiţiile specifice în care se poate exercita apelul 7

CAPITOLUL II: CONDIŢII DE FORMĂ ALE APELULUI 14

SECŢIUNEA I. TITULARII DREPTULUI DE APEL 14

1. Categorii de titulari ai dreptului de apel 14

2. Titulari ai dreptului de apel privind latura penală şi latura civilă 15

3. Titulari ai dreptului de apel privind una din laturile procesului 17

4. Titulari ai dreptului de apel privind dispoziţiile care nu se referă la fondul cauzei 19

CAPITOLUL III: TERMENUL DE APEL, REPUNEREA ÎN TERMEN ŞI RENUNŢAREA LA APEL 20

SECŢIUNEA I: TERMENUL DE DECLARARE A APELULUI 20

1. Durata termenului de apel 20

2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru procuror 21

3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru părţi 21

4. Momentul de la care curge termenul de apel pentru alte persoane 22

SECŢIUNEA A- II-A. RENUNŢAREA LA APEL 23

1. Noțiuni generale 23

2. Retragerea apelului 24

3. Repunerea în termen 26

4. Apelul peste termen 27

CAPITOLUL IV: EFECTELE APELULUI 29

SECŢIUNEA I. EFECTUL SUSPENSIV 29

SECŢIUNEA A- II-A. EFECTUL DEVOLUTIV 30

SECŢIUNEA A-III- A EFECTUL NEAGRAVĂRII SITUAŢIEI ÎN PROPRIUL APEL 32

SECŢIUNEA A-IV-A: EFECTUL EXTENSIV 33

CAPITOLUL V: JUDECAREA APELULUI 35

SECȚIUNEA I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 35

1. Sediul materiei 35

2. Reguli privind desfăşurarea judecăţii în apel 35

3. Modalităţi de sesizare a instanţei de apel 36

SECȚIUNEA A-II- A. MĂSURI PREMERGĂTOARE ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ A APELULUI 37

1. Noțiuni generale 37

2. Stabilirea termenului de judecată 37

3. Citarea părţilor 38

1. Măsuri pentru asigurarea apărării obligatorie 40

2. Stabilirea completului de judecată 41

SECȚIUNEA A-III- A. PROCEDURA JUDECĂŢII 43

1. Noțiuni generale 43

2. Participanţii la judecarea apelului 45

3. Desfăşurarea judecării apelului 46

SECȚIUNEA A-IV- A. DELIBERAREA ŞI LUAREA HOTĂRÂRII 53

1. Etapele deliberării 53

2. Obiectul deliberării în prima etapă 53

3. Reexaminarea şi reaprecierea probelor de către instanţa de apel 54

4. Obiectul deliberării în cea de-a doua etapă 55

SECȚIUNEA A V-A: SOLUȚII CE SE POT PRONUNȚA IN URMA JUDECAȚII APELULUI 56

1. Clasificarea generală a soluţiilor ce se pot da 56

2. Soluţii complementare 60

3. Aspecte complementare 65

4. Conţinutul hotărârii instanţei de apel 66

CONCLUZII 69

BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special

Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in general

1. Noţiunea de căi de atac

Căile de atac sunt mijloacele prevăzute de lege prin care se creează posibilitatea reexaminării unei hotărâri judecătoreşti spre a se îndrepta eventualele erori săvârşite cu ocazia soluţionării cauzei .

Instituirea căilor de atac decurge din necesitatea de a se controla activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti deoarece, în cazul în care aceasta nu corespunde legii şi adevărului, aduce grave prejudicii unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor, cu implicaţii negative şi asupra societăţii .

În acest domeniu se pleacă de la prezumţia că o hotărâre judecătorească ar putea cuprinde erori de fapt şi de drept, ci toate garanţiile instituite prin lege, ceea ce constituie o prezumţie de greşeală din partea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată. Din acest motiv, în cadrul judecăţii în căile de atac, se presupune că erorile vor fi înlăturate, ceea ce constituie o prezumţie de îndreptare . Sub acest aspect, căile de atac sunt considerate ca remedii procesuale, în sensul că prin ele se pot îndrepta greşelile comise în judecata şi soluţionarea unei cauze penale.

În literatura de specialitate s-a exprimat opinia că o hotărâre judecătorească poate fi contrară legii şi neconformă cu adevărul din cauza a două vicii fundamentale şi anume: la judecarea şi pronunţarea hotărârii au fost nesocotite regulile de procedură penală care asigură aflarea adevărului şi garantează drepturile părţilor, de natură a pune la îndoială corectitudinea soluţiei adoptate (error in procendo); soluţionarea cauzei este greşită (vitium in judicando), fie prin stabilirea greşită a faptelor, care a condus la condamnarea unui nevinovat sau la achitarea unei persoane vinovate de comiterea unei infracţiuni (error in facto), fie prin neaplicarea sau aplicarea greşită a legii substanţiale - penală şi civilă - (error in jure), care a condus la o soluţie neconformă cu legea sau contrară ei.

Încălcarea legii - de procedură sau substanţială - poate proveni din necunoaşterea insuficientă a normelor de drept, din interpretarea sau din încălcarea lor abuzivă iar stabilirea greşită a faptelor poate fi rezultatul neadministrării tuturor probelor necesare lămuririi cauzei sub toate aspectele ori a aprecierii necomplete sau greşite a probelor administrate ceea ce a atras reţinerea ca adevărate a unor fapte care nu s-au întâmplat în realitate ori s-au petrecut în alte împrejurări, precum nereţinerea unor fapte care au avut loc în realitate .

Judecata în căile de atac, implică, în mod necesar, parcurgerea primei etape a fazei de judecată şi existenţa unei hotărâri pronunţate în primă instanţă. Dar nu toate căile de atac sunt îndreptate împotriva hotărârii date în primă instanţă, întrucât unele căi de atac au sau pot avea ca obiect o hotărâre pronunţată în căile de atac, cum ar fi recursul, contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în anulare.

Exercitarea unei căi de atac promovează o nouă judecată, de regulă, în faţa unei instanţe superioare celei care a dat hotărârea atacată, iar prin excepţie, sunt situaţii în care instanţa care a judecat cauza este abilitată să-şi verifice hotărârea, cu posibilitatea de a reveni asupra ei, când este cazul, şi să dea o nouă hotărâre (ex. contestaţia în anulare şi revizuire). În acest caz, s-a considerat că un asemenea mijloc de rejudecare a cauzei este o cale de reînnoire şi nu o cale de atac . În prezent, codul nostru de procedură penală, reglementează căile de atac fără a face distincţia sus menţionată.

In sistemul procesual roman actual, apelul este o cale ordinară, de fapt şi de drept, în care instanţa superioară celei care a pronunţat decizia efectuează o nouă judecată în fond a cauzei, cu aprecierea probelor existente deja la dosar, dar şi cu posibilitatea administrării de noi probe. Apelul constituie o cale ordinară de atac, deoarece, odată exercitat,acesta produce un efect devolutiv complet, adică poate provoca un control complet, atât în fapt cât şi în drept.

Apelul este o cale de reformare, deoarece instanţa superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată, în urma controlului exercitat,o poate infirma, în tot sau în parte şi poate da o altă soluţie cauzei.

Calea de atac oferă instanţei superioare posibilitatea exercitării unui control judecătoresc eficace, judecata în apel reprezentând în procesul penal român al doilea grad de jurisdicţie asupra fondului cauzei.

Preview document

Apelul în Procesul Penal - Pagina 1
Apelul în Procesul Penal - Pagina 2
Apelul în Procesul Penal - Pagina 3
Apelul în Procesul Penal - Pagina 4
Apelul în Procesul Penal - Pagina 5
Apelul în Procesul Penal - Pagina 6
Apelul în Procesul Penal - Pagina 7
Apelul în Procesul Penal - Pagina 8
Apelul în Procesul Penal - Pagina 9
Apelul în Procesul Penal - Pagina 10
Apelul în Procesul Penal - Pagina 11
Apelul în Procesul Penal - Pagina 12
Apelul în Procesul Penal - Pagina 13
Apelul în Procesul Penal - Pagina 14
Apelul în Procesul Penal - Pagina 15
Apelul în Procesul Penal - Pagina 16
Apelul în Procesul Penal - Pagina 17
Apelul în Procesul Penal - Pagina 18
Apelul în Procesul Penal - Pagina 19
Apelul în Procesul Penal - Pagina 20
Apelul în Procesul Penal - Pagina 21
Apelul în Procesul Penal - Pagina 22
Apelul în Procesul Penal - Pagina 23
Apelul în Procesul Penal - Pagina 24
Apelul în Procesul Penal - Pagina 25
Apelul în Procesul Penal - Pagina 26
Apelul în Procesul Penal - Pagina 27
Apelul în Procesul Penal - Pagina 28
Apelul în Procesul Penal - Pagina 29
Apelul în Procesul Penal - Pagina 30
Apelul în Procesul Penal - Pagina 31
Apelul în Procesul Penal - Pagina 32
Apelul în Procesul Penal - Pagina 33
Apelul în Procesul Penal - Pagina 34
Apelul în Procesul Penal - Pagina 35
Apelul în Procesul Penal - Pagina 36
Apelul în Procesul Penal - Pagina 37
Apelul în Procesul Penal - Pagina 38
Apelul în Procesul Penal - Pagina 39
Apelul în Procesul Penal - Pagina 40
Apelul în Procesul Penal - Pagina 41
Apelul în Procesul Penal - Pagina 42
Apelul în Procesul Penal - Pagina 43
Apelul în Procesul Penal - Pagina 44
Apelul în Procesul Penal - Pagina 45
Apelul în Procesul Penal - Pagina 46
Apelul în Procesul Penal - Pagina 47
Apelul în Procesul Penal - Pagina 48
Apelul în Procesul Penal - Pagina 49
Apelul în Procesul Penal - Pagina 50
Apelul în Procesul Penal - Pagina 51
Apelul în Procesul Penal - Pagina 52
Apelul în Procesul Penal - Pagina 53
Apelul în Procesul Penal - Pagina 54
Apelul în Procesul Penal - Pagina 55
Apelul în Procesul Penal - Pagina 56
Apelul în Procesul Penal - Pagina 57
Apelul în Procesul Penal - Pagina 58
Apelul în Procesul Penal - Pagina 59
Apelul în Procesul Penal - Pagina 60
Apelul în Procesul Penal - Pagina 61
Apelul în Procesul Penal - Pagina 62
Apelul în Procesul Penal - Pagina 63
Apelul în Procesul Penal - Pagina 64
Apelul în Procesul Penal - Pagina 65
Apelul în Procesul Penal - Pagina 66
Apelul în Procesul Penal - Pagina 67
Apelul în Procesul Penal - Pagina 68
Apelul în Procesul Penal - Pagina 69
Apelul în Procesul Penal - Pagina 70
Apelul în Procesul Penal - Pagina 71
Apelul în Procesul Penal - Pagina 72
Apelul în Procesul Penal - Pagina 73
Apelul în Procesul Penal - Pagina 74
Apelul în Procesul Penal - Pagina 75
Apelul în Procesul Penal - Pagina 76
Apelul în Procesul Penal - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Apelul in Procesul Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Dreptul la un Proces Echitabil

Sistemul judiciar reprezintă, în orice stat democratic, o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Ideea de proces echitabil...

Aspecte Teoretice si Practice privind Institutia Apelului

1.Notiuni intoductive Apelul este o cale de atac ordinara, de fapt si de drept, care poate fi folosita impotriva hotararilor pronuntate asupra...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Caile Ordinare de Atac in Materie Penala

Caile de atac sunt mijloacele legale prin care anumiti subiecti procesuali pot cere declansarea unui control procesual asupra unei hotarâri...

Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Ai nevoie de altceva?