Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 27422
Mărime: 100.90KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Duma
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Secţiunea a-I-a. Referiri de ordin istoric
 2. 1.5. Origine - vechiul drept francez
 3. 1.6. Apelul în legislaţia procesual penală română anterioară
 4. 1.6.1. Codicele de procedură criminală din 2 decembrie 1864
 5. 1.6.2.Codul de procedură penală Carol al - II-lea din 19 martie 1936
 6. 1.6.3.Legea nr. 345 din 29 decembrie 1947
 7. 1.6.4.Legea nr. 45 din 1 iulie 1993
 8. Secţiunea a-II-a. Consideraţii generale privind apelul
 9. 1.7.Noţiune şi trăsături
 10. 1.8.Sediul materiei
 11. 1.9. Justificarea instituţiei apelului
 12. Capitolul II
 13. Condiţii de fond ale apelului
 14. Secţiunea I. Hotărârile penale supuse apelului
 15. 2.1.Sentinţele supuse apelului.
 16. 2.2. Sentinţele penale care nu pot fi atacate cu apel.
 17. 2.3.încheierile supuse apelului.
 18. 2.4.încheieri supuse unui regim diferit.
 19. Secţiunea a-II-a. Persoanele care pot declara apel
 20. 2.5. Titularii dreptului de apel.
 21. 2.5.1. Procurorul.
 22. 2.5.2. Inculpatul.
 23. 2.5.3.Partea vătămată
 24. 2.5.4. Partea civilă şi responsabilă civilmente
 25. 2. 5.5. Martorul, expertul, interpretul, şi apărătorul.
 26. 2. 5.6. Orice persoană ale cărui interese legitime au fost vătămate printr-un act sau o
 27. măsură a instanţei
 28. Capitolul III
 29. Condiţii de formă ale apelului
 30. Secţiunea I. Termenul de declarare a apelului
 31. 3. 1. Termenul de apel
 32. 3.2. Importanţă şi caracterizare
 33. 3.3. Durată.
 34. 3.4. Modul de calcul.
 35. 3.5. Repunerea în termen - condiţii şi efecte
 36. 3.6. Apelul peste termen - condiţii şi efecte
 37. Secţiunea a-II-a. Declararea, motivarea apelului şi efectele apelului
 38. 3.7. Declararea apelului.
 39. 3.7.1. Modul de exercitare şi instanţa competentă la care trebuie depus apelul.
 40. 3.7.2. Renunţarea la apel.
 41. 3. 7.3. Retragerea apelului
 42. 3.8. Efectele apelului
 43. 3.8.1.Efectul suspensiv al apelului.
 44. 3.8.2. Efectul devolutiv al apelului
 45. 3.8.3.Neagravarea situaţiei în propriul apel
 46. 3.8.4.Efectul extensiv al apelului
 47. 3.9.Motivarea apelului.
 48. 3.9.1.Formularea apelului.
 49. 3.9.2.Motivele de apel.

Extras din licență

Capitolul I

Secţiunea I. Referiri de ordin istoric

1.5. Origine - vechiul drept francez

Originea apelului se află în dreptul roman, unde, începând din anul 509 Î. Chr. , cel condamnat avea dreptul de a apela la popor, contra sentinţei, pe calea aşa — zisei „provocatio ad populum ". Ulterior, în regimul republican au apărut şi alte două instituţii: „ intercessio " din partea magistratului şi „intercessio " din partea tribunului plebei, care consta dintr-un veto opus actelor magistratului, iar cererea pentru „intercessio"adresată celor care aveau dreptul să intervină se numea „ appellatio ". In accepţiunea sa modernă, apelul se constituie în jurisdicţiile tribunalelor imperiale, care aveau dreptul nu numai de a desfiinţa hotărârea, dar şi de a o reforma.

In vechiul drept francez apelul îndeplinea un rol politic de centralizare în folosul jurisdicţiilor regale. El realiza acest rol chiar dacă în aceea vreme — până la ordonanţa regală din 1670 — numărul jurisdicţiilor era multiplu şi o cauză putea fi supusă mai multor apeluri succesive. Abia după această ordonanţă, numărul apelurilor a fost redus la unul singur.

După 1789, fundamentul apelului s-a modificat bazându-se pe ideea realizării unei judecăţi mai bune şi pe dezideratul de a se ajunge la o unitate de interpretare a legii, care , într-o anumită măsură, s-ar putea înfăptui de instanţele de apel. Cu toate astea, apelul nu a fost introdus în materie criminală, deoarece s-a considerat că nu ar fi necesar.

1.6. Apelul în legislaţia procesual penală română anterioară

1.6.1. Codicele de procedură criminală din 2 decembrie 1864 — reproducea prevederile Codului de instrucţiune penală din 1808 care reglementa apelul împotriva sentinţelor date de tribunale în materie corecţională în art. 195 şi următoarele.

Apelul care trebuia introdus în termen de 10 zile calculate de la pronunţare ori de la comunicare, era suspensiv de executare, dar curtea avea obligaţia de a-l soluţiona în termen de 30 zile de la primirea sa.

În acelaşi cod era reglementat separat (art. 169/175) apelul împotriva sentinţelor date în materie poliţienească când s-a aplicat închisoarea sau când amenzile, restituirea şi reparaţiile civile depăşeau un anumit cuantum valoric.

1.6.2. Codul de procedură Carol al - II— lea din 19 martie 1936, prevedea apelul în art. 455/470. Calea de atac a apelului era deschisă numai împotriva hotărârilor date în primă instanţă de judecătorie sau de către tribunal. Deciziile pronunţate în matrice criminală de curţile cu juraţi nu erau supuse apelului. Nici după desfiinţarea acestor instanţe prin Legea pentru organizarea noilor instanţe criminale şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală Carol al-II-lea, din 6 august 1938 în materie criminală nu s-a acordat drept de apel. Competenţa în materie de apel aparţinea tribunalelor corecţionale care judecau apelurile contra căilor de judecată pronunţate de judecătorii şi contra hotărârilor unor instanţe speciale, precum şi curţile de apel care statuau asupra sentinţelor tribunalelor corecţionale din circumscripţia lor.

1.6.3. Legea nr. 345 din 29 decembrie 1947 pentru modificarea unor

dispoziţii din Codul de procedură penală a desfiinţat apelul, dispunând expres

prin art. 439 Codul de procedură penală — astfel cum a fost modificat — că

singura cale de atac ordinară, este recursul.

In orice caz, această cale — unică — de atac a dobândit valenţe noi, reunind caracteristicile atât ale apelului cât şi ale recursului, în sensul că permitea o verificare completă a sentinţelor primei instanţe, atât sub aspectul temeiniciei, cât şi sub acela al legalităţii.

1.6.4. Legea nr. 45 din 1 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală a reintrodus apelul în legislaţia procesul penală română (ort. 361/385 Codul de procedură penală), conţinând şi unele dispoziţii tranzitorii.

Bibliografie

G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zahăr ia, Dicţionar de procedură penală,

Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988

Codul penal adoptat prin Legea nr. 301/2004, publicată în Monitorul

Oficial, nr. 575 din 29 iunie 2004, Ed. AU Beck, Bucureşti, 2004

Codul de procedură penală actualizat în iulie 2004, Ed. AU Beck,

Bucureşti, 2004

V. Dongoroz, I. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R.M. Stănoiu,

Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, voi II,

Ed. Academiei, 1976

V. Dongoroz, Curs de procedură penală, Ediţia a II- a, Bucureşti, 1942

V. Dongoroz, Curs de drept penal şi de procedură penală, Bucureşti,

1946

N. Giurgiu, Cazurile de nulitate în procesul penal, Ed. Ştiinţifică,

Bucureşti, 1974

I.Ionescu — Dolj, Curs de procedură penală română, Ed. Sosec,

Bucureşti, 1937

Ghe. Mateuţ, Procedură penală, Partea specială, voi II, Ed. Lumina

Lex, Bucureşti, 1998

D. V. Mihăescu, V. Rămureanu, Căile extraordinare de atac în procesul

penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Pro, Bucureşti, 1997

V.Papadopol, C. Turianu, Apelul penal, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994

Tr.Pop, Drept procesual penal, Ed. Tipografia Naţională, Cluj,Partea

specială, voi. III şi IV, 1947-1948

V. Păvăleanu, Drept procesual penal, Partea specială, Ed. Lumina Lex,

Bucureşti, 2002

Preview document

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 1
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 2
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 3
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 4
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 5
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 6
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 7
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 8
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 9
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 10
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 11
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 12
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 13
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 14
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 15
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 16
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 17
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 18
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 19
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 20
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 21
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 22
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 23
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 24
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 25
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 26
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 27
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 28
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 29
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 30
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 31
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 32
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 33
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 34
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 35
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 36
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 37
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 38
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 39
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 40
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 41
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 42
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 43
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 44
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 45
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 46
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 47
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 48
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 49
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 50
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 51
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 52
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 53
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 54
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 55
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 56
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 57
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 58
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 59
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 60
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 61
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 62
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 63
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 64
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 65
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 66
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 67
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 68
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 69
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 70
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 71
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 72
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 73
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 74
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 75
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 76
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 77
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 78
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 79
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 80
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 81
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 82
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 83
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 84
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 85
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 86
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 87
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 88
Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Apelul - Judecarea si Solutionarea Apelului Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor...

Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Abstract Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost...

Cazurile de Revizuire

Raportul juridic este o relaţie socială reglementată de norma de drept, relaţie susceptibilă de a fi apărată pe calea coerciţiei statale....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Căile ordinare de atac în materie penală

Caile de atac sunt mijloacele legale prin care anumiti subiecti procesuali pot cere declansarea unui control procesual asupra unei hotarâri...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Ai nevoie de altceva?