Arbitrajul Comercial Internațional

Licență
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 33083
Mărime: 113.93KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Macovei Ioan
Materialul consta in elaborarea proiectlui de diploma si a fost obiectul de studiu in vederea realizarii proiectului de licenta. Se adreseaza studentilor din anii terminali de la facultatile de drept.

Cuprins

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE

1. Noţiune

2. Izvoare

3. Evoluţia arbitrajului

4. Importanţa arbitrajului

CAPITOLUL II: NATURA JURIDICĂ ŞI CARACTERELE ARBITRAJULUI

SECŢIUNEA I: NATURA JURIDICĂ A ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL

1. Concepţia contractualistă

2. Concepţia jurisdicţională

3. Concepţia mixtă

SECŢIUNEA II: CARACTERELE GENERALE ALE ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL

1. Caracterul arbitral

2. Caracterul comercial

3. Caracterul internaţional

CAPITOLUL III: CONVENŢIA DE ARBITRAJ

1. Consideraţii generale

2. Condiţii de validitate

3. Formele convenţiei de arbitraj

4. Efectele convenţiei de arbitraj

5. Legea aplicabilă convenţiei de arbitraj

CAPITOLUL IV: PROCEDURA ARBITRALĂ

SECŢIUNEA I: PĂRŢILE LITIGIULUI ARBITRAL

1. Comercianţii persoane fizice

2. Societăţile comerciale

3. Filialele şi sucursalele societăţilor comerciale

SECŢIUNEA II: FAZELE LITIGIULUI ARBITRAL

1. Sesizarea tribunalului arbitral

2. Desfăşurarea procesului arbitral

CAPITOLUL V: SENTINŢA ARBITRALĂ

1. Consideraţii generale

2. Natura juridică a hotărârii arbitrale

3. Sentinţa arbitrală

4. Efectele hotărârilor arbitrale

5. Recunoaşterea şi executarea sentinţei arbitrale străine

a. Procedura recunoaşterii

b. Executarea sentinţei arbitrale străine

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1. Noţiune

Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca mod de soluţionare a disputelor care apar în cadrul relaţiilor economice internaţionale şi a adoptat Regulile de arbitraj pe care Adunarea Generală le-a recomandat pentru soluţionarea acestor dispute, îndeosebi în cele apărute în raporturile contractuale.

Arbitrajul internaţional este o instituţie juridică pentru soluţionarea litigiilor ce se ivesc în cadrul relaţiilor comerciale ale internaţionalei, către persoane investite cu această sarcină chiar de către părţile contractante aflate in litigiu.

Conceptul de arbitraj comercial internaţional este susceptibil de mai multe accepţiuni şi anume:

Într-o primă accepţiune, acest concept desemnează mijlocul corespunzător de a reglementa rapid si echitabil litigiile internaţionale care pot sa rezulte din tranzacţiile comerciale în domeniul schimburilor de bunuri şi de servicii şi din contractele de cooperare industrială.

Într-o altă accepţiune, conceptul la care ne referim poate fi definit ca metodă de soluţionare a litigiilor născută din relaţiile comerciale internaţionale.

Arbitrajul comercial internaţional se analizează şi ca un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun (cel al instanţelor de stat). În cadrul său, în temeiul voinţei părţilor o instanţă specială este organizată şi abilitată să soluţioneze un anumit litigiu, care s-a născut sau care se va naşte în viitor. Voinţa părţilor are asemenea efecte întrucât legea (statul) recunoaşte celor implicaţi în comerţul internaţional abilitatea de a recurge la asemenea instanţe cu caracter privat.

Sistemul arbitrajului comercial internaţional este consacrat atât în legislaţiile naţionale cât şi în convenţii internaţionale. Puterea arbitrilor de a soluţiona litigiul este conferită de părţi, care convin ca litigiul lor să fie prezentat spre soluţionarea unor persoane particulare. În acest scop părţile în litigiu îi desemnează pe arbitri şi se angajează să accepte hotărârea pe care aceştia o vor pronunţa.

Caracteristica esenţială a arbitrajului este prorogarea convenţională a competiţiei, prin sustragerea litigiilor de sub competenţa jurisdicţiilor de drept comun, spre a supune, spre soluţionare, unor persoane care nu au calitatea de judecător , dacă posibilitatea legală a părţilor contractante de a prevedea în însuşi contractul lor o clauză potrivit căreia, orice litigiu cu privire la acel contract să fie dat spre soluţionare unor persoane desemnate prin voinţa părţilor contractante şi nu instanţelor de drept comun.

În cadrul noţiunii de arbitraj internaţional poate să fie evidenţiat „un aspect contractual”, „un aspect jurisdicţional”şi unul „procedural”. Definirea noţiunii de arbitraj şi conturarea trăsăturilor şi particularităţilor ce-i sunt proprii presupune şi determinarea apartenenţei instituţiei arbitrajului comercial şi raporturilor sale la una sau mai multe ramuri ale dreptului.

O abordare pertinentă a acestei chestiuni devine posibilă prin analiza, pe de o parte, a reglementării care constituie, în legislaţia noastră, dreptul comun în materie, iar, pe de altă parte, a caracterelor şi proprietăţilor specifice, definitorii ale instituţiei arbitrajului – analiză care comportă şi o componentă istorică. Din această perspectivă, primul termen de referinţă plasează instituţia arbitrajului pe tărâmul dreptului procesual civil, iar cel de-al doilea, pe tărâmul dreptului comercial şi, nu în ultimă instanţă, al dreptului comerţului internaţional.

Instituţia îşi găseşte consacrarea juridică, în sistemul nostru de drept, în cuprinsul Cărţii a IV din Codul de procedură civilă.

Noua sa formă a fost semnificativ influenţată de prevederile Legii-model UNCITRAL, dând expresie interesului de uniformizare, în plan internaţional, a normelor aplicabile domeniului.

Preview document

Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 1
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 2
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 3
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 4
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 5
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 6
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 7
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 8
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 9
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 10
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 11
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 12
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 13
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 14
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 15
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 16
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 17
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 18
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 19
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 20
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 21
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 22
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 23
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 24
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 25
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 26
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 27
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 28
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 29
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 30
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 31
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 32
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 33
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 34
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 35
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 36
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 37
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 38
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 39
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 40
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 41
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 42
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 43
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 44
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 45
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 46
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 47
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 48
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 49
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 50
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 51
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 52
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 53
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 54
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 55
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 56
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 57
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 58
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 59
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 60
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 61
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 62
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 63
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 64
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 65
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 66
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 67
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 68
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 69
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 70
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 71
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 72
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 73
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 74
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 75
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 76
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 77
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 78
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 79
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 80
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 81
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 82
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 83
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 84
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 85
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 86
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 87
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 88
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 89
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 90
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 91
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 92
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 93
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 94
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 95
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 96
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 97
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 98
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 99
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 100
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 101
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 102
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 103
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 104
Arbitrajul Comercial Internațional - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Arbitrajul Comercial International.doc
  • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic

INTRODUCERE Clauza penală, deși apare ca o problemă relativ nouă în cadrul dreptului economic, ea cunoaște o evoluție destul de rapidă în ultimii...

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Te-ar putea interesa și

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Considerații Generale asupra Arbitrajului Comercial Internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1.1. Noţiunea de arbitraj internaţional şi rolul acestuia...

Arbitraj Comercial - Constituirea Tribunalului Arbitral

CAP. I Numirea arbitrilor Tribunalul arbitral poate fi constituit din unul sau mai mulţi ar¬bitrii , în conformitate cu prevederile clauzei...

Convenția de Arbitraj

1. NOTIUNEA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNATIONAL Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităti desfasurate în cadrul reltiilor...

Natura juridică și caracterele arbitrajului comercial internațional

1.Natura juridica a arbitrajului comercial international Orientari in doctrina Natura juridica a arbitrajului comercial international nu a primit...

Ai nevoie de altceva?