Arendă

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 22372
Mărime: 80.99KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorica Ursu

Cuprins

Introducere 4

Capitolul 1 Noţiuni generale 6

1.1 Noţiunea şi însemnătatea contractului de arendă 6

1.2 Izvoarele contractului de arendă 12

1.3 Delimitarea contractului de arendă de alte contracte civile 16

1.4 Modul şi ordinea de încheiere a contractului de arendă.

Modificarea şi rezilierea lui 18

Capitolul 2 Elementele şi conţinutul contractului de arendă 29

2.1 Subiectele şi sfera de aplicare a contractului de arendă 29

2.2 Obiectul şi sfera de aplicare a contractului de arendă 33

2.3 Termenul şi forma contractului de arendă 37

2.4 Drepturile şi obligaţiunile părţilor 40

2.5 Răspunderea pentru nerespectarea obligaţiunilor contractuale 45

Capitolul 3 Tipuri de arendă 50

3.1 Arenda bunurilor imobile 50

3.2 Arenda terenurilor agricole 51

3.2.1 Importanţa relaţiilor de arendă a terenurilor agricole 51

3.2.2 Avantajele si dezavantajele arendării pămîntului 54

3.2.3 Contractul de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă 55

3.2.4 Plata de arendă 60

3.2.5 Drepturile şi obligaţiunile părţilor contractului de arendă a terenului 63

Capitolul 4 Arenda chiria sau plata de arendă 64

4.1 Condiţiile si modalităţile de plată a arendei 64 4.2. Practica judiciara privind arenda 71

Capitolul 5 Elemente de drept comparat privind arendarea în Europa şi Canada 73

5.1 Consideraţii generale 73

5.2 Principalele caracteristici ale reglementărilor relative la arendarea în ţările

Uniunii Europene şi în Canada 74

5.2.1 Contract scris 74

5.2.2 Flexibilitatea 74

5.2.3 Intervenţionismul şi liberalismul în reglementare 74

5.2.4. Obiectul contractului 75

5.2.5. Durata arendării 75

5.2.6. Cinste şi conpatibilitate 75

5.2.7. Condiţii echitabile 76

5.2.8. Preţul arendei 76

5.2.9. Dreptul de retenţie 77

5.2.10. Dreptul de retenţie 77

5.2.11. Transmiterea contractului de arendare 77

5.2.12. Litigii 77

Încheiere 79

Referinţe 82

Bibliografie selectivă 87

1. Acte normative şi practica judiciară 87

2. Literatura specială 88

Extras din document

INTRODUCERE

“Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi

şi a cere puţin”

Henry Ford

În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de piaţă, este rezonabilă familiarizarea cu condiţiile abecedarului economiei libere, ce se statorniceşte treptat şi în Republica Moldova, avînd tendinţa stilului occidental. În situaţia dată cel mai real instrument, care a permis şi permite includerea averii de stat în producţia de marfă-piaţă dinamică, este arenda.

Ea este de fapt o armă puternică cu ajutorul careia este posibil de a transforma lucrătorii-producători în coproprietari a mijloacelor de producţie, astfel schimbînd brusc întreaga situaţie din societatea noastră.

Arenda ca categorie economică ne apare ca un sistem de relaţii de producţie capabil pînă la urmă să învingă birocratismul proprietăţii de stat, să conexeze în practica producătorul mijloacelor de producţie.

Însa la baza reglementării arendei, luată ca o categorie economică, stă semnificaţia ei juridică, care presupune folosirea temporală a averii pe baze contractuale.

Un prestigios autor român sublinia: “ Arenda în lumea modernă este unul din contractele care exercită cea mai mare înrîurire asupra prosperităţii publice… se crede în revitalizarea contractului de arendă, la lărgirea sferei lui de aplicare în contextul unei proprietăţi private proporţionale…” 1

În prezent este greu de găsit pe cineva care în mod obiectiv s-ar impotrivi procesului de răspîndire în societate a relaţiilor de arendă, n-ar aprecia la înalt nivel importanţa şi nu în ultimul rînd esenţa problemei date.

Republica Moldova recunoscînd trecerea la economia de piaţă a tuturor formelor de gospodărie, a ales o direcţie corespunzătoare de dezvoltare. În această situaţie arenda ne şi apare ca un element intermediar ce permite ieşirea dintr-un cerc închis în ceea ce priveşte raporturile de subordonare şi supunere unei structuri învechite-administrativ de comandă.

Legea Republicii Moldova cu privire la arendă din 14 ianuarie 1992,2 Regulamentul întreprinderii de arendă, precum şi Regulamentul antreprizei de arendă, ambele aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova la 21 mai 1993,3 în mare masură au întărit drepturile privind independenţa subiectelor ce trec la formele de arendă în ceea ce priveşte organizarea procesului de muncă şi producţiei.

Însă practica acestor legi ne arată neajunsurile şi golurile lor. Vorba este despre mecanismul slab privind realizarea şi apararea drepturilor şi intereselor atît ale arendaşilor cît si ale colectivelor ce doresc să lucreze în condiţiile de arendă, însă ca rezultat al schimbărilor înfăptuite în societate, legislaţia nouă a lărgit considerabil concepţia arendei.

Aceste probleme au şi stat la temelia si necesitatea alegerii temei de licenţă. Dorinţa de a studia mai aprofundat problemele legate de arendă, care îmi vor ajuta pe viitor în activitatea mea practică şi cu care la etapa actuală mă întîlnesc foarte des, m-au impus din punct de vedere al practicii să aleg prezenta temă ca obiect al tezei de licenţă.

Luînd în consideraţie legislaţia în vigoare în această teză au fost studiate şi analizate urmatoarele probleme, legate de relaţiile de arendă. În primul capitol dedicat noţiunilor generale au fost oglindite urmatoarele întrebări: noţiunea, însemnătatea, izvoarele, delimitarea contractului de arendă de alte contracte civile, modul şi ordinea de încheiere a contractului de arendă, modificarea si rezilierea lui.

Capitolul doi este consacrat conţinutului contractului de arendă, şi anume părţilor, obiectului, formei, termenului, drepturilor, obligaţiunilor părţilor şi răspunderii pentru neîndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

Preview document

Arendă - Pagina 1
Arendă - Pagina 2
Arendă - Pagina 3
Arendă - Pagina 4
Arendă - Pagina 5
Arendă - Pagina 6
Arendă - Pagina 7
Arendă - Pagina 8
Arendă - Pagina 9
Arendă - Pagina 10
Arendă - Pagina 11
Arendă - Pagina 12
Arendă - Pagina 13
Arendă - Pagina 14
Arendă - Pagina 15
Arendă - Pagina 16
Arendă - Pagina 17
Arendă - Pagina 18
Arendă - Pagina 19
Arendă - Pagina 20
Arendă - Pagina 21
Arendă - Pagina 22
Arendă - Pagina 23
Arendă - Pagina 24
Arendă - Pagina 25
Arendă - Pagina 26
Arendă - Pagina 27
Arendă - Pagina 28
Arendă - Pagina 29
Arendă - Pagina 30
Arendă - Pagina 31
Arendă - Pagina 32
Arendă - Pagina 33
Arendă - Pagina 34
Arendă - Pagina 35
Arendă - Pagina 36
Arendă - Pagina 37
Arendă - Pagina 38
Arendă - Pagina 39
Arendă - Pagina 40
Arendă - Pagina 41
Arendă - Pagina 42
Arendă - Pagina 43
Arendă - Pagina 44
Arendă - Pagina 45
Arendă - Pagina 46
Arendă - Pagina 47
Arendă - Pagina 48
Arendă - Pagina 49
Arendă - Pagina 50
Arendă - Pagina 51
Arendă - Pagina 52
Arendă - Pagina 53
Arendă - Pagina 54
Arendă - Pagina 55
Arendă - Pagina 56
Arendă - Pagina 57
Arendă - Pagina 58
Arendă - Pagina 59
Arendă - Pagina 60
Arendă - Pagina 61
Arendă - Pagina 62
Arendă - Pagina 63
Arendă - Pagina 64
Arendă - Pagina 65
Arendă - Pagina 66
Arendă - Pagina 67
Arendă - Pagina 68
Arendă - Pagina 69
Arendă - Pagina 70
Arendă - Pagina 71
Arendă - Pagina 72
Arendă - Pagina 73
Arendă - Pagina 74
Arendă - Pagina 75
Arendă - Pagina 76
Arendă - Pagina 77
Arendă - Pagina 78
Arendă - Pagina 79
Arendă - Pagina 80
Arendă - Pagina 81
Arendă - Pagina 82

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE LOCAŢIUNE SECŢIUNEA I Noţiune, reglementare, caractere juridice şi delimitare de alte instituţii juridice...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Contractul de Arendare

I. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE „Codul civil a reglementat contractul de arendare în art.1454-1469, ca o variantă a contractului de locaţiune, ca...

Contractul de Arendare

Noţiunea contractului de arendare 1. Definiţie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locaţiune, este un contract prin care una...

Contracte Civile

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPǍRARE Secţiunea I. Sediul materiei Contractul de vânzare-cumpărare este cel mai folosit contract în trecut...

Drept European

Modulul I Izvoarele dreptului european Obiective generale: - cunoaşterea principalelor momente în evoluţia colaborării între statele europene -...

Suport Curs Contracte Civile și Comerciale

Dreptul civil reprezintă dreptul comun faţă de alte ramuri de drept, în special pentru ramurile de drept privat Dreptul comercial este o ramură de...

Te-ar putea interesa și

Politica de Asociere a Producatorilor Agricoli din Republica Moldova

Capitolul I AGRICULTURA ŞI COOPERAREA 1.1 Conceptul de cooperare şi asiociere în agricultură În sens larg, “a coopera”, adică acţiunea de unire...

Organizarea Relațiilor de Arendă

INTRODUCERE Pamîntul si celelalte componente ale naturii, adica subsolul, apele, padurile, regnul animal constituie bogatia nationala a statului,...

Arendarea

ARENDAREA Dupã cãderea comunismului, relatiile agrare românesti cu referire la dimensiunea exploatatiilor agricole au evoluat pe douã trasee...

Contractul de Arendare

Ca varietate a contractului de locatiune, contractul de arendare este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte...

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Sublocatiunea si Cesiunea Contractului de Locatiune - Contractul de Arendare in Noul Cod Civil

Sublocatiunea si cesiunea contractului 1.1 Sublocatiunea.Notiune. Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori...

Contract de Arendare

CONTRACTUL DE ARENDARE I. Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este...

Contractul de Arendare

Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una...

Ai nevoie de altceva?