Asigurările sociale de sănătate în România

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 33050
Mărime: 786.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate în România

1.1 Sistemul de sănătate – abordări conceptuale

1.2. Evoluţia istorică a asigurărilor sociale de sănătate în România

1.3. Cadrul legislativ şi instituțional al Asigurărilor Sociale de Sănătate în România

1.4. Sistemul asigurarilor sociale de sanatate in Uniunea Europeana. Analiza comparativa cu Romania

Capitolul 2. Finanţarea Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate în România

2.1. Tipologii şi caracteristici ale sistemelor de sănătate

2.2. Mecanismul privind finanţarea serviciilor de sănătate

2.3. Modalităţi de finanţare a sistemului sanitar

2.4. Categorii de plată utilizate în sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate din România

Capitolul 3 Analiza finanţării Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate dinRomânia

3.1. Structura şi dinamica veniturilor sistemului de asigurări sociale de sănătate in perioada 2010 - 2012

3.2. Structura şi dinamica cheltuielilor sistemului de asigurări sociale de sănătate in perioada 2010 - 2012

Capitolul 4. Concluzii generale privind evolutia sistemului de asigurări sociale de sănătate din România

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi funcţionează descentralizat, pe baza principiului solidarităţii şi subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor, precum şi a dreptului alegerii libere de către asiguraţi a medicului, a unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate. De asemenea, pot funcţiona şi alte forme de asigurări de sănătate care acoperă riscuri individuale, în diferite situaţii speciale. Se pot organiza şi societăţi private de asigurări de sănătate. Aceste asigurări nu sunt oblgatorii.

România are o lungă tradiţie în organizarea sistemului de asistenţă sanitară. Între primul şi cel de al doilea război mondial, a existat un sistem de asigurări sociale bazat pe modelul de asigurări Bismark. Angajaţii din întreprinderile industriale, comercianţii, funcţionarii şi familiile lor, precum şi liberii profesionişti erau acoperiţi de asigurările de sănătate.

Obiectivele cercetării. Prin cercetarea întreprinsă s-a încercat o analiză critică a ceea ce a fost, este şi ar trebui să fie sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România. În acest sens s-a dorit identificarea problemelor cu care s-a confruntat şi se confruntă sistemul actual, factorii care le-au cauzat, soluţiile încercate pentru remedierea sau înlăturarea lor, să analizăm transformările suferite de acesta, să punctăm atât aspectele pozitive cât şi cele negative şi să propunem direcţii de dezvoltare a acestuia, în special din punct de vedere financiar.

Sfera investigaţiilor. Pornind de la prezentarea conceptelor şi teoriilor fundamentale, a termenilor utilizaţi şi a principalelor tendinţe care guvernează asigurările sociale şi domeniul sănătăţii, se dezvoltă întreg sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu toate componentele sale, din perspectiva evoluţiei acestora, a factorilor de influenţă şi interdependenţele între planul economic şi social, precum şi tentativele de reformare ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România. În altă ordine de idei, abordarea comparativă are şi o mare importanţă practică, deoarece cunoaşterea experienţei altor ţări poate oferi, dacă nu neaparat un ghid, cel puţin puncte de reper pentru adoptarea şi implementarea politicilor sanitare. Studierea soluţiilor alternative la probleme similare poate fi utilă celor implicaţi în procesul decizional, în adoptarea unor forme şi programe noi, în coordonarea şi desfăşurarea unor activităţi, în stabilirea interacţiunilor dintre diferiţi factori cu atribuţii în politica socială.

Metodologia cercetării. Documentarea bibliografică, o componentă a procesului de documentare ştiinţifică, are o importanţă hotărâtoare pentru aceasta, deoarece ne dă posibilitatea ca, prin intermediul literaturii de specialitate, să cunoaştem zestrea ştiinţifică, ipotezele de lucru folosite pentru explicarea fenomenelor economice, metodele de analiză şi calcul, concluziile şi teoriile ştiinţifice ale domeniului. Această exigenţă rezultă nu numai din complexitatea fenomenelor economice cercetate, dar şi din caracterul imperfect sau parţial util al oricărei metode de cercetare, de calcul şi analiză.

CAPITOLUL I

Sistemul de asigurari sociale de sanatate in Romania

1.1 Sistemul de sănătate – abordări conceptuale

Sistemul de sanatate din Romania este un model bazat pe asigurari de sanatate in care serviciile medicale sunt corelate in baza contributiei la fondul de asigurari de sanatate a asiguratului. Acesta este reprezentat de ansamblul tuturor structurilor medicale,organizatiilor publice si private, institutiilor si resurselor mandatate sa previna, mentina, sa imbunatateasca si sa redea sanatatea populatiei.Starea de sanatatea a unei natiuni coreleaza cu multiple dimensiuni ale calitatii vietii: venit, loc de munca, locuire si utilitati, echitate si calitate a serviciilor de sanatate si educatie si nu numai. Conform definitiilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, adoptate in ultimii 30 de ani, sanatatea unui om nu ar trebui sa se rezume doar la o lipsa a bolii, ci la o stare de prosperitate atat fizica, cat si mentala si sociala.

Prin aceasta definire moderna, sanatatea individului este strans legata de conceptul de calitate a vietii, mai mult ca niciodata. Pornind de la aceasta viziune, in tarile dezvoltate oferta de servicii de sanatate este combinata cu succes, in prezent, cu servicii de consiliere psihologica sau de asistare sociala, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilitati sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale si sociale, in acelasi timp. Politicile sociale in domeniul sanitar se combina, eficient, cu alte tipuri de politica sociala, pentru o investire cat mai adecvata in recuperarea capitalului uman al respectivei comunitati.

Preview document

Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 1
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 2
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 3
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 4
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 5
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 6
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 7
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 8
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 9
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 10
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 11
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 12
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 13
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 14
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 15
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 16
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 17
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 18
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 19
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 20
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 21
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 22
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 23
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 24
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 25
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 26
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 27
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 28
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 29
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 30
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 31
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 32
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 33
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 34
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 35
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 36
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 37
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 38
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 39
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 40
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 41
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 42
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 43
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 44
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 45
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 46
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 47
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 48
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 49
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 50
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 51
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 52
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 53
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 54
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 55
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 56
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 57
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 58
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 59
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 60
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 61
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 62
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 63
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 64
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 65
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 66
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 67
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 68
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 69
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 70
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 71
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 72
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 73
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 74
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 75
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 76
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 77
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 78
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 79
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 80
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 81
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 82
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 83
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 84
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 85
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 86
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 87
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 88
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 89
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 90
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 91
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 92
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 93
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 94
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 95
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 96
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 97
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 98
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 99
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 100
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 101
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 102
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 103
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 104
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 105
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 106
Asigurările sociale de sănătate în România - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile Sociale de Sanatate in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările sociale de sănătate

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Analiza Comparativa dintre Politica Sociala din Romania si Germania Privind Sistemul de Sanatate

INTRODUCERE Termenul de politicǎ socialǎ se referǎ la activitǎțiile desfǎșurate prin intermediul statului (strategii, programe, proiecte,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Contractarea Serviciilor Medicale pe Domenii de Asistenta in Cadrul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Buzau

I. Sistemul de Asigurari de Sanatate din Romania Asigurarile de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii...

Sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate din Romania si Unele Tari din Uniunea Europeana

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Somajul si Asigurarile Sociale de Sanatate - Forme de Protectie Sociala in Romania

REZUMAT Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători,...

Monografie Casa de Asigurari Iasi

Sãnãtatea-“o stare de bunãstare fizicã,mentalã si socialã şi nu doar o absenţa a bolii şi a infirmitãţii”definiţie din care putem distinge cã...

Impozitul pe Salariu

Motivatia temei Impozitarea capitalului uman contribuie la constituirea unor importante surse de venit la bugetul general consolidat. In primii...

Sistemul Cheltuielilor Publice în România

Introducere În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor publice generale. Pentru aceasta el...

Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate din România

1. Importanța asigurărilor sociale de sănătate Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății...

Asigurari Sociale de Sanatate in Romania

Introducere in domeniul Asigurarilor Sociale de Sanatate In tara noastra, sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost introdus prin Legea...

Ai nevoie de altceva?