Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28356
Mărime: 92.15KB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Farcaș
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE DOMENIUL DREPT

Cuprins

 1. Introducere p.4.
 2. Capitolul I. Principiile generale ale administrării impozitelor şi taxelor p.6.
 3. Capitolul II. Creanţele şi obligaţiile fiscale p.15.
 4. Capitolul III. Inspecţia fiscală p.25.
 5. Capitolul III.1. Noţiunea de inspecţie fiscală p.25.
 6. Capitolul III.2. Instituţii şi autorităţi competente. Subiectul şi obiectul
 7. inspecţiei fiscale p.31.
 8. Capitolul III.3. Reguli privind inspecţia fiscală p.51.
 9. Capitolul III.4. Efectele inspecţiei fiscale p.62.
 10. Capitolul III.5. Elemente de contencios administrativ fiscal p.75.
 11. Probleme practice p.82.
 12. Concluzii p.82.
 13. Bibliografie p.84.

Extras din licență

Introducere

În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul dintre domeniile efervescente ale dreptului românesc, aflat într-o continuă expansiune, inclusiv sub presiunea dreptului fiscal european şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene și anume prin analizarea succintă a principiilor generale ale administrării taxelor și impozitelor atât de indispensabile în buna funcționare a aparatului privind administrarea taxelor și impozitelor României.

În continuare am trecut la analizarea creanţelor şi obligaţiile fiscale care în contextul actual, în care criza economică se manifestă cu predilecţie prin lipsa banilor la bugetul public naţional, colectarea creanţelor fiscale capătă o însemnătate juridică şi economică accentuată.

Un factor important ce contribuie la creşterea gradului de conformare voluntară la plată a contribuabililor este reprezentat inclusiv de modalitatea de reglementare a regimului juridic al creanţelor fiscale. Predictibilitatea fiscală trebuie să se manifeste inclusiv la nivelul regimului juridic aplicabil creanţelor fiscale.

În ultimul rând în cel mai vast și mai aprofundat capitol am analizat problema inspecției fiscale care reuneşte principalele aspecte de teorie în materia inspecţiei fiscale. Prin respectivul capitol din lucrare intitulat ”Inspecția fiscală” pun în discuţie cadrul normativ şi instituţional de derulare a inspecției fiscale, delimitând în special poziţia juridică a contribuabilului sub aspectul drepturilor şi obligaţiilor sale, dar şi a garanţiilor juridice ce-i sunt recunoscute în cadrul procedurii de verificare fiscală. Dintre aceste garanţii juridice, în raport de activitatea organului administrativ-fiscal, controlul judiciar reprezintă principalul instrument de ranforsare a legalităţii unei inspecţii fiscale.

În lucrare mi-am propus de a identifica și sintetiza principalele soluții normative și de practică administrativă și judiciară în acest domeniu privind cadrul normativ, regulile specifice ale procedurii de inspecție fiscal și controlul judiciar în această materie.

Structural lucrarea mai include o prezentare generală a noțiunii de ”inspecție fiscală”, a autorităților competente în acest domeniu, a cadrului general al inspecției fiscale, precum și a regulilor specifice privind inspecția fiscală.

Pornind de la caracteristica raportului juridic de drept fiscal, care opune interesele divergente ale statului – creditor fiscal și contribuabil – debitorul fiscal, prin respectivul capitol din lucrare pun accentul pe conținutul acestui raport juridic sub două aspect.

Pe de o parte, sunt prezentate elemente privind garanțiile specifice acestei proceduri administrative sub aspectul drepturilor și obligațiilor părților.

Pe de altă parte, sunt analizate mecanismele de control judiciar al procedurilor și actelor rezultând din inspecția fiscală.

Preview document

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 1
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 2
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 3
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 4
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 5
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 6
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 7
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 8
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 9
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 10
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 11
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 12
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 13
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 14
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 15
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 16
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 17
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 18
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 19
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 20
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 21
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 22
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 23
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 24
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 25
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 26
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 27
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 28
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 29
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 30
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 31
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 32
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 33
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 34
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 35
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 36
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 37
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 38
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 39
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 40
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 41
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 42
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 43
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 44
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 45
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 46
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 47
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 48
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 49
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 50
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 51
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 52
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 53
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 54
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 55
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 56
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 57
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 58
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 59
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 60
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 61
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 62
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 63
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 64
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 65
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 66
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 67
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 68
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 69
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 70
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 71
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 72
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 73
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 74
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 75
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 76
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 77
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 78
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 79
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 80
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 81
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 82
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 83
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 84
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 85
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 86
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 87
Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Aspecte de Procedura Fiscala - Creante si Obligatii Fiscale - Inspectia Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Verificările specifice inspecției fiscale

Cap. 1. CONTROLUL FISCAL 1.1. Definirea, rolul, importanta si formele controlului fiscal Constitutia României, modificata si completata prin...

Declarația fiscală

I. Consideraţii generale Procedura fiscală este esenţială pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor de drept cuprinse in Codul fiscal şi...

Controlul fiscal

§ 1.Noţiuni generale despre controlul fiscal Reglementarea puterilor în stat, a aporturilor dintre acestea, organizarea administraţiei au...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Contenciosul Administrativ Fiscal

Activitatea Administratiei Finantelor Publice face parte din sfera Administratiei Publice si ca atare, se supune principiului fundamental al...

Te-ar putea interesa și

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Organizarea și Funcționarea Societății Comerciale Minerva SRL

1.1 Scurt istoric O dată cu evoluţia aşezărilor urbane şi rurale ale judeţului Neamţ, acesta s-a făcut remarcat atât prin peisajele pitoreşti,...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice...

Rolul și Eficiența Inspectiei Fiscale Realizată prin Ministerul Finantelor Publice și Unitățile Sale Teritoriale

1. Inspecţia fiscală Inspecţia fiscală este definită ca fiind activitatea de verificare a unui contribuabil sub aspect fiscal. Acest lucru...

Drept - Fiscalitate. Metode și Tehnici Fiscale

Capitolul 1 – NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL FISCAL CONŢINUT SECŢIUNEA I – Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului fiscal 1. Noţiune...

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Control Financiar

Capitolul 1 BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI INTERN 1.1. Conceptul de control Din punct de vedere etimologic noţiunea de „control” provine...

Ai nevoie de altceva?