Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 23296
Mărime: 90.15KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA 3
 3. 1.1 Noţiunea de moştenire 3
 4. 1.2 Reglementarea legală a succesiunii 3
 5. 1.3 Felurile succesiunii 6
 6. 1.4 Deschiderea succesiunii 7
 7. 1.4.1 Data deschiderii succesiunii 7
 8. 1.4.2 Locul deschiderii succesiunii 8
 9. CAPITOLUL II TESTAMENTUL – GENERALITĂŢI 11
 10. 2.1 Consideraţii generale privind moştenirea 11
 11. 2.2 Definiția şi cuprinsul testamentului 11
 12. 2.3 Caracterele juridice ale testamentului 14
 13. 2.4 Condiţiile de validitate ale testamentului 14
 14. 2.4.1 Condițiile de fond 14
 15. 2.4.1.1 Capacitatea 16
 16. 2.4.1.1.1 Incapacitatea de a dispune prin testament 16
 17. 2.4.1.1.2 Incapacitatea de a primi prin testament 17
 18. 2.4.1.2. Consimțământul 20
 19. 2.4.1.3. Obiectul şi cauza testamentului 23
 20. 2.4.2. Condițiile de formă ale testamentului 25
 21. 2.4.2.1.Forma scrisă 26
 22. CAPITOLUL III. DIFERITELE FELURI DE TESTAMENTE 27
 23. 3.1 Testamentele ordinare 27
 24. 3.1.1 Testamentul olograf 27
 25. 3.1.1.1 Întocmirea testamentului 29
 26. 3.1.1.2 Data testamentului 31
 27. 3.1.1.3 Semnătura testamentului 31
 28. 3.1.2 Testamentul Autentic 32
 29. 3.2 Testamentele privilegiate 34
 30. CAPITOLUL IV. PRINCIPALELE DISPOZIŢII TESTAMENTARE 38
 31. 4.1 Legatele. Noțiune 38
 32. 4.1.1 Desemnarea legatarului 38
 33. 4.1.2 Clasificarea legatelor 40
 34. 4.1.3 Ineficacitatea legatelor 51
 35. 4.1.4 Nulitatea legatelor 51
 36. 4.1.5 Revocarea legatelor 51
 37. 4.1.6 Caducitatea legatelor 56
 38. 4.2 Exheredarea (dezmoştenirea) 59
 39. 4.3 Execuția testamentară 60
 40. 4.4 Desemnarea tutorelui de către părinte prin testament 64
 41. STUDIU DE CAZ 65
 42. CONCLUZII 72
 43. BIBLIOGRAFIE 74

Extras din licență

INTRODUCERE

Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu a rânduit prin acte de ultimă manifestare a voinţei împărţeala moştenirii sau când a făcut-o contra legii.

Atunci când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devoluţiunii legale a moştenirii, moştenire ab intestat. Constituţia României prevede expres în art. 42 că „Dreptul la moştenire este garantat”.

Consacrarea sa într-un text constituţional distinct se datorează importanţei deosebite pe care o prezintă dreptul la moştenire, precum şi faptului că în majoritatea constituţiilor democratice dreptul la moştenire este consacrat în texte diferite de cele care consacră dreptul de proprietate.

Pentru a preveni abuzurile şi a garanta şi pe această cale dreptul de proprietate, Constituţia a înscris un text constituţional cu caracter special privind garantarea dreptului la moştenire în România.

Deşi defunctul a dispus de bunurile sale prin testament, aceste dispoziţii de ultimă voinţă nefiind valabile, moştenirea se deferă prin lege. Trebuie menţionat faptul că sunt situaţii în care o moştenire se deferă atât prin lege, cât şi prin testament: este vorba de situaţia în care, existând moştenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte de ultimă voinţă decât de o anumită parte din moştenire (cotitatea disponibilă), restul (rezerva) revenind anumitor moştenitori legali, în virtutea legii.

Legea cheamă la moştenire rudele apropiate lui de cujus (din căsătorie, din afara căsătoriei ori din adopţie) moştenitorii lăsaţi prin testament şi soţul supravieţuitor al acestuia.

Rudenia este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în cel de-al doilea în linie colaterală.

Noul Cod civil debutează în această definirea noţiunii de moştenire.

Potrivit definiţiei legale, moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă (art. 953 Cod civil).

Moştenirea testamentară (art. 984-1010; art. 1034-1099; art. 1086-1099 Cod civil). Termenul de moştenire testamentară este utilizat în cazul în care transmisiunea mortis causa are loc în temeiul testamentului întocmit de de cujus. Ca şi în cazul actualului sens al moştenirii legale, sub denumirea de moştenire testamentară, noul Cod civil consacră regulile prin care testatorul îşi organizează devoluţiunea universală, cu titlu universal sau cu titlu particular, a bunurilor, desemnând persoanele ce îl succed şi întinderea drepturilor acestora. În plus, liberalităţilor le sunt incidente reguli specifice, legate de rezerva succesorală, de reducţiune şi de raportul donaţiilor. Acestea din urmă fac parte din corpul comun al regulilor transmisiunii moştenirii şi partajul.

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA

1.1 Noţiunea de moştenire

Moştenirea reprezintă, potrivit dispoziţiilor art. 953 NCC, ”transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființa.”

Pentru a desemna aceeaşi instituţie juridică, noul Cod civil foloseşte noţiunea de succesiune .

Cel despre a cărui moştenire este vorba se numeşte defunct sau autor, în cazul moştenirii legale, în timp ce în cazul moştenirii testamentare cel care lasă un testament se numeşte testator. Cel care dobândeşte patrimoniul defunctului se numeşte moştenitor, succesor, erede, în cazul moştenirii legale, în timp ce, în cazul moştenirii testamentare, cel nominalizat în testament, ca beneficiar al unui legat, se numeşte legatar. Patrimoniul transmis succesorilor este denumit masă succesorala sau patrimoniu succesoral.

Bibliografie

1. Boroi G., Stănciulescu L., „Instituţii de drept civil în reglementarea Noului Cod civil”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.

2. Cristina Nica, „Donaţia şi moştenirea”, Editura Hamangiu, 2011.

3. Cristina Ramona Duţă, „Raporturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispoziţiilor Codului familiei şi ale Noului Cod civil”, Editura Universul Juridic, 2012.

4. Lupaşcu , C. M. Crăciunescu, „Dreptul familiei”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

5. Daniela Negrilă, „Mostenirea in noul Cod civil” Editura Universul Juridic, București 2013.

6. Dumitru C. Florescu, „Dreptul succesoral în Noul cod civil ediţia a III-a revăzută şi adăugită”, Editura Universul Juridic, 2011.

7. Dumitru C. Florescu, „Dreptul succesoral în Noul cod civil ediţia a II-a revăzută şi adăugită”, Editura Universul Juridic, 2010.

8. Dumitru Văduva, „ Moștenirea legală. Libertățile”, Editura Universul Juridic, București 2012.

9. Florian, „ Dreptul familiei în reglementarea Noului Cod Civil”, Ediţia 4, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011.

10. Florescu D.C., „Dreptul succesoral”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

11. Genoiu I, „Dreptul la moştenire în Noul Cod civil”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,2012.

12. Ilioara Genoiu şi Olivian Mastacan, „Drepturile succesorale ale rudelor defunctului în reglementarea Noului Cod civi”, Revista Dreptul nr. 1/2010.

13. Liviu Stănciulescu, „Curs de drept civil- Succesiuni”, Editura Hamangiu, 2012.

14. Mircea Dan Bob, „Probleme de moştenire în vechiul şi noul cod civil”, Editura Universul Juridic. 2012.

15. Stănciulescu L., „Curs de drept civil. Succesiuni”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.

16. Stoica V., Dragu L., „Moştenirea legală”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

17. Veronica Stoica, L. Dragu, „Moștenirea legală”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

Preview document

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 1
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 2
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 3
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 4
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 5
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 6
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 7
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 8
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 9
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 10
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 11
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 12
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 13
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 14
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 15
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 16
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 17
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 18
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 19
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 20
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 21
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 22
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 23
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 24
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 25
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 26
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 27
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 28
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 29
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 30
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 31
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 32
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 33
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 34
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 35
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 36
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 37
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 38
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 39
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 40
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 41
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 42
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 43
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 44
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 45
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 46
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 47
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 48
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 49
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 50
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 51
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 52
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 53
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 54
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 55
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 56
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 57
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 58
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 59
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 60
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 61
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 62
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 63
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 64
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 65
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 66
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 67
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 68
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 69
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 70
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 71
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 72
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 73
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 74
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 75
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 76
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 77
Aspecte juridice privind moștenirea testamentară - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Aspecte juridice privind mostenirea testamentara.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Contractul de Depozit

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA I.1.Notiunea de contract de deposit. Depozitul este acel contract prin care o parte, numita deponent,...

Testamentul

1.DEFINITIA, CARACTERELE JURIDICE SI CUPRINSUL TESTAMENTULUI Testamentul este definit in doctrina pe baza prevederilor art.8o2 C. civ. ca fiind...

Succesiuni - Drept notarial

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MOȘTENIREA NOȚIUNE. FELURILE MOȘTENIRII. CARACTERE JURIDICE Noțiune. În conformitate cu dispozițiile art. 953...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Drept Notarial

CURS 1 CAPITOLUL I INTRODUCERE IN ACTIVITATEA NOTARIALA 1. CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1.Noţiunea şi importanţa dreptului notarial 1.2....

Ai nevoie de altceva?