Aspecte Medico-Legale

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 22801
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Publicat de: Dimitrina Niculae
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. • CAP.I-Noţiuni introductive în medicina legală
 2. 1. Importanţa medicinei legale în cadrul ştiinţelor juridice
 3. • CAP.II-Noţiuni generale
 4. 1. Anatomia şi fiziopatologia aparatului respirator
 5. 2. Fiziologia respiraţiei
 6. 3. Cauzele asfixiilor
 7. 4. Semne externe şi interne ale asfixiilor
 8. 5. Clasificarea sindroamelor asfixice
 9. 6. Asfixiile mecanice prin obturarea căilor respiratorii şi prin compresiuni toracice
 10. • CAP.III-Spânzurarea
 11. 1. Tanatogeneza
 12. 2. Aspecte morfo-patologice
 13. 3. Examenul criminalistic al laţului
 14. • CAP.IV-Strangularea
 15. 1. Strangularea cu laţul
 16. 2. Strangularea cu mâinile ( sugrumare)
 17. • CAP.V- Asfixia prin compresiune toraco-abdominală
 18. • CAP.VI-Sufocarea
 19. 1. Obturarea căilor respiratorii cu corpi străini
 20. • CAP.VII-Asfixia prin înecare
 21. 1. Fiziopatologia
 22. 2. Modificări anatomo-patologice datorate înecării
 23. 3. Modificări umorale fizico-chimice prin înecare
 24. 4. Examenul histopatologic al înecatului
 25. 5. Cercetarea microscopică a planctonului acvatic
 26. 6. Probleme medico-judiciare ale morţii prin înecare
 27. • CAP.VIII-Aspecte medico-legale ale morţii prin asfixie mecanică
 28. 1. Obiectul infracţiunii
 29. 2. Latura obiectivă
 30. 3. Subiectul infracţiunii
 31. 4. Latura subiectivă
 32. • CAP.IX- Concluzii generale şi cazuistică
 33. • Bibliografie

Extras din licență

Cap. I Noţiuni introductive în medicina legală

1.Importanţa medicinei legale în cadrul ştiintelor juridice .

Medicina legala -definiţie şi obiect

Numită şi medicină judiciară, medicina legală ar putea fi definită ca disciplina medicală de sinteză situată la graniţa dintre ştiinţele medico-biologice în general concrete şi cele socio-juridice de regulă, abstracte, ce are drept scop sprijinirea competentă a justiţiei ori de câte ori pentru lămurirea unei cauze judiciare sunt necesare anumite precizări cu caracter medico-biologic .

In ceea ce priveste domeniul de activitate, schematic se poate vorbi de: – tanatologia medico-legală sau patologia medico-legală morfologică (morfologia medico-legală), care studiaza aspectele legate de moarte (felul morţii, cauzele mortii, semnele morţii etc.) preocuparea esenţială a acestui sector medico-legal fiind centrată pe examinarea (externă şi internă) a cadavrului; – clinica medico-legală sau patologia medico-legală clinică, având ca obiect de studiu persoana (omul viu) sau documentele medicale ce aparţin acesteia în scopul probării unor violenţe exercitate asupra sa ( examinarea medico-legală traumatologică), al stabilirii stării psihice ( expertiza medico-legală psihiatrică), al posibilităţii executării pedepsei privative de libertate ( expertiza medico-legală pentru amânarea/întreruperea executării pedepsei pe motive medicale) etc. – deontologia medicala – acea parte a medicinii legale care se ocupa cu îndatoririle corpului medical, cu raporturile medicilor între ei, faţă de societate, justiţie şi faţă de pacienţi.

Activitatea de medicina legală din România se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 459/2001, modificată prin Legea nr. 271/2004 a Regulamentului de aplicare şi a Normelor procedurale.

Din documentele menţionate se desprind urmatoarele elemente care caracterizează activitatea practică de medicină legală:

– se realizeaza de către medici legişti încadraţi în institutiile de medicină legală; – se desfăşoară cu respectarea principiului independenţei si al imparţialităţii medicilor legişti; – se desfăşoară cu respectarea principiului teritorialităţii şi al competenţei; conform acestui principiu, examinarea medico-legală iniţială se realizează la instituţia medico-legală la care este arondat domiciliul persoanei respective sau unde a fost săvârşită fapta; după efectuarea unei examinări (de regulă, expertiza sau noua expertiză medico-legală) la o instituţtie medico-legală ierarhic superioară nu se mai pot redacta alte documente în aceeaşi cauză, de către o unitate medico-legală inferioară ierarhic. Sub raport ştiinţific şi metodologic, activitatea de medicină legală este coordonată de Consiliul Superior de Medicină Legală, cu sediul în Institutul National de Medicina Legala ,,Mina Minovici”, Bucureşti.

Activitatea de medicină legală se realizează prin următoarele instituţii:

a) I.N.M.L. ,,Mina Minovici”, cu sediul în Bucureşti

b) Institutele de medicină legală din centrele medicale universitare: Timisoara, Târgu- Mures, Cluj-Napoca, Iasi si Craiova.

c) Serviciile de medicină legală judeţene.

d) Cabinetele de medicină legală.

Cap.II Noţiuni generale

1. Anatomia şi fiziologia aparatului respirator

Anatomia respiraţiei.

În complexul actului respirator se disting procesele fiziologice ale respiratiei externe şi cele ale respiraţiei interne; ambele se produc sub reglarea sistemului nervos central.

Respiraţia externă constă în schimburile gazoase dintre sânge şi mediul gazos extern, iar respiraţia internă are loc la nivelul ţesuturilor, acolo unde se produc procesele oxidative prin utilizarea oxigenului de către celule şi menţinerea echilibrului acido-bazic.

Respiraţia externă este asigurată printr-o serie de sisteme morfo -funcţionale: scheletul toracelui, muşchii respiratori, plămânii şi căile respiratorii superioare; mecanismul schimburilor gazoase între aerul alveolar şi sânge, transportul oxigenului prin sânge şi apoi mecanismele nervoase şi umorale care comandă aceste mecanisme vin să completeze verigile actului respirator.

Reglarea respiraţiei studiază componenţa nervoasă, biochimică şi unele reflexe vasosensibile, presoceptoare, etc.

Sub raportul strict al practicii medico-judiciare se cercetează îndeosebi:

a). Căile respiratorii superioare, dotate cu o bogata reţea de receptori ai mucoasei, legate prin căi centripete şi centrifuge cu centrii respiratori bulbari şi corticali;

b). Căile respiratorii pulmonare unde au loc schimburile gazoase dintre aerul extern şi aerul alveolar, prin intermediul sângelui şi al ţesuturilor pulmonare, schimb determinat de diferenţa de tensiune dintre CO2 si O2;

c).Ventilaţia pulmonară asigurată prin toate sistemele aparatului respirator, inclusiv prin sistemul nervos, prin circulaţia intra şi extrapulmonară, prin mecanica toracică şi prin metabolismul general;

d). Sistemele de reglare neuro-umorale.

Interdependenţa şi corelaţia acestor mecanisme fac ca orice dereglare a uneia să determine schimbări şi în celelalte, astfel că sindromul de insuficienţă respiratorie, sindromul anoxemic, va avea puncte de plecare diferite, etiologii diferite.

2. Fiziologia respiraţiei.

În complexul actului respirator se disting procesele fiziologice ale respiratiei externe şi cele ale respiraţiei interne; ambele se produc sub reglarea sistemului nervos central.

Respiraţia externă constă în schimburile gazoase dintre sânge şi mediul gazos extern, iar respiraţia internă are loc la nivelul tesuturilor, acolo unde se produc procesele oxidative prin utilizarea oxigenului de către celule şi menţinerea echilibrului acido-bazic.

Respiratia externa este asigurata printr-o serie de sisteme morfo - funcţionale: scheletul toracelui, muşchii respiratori, plămânii şi căile respiratorii superioare; mecanismul schimburilor gazoase între aerul alveolar şi sânge, transportul oxigenului prin sânge şi apoi mecanismele nervoase şi umorale care comandă aceste mecanisme vin să completeze verigile actului respirator.

Reglarea respiraţiei studiază componenţa nervoasă, biochimică şi unele reflexe vasosensibile, presoceptoare, etc.

Sub raportul strict al practicii medico-judiciare se cercetează indeosebi:

a). Căile respiratorii superioare, dotate cu o bogată reţea de receptori ai mucoasei, legate prin căi centripete şi centrifuge cu centrii respiratori bulbari şi corticali;

b). Căile respiratorii pulmonare unde au loc schimburile gazoase dintre aerul extern şi aerul alveolar, prin intermediul sângelui şi al ţesuturilor pulmonare, schimb determinat de diferenţa de tensiune dintre CO2 si O2;

c).Ventilaţia pulmonară asigurată prin toate sistemele aparatului respirator, inclusiv prin sistemul nervos, prin circulaţia intra şi extrapulmonară, prin mecanica toracică şi prin metabolismul general;

d). Sistemele de reglare neuro-umorale.

Interdependenta şi corelaţia acestor mecanisme fac ca orice dereglare a uneia să determine schimbări şi în celelalte, astfel că sindromul de insuficienţă respiratorie, sindromul anoxemic, va avea puncte de plecare diferite, etiologii diferite.

Preview document

Aspecte Medico-Legale - Pagina 1
Aspecte Medico-Legale - Pagina 2
Aspecte Medico-Legale - Pagina 3
Aspecte Medico-Legale - Pagina 4
Aspecte Medico-Legale - Pagina 5
Aspecte Medico-Legale - Pagina 6
Aspecte Medico-Legale - Pagina 7
Aspecte Medico-Legale - Pagina 8
Aspecte Medico-Legale - Pagina 9
Aspecte Medico-Legale - Pagina 10
Aspecte Medico-Legale - Pagina 11
Aspecte Medico-Legale - Pagina 12
Aspecte Medico-Legale - Pagina 13
Aspecte Medico-Legale - Pagina 14
Aspecte Medico-Legale - Pagina 15
Aspecte Medico-Legale - Pagina 16
Aspecte Medico-Legale - Pagina 17
Aspecte Medico-Legale - Pagina 18
Aspecte Medico-Legale - Pagina 19
Aspecte Medico-Legale - Pagina 20
Aspecte Medico-Legale - Pagina 21
Aspecte Medico-Legale - Pagina 22
Aspecte Medico-Legale - Pagina 23
Aspecte Medico-Legale - Pagina 24
Aspecte Medico-Legale - Pagina 25
Aspecte Medico-Legale - Pagina 26
Aspecte Medico-Legale - Pagina 27
Aspecte Medico-Legale - Pagina 28
Aspecte Medico-Legale - Pagina 29
Aspecte Medico-Legale - Pagina 30
Aspecte Medico-Legale - Pagina 31
Aspecte Medico-Legale - Pagina 32
Aspecte Medico-Legale - Pagina 33
Aspecte Medico-Legale - Pagina 34
Aspecte Medico-Legale - Pagina 35
Aspecte Medico-Legale - Pagina 36
Aspecte Medico-Legale - Pagina 37
Aspecte Medico-Legale - Pagina 38
Aspecte Medico-Legale - Pagina 39
Aspecte Medico-Legale - Pagina 40
Aspecte Medico-Legale - Pagina 41
Aspecte Medico-Legale - Pagina 42
Aspecte Medico-Legale - Pagina 43
Aspecte Medico-Legale - Pagina 44
Aspecte Medico-Legale - Pagina 45
Aspecte Medico-Legale - Pagina 46
Aspecte Medico-Legale - Pagina 47
Aspecte Medico-Legale - Pagina 48
Aspecte Medico-Legale - Pagina 49
Aspecte Medico-Legale - Pagina 50
Aspecte Medico-Legale - Pagina 51
Aspecte Medico-Legale - Pagina 52
Aspecte Medico-Legale - Pagina 53
Aspecte Medico-Legale - Pagina 54
Aspecte Medico-Legale - Pagina 55
Aspecte Medico-Legale - Pagina 56
Aspecte Medico-Legale - Pagina 57
Aspecte Medico-Legale - Pagina 58
Aspecte Medico-Legale - Pagina 59
Aspecte Medico-Legale - Pagina 60
Aspecte Medico-Legale - Pagina 61
Aspecte Medico-Legale - Pagina 62
Aspecte Medico-Legale - Pagina 63
Aspecte Medico-Legale - Pagina 64
Aspecte Medico-Legale - Pagina 65
Aspecte Medico-Legale - Pagina 66
Aspecte Medico-Legale - Pagina 67
Aspecte Medico-Legale - Pagina 68
Aspecte Medico-Legale - Pagina 69
Aspecte Medico-Legale - Pagina 70
Aspecte Medico-Legale - Pagina 71
Aspecte Medico-Legale - Pagina 72
Aspecte Medico-Legale - Pagina 73
Aspecte Medico-Legale - Pagina 74
Aspecte Medico-Legale - Pagina 75
Aspecte Medico-Legale - Pagina 76
Aspecte Medico-Legale - Pagina 77
Aspecte Medico-Legale - Pagina 78
Aspecte Medico-Legale - Pagina 79
Aspecte Medico-Legale - Pagina 80
Aspecte Medico-Legale - Pagina 81
Aspecte Medico-Legale - Pagina 82
Aspecte Medico-Legale - Pagina 83
Aspecte Medico-Legale - Pagina 84
Aspecte Medico-Legale - Pagina 85
Aspecte Medico-Legale - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Medico-Legale.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Constatarea medico-legală a asfixiilor mecanice prin comprimarea gâtului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Explicarea psihanalitică a agresivității

- În loc de preambul -  Există în viața fiecărui om o carte .. - 1.1. Considerații introductive 1.1.1. Perspective psihologice contemporane1...

Tanatologia medico-legală

Tanatologia medico – legală 1.Introducere Tanatologia este partea constitutivă a științei medico – legale care se ocupă cu studiul fenomenelor,...

Te-ar putea interesa și

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale...

Ai nevoie de altceva?