Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 28899
Mărime: 104.22KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anisoara Popa
U N I V E R S I T A T E A „D A N U B I U S” G A L A Ţ I F A C U L T A T E A D E D R E P T

Cuprins

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

CAPITOLUL II - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MEDIUL PRIVATIV DE LIBERTATE

SECŢIUNEA I – Puncte de vedere şi accepţiuni asupra pedepsei prin

privare de libertate

SECŢIUNEA a II-a – Reglementări internaţionale privind tratamentul

infractorilor

SECŢIUNEA a III-a – Orientări moderne recomandate de O.N.U. prin

organismele specializate

SECŢIUNEA a IV-a –Consecinţe socio - psihologie ale privării de libertate

SECŢIUNEA a V-a – Spaţiul de viaţă penitenciar. normele şi valorile informale

în mediul de detenţie

CAPITOLUL III - PROBLEME PSIHOLOGICE ALE PRIVĂRII DE LIBERTATE

SECŢIUNEA I - FĂPTUITORUL DIN PERSPECTIVA MEDIULUI PRIVATIV DE LIBERTATE

1. Psihologia deţinutului

2. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului infractorului

3. Mediul închis

4. Problematica deţinutului

5. Potenţialul patogen al mediului privativ de libertate

6. Tratamentul diferenţiat în starea de detenţie

7. Etichetarea socială

8. Tipologia deţinuţilor

9. Caracteristici de personalitate şi modificările acestora pe parcursul executării pedepsei cu închisoarea

SECŢIUNEA a II-a – FENOMENE PSIHOSOCIOLOGICE ALE MEDIULUI PRIVATIV DE LIBERTATE

1. Problematica psihologică a universului privativ de libertate. Justificările infracţionale

2. Integrarea deţinuţilor în sistemul relaţiilor interpersonale din penitenciar. adaptarea la regimul de detenţie

3. Percepţia deţinutului asupra pedepsei şi a mediului privativ de libertate

4. Fenomenul de prizonizare şi deprizonizare

5. Ierarhia şi statutul

6. Agresivitate şi violenţă

7. Frustrarea. Problema frustrare – agresiune.

8. Teritorialitatea

9. Stresul

10. Viaţa colectivă

11. Panica

12. Automutilările. Refuzul de hrană. Tatuajele.

13. Tulburările psihice

14. Problematica sinuciderii

15. Homosexualitatea

16. Zvonul

17. Grupul. Relaţii interumane.

SECŢIUNEA a III-a – MODELAREA PERSONALITĂŢII UMANE ÎN ÎNCHISOARE

1. Posibilităţi de diagnoză a periculozităţii unor deţinuţi

2. Educatorul în mediul penitenciar

3. Relaţia de ajutor în mediul penitenciar

4. Opiniile deţinuţilor privind mesajul educativ

5. Probleme specifice ale performanţelor şi creativităţii în munca deţinuţilor

CAPITOLUL IV - CONCLUZII

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este cazul internării într-un spital sau efectuării stagiului militar) ci reprezintă o formă de sancţionare aplicată de societate individului care s-a abătut de la normele ei morale şi juridice.

Executarea pedepsei privative de libertate presupune existenţa unor penitenciare, a unor locuri în care condamnaţii sunt internaţi şi unde trebuie să execute pedeapsa. Un lucru bine ştiut este acela că condamnaţii nu sunt oameni uşor de condus şi de stăpânit, că întotdeauna există tendinţă de fugă, de evadare, de indisciplină

Odată cu intrarea în penitenciar individul resimte, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcţie de vârstă, de structura sa psihologică, de maturizarea socială şi de nivelul său de cultură, efectul privării de libertate şi reacţionează într-un mod personal la această nouă situaţie.

Prima intrare în penitenciar pune multe probleme în faţa deţinutului şi cu cât le va rezolva mai repede cu atât sentimentul de străin se va diminua. Va începe cu explorarea treptată a mediului, şi va continua cu învăţarea argoului; se va resemna în faţa „uitării” celor de afară şi se va replia pe sine. Trecutul şi viitorul vor fi abandonate pentru un prezent căruia i-au fost construite noi sensuri simbolice. În dialogul cu ceilalţi, vinovăţia se poate transforma în culpabilitate, dar cel mai frecvent procesul este invers.

Vulnerabilitatea personalităţii iese în prin plan: dizarmoniile, trebuinţa exagerată de stimă, învăţările patologice, evenimentele vieţii din ultimii ani, ignoranţa, structura imaginii de sine, pot fi sursa dificultăţilor de relaţionare cu personalul şi cu ceilalţi deţinuţi.

Deţinuţii au o intensă trebuinţă de a fi percepuţi ca provocând simpatie: ei îşi atribuie calităţi deosebite şi se prezintă ca victime ale unor împrejurări de neevitat.

Confesiunile au diverse motivaţii: nevoia de confirmare a propriei versiuni, nevoia de ajutor, nevoia de eliberare dintr-o tensiune, nevoia de a impresiona/ a epata.

Condiţiile de existenţă sunt acelea care determină fenomenele majore ale oricărei subculturi. Acolo unde valoarea fundamentală este libertatea, se va dezvolta un climat de siguranţă şi de încredere reciprocă. Încarcerarea, alterarea fundamentală a modului de viaţă a celui încarcerat, generează un climat de neîncredere atât între deţinuţi, cât şi între deţinuţi şi cadrele de conducere ale penitenciarului.

Din studiul personalităţii infractorilor rezultă că aceştia caută mereu experienţe şi activităţi gratifiante, tind cu înverşunare (cât timp sunt în libertate) spre tot ceea ce le poate oferi satisfacţii imediate. Din această cauză, pierderea libertăţii – încarcerarea – este resimţită cu atât mai dramatic, cu cât ei nu sunt obişnuiţi şi nici nu acceptă de bună – voie nici un fel de restricţii. În aceste condiţii detenţia este nu numai privarea de libertate în mişcare şi acţiune, ci şi o ruptură drastică în modul de comportament obişnuit (deci şi preferenţial) al infractorului.

Preview document

Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 1
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 2
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 3
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 4
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 5
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 6
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 7
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 8
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 9
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 10
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 11
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 12
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 13
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 14
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 15
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 16
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 17
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 18
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 19
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 20
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 21
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 22
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 23
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 24
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 25
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 26
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 27
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 28
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 29
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 30
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 31
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 32
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 33
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 34
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 35
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 36
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 37
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 38
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 39
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 40
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 41
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 42
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 43
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 44
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 45
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 46
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 47
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 48
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 49
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 50
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 51
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 52
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 53
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 54
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 55
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 56
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 57
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 58
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 59
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 60
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 61
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 62
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 63
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 64
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 65
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 66
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 67
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 68
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 69
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 70
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 71
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 72
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 73
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 74
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 75
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 76
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 77
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 78
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 79
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 80
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 81
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 82
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 83
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 84
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 85
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 86
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 87
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 88
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 89
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 90
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 91
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 92
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 93
Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Psihologice ale Privarii de Libertate.doc

Alții au mai descărcat și

Siguranța Așezămintelor de Detenție

Cuvânt inainte De-a lungul timpurilor şi în contexte socio-culturale diferite, întâlnim diferite moduri de reglementare a prevederilor privind...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Detenția și Consecințele Psihologice ale Privării de Libertate

DETENTIA SI CONSECINTELE PSIHOLOGICE ALE PRIVARII DE LIBERTATE Libertatea, conditia fundamentala a oricarei societati democratice, pentru Seneca,...

Te-ar putea interesa și

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Psihologie Juridică

Introducere Psihologia juridică impune o serie de exigenţe fără îndeplinirea cărora actul de justiţie rămâne un exerciţiu steril, tehnicist,...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Portofoliul practicii de specialitate în cadrul Penitenciarului Poarta Albă

Penitenciarul Poarta Alba La penitanciarul Poarta Alba exista 8 sectii de detinere, printer care exista si o sectie de femei. Pedepsele de pana la...

Practica Penitenciar Poarta Alba

1. Introducere Prezenta lucrare se centreaza in jurul temei libertatii, accentul fiind pus pe motivatia unor persona de a renunta la acest drept...

Detenția și Consecințele Psihologice ale Privării de Libertate

DETENTIA SI CONSECINTELE PSIHOLOGICE ALE PRIVARII DE LIBERTATE Libertatea, conditia fundamentala a oricarei societati democratice, pentru Seneca,...

Practică de specialitate

1.”Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine.” (Abraham Lincoln) Prezenta lucrare se centreaza in jurul temei...

Ai nevoie de altceva?