Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 19945
Mărime: 85.38KB (arhivat)
Publicat de: Amalia Martin
Cost: 12 puncte
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE Specializarea: Drept

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – Scurte consideraţii privind infracţiunile contra patrimoniului 6
 2. Secţiunea I – Aspecte generale 6
 3. Secţiunea II - Aspecte comune 11
 4. a) Condiţii preexistente 13
 5. b) Conţinut constitutiv 16
 6. c) Forme. Modalităţi. Sancţiuni 17
 7. CAPITOLUL II – Aspecte teoretice privind infracţiunea de tâlhărie 19
 8. Secţiunea I – Reglementare legală 19
 9. Secţiunea II – Condiţii preexistente 22
 10. § 1. Obiectul infracţiunii 22
 11. § 2. Subiecţii infracţiunii 25
 12. Secţiunea III – Conţinutul constitutiv al infracţiunii 29
 13. § 1. Latura obiectivă 29
 14. -Elementul material al laturii obiective 29
 15. -Urmarea imediată 35
 16. -Legătura de cauzalitate 35
 17. § 2. Latura subiectivă 36
 18. Secţiunea IV – Forme. Modalităţi. Sancţiuni 39
 19. Secţiunea V – Aspecte procesuale 47
 20. Secţiunea VI – Aspecte criminologice 50
 21. CAPITOLUL III – Aspecte practice privind infracţiunea de tâlhărie 52
 22. CAPITOLUL IV – Concluzii 70
 23. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licență

CAPITOLUL I

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI

Secţiunea I. Aspecte generale

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat şi sancţionat sever faptele săvârşite împotriva patrimoniului

În perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, jaful, mai puţin cunoscute erau alte forme de atingere a proprietăţii, cum ar fi: înşelăciunea, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, care erau considerate ca delicte civile. În perioada feudală se extinde treptat represiunea penală cuprinzând în sfera sa toate faptele prin care se puteau aduce vătămări patrimoniului. De regulă, furturile mărunte se pedepseau cu biciuirea, însa, în al treilea furt se aplica pedeapsa cu moartea. Această asprime a pedepselor arăta frecvenţa infracţiunilor şi gravitatea lor

Sistemele de drept penal moderne, deşi au eliminat unele din exagerările anterioare, au menţinut un regim destul de sever pentru anumite forme de activitate infracţională îndreptate împotriva patrimoniului; totodată au extins cadrul incriminărilor şi la alte fapte specific relaţiilor economice din societatea modernă.

În vechiul drept românesc existau, de asemenea, reglementări foarte detaliate referitoare la aceste infracţiuni. Astfel, pravilele lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, condicile penale ale lui Alexandru Sturza în Moldova şi a lui Barbu Ştirbei în Muntenia, conţineau dispoziţii cu privire la infracţiunile contra patrimoniului.

Codul penal român din 1864, deşi copiat în mare parte după codul penal francez cuprindea în capitolul referitor la ,,Crime şi delicte contra proprietăţilor” numeroase incriminări inspirate din Codul penal prusac, privitoare la apărarea patrimoniului menite să asigure cu mijloace mai severe ocrotirea acestuia.

În Codul Penal de la 1864, în grupul infracţiunilor contra proprietăţii erau incluse şi unele infracţiuni care aveau numai indirect legătură cu ocrotirea avutului.

Codul Penal de la 1864 prevedea infracţiunea de tâlhărie în dispoziţiile sale din art.317-320, atât în forma simplă, cât şi în forme agravate în raport cu mijloacele de constrângere folosite şi cu urmările actelor de constrângere. Tâlhăria era calificată crimă, fiind sancţionată şi prin diferite legi speciale.

Codul penal roman de la 1936 cuprindea această materie în Cartea II, Titlul XIV intitulată ,,Infracţiuni contra patrimoniului”. Codul penal din 1936 a restrâns în limitele sale fireşti, toate infracţiunile contra patrimoniului, grupându-le pe despărţaminte în funcţie de obiectul juridic.

Paralel cu prevederile Codului penal de la 1864 cât şi de la 1936 au existat şi anumite infracţiuni contra patrimoniului prevăzute în legi speciale, ca de pilda în Codul Justiţiei Militare, în Codul Comercial, în Codul Silvic, etc.

Tâlhăria este reglementată în Titlul XIV - Crime şi delicte contra patrimoniului, Capitolul II, Secţiunea 1, art. 529 - 534, într-o variantă tip şi în altă formă - asimilată în 3 variante agravate, fără a se face distincţie dacă bunul ce formează obiectul material al infracţiunii aparţine patrimoniului privat sau public, astfel:

Art.529 - varianta tip - avea următorul cuprins:

Acela care ia prin violentă sau ameninţare un lucru mobil, ce nu-i aparţine, din posesiunea sau detenţia altuia, în scopul de a şi-l însuşi, pe nedrept, comite delictul de tâlhărie şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 la 8 ani, amendă de la 5.000 la 10.000 lei şi interdicţie corecţională de la 2 la 5 ani.

Preview document

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 1
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 2
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 3
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 4
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 5
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 6
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 7
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 8
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 9
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 10
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 11
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 12
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 13
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 14
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 15
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 16
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 17
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 18
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 19
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 20
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 21
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 22
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 23
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 24
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 25
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 26
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 27
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 28
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 29
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 30
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 31
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 32
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 33
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 34
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 35
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 36
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 37
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 38
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 39
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 40
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 41
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 42
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 43
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 44
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 45
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 46
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 47
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 48
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 49
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 50
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 51
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 52
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 53
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 54
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 55
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 56
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 57
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 58
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 59
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 60
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 61
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 62
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 63
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 64
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 65
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 66
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 67
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 68
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 69
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 70
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 71
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 72
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 73
Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Teoretice si Practice privind Infractiunea de Talharie.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Te-ar putea interesa și

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Infractiunea Complexă

I.Noţiuni introductive privind unitatea de infracţiune Definirea conceptului de unitate a constituit obiectul preocupărilor autorilor de...

Răspunderea juridică de dreptul muncii

1. Notiuni introductive Răspunderea juridică este una dintre instituţiile de bază ale dreptului care oferă o garantare a transpunerii în practică...

Tâlhărie - Infracțiune Continuată sau Pluralitate de Infracțiuni

Complexitatea infracţiunii de tâlhărie aduce în actualitate o serie de probleme controversate, mai ales cele privind forma continuată sau concursul...

Considerații privind Concordanța Cursului de Criminalistică cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

1. Locul criminalisticii în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminalistica are strânse legături cu multe alte discipline,...

Ai nevoie de altceva?