Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 38649
Mărime: 116.96KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

Argumentum 8

Rezumat 9

Résumé 11

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE SPIONAJ 13

Secţiunea I.1. Spionajul – caracterizare generală 13

Subsecţiunea I.1.1. Noţiunea de spionaj 13

Subsecţiunea I.1.2. Definiţia spionajului 14

Subsecţiunea I.1.3. Spionajul ca infracţiune contra siguranţei statului 14

Secţiunea I.2. Controversă : drepturile şi libertăţile omului şi spionajul 15

Secţiunea I.3. Elemente de istoric 17

Subsecţiunea I.3.1. Codul Penal Cuza 17

Subsecţiunea I.3.2. Codul Penal Carol al II-lea 18

Secţiunea I.4. Aspecte de drept comparat privind infracţiunea de spionaj 18

Subsecţiunea I.4.1. Codul Penal Azerbaidjan 18

Subsecţiunea I.4.2. Codul Penal Bosnia şi Herţegovina 19

Subsecţiunea I.4.3. Codul Penal Estonia 20

Subsecţiunea I.4.4. Codul Penal Franţa 20

Subsecțiunea I.4.5. Codul Penal Germania 23

Subsecțiunea I.4.6. Codul Penal Rusia 23

CAPITOLUL II

ANALIZA CONŢINUTULUI INFRACŢIUNII DE SPIONAJ 25

Secţiunea II.1. Caracterizarea infracţiunii 25

Subsecţiunea II.1.1. Noţiuni introductive 25

Subsecţiunea II.1.2. Aspecte comune infracţiunilor contra siguranţei statului 27

Subsecţiunea II.1.3. Conţinutul legal şi caracterizare 35

Subsecţiunea II.1.4. Structura infracţiunii 38

A. Condiţiile preexistente 38

B. Situația premisă și conținutul constitutiv 41

Subsecţiunea II.1.5. Formele şi modalităţile infracţiunii 47

A. Formele infracţiunii 47

B. Modalităţile infracţiunii 50

Subsecţiunea II.1.6. Sancţiuni şi aspecte procesuale 50

A. Sancţiuni 50

B. Aspecte procesuale 53

Secţiunea II.2. Comparaţie cu diferite infracţiuni 55

Subsecţiunea II.2.1. Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului 55

Subsecţiunea II.2.2. Neglijenţa în păstrarea secretului de stat 57

Secţiunea II. 3. Spionajul în Noul Cod Penal 59

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ PRIVIND INFRACTIUNEA DE SPIONAJ 64

Secţiunea III.1. Aspecte introductive 64

Secţiunea III.2. Speţă 65

Concluzii şi propuneri de „lege ferenda” 89

Bibliografie 91

Extras din document

Argumentum

Lucrarea de faţă tratează infracţiunea de spionaj în dreptul penal român, plecând de la convingerea că această faptă reprezintă o mare ameninţare la adresa siguranţei naţionale, mai ales că România este membră NATO şi UE.

Menţionez că alegerea acestei teme se fundamentează pe importanţa deosebită pe care a căpătat-o această infracţiune în ultimii ani, astfel încât cunoaşterea îndeaproape al acesteia este utilă în prezenta societate.

Un prim argument justificativ al demersului ştiinţific întreprins de această lucrare este însemnătatea atât de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic a infracţiunii de spionaj, aceasta fiind îndreptată împotriva siguranţei naţionale a statului. Astfel, prin existenţa incriminării, sunt apărate valorile sociale fundamentale care condiţionează siguranţa naţională, valori precum unitatea, integritatea teritorială, suveranitatea sau independenţa naţională.

Un alt argument care stă la baza cercetării întreprinse este determinat de actualitatea acestei infracţiuni, având în vedere că, recent, a avut loc prima condamnare după decembrie 1989 şi, în prezent, pe rolul instanţelor române, mai sunt în lucru alte dosare în care sunt persoane acuzate de săvârşirea infracţiunii de spionaj.

De asemenea, prin prezenta lucrare, am tratat comparativ reglementarea infracţiunii de spionaj din România cu cea a altor state atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara acesteia, astfel că este necesară cunoaşterea incriminării acesteia, întrucât spionajul constituie o ameninţare pentru orice ţară.

Consider că este necesară cunoaşterea detaliată a spionajului, deoarece reprezintă o situaţie de actualitate în România, impunându-se, totodată, o corectă delimitare de celelalte infracţiuni îndreptate împotriva siguranţei naţionale

Rezumat

Prezenta lucrare de licenţă, intitulată „Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de spionaj”, debutează cu o prezentare generală a spionajului, având în vedere noţiunea, definiţia şi locul său în cadrul infracţiunilor îndreptate contra siguranţei statului. În continuare, este ilustrată o controversă privitoare la raportul dintre drepturile şi libertăţile omului şi infracţiunea de spionaj, făcându-se referire la principalele reglementări internaţionale în materie, respectiv Declaraţia Universală a drepturilor omului, Carta Internaţională a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Carta Socială Europeană.

Sunt prezentate elementele de istoric, astfel încât se regăsesc reglementările infracţiunii de spionaj din Codul penal de la 1865 din vremea lui Cuza, precum şi cel din 1837 din timpul domniei lui Carol al II-lea.

În finalul primului capitol se face trimitere la aspectele de drept comparat, fiind avute în vedere reglementările în vigoare privitoare la infracţiunea de spionaj din:Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Estonia, Franţa, Germania şi Rusia.

Cel de-al doilea capitol este rezervat prezentării infracţiunii de spionaj şi debutează cu o prezentare generală a infracţiunii, continuând cu aspectele comune cu infracţiunile din Titlul I – Partea specială din Codul penal. În cadrul aceleiaşi secţiuni este analizată infracţiunea de spionaj având în vedere conţinutul legal şi caracterizarea, structura infracţiunii - condiţiile preexistente şi conţinutul constitutiv - , formele şi modalităţile infracţiunii, precum şi sancţiunile şi aspectele procesuale.

Capitolul se încheie cu o comparaţie cu infracţiunile prevăzute în art. 160 şi art. 252 Cod penal, respectiv infracţiunea de divulgare a secretului care periclitează siguranţa statului şi cea de neglijenţă în păstrarea secretului de stat, ambele având aspecte similare cu subiectul adoptat de prezenta lucrare.

Lucrarea continuă cu prezentarea infracţiunii de spionaj în noul Cod penal, prevăzută la art. 400 din Titlul X „Infracțiuni contra securității naționale” din cadrul Părții speciale, evidenţiându-se modificările aduse prezentei reglementări.

Preview document

Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 1
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 2
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 3
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 4
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 5
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 6
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 7
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 8
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 9
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 10
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 11
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 12
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 13
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 14
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 15
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 16
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 17
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 18
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 19
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 20
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 21
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 22
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 23
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 24
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 25
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 26
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 27
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 28
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 29
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 30
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 31
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 32
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 33
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 34
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 35
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 36
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 37
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 38
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 39
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 40
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 41
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 42
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 43
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 44
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 45
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 46
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 47
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 48
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 49
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 50
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 51
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 52
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 53
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 54
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 55
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 56
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 57
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 58
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 59
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 60
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 61
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 62
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 63
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 64
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 65
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 66
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 67
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 68
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 69
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 70
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 71
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 72
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 73
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 74
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 75
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 76
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 77
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 78
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 79
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 80
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 81
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 82
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 83
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 84
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 85
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 86
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 87
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 88
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 89
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 90
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Teoretice si Practice Referitoare la Infractiunea de Spionaj.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Tăinuirea și nedenunțarea

INTRODUCERE Dreptul penal reprezintă subsistemul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea că...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Spionajul în Legislația Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei: Spionajul este o infrcțiune care nu poate fi ignorată. Considerată cea mai veche meserie din lume, este o...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Infracțiuni noi în codul penal - crime și delicte contra siguranței statului

Sectiunea I - Notiunea si obiectul partii speciale a dreptului penal 1.Notiune O examinare cat de sumara a fenomenului criminalitatii releva...

Ai nevoie de altceva?