Căile de Atac

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 19059
Mărime: 95.46KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere

Cap I Clasificarea căilor de atac

Cap II Caractere ale recursului în procesul civil român

Cap III Reglementarea recursului

1)Obiectul recursului

2)Subiectele recursului

3)Interesul

4)Capacitatea procesuală de exerciţiu

5)Procurorul

6)Motivele de recurs-cauza recursului

Cap IV Procedura de soluţionare a recursului

1)Instanţa competentă să soluţioneze recursul

2)Termenul de recurs

3)Cererea de recurs

4)Depunerea cererii

5)Timbrarea recursului

6)Măsuri prealabile judecării recursului

7)Desfăşurarea judecăţii în recurs

8)Incidente şi excepţii procesuale

9)Probele în recurs

10)Hotărârea instanţei de recurs

11)Soluţii pronunţate în recurs

Cap V Căile de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs

Concluzii

Extras din document

Introducere

Diferite forme arhaice de îndreptare a greşelilor de judecată au existat din cele mai vechi timpuri începând cu dreptul roman,apoi cel bizantin şi cel franco-german.

Sursa recursului este aceea de cale de atac ce se individualizează prin trăsăturile sale faţă de alte mijloace de corectare a erorilor „in judicando”-a fost identificată în primele legiuni medievale franceze ăn aşezămintele lui Ludovic cel Sfânt din 1270.

Primele legi care conţin termenul „casare” sunt ordonanţa de la Blois 1579 a lui Henric al III-lea şi edictul de la Rouen 1597 a lui Henric al IV-lea. Ordonanţa apărută în timpul regelui Ludovic al XIV-lea în 1660 legaliza forma „cererilor în casaţie”.

În 1738 cancelarul D' Aguesseau codifică,într-un regulament, ordonanţele anterioare privitoare la cererea de casaţie.

Recursul în casaţie va fi reglementat de regulamentul din 1738,de decretul din 1790 şi de legi din 1826, 1837, 1859, 1862, 1883, 1947, 1952, 1956,1967,1973 şi nu de Codul de procedură francez din anul 1806.

În România regulamentele organice 1831-1832 prevedeau crearea în viitor a Înaltei Curţi,idee care totuşi nu s-a aplicat.

În urma Tratatul de la Paris 1856 şi convenţia de la Paris s-a dispus crearea pentru Principatele române a unei Curţi de Casaţie cu sediul la Focşani.

În 1859 se redactează un proiect de lege privitor la Curtea de Casaţie, proiect care intră în vigoare în 1861,Curtea de Casaţie ia fiinţă la 15 martie 1862 în Bucureşti.

Procedura recursului a fost reglementată în legile Curţii de Casaţie şi, pentru anumite materii,în legile de accelerare a judecăţilor,până în anul 1948,când a fost introdusă în Codul de procedură civilă.

În anul 1952,recursul rămâne singura cale de atac ordinară,cale a apelului fiind suprimată.

Prin legea 56/1993 se reintroduce apelul,recursul fiind reglementat ca o a doua cale de atac ordinară.

Prin ordonanţa 138/2000,recurusul este calificat ca o cale extraordinară de atac.

Prin ordonanţa de urgenţă a guvernului 58/2003 s-a încercat o reformă de substanţă în materie,prin revenirea la soluţia antebelică,definitorie pentru recursul în casaţie,aceea ca recursul să fie dat în competenţa aproape exclusivă de soluţionare a Curţii Supreme de Justiţie.

În urma adoptării legii 219/2005 s-a revenit la forma anterioară,conform căreia recursul se soluţionează de instanţa imediat superioară celei care a pronunţat hotărârea în apel art.299 alin.2 Cod procedură civilă.

Lucrarea e structurată pe şase capitole:

Cap I Clasificarea căilor de atac

Unul din elementele acţiunii civile îl constituie căile de atac.Aceste căi de atac reglementatede Codul de procedură civilă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.

Cap II Cuprinde definiţia recursului şi caracterele recursului în procesul civil român.

Caracterele recursului sunt:caracter extraordinar,caracter comun,caracter de cale de atac de reformare,caracter nedevolutiv,caracter nesuspensiv de executare,caracter subsecvent ori subsidiar.

Cap III Reglementarea recursului cuprinde condiţiile de fond:

1)Obiectul

2)Subiectele recursului

3)Interesul

4)Capacitatea procesuală de exerciţiu

5)Procurorul

6)Motivele de recurs

Motivele de recurs sunt expres şi limitativ determinate de art. 304 Cod procedură civilă.

Motivarea trebuie să fie concisă,precisă şi clară;ea trebuie să cuprindă o dezvoltare a fiecărui motiv de recurs.

Cap IV Cuprinde procedura de soluţionare a recursului

Dispoziţiile prevăzute în materie de recurs se completează în mod corespunzător cu cele prevăzute de lege în materie de apel,dar şi aplicarea unora din regulile stabilite pentru judecata în primă instanţă.

Cap V Cuprinde căile de atac ce se pot promova împotriva hotărârilor din recurs.Aceste căi de atac sunt:contestaţia în anulare şi revizuirea.

Partea finală prezintă concluziile referitoare la tema abordată.Se aduc critici la adresa legiuitorului care nu a avut soluţii eficiente pentru a crea un sistem coerent al căilor de atac.

Preview document

Căile de Atac - Pagina 1
Căile de Atac - Pagina 2
Căile de Atac - Pagina 3
Căile de Atac - Pagina 4
Căile de Atac - Pagina 5
Căile de Atac - Pagina 6
Căile de Atac - Pagina 7
Căile de Atac - Pagina 8
Căile de Atac - Pagina 9
Căile de Atac - Pagina 10
Căile de Atac - Pagina 11
Căile de Atac - Pagina 12
Căile de Atac - Pagina 13
Căile de Atac - Pagina 14
Căile de Atac - Pagina 15
Căile de Atac - Pagina 16
Căile de Atac - Pagina 17
Căile de Atac - Pagina 18
Căile de Atac - Pagina 19
Căile de Atac - Pagina 20
Căile de Atac - Pagina 21
Căile de Atac - Pagina 22
Căile de Atac - Pagina 23
Căile de Atac - Pagina 24
Căile de Atac - Pagina 25
Căile de Atac - Pagina 26
Căile de Atac - Pagina 27
Căile de Atac - Pagina 28
Căile de Atac - Pagina 29
Căile de Atac - Pagina 30
Căile de Atac - Pagina 31
Căile de Atac - Pagina 32
Căile de Atac - Pagina 33
Căile de Atac - Pagina 34
Căile de Atac - Pagina 35
Căile de Atac - Pagina 36
Căile de Atac - Pagina 37
Căile de Atac - Pagina 38
Căile de Atac - Pagina 39
Căile de Atac - Pagina 40
Căile de Atac - Pagina 41
Căile de Atac - Pagina 42
Căile de Atac - Pagina 43
Căile de Atac - Pagina 44
Căile de Atac - Pagina 45
Căile de Atac - Pagina 46
Căile de Atac - Pagina 47
Căile de Atac - Pagina 48
Căile de Atac - Pagina 49
Căile de Atac - Pagina 50
Căile de Atac - Pagina 51
Căile de Atac - Pagina 52
Căile de Atac - Pagina 53
Căile de Atac - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Caile de Atac.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Dreptul de Aparare - Aparatorul, Instrument al Asistentei Juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Principiul - Poluatorul Plateste - si Dreptul la Indemnizatie al Victimei Poluarii

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Căile de Atac în Procesul Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, organul de executare şi alte organe...

Caile Extraordinare de Atac Impotriva Hotararilor Instantelor de Contencios Administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Caile Extraordinare de Atac in Procesul Penal - Revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Căile de Atac în General

În justiţia represivă perfecţiunea este un ideal greu, dacă nu chiar imposibil, de atins. Nu toate hotărârile judecătoreşti se sprijină pe adevărul...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Judecata în prima instanță și în căile de atac. procedurile speciale. arbitrajul

Procesul civil parcurge, în principiu, două faze : faza judecăţii (cognitio) şi faza executării silite (executio). Faza judecăţii cuprinde, de...

Ai nevoie de altceva?