Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 31090
Mărime: 153.05KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Durac

Cuprins

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI 1

SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 1

Subsecţiunea 1 Condiţiile, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti 3

SECŢIUNEA 2 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CĂILE DE ATAC 7

Subsecţiunea 1 Controlul judiciar 8

Subsecţiunea 2 Evoluţia sistemului căilor de atac 10

SECŢIUNEA 3 CĂILE DE ATAC PREVĂZUTE DE LEGE 15

Subsecţiunea 1 Clasificarea căilor de atac 16

SECŢIUNEA 4 REGULI COMUNE PRIVIND EXERCITAREA CĂILOR DE ATAC 19

CAPITOLUL II CONSIDERAŢII GENERELE PRIVIND REVIZUIREA 23

SECŢIUNEA 1 REGLEMENTAREA, NOȚIUNEA ȘI IMPORTANȚA REVIZUIRII ÎN PROCESUL CIVIL 23

SECŢIUNEA 2 EVOLUŢIA LEGISLATIVĂ A REVIZUIRII 24

SECŢIUNEA 3 TRĂSĂTURILE REVIZUIRII 27

CAPITOLUL III ELEMENTELE REVIZUIRII 30

SECȚIUNEA 1 OBIECTUL, SUBIECTELE ȘI ADMISIBILITATEA REVIZUIRII 30

1. OBIECTUL REVIZUIRII 30

2. SUBIECTELE REVIZUIRII 34

3. ADMISIBILITATEA REVIZUIRII 35

SECȚIUNEA 2 MOTIVELE DE REVIZUIRE 37

CAPITOLUL IV JUDECAREA CERERII DE REVIZUIRE 61

SECȚIUNEA 1 INSTANȚA COMPETENTĂ 61

SECȚIUNEA 2 CEREREA DE REVIZUIRE 63

SECȚIUNEA 3 TERMENUL DE EXERCITARE 64

SECȚIUNEA 4 PROCEDURA DE JUDECATĂ A REVIZUIRII 66

SOLUȚIILE INSTANȚEI DE REVIZUIRE 68

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Introducere

Încălcarea, contestarea sau nerecunoașterea unui drept subiectiv civil dă posibilitatea titularului său să apeleze la forța de constrângere instituționalizată în vederea realizării respectivului drept. Așadar, titularul dreptului nerespectat va deveni inițiatorul procesului civil – mijlocul juridic de ocrotire a drepturilor civile subiective.

Datorită importanței deosebite pe care o prezintă din punct de vedere teoretic dar mai ales practic, am ales ca temă a lucrării studiul revizuirii în procesul civil. Aceast subiect face parte din materia căilor de atac, reprezentând o modalitate prin care se efectuează controlul judiciar, concept ce trebuie abordat atât sub aspectul controlului realizat de de către jurisdicțiile superioare, cât și sub aspectul controlului înfăptuit de însăși instanțele care au pronunțat hotărârea care se atacă. Importanța revizuirii rezultă, în principal, din finalitatea pe care o are promovarea acestei căi extraordinare de atac – anularea unei hotărâri judecătorești definitive în care starea de fapt stabilită este contrazisă de ivirea unor noi împrejurări și pronunțarea unei hotărâri noi, bazată pe adevărul obiectiv. Mai mult decât atât, retractarea unei hotărâri judecătorești definitive sau rămase irevocabile produce o serie de efecte extrem de importante atât în ceea ce privește părțile dar și în stabilirea raporturilor juridice civile.

În structura lucrării sunt abordate următoarele chestiuni: în primul capitol sunt prezentate noțiuni de bază privind hotărârea judecătorească – obiect al controlului judecătoresc și noțiuni fundamentale privind căile de atac puse la dispoziție de lege; cel de-al doilea capitol cuprinde considerații generale privind revizuirea; capitolul al treilea prezintă elementele revizuirii iar cel de-al patrulea capitol descrie procedura de judecare a cererii de revizuire.

Cursul procesului civil – de la momentul depunerii cererii de chemare în judecată și până la pronunțarea unei hotărâri – presupune derularea mai multor faze și etape, unele obligatorii, altele facultative. De regulă, procesul civil se defășoară în două mari faze – judecata și executarea silită. Judecata cuprinde, la rândul său, mai multe etape: judecata în primă instanță care este constituită din etapa scrisă, etapa dezbaterilor, etapa deliberării și pronunțării hotărârii; judecata in apel; judecata în recurs și judecata în căile extraordinare de atac. Este de menționat faptul că există posibilitatea ca procesul civil sa nu parcurgă toate etapele sau ambele faze.

În cadrul procesului civil se asigură apărarea valorilor consfințite de Constituția României și a ordinii juridice – încălcate prin contestarea sau nerecunoașterea dreptului subiectiv civil dedus judecății.

Nu se poate concepe corecta funcționare unui sistem de drept fără garanția respectării regulilor și a principiilor care stau la baza oricărei activități procesuale, iar garanția fundamentală în ceea ce privește realizarea unei judecăți temeinice și legale în soluționarea cauzelor civile este constituită de posibilitatea exercitării controlului judiciar.

În această ordine de idei, deși nu aparține desfășurării normale a procesului civil, revizuirea își relevă importanța din mai multe perspective. Prin esența sa, revizuirea este o cale de atac ce poate privi doar o hotărâre definitivă asupra fondului astfel încât permite chiar instanței care a pronunțat hotărârea să o retracteze, în ipoteza în care nu este conformă cu realitatea și să pronunțe o nouă hotărâre în lumina adevărului obiectiv, contribuindu-se astfel la celeritatea procesului. Este de menționat faptul că retractarea hotărârii se poate dispune numai în virtutea descoperirii unor greșeli involuntare săvârșite de instanță, atâta timp cât cererea de revizuire se întemeiază pe unul dintre motivele prevăzute de lege pentru promovarea acestei căi de atac.

În concluzie, revizuirea reprezintă o modalitate de a prelungi garanția unui proces bazat pe legalitate și temeinicie, dincolo de etapele obligatorii ale desfășurării acestuia.

Astfel, deși regula în materia raporturilor juridice civile este constituită de realizarea acestora fără o intervenție străină voinței subiectelor, nerespectarea unui drept sau încălcarea acestuia oferă posibilitatea celui îndreptățit să-și deducă judecății pretențiile cu scopul de a se pronunța o hotărâre care să tranșeze litigiul.

Preview document

Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 1
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 2
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 3
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 4
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 5
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 6
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 7
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 8
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 9
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 10
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 11
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 12
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 13
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 14
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 15
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 16
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 17
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 18
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 19
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 20
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 21
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 22
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 23
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 24
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 25
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 26
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 27
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 28
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 29
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 30
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 31
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 32
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 33
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 34
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 35
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 36
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 37
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 38
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 39
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 40
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 41
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 42
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 43
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 44
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 45
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 46
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 47
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 48
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 49
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 50
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 51
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 52
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 53
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 54
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 55
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 56
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 57
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 58
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 59
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 60
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 61
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 62
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 63
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 64
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 65
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 66
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 67
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 68
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 69
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 70
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 71
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 72
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 73
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 74
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 75
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 76
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 77
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 78
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 79
Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Calea de Atac a Revizuirii in Materie Civila.docx

Alții au mai descărcat și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Hotărârea judecătorească - Noțiune și clasificare, conținutul hotărârii judecătorești

INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune...

Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice

1. Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare şi este...

Dictionar Termeni Juridici

Abroga A anula, a suprima o lege sau o alta dispozitie legala. Ea are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte (abrogarea totala...

Ai nevoie de altceva?