Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 26075
Mărime: 83.54KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Lazar
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ȘI ŞTIINŢE SOCIALE SPECIALIZAREA: DREPT FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ZI

Cuprins

CAPITOLUL 1 REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT.3

1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORMELE DE DREPT PENAL.3

1.2 ELEMENTE DE DREPT COMPARAT.6

CAPITOLUL 2. ANALIZA CONDIŢIILOR PREEXISTENTE ŞI A CONŢINUTULUI CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE.8

2.1 CONŢINUTUL LEGAL AL INFRACŢIUNII.8

2.2 CONDIŢII PREEXISTENTE.9

2.2.1 Obiectul infracțiunii.10

2.2.2 Subiecul infracțiunii.15

2.2.3 Locul și timpul săvârșirii infracțiunii.20

2.3 CONŢINUTUL CONSTITUTIV.21

2.3.1 Latura obiectivă.21

2.3.2 Latura subiectivă.31

CAPITOLUL 3. INȘELĂCIUNEA ÎN CONVENȚII.35

3.1. ÎNȘELĂCIUNEA PRIN CECURI.42

3.2. FORMA AGRAVATĂ.47

CAPITOLUL 4. ALTE ASPECTE REFERITOARE LA INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELACIUNE.51

4.1 ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI ÎNTRE INFRACTIUNEA DE ÎNȘELĂCIUNE ȘI ALTE INFRACȚIUNI.47

4.2 ELEMENTE CRIMINOLOGICE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE.51

4.2.1 Cauze şi condiţii care determină sau favorizează săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.59

4.2.2 Căi şi mijloace de combatere şi prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi importanţa acestora.63

CONCLUZII.69

BIBLIOGRAFIE.70

Extras din document

CAPITOLUL I

REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT

1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL

Din toate timpurile şi în toate orânduirile sociale, legislaţiile penale au încriminat şi sancţionat sever infracţiunile săvârşite împotriva proprietăţii particulare, deosebirile datorându-se perioadei istorice şi particularităţilor proprii unei societăţi sau alteia. Normele penale din orânduirile cu exploatare de clasă nu au încriminat, însă, niciodată faptele prin care minoritatea exploatatoare spoliază fără cruţare munca celor exploataţi.

În perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, tâlhăria şi jaful. Mai puţin cunoscute erau alte forme de atingere a proprietăţii, cum ar fi: înşelăciunea, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, care erau considerate ca delicte civile.

În perioada feudală s-a extins treptat represiunea penală. În sfera sa intrau toate faptele prin care se putea aduce atingeri patrimoniului. Furturile mărunte se pedepseau cu biciuirea, iar la al treilea furt se aplica pedeapsa cu moarte (tes furtileus). Dacă furtul era grav, această pedeapsă se aplica de la primul.

Această asprime a pedepselor arată frecvenţa infracţiunilor şi gravitatea lor.

Sistemele de drept penal moderne deşi au eliminat unele din exagerările anterioare, au menţinut totuşi un regim destul de sever pentru anumite forme de activitate infracţională îndreptate împotriva patrimoniului.

În acelaşi timp au extins cadrul incriminator şi la alte fapte specifice relaţiilor economice din societatea modernă.

În vechiul drept românesc existau reglementări foarte detaliate referitoare la aceste infracţiuni. Astfel, pravilele lui Vasile Lupu (“Cartea pentru învăţături” din 1646) şi Matei Basarab (“Îndreptarea legii”, din 1652), Codicele penale ale lui Alexandru Sturza în Moldova (1862) şi ale lui Barbu Ştirbei (1850) în Muntenia, conţineau dispoziţii cu privire la infracţiunile contra patrimoniului.

Codul penal român din 1864, deşi copiat în mare parte după Codul penal francez, cuprindea în capitolul referitor la “Crime şi delicte contra proprietăţii”, numeroase incriminări inspirate din Codul penal prusac (art. 306-380) privitoare la apărarea patrimoniului, menite să asigure cu mijloace mai severe ocrotirea acestuia.

Codul penal român de la 1936 numit “Noul cod penal Carol II” , intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1937, cuprindea această materie în Cartea II, Titlul XIV intitulat “Crime şi delicte contra patrimoniului” (art. 524-573). Sistematizat în cinci capitole astfel: Cap. I – Furtul; Cap. II – Tâlhăria şi pirateria; Cap. III – Delicte contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii; Cap. IV – Strămutarea de hotare, desfiinţarea semnelor de hotar, stricăciuni şi alte tulburări aduse proprietăţii; Cap. V – Jocuri de noroc, loteria, specula contra economiei publice. Deci, Codul penal din 1936 a restrâns în limitele sale fireşti toate infracţiunile contra patrimoniului, grupându-le în funcţie de obiectul juridic.

În art. 553 din Codul penal “Carol al II- lea”, inclus în Titlul XIV – “Crime şi delicte contra patrimoniului”, Secţiunea VII , era incriminată înşelăciunea prin cecuri ale cărei forme ale actului de executare erau inspirate din art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.

Atât în timpul cât a fost în vigoare Codul penal de la 1964, cât şi sub imperiul Codului de la 1936 au existat anumite infracţiuni contra patrimoniului care erau prevăzute în legi speciale, ca de pildă, în Codul Justiţiei Militare, în Codul comercial, în Codul silvic, în Codul Marinei comerciale, ş.a.

În perioada anilor 1944-1989 sau produs unele schimbări importante, legislative, în toate domeniile dreptului, dar mai ales în cel al dreptului penal, în conformitate cu ideologia vremii, şi cu modul de a concepe existenţa proprietăţii. Astfel a fost adoptat Decretul nr. 192/1950 în conţinutul căruia s-a definit noţiunea de “obştesc” şi aceea de “avut obştesc” . Prin acest act normativ a fost introdus în Titlul XIV al Codului Penal din 1936 un nou capitol cu denumirea “Unele infracţiuni contra avutului obştesc”, căruia, ulterior, i s-a adus modificări, mai ales în privinţa agravării pedepselor. Acest decret a marcat momentul în care apare pentru prima oară o ocrotire discriminatorie a patrimoniului după cum acesta era considerat “particular” sau “obştesc”.

Autorii Codului penal de la 1968 n-au făcut şi nici nu puteau să facă altfel, decât să consacre mai departe această concepţie de ocrotire diferenţiată a patrimoniului. De aceea, în Titlul III au fost prevăzute infracţiuni contra avutului particular, iar în Titlul IV, infracţiuni contra avutului public sau obştesc.

După 1989 , pornind de la necesitatea punerii de acord a legii penale atât cu principiile constituţionale, cât şi cu realităţile de astăzi ale societăţii româneşti, s-au adus numeroase modificări Codului penal. Cea mai importantă fiind realizată prin adoptarea Legii nr. 140/1996 de modificare şi completare a Codului penal, prin care pe lângă alte modificări substanţiale, se prevede o reglementare nouă în materia infracţiunilor contra patrimoniului, s-a modificat şi completat art. 215 C. pen. cu alin. 4 şi 5. Astfel, s-a modificat denumirea Titlului III din “Infracţiuni contra patrimoniului”, iar Titlul IV “Infracţiuni contra avutului obştesc”, a fost abrogat în întregime.

Preview document

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 1
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 2
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 3
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 4
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 5
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 6
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 7
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 8
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 9
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 10
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 11
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 12
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 13
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 14
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 15
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 16
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 17
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 18
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 19
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 20
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 21
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 22
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 23
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 24
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 25
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 26
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 27
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 28
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 29
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 30
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 31
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 32
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 33
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 34
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 35
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 36
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 37
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 38
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 39
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 40
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 41
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 42
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 43
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 44
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 45
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 46
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 47
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 48
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 49
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 50
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 51
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 52
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 53
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 54
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 55
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 56
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 57
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 58
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 59
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 60
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 61
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 62
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 63
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 64
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 65
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 66
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 67
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 68
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 69
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 70
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 71
Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Caracteristicile si Specificitatea Infractiunii de Inselaciune.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Combaterea Corupției

Capitolul I Consideraţii generale cu privire la fenomenul de corupţie I.1. Definirea conceptului de corupţie Importanţa cunoaşterii...

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi...

Înșelăciunea

Cuvânt înainte Deşi avem o constituţie nouă, potrivit căreia avem şi o structură politică şi statală nouă, cu sute de partide politice şi cel...

Dreptul Penal European și Dreptul European al Drepturilor Omului

CAP.I DREPT PENAL EUROPEAN Secţiunea nr. 1 A. Noţiunea dreptului penal european Doctrina europeană de specialitate a reţinut existenţa dreptului...

Securizarea Sistemului de Calcul

I.1 Actualizarea sistemelor de operare Pentru a elimina riscurile de securitate datorate vulnerabilităţilor cunoscute, va trebui să aplicăm...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?