Carnetul Tir

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 24555
Mărime: 165.24KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I: Statutul juridic al convenţiei TIR pe teritoriul vamal al Republicii Moldova 10

§1.1. Noţiuni generale despre convenţia TIR 10

§1.2. Principiile aplicate la întocmirea şi practicarea convenţiei TIR 12

§1.3. Subiecţii convenţiei TIR 20

CAPITOLUL II: Aplicarea convenţiei TIR pe teritoriul vamal al Republicii Moldova 23

§2.1. Obiectul juridic al convenţiei TIR pe teritoriul vamal al Republicii

Moldova 23

§2.2. Structura carnetului TIR aplicate la transportarea internaţională de mărfuri 33

§2.3. Aplicarea convenţiei TIR la transportarea mărfurilor, încărcăturilor cu transportul combinat 36

§2.4. Răspunderea subiecţilor pentru încălcarea prevederilor convenţiei TIR 40

CAPITOLUL III: Documentele internaţionale necesare la aplicarea convenţiei TIR pe teritoriul Republicii Moldova 53

§3.1. Noţiuni generale şi caracteristica generală a documentelor internaţionale

care stau la baza eliberării carnetelor TIR 53

§3.2. Documentele de procedură vamală ce confirmă aplicarea carnetului TIR 60

§3.3. Rolul şi însemnătatea diferitor actori ai regimului TIR 65

CONCLUZII 73

BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

INTRODUCERE

Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional sub acoperirea carnetelor TIR încheiată la Geneva în 1959 oferă numeroase mijloace de protecţie care garantează interesele legitime ale autorităţilor vamale, cum ar fi: posibilitatea însoţirii transporturilor “sensibile”, stabilirea itinerariilor de transit şi reducerea perioadei de transit. Experienţa a demonstrate că soluţiile cele mai bune pentru remedierea iregularităţilor şi a limitelor sistemului TIR au fost găsite prin acţiunea comună a diferitor organe din cadrul Convenţiei TIR şi a Comisiei CEE-ONU.

Organizaţia Naţiunilor Unite, a cărui caracter este universal, este depozitara Convenţiei TIR şi, în această calitate, ea oferă cadrul şi serviciile necesare gestionării problematicii acesteia. În caz de necesitate ea adaptează prevederile Convenţiei de aşa manieră încît să servească interesele tuturor părţilor contractante, a autorităţilor vamale şi ale transportatorilor, în scopul dezvoltării susţinute a comerţului internaţional.

Operaţiunea TIR permite transportul marfurilor efectuat fără descărcare şi reîncărcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei părţi contractante până la un birou vamal de destinaţie al unei alte părţi contractante, sau al aceleiaşi părţi contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condiţia ca o parte din traseu între începutul operaţiunii TIR şi terminarea ei să fie un traseu rutier.

Mărfurile circulă sub acoperirea unui carnet TIR, care are dublă valoare: declaraţie vamală de tranzit şi document de garanţie. Acest carnet este eliberat transportatorilor de către asociaţiile garante agreate de autoritatea vamală din fiecare ţară semnatară.

Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional sub acoperirea carnetelor TIR încheiată la Geneva în 1959 acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal, menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. Prin crearea posibilităţilor de a transporta mărfuri fără controale vamale la vămile de tranzit, durata transportului se scurtează, ducând şi la micşorarea cheltuielilor legate de staţionarea autovehiculului şi a echipajului în străinătate. Dacă nu se foloseşte carnetul TIR, atunci echipajul fiecărui autovehicul încărcat cu mărfuri trebuie să depună de fiecare dată, la intrarea pe teritoriul străin, o importantă garanţie vamală.

Mărfurile transportate sub carnetul TIR în vehicule rutiere sigilate sau în containere sigilate încărcate în vehicule rutiere nu vor fi supuse plăţii sau consemnării drepturilor şi taxelor de import sau de export de organele vamale şi nu vor fi supuse, de regulă, controlului vamal.

Actualitatea temei. Conţinutul Convenţiei TIR constă în facilitarea tranzitului internaţional de mărfuri deducînd la minim necesitatea efectuării contoalelor fizice a mărfurilor şi a perfectării actelor vamale.

Conform Convenţiei TIR pentru comerţ şi transporturi mărfurile pot traversa frontierele naţionale cu un minimum de invenţii din partea administraţiilor vamale. Indepărtînd piedicile tradiţionale din calea circulaţiei internaţionale de mărfuri, sistemul TIR favorizează dezvoltarea comerţului internaţional. Prin reducerea întîrzierilor, el permite realizarea de economii apreciabile privind costurile de transport. Convenţia TIR permite de asemenea, graţie lanţului internaţional de garanţie, un acces relativ simplu la garanţiile solicitate care sunt o condiţie sine qua non pentru ca industria de transport şi de comerţ să beneficieze de facilităţile sistemelor de tranzit vamal.

In fine, prin reducerea obstacolelor la transportul rutier internaţional pe care îl constituie controalele vamale, sistemul permite exportatorilor şi importatorilor să aleagă mai uşor forma de transport care răspunde cel mai bine necesităţilor lor.

Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au loc în întregul sistem al economiei mondiale.

În literatura de specialitate, transportul este caracterizat ca un cost direct adăugat la preţul produsului şi orice reducere a costurilor de transport va determina o creştere a profitului, presupunînd că preţul va rămîne constant. După cum menţionează economiştii, costul mediu de transport este între 5 şi 6% din preţul de vânzare cu amănuntul recomandat al produsului. Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia rezidă în importanţa transporturilor pentru Republica Moldova, care este prezentată de câţiva factori determinanţi cum ar fi:

- fiind o ţară mică, cu costuri de producere scăzute, comerţul internaţional este esenţial.

- economia ţării este bazată în special pe agricultură şi industria agricolă, care este foarte dependentă de buna funcţionare a industriei transporturilor şi a infrastructurii calitative, ceea ce ar asigura accesul producătorilor agricoli la pieţe.

- comerţul exterior al Moldovei este preponderent cu Rusia şi Ucraina (cu extindere treptată spre Europa de Vest şi Sud-Est), produsele de bază fiind produse agricole şi produse alimentare foarte sensibile la costul transporturilor, acesta este un tribut plătit poziţiei geografice a ţării unde sunt utilizate în special transporturile rutiere şi feroviare mult mai scumpe ca cele fluviale sau maritime.

Preview document

Carnetul Tir - Pagina 1
Carnetul Tir - Pagina 2
Carnetul Tir - Pagina 3
Carnetul Tir - Pagina 4
Carnetul Tir - Pagina 5
Carnetul Tir - Pagina 6
Carnetul Tir - Pagina 7
Carnetul Tir - Pagina 8
Carnetul Tir - Pagina 9
Carnetul Tir - Pagina 10
Carnetul Tir - Pagina 11
Carnetul Tir - Pagina 12
Carnetul Tir - Pagina 13
Carnetul Tir - Pagina 14
Carnetul Tir - Pagina 15
Carnetul Tir - Pagina 16
Carnetul Tir - Pagina 17
Carnetul Tir - Pagina 18
Carnetul Tir - Pagina 19
Carnetul Tir - Pagina 20
Carnetul Tir - Pagina 21
Carnetul Tir - Pagina 22
Carnetul Tir - Pagina 23
Carnetul Tir - Pagina 24
Carnetul Tir - Pagina 25
Carnetul Tir - Pagina 26
Carnetul Tir - Pagina 27
Carnetul Tir - Pagina 28
Carnetul Tir - Pagina 29
Carnetul Tir - Pagina 30
Carnetul Tir - Pagina 31
Carnetul Tir - Pagina 32
Carnetul Tir - Pagina 33
Carnetul Tir - Pagina 34
Carnetul Tir - Pagina 35
Carnetul Tir - Pagina 36
Carnetul Tir - Pagina 37
Carnetul Tir - Pagina 38
Carnetul Tir - Pagina 39
Carnetul Tir - Pagina 40
Carnetul Tir - Pagina 41
Carnetul Tir - Pagina 42
Carnetul Tir - Pagina 43
Carnetul Tir - Pagina 44
Carnetul Tir - Pagina 45
Carnetul Tir - Pagina 46
Carnetul Tir - Pagina 47
Carnetul Tir - Pagina 48
Carnetul Tir - Pagina 49
Carnetul Tir - Pagina 50
Carnetul Tir - Pagina 51
Carnetul Tir - Pagina 52
Carnetul Tir - Pagina 53
Carnetul Tir - Pagina 54
Carnetul Tir - Pagina 55
Carnetul Tir - Pagina 56
Carnetul Tir - Pagina 57
Carnetul Tir - Pagina 58
Carnetul Tir - Pagina 59
Carnetul Tir - Pagina 60
Carnetul Tir - Pagina 61
Carnetul Tir - Pagina 62
Carnetul Tir - Pagina 63
Carnetul Tir - Pagina 64
Carnetul Tir - Pagina 65
Carnetul Tir - Pagina 66
Carnetul Tir - Pagina 67
Carnetul Tir - Pagina 68
Carnetul Tir - Pagina 69
Carnetul Tir - Pagina 70
Carnetul Tir - Pagina 71
Carnetul Tir - Pagina 72
Carnetul Tir - Pagina 73
Carnetul Tir - Pagina 74
Carnetul Tir - Pagina 75
Carnetul Tir - Pagina 76
Carnetul Tir - Pagina 77
Carnetul Tir - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Carnetul Tir.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în...

Procesul de transport - documente necesare realizării transportului de mărfuri internaționale

Procesul de transport.Documente necesare realizarii transportului de marfuri internationale I.Procesul de transport 1.TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE...

Trecerea Mărfurilor peste Frontiera

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. De-a lungul existenţei economiei mondiale s-a demonstrat faptul că progresul economic al unei ţări depinde de...

Convențiile internaționale TIR în Moldova

Introducere Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au...

Sistem de Transport

PREFATA România, în calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de la 1 Ianuarie 2007, are nevoie de o politică a sectorului de...

Transporturile Auto

1.1.CARACTERISTICI GENERALE ALE TRANSPORTURILOR AUTO Transporturile reprezintă „sistemul circulator” al întregii planete, şi, în acelaşi timp, al...

Managementul activităților de transport la SC West Eurotrans SRL

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT 1.1 Obiectul şi importanţa activităţii de transport Transporturile reprezintă o...

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Ai nevoie de altceva?