Carta drepturilor fundamentale ale omului

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 22571
Mărime: 73.68KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. IFRIM OANA-ROXANA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ BUCUREȘTI

Cuprins

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 3

CAPITOLUL I

1 1 Noțiunea de drepturi fundamentale 4

1 2 Scurt istoric privind evoluția drepturilor fundamentale 7

CAPITOLUL II

Principalele documente internaționale care garanteaza drepturile omului 14

CAPITOLUL III

Sistemul european de protecție a drepturilor omului 27

CAPITOLUL IV

Sistemul național de protecție a drepturilor omului 46

CAPITOLUL V

5 1 Situația tratatelor internaționale privind drepturile omului în dreptul intern din România 60

5 2 Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 63

CAPITOLUL VI

Concluzii 66

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a născut, locuieşte, munceşte sau trăieşte, indiferent de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase şi filozofice, stare materială, fiindcă acestea au un caracter universal, ceea ce constituie un fundament al drepturilor lor egale şi inalienabile, ca un corolar al libertăţii, dreptăţii, securităţii şi păcii în lume

Organizarea societăţii într-un stat implică faptul că autorităţile dispun de puterea de a impune regulile care guvernează societatea pornind de la aceste prevederi, iar menirea socială a drepturilor omului este in primul rând aceea de a asigura o nouă bază pentru formularea unor standarde menite să garanteze faptul că sistemul statal va servi intereselor oamenilor şi nu va leza drepturile acestora Anume aceste texte internaţionale au inspirat în mod direct şi au reflectat, în totalitate sau în parte, o gamă intreagă de instrumente complementare cu implicaţii asupra legislaţiilor naţionale ale statelor, referitoare la autodeterminare şi dreptul la independenţă a ţărilor şi popoarelor colonizate; tortura şi alte tratamente analoage inumane; libertatea de asociere (drepturi sindicale), politica locurilor de munca; drepturile politice ale femeii; drepturile persoanelor deficiente mintal şi handicapate, progresul şi dezvoltarea în domeniul social (eliminarea foamei si a subnutriţiei); folosirea progreselor inregistrate de ştiinţă şi tehnică în interesul păcii şi în beneficiul omenirii; cooperarea şi dezvoltarea culturală pe scară internatională; mass-media şi contribuţia acesteia la intărirea pacii si inţelegerii internaţionale; lupta împotriva rasismului, instigării la razboi si apartheidului; lupta împotriva terorismului şi nu în ultimul rând promovarea drepturilor omului

Observăm că de la drepturile cele mai generale se ajunge la drepturi importante personale şi chiar intime ale individului

În aceste condiţii, importanţa actelor naţionale şi internaţionale este impusă de la sine şi prezintă o adevărată garanţie pentru apărarea drepturilor omului atunci când în ordinea internă acestea deroga fie de la legislaţia internă, fie de la principiile internaţionale de protecţie a acestor norme

Capitolul I

1 1 NOŢIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE

Drepturile Omului reprezinta unul dintre conceptele fundamentale ale discursului socio-juridic și politic actual La nivel European,respectarea drepturilor omului reprezintă unul dintre standardele politice fundamentale, expres formulate de Consiliul European de la Copenhaga (1993),ale integrarii în Uniune Mai mult,în relațiile sale economice cu statele în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană practică așa numita clauza de condiționalitate Ea are în vedere respectarea drepturilor omului de către statele cărora Uniunea le acordă asistență și sprijin pentru dezvoltare

La nivel internațional,respectarea drepturilor omului este atent monitorizată de către organism specializate ale Națiunilor Unite (Comisia pentru Drepturile Omului, Comitetul pentru Drepturile Omului, etc) dar și de către organizații non-guvernamentale cu vocație globala (Human Rights Watch) Rapoartele de monitorizare realizate obligă statele să-și reevalueze politicile,deciziile administrative, legislațiam etc , pentru a stopa încălcarea drepturilor omului și pentru a da posibilitatea tuturor cetățenilor să le valorifice, în condițiile unui tratament egal și non-discriminatoriu

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane, bineînţeles a aceleia democratice şi progresiste De aici şi atenţia cuvenită care este acordată aproape peste tot în lumea actuală, problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, la protecţia şi respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei umane

Problematica drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului este reglementată de dreptul constituţional în plan intern şi este în acelaşi timp obiect al reglementărilor de drept internaţional public

Preview document

Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 1
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 2
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 3
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 4
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 5
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 6
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 7
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 8
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 9
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 10
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 11
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 12
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 13
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 14
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 15
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 16
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 17
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 18
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 19
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 20
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 21
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 22
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 23
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 24
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 25
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 26
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 27
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 28
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 29
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 30
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 31
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 32
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 33
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 34
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 35
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 36
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 37
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 38
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 39
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 40
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 41
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 42
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 43
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 44
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 45
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 46
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 47
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 48
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 49
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 50
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 51
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 52
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 53
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 54
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 55
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 56
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 57
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 58
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 59
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 60
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 61
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 62
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 63
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 64
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 65
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 66
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 67
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 68
Carta drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”...

Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare

Introducere Actualitatea temei investigate. Drepturile Omului prezintă o dimensiune foarte importanta pentru o societate în tranziție. Conceptul...

Drepturile Omului - Problemă Fundamentală a Gândirii politico-juridice a Sfârșitului de Mileniu

1.1 Scurt istoric privind apariţia şi afirmarea drepturilor omului Problema drepturilor omului rămâne alături de cea a păcii, ale cărei contururi...

Protecția și Garantarea Drepturilor Fundamentale la Nivel European și Dreptul Individului în Islam

I. NOTIUNEA , CLASIFICAREA SI CONSECINTELE TRASATURILOR DREPTURILOR OMULUI 1. Notiunea de drepturi ale omului Drepturile omului pot fi definite...

Plenara judecătorilor

I. INTRODUCERE În întreaga istorie a continentului european se regăsesc multiple încercări de unificare a statelor, cu scopul de a coopera atât din...

Restangerea unor Drepturi și Libertăți în contextul Pandemiei Covid-19

Listă de abrevieri - PE - Parlamentul European; - CE - Comisia Europeană - UE - Uniunea Europeană; - AUE - Actul Unic European; - TUE -...

Ai nevoie de altceva?