Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 21635
Mărime: 101.52KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Ispas
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Pascu
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 5
 2. 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei 5
 3. 1.1. Noţiunea de caracter penal al faptei 5
 4. 1.2. Posibilitatea înlăturării caracterului penal al faptei 6
 5. 2. Noţiunea, caracterizarea şi efectele cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 7
 6. 2.1. Noţiunea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 7
 7. 2.2. Caracterizarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 8
 8. 2.3. Efectele cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 9
 9. 3. Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 11
 10. 3.1. Consideraţii preliminarii 11
 11. 3.2. În raport cu trăsătura esenţială a infracţiunii asupra căreia îşi produce efectele 12
 12. 3.3. În raport cu sfera lor de aplicare 15
 13. 3.4. În raport cu natura lor 19
 14. 4. Cadrul de reglementare şi sistematizarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei în noul Cod penal 20
 15. CAPITOLUL II: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI CA URMARE A INTERVENŢIEI UNUI EVENIMENT REZISTIBIL ORI IMPOSIBIL DE ÎNLĂTURAT 21
 16. 1. Constrângerea fizică şi constrângerea morală 21
 17. 1.1. Concept şi referinţele istorice 21
 18. 1.2. Justificare teoretică 24
 19. 2. Condiţiile constrângerii fizice 26
 20. 2.1. Consideraţii preliminarii 26
 21. 2.2. Existenţa unei constrângeri fizice asupra persoanei care a comis fapta ilicită 27
 22. 2.3. Persoana constrânsa fizic să nu poată opune rezistenţă eficace acţiunii de constrângere 28
 23. 2.4. Fapta săvârşită sub presiunea constrângerii fizice să fie prevăzută de legea penală 30
 24. 3. Condiţiile constrângerii morale 32
 25. 3.1. Consideraţii preliminare 32
 26. 3.2. Existenţa constrângerii prin ameninţare asupra psihicului unei persoane 32
 27. 3.3. Existenţa stării de pericol grav pentru persoana ameninţată ori pentru o altă persoană 33
 28. 3.4. Imposibilitatea înlăturării pericolului decât printr-o faptă prevăzută de legea penală 34
 29. 4. Efectele constrângerii fizice şi ale constrângerii morale 35
 30. 4.1. Efectele asupra laturii penale a cauzei 35
 31. 4.2. Efectele asupra laturii civile a cauzei 37
 32. 5. Reflectarea constrângerii în practica judiciară şi conexiunea cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei 38
 33. 5.1. Reflectarea constrângerii în practica judiciară 38
 34. 5.2. Conexiunea constrângerii cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei 39
 35. CAPITOLUL III 42
 36. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI CA URMARE A INTERVENŢIEI UNUI EVENIMENT IMPREVIZIBIL DE ÎNLĂTURAT 42
 37. 1. Cazul fortuit 42
 38. 1.1. Concept şi referinţe istorice 42
 39. 2. Condiţiile cazului fortuit 47
 40. 2.1. Consideraţii preliminare 47
 41. 2.2. Acţiunea sau inacţiunea unei persoane să fi produs un rezultat socialmente periculos datorită intrării în concurs cu o energie fizică străină de voinţa şi conştiinţa acelei persoane 47
 42. 2.3. Împrejurarea care a determinat producerea rezultatului să fi fost imprevizibilă 51
 43. 2.4. Acţiunea sau inacţiunea care a cauzat rezultatul neprevăzut să fie incriminată de legea penală 56
 44. 3. Efectele produse de cazul fortuit 57
 45. 3.1. Efectele asupra laturii penale a cauzei 57
 46. 3.2. Efectele asupra laturii civile a cauzei 58
 47. 4. Reflectarea cazului fortuit în practica judiciară şi conexiunea cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei 58
 48. 4.1. Reflectarea cazului fortuit în practica judiciară 58
 49. 4.2. Conexiuni ale cazului fortuit cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei 59
 50. CAPITOLUL IV 61
 51. ASPECTE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI CA URMARE A INTERVENŢIEI UNUI EVENIMENT IMPREVIZIBIL, IREZISTIBIL ORI IMPOSIBIL DE ÎNLĂTURAT 61
 52. 1. Particularităţi privind dreptul probator 61
 53. 2. Soluţii procesuale 62
 54. 2.1. Înainte de începerea urmăririi penale 62
 55. 2.2. În faza urmăririi penale 63
 56. 2.3. În faza de judecată 64

Extras din licență

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei

1.1. Noţiunea de caracter penal al faptei

Pentru ca o faptă determinată să poată fi considerată că are caracter penal este necesar ca aceasta să prezinte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, în general, şi să întrunesc în mod cumulativ toate condiţiile pentru a fi încadrata într-o dispoziţie care stabileşte conţinutul faptelor prevăzute de legea penală .

Caracterul penal al faptei exprimă, prin urmare, o însuşire sinteti-că a acesteia, ca o reflectare a specificităţii ilicitului penal, în raport cu alte fapte juridice ilicite.

În măsura în care legea penală atribuie unei fapte caracter penal, acţiunile sau inacţiunile destinatarilor legii, dobândesc semnificaţie de fapte licite sau ilicite, după cum ele se încadrează sau nu în limitele pe care legea le-a instituit .

O faptă umană are caracter penal, aşa cum am arătat, dacă prezintă cele trei trăsături esenţiale cerute de lege şi anume: să prezinte gradul de pericol social care să justifice aplicarea reactivă a legii penale, să fie săvârşită cu vinovăţie şi să fie prevăzută de legea penală, adică norma penală să arate în concret în ce constă fapta şi în ce condiţii pericolul social al acesteia are relevanţă penală.

Aceste trăsături trebuie să fie îndeplinite cumulativ, lipsa oricăreia dintre ele înlătură caracterul penal al faptei, şi prin aceasta înlătură şi răspunderea penală a făptuitorului. Dacă fapta nu are caracter penal ea nu constituie infracţiune şi, pe cale de consecinţă, lipseşte singurul temei al răspunderii penale - existenţa infracţiunii (art.17, alin.2, C. pen.).

Caracterul penal al faptei este, normativ, dat de dispoziţiile legii penale care stabileşte conţinutul trăsăturilor esenţiale necesare pentru existenţa unei infracţiuni şi condiţiile în care o faptă care prezintă aceste trăsături constituie o infracţiune.

Caracterul penal al faptei este aşadar, expresia calificării acesteia prin lege ca faptă ilicită penal.

1.2. Posibilitatea înlăturării caracterului penal al faptei

Constatarea juridică a existenţei caracterului penal al faptei implică, pe de o parte, verificarea întrunirii trăsăturilor esenţiale necesare oricărei infracţiuni, iar pe de altă parte, cercetarea faptului dacă nu există vreo cauză legală care ar putea conduce la excluderea vreuneia dintre aceste trăsături şi, prin urmare, la înlăturarea caracterului penal al faptei. Viaţa demonstrează că există anumite stări, situaţii sau împrejurări care fac ca fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în condiţiile prezenţei acestora, ..."deşi pare a întruni trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, în realitate să nu realizeze vreuna dintre acestea şi, ca atare, să nu constituie infracţiune" .

Prima verificare fi constatare, referitoare la trăsăturile esenţiale ale infracţiunii se efectuează în ordinea inversă faţă de cea prevăzută în art.17, alin.1, C. pen., în sensul că se cercetează mai întâi dacă fapta este prevăzută în legea penală, apoi dacă a fost săvârşită cu vinovăţie abia în final dacă prezintă gradul de pericol social necesar pentru existenţa infracţiunii, pericol care poate rezulta – într-o anumită măsură - şi din existenţa primelor doua trăsături esenţiale specificate .

Cea de-a doua constatare se referă la existenţa unei cauze care să excludă eficienţa juridică a uneia din trăsăturile esenţiale.

Existenţa unor stări, situaţii sau împrejurări în care este săvârşită o fapta prevăzută de legea penală, poate face ca aceasta faptă să nu mai prezinte vreuna dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii şi, deci, să nu mai aibă caracter penal.

Stabilirea caracterului infracţional al faptei, fiind în esenţă expre-sia voinţei legiuitorului, aceasta poate să înlăture în anumite situaţii caracterul penal şi să prevadă ca o faptă sau anumite categorii de fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt săvârşite în anumite condiţii, nu constituie infracţiuni şi nu pot servi drept temei pentru răspunderea penală ci, eventual, pentru o altă formă de răspundere juridică . Verificarea concretă a existenţei acestor împrejurări necesită o cunoaştere temeinică a dispoziţiilor legii penale în materia acestor cauze şi confruntarea cerinţelor rezultate din lege cu împrejurările concrete ale faptei care face obiectul cercetări . Caracterul penal al faptei ar putea fi, prin urmare, înlăturat nemijlocit, în situaţiile în care se constata (în cadrul primei verificări) în mod direct inexistenţa uneia din trăsăturile esenţiale ale oricărei infracţiuni, sau poate fi înlăturat mijlocit, ca urmare a unei stări, situaţii sau împrejurări care determină lipsa vreunei trăsături esenţiale (constatare susceptibila a fi făcută în cadrul celei de a doua verificări).

Preview document

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 1
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 2
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 3
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 4
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 5
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 6
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 7
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 8
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 9
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 10
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 11
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 12
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 13
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 14
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 15
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 16
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 17
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 18
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 19
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 20
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 21
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 22
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 23
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 24
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 25
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 26
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 27
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 28
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 29
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 30
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 31
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 32
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 33
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 34
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 35
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 36
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 37
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 38
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 39
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 40
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 41
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 42
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 43
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 44
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 45
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 46
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 47
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 48
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 49
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 50
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 51
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 52
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 53
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 54
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 55
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 56
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 57
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 58
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 59
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 60
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 61
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 62
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 63
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 64
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 65
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 66
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 67
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 68
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Cauzele care Inlatura Caracterul Penal al Faptei.doc

Alții au mai descărcat și

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Legitima apărare este una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, alături de starea de necesitate (art. 45, Cod Penal),...

Constrângerea

1. Constrângerea fizică 1.1. Noțiune și caracterizare O primă cauză de imputabilitate este constrângerea fizică. Constrângerea fizică,...

Constrângerea Fizică - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

Pentru ca o faptă să constituie infracțiune, deci să aibă caracter penal, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulative trei trăsături esențiale:...

Te-ar putea interesa și

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Constrângerea Fizică - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

Pentru ca o faptă să constituie infracțiune, deci să aibă caracter penal, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulative trei trăsături esențiale:...

Ai nevoie de altceva?