Cetățenia Europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 23204
Mărime: 123.25KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stancu Radu

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 1
 3. CAPITOLUL I
 4. 1.1 Protecţia internaţională a minorităţilor (Protecţia grupurilor) 2
 5. 1.2 Protecţia locuitorilor de pe teritoriile neautonome 14
 6. 1.3 Cetăţenia europeană 15
 7. 1.4 Democraţia europeană 21
 8. 1.5 Nediscriminarea 24
 9. CAPITOLUL II
 10. Reglementări de drept internaţional public privind cetăţenia 25
 11. 2.1. Drepturile omului 27
 12. 2.2 Egalitate de şanse 28
 13. 2.3 Drept de petiţie 29
 14. 2.4 Identitatea Europeană 30
 15. 2.5 Europenizarea 30
 16. 2.6 Guvernanţa europeană 31
 17. 2.7 Spaţiu de libertate ,securitate şi justiţie 32
 18. CAPITOLUL III
 19. Evoluţia conceptului de cetăţenie a Uniunii Europene 33
 20. 3.1.Tratatul de la Maastricht 33
 21. 3.2. Tratatul de la Amsterdam 35 3.3 Tratatul de la Nisa 36
 22. 3.4 Cetăţenia Uniunii Europene privind Tratatul asupra Uniunii Europene modifica prin Tratatul de la Lisabona 38
 23. 3.5. Nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii Europene potrivit Tratatului de funcţionare Uniunii Europene 40
 24. 3.6 Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 45
 25. CAPITOLUL IV
 26. Regimul juridic al străinilor 46
 27. 4.1.Protecţia internaţională a refugiaţilor şi a persoanelor strămutate.48
 28. 4.2.Persoanele migrante 52
 29. 4.3.Expulzarea 53 4.4.Extrădarea 55
 30. 4.5. Dreptul de azil 57
 31. CONCLUZII 59
 32. BIBLIOGAFIE 61
 33. WEBOGRAFIE 63

Extras din licență

INTRODUCERE

Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate speciale pentru protecţia minorităţilor în diferite state; principii şi norme referitoare la expulzarea şi extrădarea unor persoane şi în materie de drept de azil; documente internaţionale care definesc noţiunea de refugiat).

Baza ştiinţifică a cercetărilor o constituie lucrărilor savanţilor şi specialiştilor în drept internaţional public: Grigore Geamănu, Marţian Niciu, Dumitru Mazilu, Ion Diaconu, Moca Gheorghe, Matei Basarab, Adrian Năstase, Cristian Jura, Bogdan Aurescu, Stelian Scăunaş, Aurora Ciucă, Delcea Mihai, Pierre Vellas, Charles de Visscher, Corneliu-Liviu Popescu, Dumitru Virgil Diaconu, etc.

În Europa, primele reglementări de drept internaţional referitoare la populaţia statelor au apărut în secolul al XVIII-lea. În anul 1815 a fost încheiat "Tratatul de la Viena" între Ţările de Jos, Anglia, Rusia, Prusia şi Austria prin care se garanta libertatea de conştiinţă pentru minorităţile existente pe teritoriul lor. Un alt tratat a fost cel încheiat în anul 1856 la Paris prin care se interzicea discrimnarea rasială între diferitele grupuri sociale. În anul 1878, a avut loc Congresul de la Berlin unde s-a dicutat şi despre garantarea drepturilor personale patrimoniale politice şi a libertăţii de conştiinţă a poparelor din Imperiul Otoman.

După primul război mondial, tratatele de pace şi tratatele speciale cu privire la protecţia minorităţilor din anumite state europene au stipulat egalitatea în drepturi a acestor minorităţi cu ceilalţi cetăţeni ai statelor respective. Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase şi Bogdan Aurescu în lucrarea Drept internaţional contemporan, evidenţiază faptul că, potrivit dreptului internaţional, „populaţia statului este alcătuită din persoane fizice având cetăţenia acestuia. Alţi autori definesc populaţia ca fiind formată din totalitatea persoanelor (cetăţeni, străini sau apatrizi) care trăiesc pe teritoriul unui stat şi sunt supuse jurisdicţiei acestuia. Un stat nu poate exista fără populaţie, el fiind înainte de orice o colectivitate umană.”

Vasile Creţu în cartea Drept internaţional public consideră că „populaţia reprezintă, alături de teritoriu şi de autoritatea guvernamentală, unul din elementele constitutive necesare pentru existenţa însăşi a statului.”

Aurora Ciucă, în cartea Drept internaţional public, pune în evidenţă faptul că „populaţia, în general poate fi definită ca totalitatea indivizilor ce trăiesc pe un anumit teritoriu”.

CETĂŢENIA EUROPEANĂ

1.1.Protecţia internaţională a minorităţilor (protecţia grupurilor)

Reglementări convenţionale privind recunoaşterea unor drepturi ale minorităţilor naţionale, dar în mod discriminator, erau impuse anumitor state, iar nu tuturor statelor au apărut în secolele XVIII-lea şi al XIX-lea.

Istoria protecţiei minorităţilor prin intervenţie sau acorduri internaţionale are rădăcini destul de adânci în Europa. Aceasta protecţie a vizat în primul rând minorităţile religioase, cu precădere dupa Reformă. Sunt cunoscute, de pildă, intervenţiile Suediei în favoarea protestanţilor din Polonia, în 1707. Începând cu secolul al XVII-lea, o serie de măsuri referitoare la protecţia minorităţilor au început să fie incluse în tratatele vremii.

Pacea de la Westphalia, din 1648, dintre Franţa şi Sfântul Imperiu German acorda libertate religioasă protestanţilor şi îi punea pe picior de egalitate cu practicanţii religiei catolice, în teritoriile germane, iar Tratatul de la Oliva, dintre Polonia şi Suedia, din 1660, garanta libertate religioasă catolicilor din Livonia. Alte tratate având clauze de protejare a minorităţilor religioase sunt Tratatul de la Nijmegen din 1678 şi Tratatul de Ryswick din 1697, dintre Franţa şi Olanda (protejându-i pe catolici); Tratatul de la Paris din 1763 dintre Franţa, Spania şi Anglia ( protejându-i pe catolicii din Canada); Tratatul de la Viena din 31 mai 1815, dintre Austria şi Ţările de Jos, care specifica garanţii pentru minoritatea catolică belgiană în contextul reunificării Belgiei şi Olandei.

Primul Tratat internaţional care conţinea prevederi de protecţie pentru minorităţi, care nu erau numai religioase, este Documentul final al Congresului de la Viena, din 9 iunie 1815, încheiat între Austria, Franta, Spania, Marea Britanie, Potugalia, Prusia, Rusia şi Suedia (care proteja naţionalitatea supuşilor polonezi ai păţtilor contractante). Independenţa Greciei a fost condiţionata prin Protocolul din februarie 1830, semnat de Franţa, Marea Britanie şi Rusia, de acordarea libertăţii religioase musulmanilor. Prevederi similare, de data aceasta în favoarea creştinilor din Imperiul Otoman, au fost incluse in Tratatul de la Paris, din 1856, semnat de Austria, Franţa, Prusia, Marea Britanie, Sardinia, Turcia şi Rusia.

Tratatul de la Berlin, din 13 iulie 1878, a condiţionat recunoaşterea independenţei noilor state din Balcani de aplicarea principiului egalităţii religioase, prevederile sale din articolul 44 vizând direct România. Convenţia Internaţională cu privire la Constantinopol, din mai 1881, la care au fost parte Germania, Austro-Ungaria, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Turcia şi Italia, cuprindea garanţii pentru minoritatea musulmană din teritoriile care treceau sub jurisdicţie grecească.

Preview document

Cetățenia Europeană - Pagina 1
Cetățenia Europeană - Pagina 2
Cetățenia Europeană - Pagina 3
Cetățenia Europeană - Pagina 4
Cetățenia Europeană - Pagina 5
Cetățenia Europeană - Pagina 6
Cetățenia Europeană - Pagina 7
Cetățenia Europeană - Pagina 8
Cetățenia Europeană - Pagina 9
Cetățenia Europeană - Pagina 10
Cetățenia Europeană - Pagina 11
Cetățenia Europeană - Pagina 12
Cetățenia Europeană - Pagina 13
Cetățenia Europeană - Pagina 14
Cetățenia Europeană - Pagina 15
Cetățenia Europeană - Pagina 16
Cetățenia Europeană - Pagina 17
Cetățenia Europeană - Pagina 18
Cetățenia Europeană - Pagina 19
Cetățenia Europeană - Pagina 20
Cetățenia Europeană - Pagina 21
Cetățenia Europeană - Pagina 22
Cetățenia Europeană - Pagina 23
Cetățenia Europeană - Pagina 24
Cetățenia Europeană - Pagina 25
Cetățenia Europeană - Pagina 26
Cetățenia Europeană - Pagina 27
Cetățenia Europeană - Pagina 28
Cetățenia Europeană - Pagina 29
Cetățenia Europeană - Pagina 30
Cetățenia Europeană - Pagina 31
Cetățenia Europeană - Pagina 32
Cetățenia Europeană - Pagina 33
Cetățenia Europeană - Pagina 34
Cetățenia Europeană - Pagina 35
Cetățenia Europeană - Pagina 36
Cetățenia Europeană - Pagina 37
Cetățenia Europeană - Pagina 38
Cetățenia Europeană - Pagina 39
Cetățenia Europeană - Pagina 40
Cetățenia Europeană - Pagina 41
Cetățenia Europeană - Pagina 42
Cetățenia Europeană - Pagina 43
Cetățenia Europeană - Pagina 44
Cetățenia Europeană - Pagina 45
Cetățenia Europeană - Pagina 46
Cetățenia Europeană - Pagina 47
Cetățenia Europeană - Pagina 48
Cetățenia Europeană - Pagina 49
Cetățenia Europeană - Pagina 50
Cetățenia Europeană - Pagina 51
Cetățenia Europeană - Pagina 52
Cetățenia Europeană - Pagina 53
Cetățenia Europeană - Pagina 54
Cetățenia Europeană - Pagina 55
Cetățenia Europeană - Pagina 56
Cetățenia Europeană - Pagina 57
Cetățenia Europeană - Pagina 58
Cetățenia Europeană - Pagina 59
Cetățenia Europeană - Pagina 60
Cetățenia Europeană - Pagina 61
Cetățenia Europeană - Pagina 62
Cetățenia Europeană - Pagina 63
Cetățenia Europeană - Pagina 64
Cetățenia Europeană - Pagina 65
Cetățenia Europeană - Pagina 66
Cetățenia Europeană - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Cetatenia Europeana
  • Cetatenia Europeana.doc
  • primele pagini.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Română

ARGUMENT În timpurile moderne, odată cu extinderea şi diversificarea relaţiilor sociale pe arii geografice din ce în ce mai largi, populaţia...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Problematica cetațeniei, în contextul globalizării și al integrării europene

Introducere Această lucrare obiectivă analizează fenomenul globalizării și al cetățeniei europene în interiorul ordinii juridice comunitare, care...

Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene

1. Evoluția conceptului de cetățenie a Uniunii Europene 1.1. Tratatul de la Maastricht (TUE) Prima reglementare cu privire la cetățenia Uniunii a...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeana

INTRODUCERE Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Ai nevoie de altceva?