Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 24643
Mărime: 166.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Aspecte generale privind clauza penală

1.1. Noțiunea și utilitatea clauzei penale 4

1.2. Obiectul și forma clauzei penale 7

1.3. Scopul, funcțiile și caracterele juridice 9

1.4. Categorii de clauze penale 15

Capitolul II. Evaluarea convențională a daunelor interese

1.1. Stabilirea cuantumului daunelor-interese 22

1.2. Cumulul dobînzilor 31

1.3. Efectele clauzei penale 37

1.4. Reducerea clauzei penale 40

Capitolul III. Aplicarea clauzei penale

1.1. Clauza penală în contractele comerciale 44

1.2. Clauza penală în contractul comercial internațional 48

1.3. Clauza penală în contractele civile 64

1.4. Inadmisibilitatea aplicării clauzei penale 69

Concluzie 72

Bibliografie 74

Extras din document

INTRODUCERE

Clauza penală, deși apare ca o problemă relativ nouă în cadrul dreptului economic, ea cunoaște o evoluție destul de rapidă în ultimii ani, însăși prin faptul stipulării acesteia în Codul Civil al Republicii Moldova din 2002. Abordarea clauzei penale în cadrul contractelor cu conținut economic reprezintă mai mult o necesitate, decît o simplă formalitate penru părțile contractante. Importanța acesteia este accentuată și de fapul că, un șir de legiuitori străini își impun în programul lor pe viitor de a-și schimba propria legislație anume pentru a îmbunătăți situația creată în prezent datorită unor lacune în drept.

Actualitatea temei. Actualitatea temei propuse rezidă în conţinutul clauzei penale care, datorită progresului juridic, este în continuă schimbare. De asemenea, consecinţele negative în plan socio-juridic pe care le generează litigiile apărute între contractanți, obligă legiuitorul să fie foarte flexibil şi să ofere titularului de drepturi cel mai larg cîmp de acţiuni, astfel creîndu-i posibilitatea să-şi realizeze şi să-şi apere cu maximă eficienţă dreptul la despăgubiri. De altfel, legiuitorul trebuie să fie preocupat şi de interesele societăţii, care vizează domeniul economic și alte domenii, instituind unele excepţii şi limite la exercitarea dreptului la despăgubiri.

Scopul şi obiectivele. Dată fiind importanţa acestei discipline în procesul consolidării şi perfecţionării cunoştinţelor viitorilor jurişti, prezenta lucrare are scopul de a facilita percepţia noţiunilor şi conceptelor de bază privind clauza penală și aplicarea ei în dreptul economic. Mai mult decît atît menţionăm, că la momentul actual starea gravă a economiei a afectat serios relaţiile patrimoniale (economice) ale societății, ce decurg din valorificarea diferitelor contracte comerciale, precum şi cadrul juridic ce reglementează aceste relaţii. În acest context prezenta lucrare are drept obiectiv perfecţionarea legislaţiei din domeniul protecţiei rezultatelor activităţii economice, astfel încît posibilitatea violării dreptului la despăgubiri prin mijloace neprevăzute de legislaţie să fie imposibilă, obligînd legiuitorul să adopte frecvent noi soluţii în legislaţie pentru a contribui la efectuarea unei protecţii cît mai eficiente a drepturilor ce apar ca rezultat al executării sau neexecutării corespunzătoare a obligațiilor.

Gradul de investigare. Lucrarea respectivă a avut ca temei lucrări ştiinţifice, material-doctrinare, normativ-legislative printre care menţionăm: Constituţia Republicii Moldova; Codul Civil al R.M.; Comentariul Codului Civil al R.M.; Codul Civil francez; S.Angheni ,,Clauza penală” drept civil și comercial, Editura Oscar, 2000; Florin Ciutacu ,,Teoria generală a obligațiilor”; Francois Terre ,,Droit civil”, Editura Paris, 1986; Victor Dan Zlătescu ,,Garanțiile creditorului” Editura Academiei, București, 1970; D.Carpeneanu ,,Legislația economică și arbitraj”, Editura didactică și pedagogică, București,1974; S.Baieș, Aurel Băieșu, Valentina Cebotari, Ion Crețu, Victor Volcinschi ,,Drept civil”, vol.II, Editura Cartier, Chișinău, 2005; Legile franceze din 10.01.1978 etc.

Structura lucrării. Lucrarea dată cuprinde următoarele compartimente: foaie de titlu, planul, introducerea, conţinutul lucrării care este divizat în trei capitole, concluzii, referinţe bibliografice. Cele trei capitole care formează de fapt substanţa lucrării prezentată într-un stil clar şi concis, într-o succesiune logică a principalelor probleme cu care se confruntă la moment această instituţie, elucidate atît de doctrinari cît şi alţi oameni de ştiinţă are meritul de a contribui la înfăptuirea justiţiei, la perfecţionarea legislaţiei prin instituirea unor noi forme de protecţie a acestui drept de către legiuitorul moldovean.

Preview document

Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 1
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 2
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 3
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 4
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 5
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 6
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 7
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 8
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 9
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 10
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 11
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 12
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 13
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 14
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 15
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 16
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 17
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 18
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 19
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 20
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 21
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 22
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 23
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 24
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 25
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 26
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 27
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 28
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 29
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 30
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 31
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 32
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 33
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 34
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 35
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 36
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 37
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 38
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 39
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 40
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 41
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 42
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 43
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 44
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 45
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 46
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 47
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 48
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 49
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 50
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 51
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 52
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 53
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 54
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 55
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 56
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 57
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 58
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 59
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 60
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 61
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 62
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 63
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 64
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 65
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 66
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 67
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 68
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 69
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 70
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 71
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 72
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 73
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 74
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 75
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 76
Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Clauza Penala - Formele Ei si Aplicarea Ei in Dreptul Economic.docx

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Aspecte Generale Privitoare la Infracțiunea de Viol

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA INFRACŢIUNEA DE VIOL 1.1. Apariţia şi evoluţia violenţei sexuale asupra femeii Încă din perioada...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Contractul de Know-How

Capitolul 1 - TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL Descoperirile ştiinţei şi tehnologiei moderne trebuie să fie considerate ca un...

Clauzele Facultative ale Contractului de Munca

In conformitate cu art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este “contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita...

Protecția Părții Defavorizate într-un Raport Contractual

1. Teoria contractului civil Teoria contractului civil s-a dezvoltat pe baza unor instituţii existente anterior adoptării noii legislaţii civile,...

Dreptul Comertului International - Teste de Evaluare

1. Raporturile juridice se stabilesc în sfera schimbului mondial de valori naţionale şi în sfera cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Ai nevoie de altceva?