Concedierea

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 34098
Mărime: 138.11KB (arhivat)
Publicat de: Fausta Negru
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Consideraţii generale privind încetarea contractului individual de muncă 5
 3. 1.1. Privire istorică asupra reglementării privind încetarea contractului individual de muncă 5
 4. 1.2. Încetarea contractului individual de muncă – instituţie fundamentală a dreptului muncii 11
 5. 1.3. Cazurile de încetare a contractului individual de muncă 16
 6. 1.3.1. Încetarea de drept 18
 7. 1.3.2. Încetarea contractului individual de muncă prin acordului părţilor 22
 8. 1.3.3. Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi………… 23
 9. Capitolul II. Concedierea 26
 10. 2.1. Generalitati 26
 11. 2.2. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 35
 12. 2.3. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 37
 13. 2.3.1 Concedierea pe motive disciplinare 37
 14. 2.3.2. Concedierea în cazul arestării preventive a salariatului 50
 15. 2.3.3. Concedierea în cazul inaptitudinii fizice şi/sau psihice a salariatului 51
 16. 2.4. Concedierea pentru necorespundere profesională 52
 17. Capitolul III. Procedura concedierii pentru necorespundere profesională 54
 18. 3.1. Evaluarea profesională prealabilă a salariatului. Obligația oferirii unui loc de muncă vacant, în cazul concedierii pentru necorespundere profesională 54
 19. 3.2. Dreptul la preaviz 56
 20. 3.3. Emiterea deciziei de concediere 57
 21. 3.4. Efectele concedierii pentru necorespundere profesională 60
 22. 3.4.1. Data încetării contractului individual de muncă 61
 23. 3.4.1. Efectele în cazul încetării contractului individual de muncă 61
 24. Сɑріtοlul ІV. Ѕtudіu dе сɑz - Încetarea contractului individual de munca în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. 65
 25. 4.1. Соnfliсtul ɑрărut întrе sɑlɑriɑt și ɑngɑјɑtоr 65
 26. 4.2. Соmеntɑriul ɑutоrului сu рrivirе lɑ соnfliсt 66
 27. 4.3. Рrеzеntɑrеɑ ɑсţiunii şi ɑ mоtivеlоr în fɑрt şi în drерt 68
 28. 4.4. Соmеntɑriul ɑutоrului rеfеritоr lɑ ɑсţiunе 79
 29. Concluzii 84
 30. Bibliografie 88

Extras din licență

Introducere

Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de concepţia legiuitorului faţă de natura juridică a acestui tip de contract.

Încetarea contractului individual de muncă reprezintă desfiinţarea, pentru viitor, a raporturilor juridice de muncă stabilite între angajator şi salariat, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege. Instituţia juridică relativă la încetarea contractului individual de muncă este reglementata în conexiune cu principiul fundamental privind libertatea muncii. În Codul muncii sunt prevăzute expres şi limitativ situaţiile în care angajatorul poate proceda la concedierea salariaţilor şi a instituit proceduri stricte în acest scop, pentru evitarea unor potenţiale abuzuri împotriva salariaţilor şi în scopul asigurării stabilităţii acestora în muncă.

Există o deosebire majoră între contractul individual de muncă şi alte tipuri de contracte în ceea ce priveşte modalităţile de încetare care, în privinţa contractului din dreptul muncii, sunt expres reglementate prin lege. Afirm acest lucru deoarece, în situaţia contractului individual de muncă, cazurile de încetare sunt strict determinate de lege, ele putând interveni cu respectarea unei proceduri riguroase, supuse controlului judecătoresc.

Codul Muncii prevede noţiunea de “concediere” ca modalitate de încetare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

Concedierea poate fi dispusă pentru motive ce ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana lui (art. 58 alin. 2).

Lucrarea de fata studiaza aceasta ultima situatie respectiv Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului si in special concedierea pentru necorespunderea profesionala.

Necorespunderea profesionala reprezintă o împrejurare de natura obiectiva sau subiectiva care conduce ori este apta sa conducă la obţinerea unor performante profesionale mai scăzute decât cele pe care, în mod rezonabil, angajatorul este îndrituit a le aştepta de la salariat si presupune necunoaşterea regulilor specifice unei funcţii, meserii sau profesii.

De aceea angajatorul trebuia să probeze fapte obiective sau repetate de natură să evidenţieze astfel de carenţe profesionale, delimitându-se în acest mod, de neîndeplinirea accidentală, dar culpabilă a obligaţiilor de serviciu, situaţie în care poate interveni concedierea disciplinară.

Lucrarea este structurata in patru capitole, astfel:

- Capitolul I. intitulat “Consideraţii generale privind incetarea сοntrɑсtului individuɑl dе munсă” prezinta evolutia istorică a reglementării privind încetarea contractului individual de muncă, încetarea contractului individual de muncă ca instituţie fundamentală a dreptului muncii si cazurile de încetare a contractului individual de muncă

- Capitolul II. denumit “Concedierea”, defineste conceptul de concediere si analizeaza concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului si concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului.

- Capitolul III intitulat “ Procedura concedierii pentru necorespundere profesională” studiaza modul de evaluare profesională prealabilă a salariatului, obligația oferirii unui loc de muncă vacant, în cazul concedierii pentru necorespundere profesională, dreptul la preaviz, emiterea deciziei de concediere si efectele concedierii pentru necorespundere profesională.

- Capitolul IV intitulat “ Ѕtudіu dе сɑz - Încetarea contractului individual de munca în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat”, reprezinta partea practica a lucrariisi analizeaza o speta referitoare la încetarea contractului individual de munca în cazul de necorespundere profesionala.

Lucrarea se incheie cu prezentarea concluziilor.

Capitolul I. Consideraţii generale privind încetarea contractului individual de muncă

1.1. Privire istorică asupra reglementării privind încetarea contractului individual de muncă

Codul muncii actual, la art. 10 , defineşte „Contractul individual de muncă este contractul în termenul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu”.

Conceptul de muncă a suferit, de-a lungul etapelor istorice parcurse de omenire, numeroase transformări în raport cu condițiile de viață, cu normele moral-religioase dominante, de educația însușită, de tradițiile a căror origini se pierd în negura vremurilor.

În mentalitatea anticilor străvechi munca era considerată rușinoasă, mai ales cea fizică, ea fiind destinată celor de la periferia societății. Din momentul în care oamenii și-au schimbat mentalitatea, iar societatea a privit munca ca o necesitate, s-au pus bazele actualei civilizații umane, ajungându-se la ideea că activitatea lucrativă, manuală sau intelectuală nu face decât să îl înnobileze pe individ .

Până la adoptarea Legii asupra contractelor de muncă din 1929 şi a Regulamentului pentru aplicarea ei, contractul individual de muncă a fost a fost reglementat prin dispoziţiile cuprinse în Codul civil (1864), articolul 1470-1472. Potrivit articolului 1470 din Codul civil, contractul de muncă era considerat o locaţiune a lucrărilor întrucât persoanele se obligau a pune lucrările lor în serviciul altora, iar articolul 1471 din Codul civil stabilea că această locaţiune se realizează fie pentru o întreprindere determinată fie pe un timp mărginit .

Bibliografie

I. Carti:

Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2005

Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Magda Volonciu, Oana Cazan, Codul muncii – comentarii pe articole, vol. I – articolele 1-107, Editura C.H.Beck, București, 2007

Alexandru Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii – comentariu pe articole, Vol. II, Editura C.H.Beck, București, 2007

Alexandru Ticlea (coordonator ), Codul muncii – adnotat și comentat, Editura Lumina Lex, București, 2004

Alexandru Ticlea, A. Popescu, C. Tufan, M. Tichindelean, O. Tinca, Dreptul muncii, Editura Rosetti, București, 2004

Alexandru Ţiclea Codul muncii comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004

Alexandru Țiclea, Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluvert, București, 2011

Ciochină Barbu Ioan, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Dumitru Macovei, Încetarea contractului individual de muncă, Editura Junimea, Iași, 1981

Eugen Cristoforeanu, Despre contractul individual de muncă (analiză în cadrul legilor în vigoare), Editura Curierul Judiciar, București, 1934

Gheorghe Tașcă, Politica socială a României (legislația muncitorească), București, 1940

Ion Traian Ștefănescu, Disciplina muncii și răspunderea disciplinară, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979

Ion Traian Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, București, 2003

Ion Traian Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, București, 2007

Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2010

Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2012

Liviu Pop, Ionuț-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2012

Mona Lisa Belu Magdo, Conflictele colective şi individuale de muncă, Editura All Beck, București, 2001

Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Rosetti, București, 2003

Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Rosetti, București, 2003

Raluca Dimitriu, Concedierea salariaţilor, drept românesc şi comparat, Editura Omnia UNISA ST, Braşov, 1999

Raluca Dumitru, Contractul individual de muncă. Prezent și perspective, Editura Tribuna Economică, București, 2005

Romulus Gidro, Dreptul muncii – curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 13

Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Ediţia a-II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

Vasile Dan Viespescu, Legislația muncii. Legislație, doctrină,jurisprudență, București, 1937

...

Preview document

Concedierea - Pagina 1
Concedierea - Pagina 2
Concedierea - Pagina 3
Concedierea - Pagina 4
Concedierea - Pagina 5
Concedierea - Pagina 6
Concedierea - Pagina 7
Concedierea - Pagina 8
Concedierea - Pagina 9
Concedierea - Pagina 10
Concedierea - Pagina 11
Concedierea - Pagina 12
Concedierea - Pagina 13
Concedierea - Pagina 14
Concedierea - Pagina 15
Concedierea - Pagina 16
Concedierea - Pagina 17
Concedierea - Pagina 18
Concedierea - Pagina 19
Concedierea - Pagina 20
Concedierea - Pagina 21
Concedierea - Pagina 22
Concedierea - Pagina 23
Concedierea - Pagina 24
Concedierea - Pagina 25
Concedierea - Pagina 26
Concedierea - Pagina 27
Concedierea - Pagina 28
Concedierea - Pagina 29
Concedierea - Pagina 30
Concedierea - Pagina 31
Concedierea - Pagina 32
Concedierea - Pagina 33
Concedierea - Pagina 34
Concedierea - Pagina 35
Concedierea - Pagina 36
Concedierea - Pagina 37
Concedierea - Pagina 38
Concedierea - Pagina 39
Concedierea - Pagina 40
Concedierea - Pagina 41
Concedierea - Pagina 42
Concedierea - Pagina 43
Concedierea - Pagina 44
Concedierea - Pagina 45
Concedierea - Pagina 46
Concedierea - Pagina 47
Concedierea - Pagina 48
Concedierea - Pagina 49
Concedierea - Pagina 50
Concedierea - Pagina 51
Concedierea - Pagina 52
Concedierea - Pagina 53
Concedierea - Pagina 54
Concedierea - Pagina 55
Concedierea - Pagina 56
Concedierea - Pagina 57
Concedierea - Pagina 58
Concedierea - Pagina 59
Concedierea - Pagina 60
Concedierea - Pagina 61
Concedierea - Pagina 62
Concedierea - Pagina 63
Concedierea - Pagina 64
Concedierea - Pagina 65
Concedierea - Pagina 66
Concedierea - Pagina 67
Concedierea - Pagina 68
Concedierea - Pagina 69
Concedierea - Pagina 70
Concedierea - Pagina 71
Concedierea - Pagina 72
Concedierea - Pagina 73
Concedierea - Pagina 74
Concedierea - Pagina 75
Concedierea - Pagina 76
Concedierea - Pagina 77
Concedierea - Pagina 78
Concedierea - Pagina 79
Concedierea - Pagina 80
Concedierea - Pagina 81
Concedierea - Pagina 82
Concedierea - Pagina 83
Concedierea - Pagina 84
Concedierea - Pagina 85
Concedierea - Pagina 86
Concedierea - Pagina 87
Concedierea - Pagina 88
Concedierea - Pagina 89
Concedierea - Pagina 90
Concedierea - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Concedierea.docx

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Încetarea contractului individual de muncă - concedierea pentru necorespundere profesională

1. Regimul juridic al încetării contractului individual de muncă Contractul individual de muncă, conform art. 10 din Codul muncii (Legea nr....

Te-ar putea interesa și

Concedierea pentru motive ce țin și ce nu țin de persoana salariatului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA ŞI CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Noţiunea încetării...

Concedierea colectivă

1.Notiuni introductive Prin concediere colectiva se intelege potrivit art.68 alin.1 din codul muncii,concedierea, intr-o perioada de 30 de zile...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Concedierea individuală neimputabilă a salariatului

Concedierea individuală pentru motive neimputabile salariatului. Noţiuni generale În conformitate cu noua redactare primită de art. 65 din Codul...

Procedura de Concediere în Cazul Reducerii Numărului sau a Statelor de Personal

Consideratii generale privind concedierea Bucurîndu-se de dreptul la muncă liber aleasă sau acceptatăreglementat prin constituție și alte acte...

Concedierea colectivă

Pentru legislatia romana, termenul de concediere colectiva a fost introdus intr-un act normativ abia prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.9...

Concedierea pentru Motive Care nu Țin de Persoana Salariatului

1. Introducere Legea nr. 53 din 24 Ianuarie 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, modul în...

Concedierea Colectivă

Concedierea colectiva Concedierea colectiva a fost reglementata pentru prima data în România prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/1997,...

Ai nevoie de altceva?