Concursul de Infracțiuni

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 20099
Mărime: 102.21KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Pavaleanu
Lucrarea de licenta la Drept Penal General cu tema "Concursul de Infractiuni" a fost prezentata in sesiunea februarie 2008 la Facultatea de Drept "Mihail Kogalniceanu" - Iasi

Cuprins

CUPRINS

Consideraţii generale privind pluralitatea de infracţiuni

Secţiunea 1 - Noţiunea de pluralitate de infracţiuni ;

Secţiunea a 2 - a - Formele pluralitaţii de infracţiuni ;

Secţiunea a 3 - a - Istorie şi elemente de drept comparat privind instituţia concursului de infracţiuni

Capitolul I – Definiţia şi condiţiile concursului de infracţiuni

1. Săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni;

2. Săvârşirea infracţiunilor de aceeaşi persoană;

3. Săvârşirea infracţiunilor înainte de condamnarea definitivă a infractorului pentru vreuna din ele;

4. Cel puţin două dintre infracţiuni să fie susceptibile de condamnare.

Capitolul II – Formele concursului de infracţiuni

Secţiunea 1 - Concursul real (material) de infracţiuni:

1. Concursul real simplu;

2. Concursul real caracterizat sau cu conexitate.

Secţiunea a 2-a - Concursul ideal (formal) de infracţiuni:

1. Noţiune şi caracterizare;

2. Concursul ideal şi concursul de calificări.

Capitolul III - Sancţionarea concursului de infracţiuni

Secţiunea 1 - Sisteme de sancţionare a concursului de infracţiuni;

1. Sistemul cumulului aritmetic;

2. Sistemul absorbţiei;

3. Sistemul cumulului juridic.

Secţiunea a 2-a - Pedeapsa principală în caz de concurs real de infracţiuni;

Secţiunea a 3-a - Pedeapsa complementară în caz de concurs de infracţiuni;

Secţiunea a 4-a - Aplicarea măsurilor educative;

Secţiunea a 5-a - Contopirea şi computarea pedepselor;

Secţiunea a 6-a - Pedeapsa în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana juridică.

Capitolul IV – Implicaţiile procesual – penale ale instituţiei concursului de infracţiuni.

Concluzii.

Bibliografie selectivă.

Extras din document

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI

SECŢIUNEA 1

NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI

În teoria, legislaţia şi practica judiciară penală, există o problemă mult dezbătută, aceea a pluralităţii de infracţiuni. Aceasta este o problemă importantă deoarece ea pune întrebări multiple, unele cu privire la natura juridică şi altele la răspunderea penală a individului.

În înţelesul său cel mai larg, termenul ,,pluralitate de infracţiuni" desemnează un grup de două sau mai multe infracţiuni. Pluralitatea nu este însă juridic relevantă decât dacă între cele două sau mai multe infracţiuni care o formează există o anumită legătură din care decurg anumite consecinţe juridice. Această legătură poate fi personală ,,in personam" în sensul că toate infracţiunile au fost săvârşite de aceeaşi persoană, sau reală ,,in rem" atunci când între infracţiuni care alcătuiesc pluralitatea există o legătură obiectivă de loc, de timp, de cauzalitate.

Pluralitatea de infracţiuni constituie expresia care pe plan juridic penal denumeşte situaţia când o persoană a săvârşit mai multe infracţiuni, înainte de a fi fost trasă la răspundere şi sancţionată pentru vreuna din acestea, sau a săvârşit din nou o infracţiune după ce a intervenit o hotărâre de condamnare definitivă.

Pluralitatea de infracţiuni nu este deci o creaţie legislativă artificială, desprinsă de realitatea obiectivă.

Pluralitatea de infracţiuni este o situaţie de fapt ce priveşte pe infractor, iar nu o circumstanţă a infracţiunilor concrete, săvârşite de acesta. Tocmai de aceea, pluralitatea de infracţiuni, sub raportul caracterului său juridic deşi dovedeşte, de regulă, un grad de pericol social mărit pe care îl prezintă făptuitorul, nu trebuie confundată cu vreuna din circumstanţele agravante de infracţiuni.

Pericolul social este un criteriu de bază nu numai în a analiza aprecierea faptelor ce constituie o infracţiune unică, ci el funcţionează cu toată plenitudinea şi faţă de ansamblul faptelor ce alcătuiesc pluralitatea de fapte penale. Fiecare faptă în parte prezintă un anumit grad de pericol social care se răsfrânge asupra pericolului social pe care îl prezintă infractorul, pericol care capătă o intensitate specifică.

Nu trebuie însă confundată importanţa pe care pluralitatea de infracţiuni o poate avea în individualizarea pedepsei cu răsfrângerea pe care ar putea-o avea asupra gradului de pericol social pe care îl prezintă fiecare infracţiune în parte. Legea penală nu admite această răsfrângere decât în cazul recidivei, la concurs fiecare infracţiune păstrându-şi gradul său de pericol social şi deci plusul ,,sporul de pedeapsă" care se adaugă în caz de contopire a pedepselor nu reprezintă o agravare, ci un minim de echivalent pentru pedepsele ce nu se execută din cauza contopirii.

Atât din punct de vedere teoretic cât şi practic există o diferenţă nu numai cantitativă cât şi calitativă între gradul de pericol pe care îl reprezintă făptuitorul unei singure infracţiuni şi gradul de pericol social a celui care a săvârşit două sau mai multe infracţiuni.

Această deosebire în intensitatea gradului de pericol social pe care îl reprezintă făptuitorul rezultă din faptul că în primul caz, când s-a săvârşit o singură infracţiune s-a avut în vedere gravitatea acelei singure infracţiuni, pe când în cazul al doilea, al pluralităţii de infracţiuni gradul penal este stabilit în raport cu această pluralitate care implică o perseverenţă infracţională. Sub raportul locului pe care pluralitatea de infracţiuni pe care îl ocupă în sistemul noului cod penal trebuie relevat că această instituţie este reglementată în cadrul mai larg al instituţiei infracţiunii, ca o amplificare a activităţii infracţionale, respectiv ca un aspect important al instituţiei infracţionale.

Preview document

Concursul de Infracțiuni - Pagina 1
Concursul de Infracțiuni - Pagina 2
Concursul de Infracțiuni - Pagina 3
Concursul de Infracțiuni - Pagina 4
Concursul de Infracțiuni - Pagina 5
Concursul de Infracțiuni - Pagina 6
Concursul de Infracțiuni - Pagina 7
Concursul de Infracțiuni - Pagina 8
Concursul de Infracțiuni - Pagina 9
Concursul de Infracțiuni - Pagina 10
Concursul de Infracțiuni - Pagina 11
Concursul de Infracțiuni - Pagina 12
Concursul de Infracțiuni - Pagina 13
Concursul de Infracțiuni - Pagina 14
Concursul de Infracțiuni - Pagina 15
Concursul de Infracțiuni - Pagina 16
Concursul de Infracțiuni - Pagina 17
Concursul de Infracțiuni - Pagina 18
Concursul de Infracțiuni - Pagina 19
Concursul de Infracțiuni - Pagina 20
Concursul de Infracțiuni - Pagina 21
Concursul de Infracțiuni - Pagina 22
Concursul de Infracțiuni - Pagina 23
Concursul de Infracțiuni - Pagina 24
Concursul de Infracțiuni - Pagina 25
Concursul de Infracțiuni - Pagina 26
Concursul de Infracțiuni - Pagina 27
Concursul de Infracțiuni - Pagina 28
Concursul de Infracțiuni - Pagina 29
Concursul de Infracțiuni - Pagina 30
Concursul de Infracțiuni - Pagina 31
Concursul de Infracțiuni - Pagina 32
Concursul de Infracțiuni - Pagina 33
Concursul de Infracțiuni - Pagina 34
Concursul de Infracțiuni - Pagina 35
Concursul de Infracțiuni - Pagina 36
Concursul de Infracțiuni - Pagina 37
Concursul de Infracțiuni - Pagina 38
Concursul de Infracțiuni - Pagina 39
Concursul de Infracțiuni - Pagina 40
Concursul de Infracțiuni - Pagina 41
Concursul de Infracțiuni - Pagina 42
Concursul de Infracțiuni - Pagina 43
Concursul de Infracțiuni - Pagina 44
Concursul de Infracțiuni - Pagina 45
Concursul de Infracțiuni - Pagina 46
Concursul de Infracțiuni - Pagina 47
Concursul de Infracțiuni - Pagina 48
Concursul de Infracțiuni - Pagina 49
Concursul de Infracțiuni - Pagina 50
Concursul de Infracțiuni - Pagina 51
Concursul de Infracțiuni - Pagina 52
Concursul de Infracțiuni - Pagina 53
Concursul de Infracțiuni - Pagina 54
Concursul de Infracțiuni - Pagina 55
Concursul de Infracțiuni - Pagina 56
Concursul de Infracțiuni - Pagina 57
Concursul de Infracțiuni - Pagina 58
Concursul de Infracțiuni - Pagina 59
Concursul de Infracțiuni - Pagina 60
Concursul de Infracțiuni - Pagina 61
Concursul de Infracțiuni - Pagina 62
Concursul de Infracțiuni - Pagina 63
Concursul de Infracțiuni - Pagina 64
Concursul de Infracțiuni - Pagina 65
Concursul de Infracțiuni - Pagina 66
Concursul de Infracțiuni - Pagina 67
Concursul de Infracțiuni - Pagina 68
Concursul de Infracțiuni - Pagina 69
Concursul de Infracțiuni - Pagina 70
Concursul de Infracțiuni - Pagina 71
Concursul de Infracțiuni - Pagina 72
Concursul de Infracțiuni - Pagina 73
Concursul de Infracțiuni - Pagina 74
Concursul de Infracțiuni - Pagina 75
Concursul de Infracțiuni - Pagina 76
Concursul de Infracțiuni - Pagina 77
Concursul de Infracțiuni - Pagina 78
Concursul de Infracțiuni - Pagina 79
Concursul de Infracțiuni - Pagina 80
Concursul de Infracțiuni - Pagina 81
Concursul de Infracțiuni - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Concursul de Infractiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Recidiva. pedeapsa în caz de recidivă

CAPITOLUL I PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI Secţiunea I ASPECTE...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Recidiva

1. ASPECTE PRIVIND RECIDIVA Recidiva a jucat un rol important în criminalitate, în mod special în criminalitatea contemporana, în sensul ca...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Recidivă

INTRODUCERE Cu aproape trei decenii în urmă, în literatura de specialitate s-a declarat că justiţia penală se găseşte într-o situaţie pe care...

Concursul de infracțiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Te-ar putea interesa și

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Concursul de infracțiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Drept Penal

Introducere Atitudinea lucidă de respect faţă de legea penală reprezintă o condiţie hotărîtoare a întăririi continue a statului de drept şi a...

Concursul de infracțiuni - infracțiunea unică

Secţiunea I 1. Definiţie şi condiţii de existenţă Prin concurs de infracţiuni în doctrina şi legislaţia penală este desemnată forma pluralităţii...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Problemele răspunderii penale pentru infracțiunile săvârșite în sfera circulației substanțelor narcotice, psihotrope, a analoagelor și precursorilor acestora

Introducere Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confrunta comunitatea internationala trebuie evidentiata în mod...

Concursul real de infracțiuni

Legea 286/ 2009 privind codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, defineste in art. 38 alin. 1 concursul real de infractiuni astfel...

Drept penal an II

1. Sanctiunile de dr. pen – Scurta prezentare Sanct de dr. pen reprez consecinte ale incalcarii normelor penale.Ele reprez. amenintarea cu anumite...

Ai nevoie de altceva?