Condiții de Fond la Căsătorie

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 25343
Mărime: 96.17KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Lupu
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. CONSIDERAŢII GENERALE
 2. CAPITOLUL I. CĂSĂTORIA – ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA 5
 3. I.1. Definiţia căsătoriei 6
 4. I.2. Natura juridică a căsătoriei 7
 5. I.3. Caracterele căsătoriei 8
 6. I.4. Reglementarea internă şi internaţională a căsătoriei 9
 7. I.5. Aspecte din practica judiciară în materie 10
 8. CAPITOLUL II. CONDIŢII DE FOND POZITIVE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 10
 9. II.1. Noţiuni introductive 11
 10. II.2. Clasificarea condiţiilor de fond pozitive la încheierea căsătoriei 12
 11. II.2.1. Consimţământul la căsătorie al viitorilor soţi 12
 12. II.2.2. Vârsta matrimonială (vârsta legală pentru căsătorie) 15
 13. II.2.3. Comunicarea reciprocă de către viitorii soţi a stării sănătăţii 18
 14. II.2.4. Diferenţa de sex 19
 15. II.3. Practica judiciară 20
 16. CAPITOLUL III. CONDIŢII DE FOND NEGATIVE (IMPEDIMENTE) LA CĂSĂTORIE 22
 17. III.1. Clasificarea impedimentelor la căsătorie 22
 18. III.2. Existenţa unei căsătorii anterioare nedesfăcute (bigamia) 23
 19. III.3. Rudenia firească 24
 20. III.4. Relaţiile de rudenie adoptivă 26
 21. III.5. Tutela 26
 22. III.6. Starea de alienaţie sau debilitate mintală sau lipsa vremelnică a facultăţilor mintale 27
 23. III.7. Practica judiciară 28
 24. CAPITOLUL IV. CONDIŢII DE FORMĂ LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 29
 25. IV.1. Generalităţi 29
 26. IV.2. Formalităţi premergătoare încheierii căsătoriei 29
 27. IV.2.1. Declaraţia de căsătorie şi înregistrarea ei 29
 28. IV.2.2. Actele anexă declaraţiei de căsătorie 31
 29. IV.2.3. Atribuţiile ofiţerului de stare civilă în legătură cu declaraţia de căsătorie 32
 30. IV.2.4. Opoziţia la încheierea căsătoriei 33
 31. IV.3. Procedura încheierii căsătoriei 36
 32. IV.3.1. Localitatea şi locul încheierii căsătoriei 36
 33. IV.3.2. Competenţa ofiţerului de stare civilă 38
 34. IV.3.3. Solemnitatea şi publicitatea încheierii căsătoriei 38
 35. IV.3.4. Momentul încheierii căsătoriei 39
 36. IV.3.5. Proba căsătoriei 39
 37. IV.3.6. Încheierea căsătoriei în străinătate 40
 38. IV.4. Practica judiciară 40
 39. CAPITOLUL V. NULITATEA CĂSĂTORIEI – SANCŢIUNE APLICATĂ ACESTUI ACT PENTRU NERESPECTĂRII CONDIŢIILOR CERUTE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 42
 40. V.1. Generalităţi privind nulitatea căsătoriei 42
 41. V.2. Clasificarea nulităţilor căsătoriei 43
 42. V.3. Nulitatea absolută 44
 43. V.4. Nulitatea relativă 49
 44. V.5. Regimul juridic al nulităţii căsătoriei 51
 45. V.6. Efectele nulităţilor 51
 46. V.7. Căsătoria putativă 52
 47. V.7.1. Noţiunea de căsătorie putativă 52
 48. V.7.2. Efectele căsătoriei putative 52
 49. V.8. Practica judiciară 54
 50. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 51. BIBLIOGRAFIE
 52. ANEXE

Extras din licență

CONSIDERAŢII GENERALE

Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii, devenind un element asociat cu repere precum stabilitate socială, echilibru, armonie. Dintre toate actele juridice care marchează existenţa unei fiinţe umane, niciunul nu e mai important decat cel al căsătoriei, aceasta reprezentând însăşi orginea familiei.

Familia este întemeiată pe căsătoria liber consimţită la baza căreia se află încrederea şi dragostea reciprocă dintre soţi, deplina egalitate în drepturi dintre bărbat şi femeie şi unitatea dintre interesele personale şi cele sociale. Constituind o uniune liber consimţita între un barbat şi o femeie, căsătoria are ca scop întemeierea unei familii. De aceea, naşterea, dezvoltarea şi con¬solidarea raporturilor de familie reprezintă conţinutul căsătoriei, motivul determinant şi necesar al încheierii acesteia.

În cadrul acestei lucrări am analizat instituţia căsătoriei, din perspectiva condiţiilor impuse de lege pentru încheierea acesteia încercând totodată să evidenţiez, printr-un studiu al practicii judiciare, care sunt sancţiunile aplicate pentru nerespectarea acestor condiţii. Am considerat acest subiect foarte important şi demn de interes deoarece de el depinde întemeierea unor familii trainice, sănătoase, atât din punct de vedere fizic cât şi moral, care să-şi poată îndeplini funcţiile ce-i revin în cadrul societăţii noastre. În acest sens autorităţile administrative sunt cele care trebuie să asigure integritatea acestei instituţii, deoarece serviciile de stare civilă din fiecare localitate sunt primele care verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor legale de căsătorie.

Materia lucrării este structurată pe cinci capitole şi debutează cu prezentarea noţiunii de căsătorie. Partea a doua a lucrării cuprinde condiţiile de fond pozitive ale încheierii căsătoriei şi anume: vârsta matrimonială, consimţământul, comunicarea reciprocă a stării de sănătate şi diferenţierea sexuală, urmată de partea a treia a lucrării care cuprinde impedimentele încheierii unei căsătorii: starea de persoană căsătorită, rudenia, adopţia, tutela, alienaţia şi debilitatea mintală. Capitolul patru al lucrării prezintă care sunt condiţiile de formă ale încheierii căsătoriei, atât formalităţile premergătoare cât şi cele cu privire la încheierea căsătoriei, iar capitolul cinci prezintă sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea condiţiilor necesare încheierii căsătoriei.

Pentru elaborarea lucrării am avut în vedere legislaţia existentă, care se modifică ori se adaptează transformărilor sociale din ţara noastră şi practica judiciară (jurisprudenţa) din care am consultat senţinte civile cu privire la căsătorie şi condiţiile cerute pentru încheierea acesteia.

CAPITOLUL I. CĂSĂTORIA – ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA

I.1. Definiţia căsătoriei

Căsătoria este unirea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, în scopul întemeierii unei familii şi reglementată de normele imperative ale legii.

Căsătoria răspunde anumitor scopuri şi prezintă, din punct de vedere al necesităţilor sociale şi al menirii sale, caractere extrem de variate. Din acest motiv, este dificil să se dea o definiţie a căsătoriei, care să satisfacă toate concepţiile, atât cele juridice, cât şi cele religioase, sociale sau de altă natură, cu atât mai mult cu cât nu există o definiţie legală în acest sens.

În terminologia juridică căsătoria are mai multe înţelesuri: este actul juridic care viitorii soţi îl încheie în conformitate cu cerinţele legii; într-un alt înţeles, celebrarea căsătoriei semnifică oficierea ce are loc cu prilejul încheierii actului juridic al căsătoriei; căsătoria mai are înţelesul de stare juridică de căsătorie, adică statutul legal al soţilor, care este reglementat de C. fam.; totodată, căsătoria este o instituţie juridică, adică totalitatea normelor legale ce reglementează căsătoria.

Căsătoria este definită ca fiind „uniunea dintre bărbat şi femeie, încheiată potrivit legii, în scopul de a întemeia o familie”. Această definiţie invocă actul juridic al căsătoriei şi celebrarea căsătoriei prin expresia „încheiată potrivit legii”, starea juridică a căsătoriei prin expresia „uniunea dintre un bărbat şi o femeie”, precum şi scopul juridic al căsătoriei prin expresia “în scopul de a întemeia o familie”.

Termenul de „căsătorie”este folosit de lege în două sensuri şi anume:

• Căsătoria înseamnă actul juridic pe care îl încheie cei ce vor să se căsătorească. La încheierea căsătoriei este necesar că viitorii soţi să îşi exprime acordul de voinţă, însă, odată încheiată, ea devine independentă de acest acord de voinţă, pentru a fi condusă în întregime de normele legale. Prin încheierea căsătoriei, viitorii soţi consimt să li se aplice regimul legal al căsătoriei, fără a avea posibiliatea de a-l modifica.

Căsătoria este considerată că aparţine acestei categorii, deoarece părţile pot decide numai în acord cu posibilităţile legale care stabilesc dacă statutul legal al căsătoriei să se aplice sau nu, fără posibilitatea de a-l modifica. C. fam. foloseşte termenul de căsătorie în sensul de act juridic, în art. 1 („căsătoria liber consimţită”), în art. 16(„căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi”), în art. 19 care dispune ca: „este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor …”.

• Căsătoria înseamnă situaţia juridică, în principiu permanentă, a celor căsătoriţi, adică statutul legal al soţilor. Această situaţie juridică este determinată de reglementarea legală privind căsătorie care devine aplicabilă prin încheierea actului juridic al căsătoriei şi există pe tot timpul cât durează raportul de căsătorie.

Preview document

Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 1
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 2
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 3
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 4
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 5
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 6
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 7
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 8
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 9
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 10
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 11
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 12
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 13
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 14
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 15
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 16
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 17
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 18
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 19
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 20
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 21
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 22
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 23
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 24
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 25
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 26
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 27
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 28
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 29
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 30
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 31
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 32
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 33
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 34
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 35
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 36
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 37
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 38
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 39
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 40
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 41
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 42
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 43
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 44
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 45
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 46
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 47
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 48
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 49
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 50
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 51
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 52
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 53
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 54
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 55
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 56
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 57
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 58
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 59
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 60
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 61
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 62
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 63
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 64
Condiții de Fond la Căsătorie - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Conditii de Fond la Casatorie.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Încheierea căsătoriei în legislația română

INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct...

Încheierea căsătoriei în legislația română

Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o...

Imagine și Societate

Introducere Căsătoria este uniunea liber consim¬tă intre un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispozi¬ţiilor legale, cu scopul de a...

Te-ar putea interesa și

Condiții de Fond și de Formă pentru Încheierea Căsătoriei

I. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI Într-o societate aflată în permanentă transformare, instituţia căsătoriei a dăinuit de-a lungul...

Reglementarea Căsătoriei în Codul Civil Român de la 1865

Reglementarea căsătoriei în Codul civil român de la 1865 Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează...

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Procedura încheierii căsătoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Ai nevoie de altceva?