Conduita Funcționarului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18956
Mărime: 71.27KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. I. ELEMENTE INTRODUCTIVE
 2. II. CAPITOLUL I
 3. 1. Funcṭia publica. Functionarul public.
 4. 2. Consideraţii generale privind deontologia funcţionarului public
 5. 3. Normele deontologice ale funcţionarilor publici
 6. 4. Rolul deontologiei in combaterea coruptiei
 7. III. CAPITOLUL II
 8. 1. Delimitări conceptuale şi principiile de conduită a funcţionarilor publici
 9. 2. Misiunea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
 10. 3. Valorile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
 11. IV. CAPITOLUL III
 12. 1. Exercitiul onest al functiei publice
 13. 2. Aprecierea şi promovarea funcţionarului public
 14. V. CONCLUZII
 15. VI. PROPUNERI DE LEGE FERENDA
 16. VII. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE

Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment secund, drepturile şi libertatea individuală (=resemnificarea sintagmei „interes personal”), constituie obiectul principal de studiu al deontologiei funcţiei publice şi „infrastructura” principalelor legi ce fac obiectul acestei discipline.

Vis-à-vis de importanţa existenţei şi respectării statului de drept, a legii – leitmotivul cursului de faţă – este importantă disputa, dilema dacă omul trebuie privit ca fiind la origini o fiinţă individuală sau una socială. Aici ne lovim de problema dacă omul ca fiinţă individuală a fost la început bun sau rău, dacă se poate privi pe sine ca om şi se poate evalua drept „bun” sau „rău”, sau dacă aceste diferenţieri etice nu apar decât abia în context social.

În funcţie de felul în care respectivii teoreticieni evaluează omul – pesimist, ca o fiinţă agresivă, sau optimist, ca o fiinţă mai degrabă socială –, rezultă că premiza fundamentală pesimistă tinde spre un stat dotat cu puteri absolute (de pildă, statul totalitar preconizat de Thomas Hobbes, unde monopolul forţei aparţine suveranului, unde dreptul se confundă cu forţa), cea optimistă în schimb este tentată să se bazeze pe o autoreglare umană, în mare parte raţională, astfel încât consideră necesar doar un minim în materie de stat. Extremele sunt marcate de poziţii totalitare, respectiv anarhiste. Între ele se află concepţii diferite ale tradiţiei filosofice, la care prezentul s-a întors mereu în decursul timpului pentru a învăţa.

De exemplu, Aristotel (384–324 a. Chr.) îl concepe pe om, în lucrarea sa Politica, ca pe o fiinţă care, prin natura sa, trăieşte într-o comunitate politică. Îl denumeşte animal social (zoon politikon= fiinţă sociabilă). Pentru el este clar că:

„statul este o instituţie naturală şi că omul este de la natură o fiinţă socială. (...) Totodată este clar de ce omul este o fiinţă mai socială decât orice albină şi orice fiinţă gregară; căci natura nu creează nimic fără scop. Însă grai are numai omul dintre toate vietăţile. Vocea nearticulată este doar semnul plăcerii şi al durerii, şi există şi la celelalte vietăţi, căci natura lor se ridică numai până acolo, să aibă simţirea plăcerii şi a durerii şi a o semnifica unele altora, pe când limba serveşte a exprima ce este folositor şi ce este vătămător, precum şi ce este drept şi nedrept. Şi această însuşire este caracteristică omului, spre deosebire de toate vietăţile, aşa că singur el are simţirea binelui şi a răului, a dreptului şi a nedreptului şi a tuturor celorlalte stări morale. Comunitatea unei fiinţe cu asemenea însuşiri creează familia şi statul.” .

Prin urmare, Aristotel justifică sociabilitatea (=simţirea binelui şi a răului, premiza fundamentală ce guvernează relaţia dintre interesul personal şi cel colectiv) prin capacitatea vorbirii. Nu doar faptul că prin voce putem exprima aprobarea sau negarea – ceea ce sunt în stare şi animalele – sau că putem schimba între noi semne, ci şi că dispunem de concepte care ne permit să discutăm despre ele, să polemizăm şi să ajungem la un acord, este premisa din care evoluează instituţiile sociale, de la familie până la stat. Aristotel consideră sociabilitatea şi tendinţa cuprinsă în ea spre un stat unitar drept premise:

„Căci corpul trebuie să existe mai înainte de organe; şi suprimându-se corpul, nu va mai fi nici picior, nici mână, decât numai cu numele, precum se poate numi mână o mână de piatră (...). Aşadar este clar că statul este din natură anterior individului.” Socialul este pentru Aristotel atât de propriu omului încât fără el nu ar mai fi om:

„(...) iar pe de altă parte dacă nu poate ori nu are trebuinţă să se întovărăşească în societate, din cauza suficienţei sale, atunci nu este membru al statului, ci ori fiară ori zeu”.

Dacă omul se smulge singur din această poziţie, indicată lui de ordinea naturală şi divină, între animal şi Dumnezeu, se transformă într-o fiinţă cumplită:

„Căci, după cum omul în perfecţiunea sa este cea mai nobilă dintre fiinţe, tot astfel lipsit de lege şi de dreptate, este cea mai rea dintre toate” .

Preview document

Conduita Funcționarului - Pagina 1
Conduita Funcționarului - Pagina 2
Conduita Funcționarului - Pagina 3
Conduita Funcționarului - Pagina 4
Conduita Funcționarului - Pagina 5
Conduita Funcționarului - Pagina 6
Conduita Funcționarului - Pagina 7
Conduita Funcționarului - Pagina 8
Conduita Funcționarului - Pagina 9
Conduita Funcționarului - Pagina 10
Conduita Funcționarului - Pagina 11
Conduita Funcționarului - Pagina 12
Conduita Funcționarului - Pagina 13
Conduita Funcționarului - Pagina 14
Conduita Funcționarului - Pagina 15
Conduita Funcționarului - Pagina 16
Conduita Funcționarului - Pagina 17
Conduita Funcționarului - Pagina 18
Conduita Funcționarului - Pagina 19
Conduita Funcționarului - Pagina 20
Conduita Funcționarului - Pagina 21
Conduita Funcționarului - Pagina 22
Conduita Funcționarului - Pagina 23
Conduita Funcționarului - Pagina 24
Conduita Funcționarului - Pagina 25
Conduita Funcționarului - Pagina 26
Conduita Funcționarului - Pagina 27
Conduita Funcționarului - Pagina 28
Conduita Funcționarului - Pagina 29
Conduita Funcționarului - Pagina 30
Conduita Funcționarului - Pagina 31
Conduita Funcționarului - Pagina 32
Conduita Funcționarului - Pagina 33
Conduita Funcționarului - Pagina 34
Conduita Funcționarului - Pagina 35
Conduita Funcționarului - Pagina 36
Conduita Funcționarului - Pagina 37
Conduita Funcționarului - Pagina 38
Conduita Funcționarului - Pagina 39
Conduita Funcționarului - Pagina 40
Conduita Funcționarului - Pagina 41
Conduita Funcționarului - Pagina 42
Conduita Funcționarului - Pagina 43
Conduita Funcționarului - Pagina 44
Conduita Funcționarului - Pagina 45
Conduita Funcționarului - Pagina 46
Conduita Funcționarului - Pagina 47
Conduita Funcționarului - Pagina 48
Conduita Funcționarului - Pagina 49
Conduita Funcționarului - Pagina 50
Conduita Funcționarului - Pagina 51
Conduita Funcționarului - Pagina 52
Conduita Funcționarului - Pagina 53
Conduita Funcționarului - Pagina 54
Conduita Funcționarului - Pagina 55
Conduita Funcționarului - Pagina 56
Conduita Funcționarului - Pagina 57
Conduita Funcționarului - Pagina 58
Conduita Funcționarului - Pagina 59
Conduita Funcționarului - Pagina 60
Conduita Funcționarului - Pagina 61
Conduita Funcționarului - Pagina 62
Conduita Funcționarului - Pagina 63
Conduita Funcționarului - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Conduita Functionarului.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Deontologia funcționarului public

Realizarea functiilor statului se face prin intermediul unor servicii publice care la randul lor cuprind functii publice sau altfel spus competente...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Etică și deontologie juridică Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină. În...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Deontologia Funcției Publice

CAPITOLUL 1 NATURA DEONTOLOGIEI PUBLICE 1.1 Domeniul deontologiei Etimologic noţiunea de „deontologie” îşi are geneza în greaca veche deon,...

Te-ar putea interesa și

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Răspunderea disciplinară a salariaților potrivit codului muncii. particularități ale răspunderii disciplinare a funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1.1 Responsabilitate şi răspundere Conceptul de responsabilitate aparţine...

Funcția publică europeană

Sumar Viata sociala a determinat intotdeauna multiple probleme ale membrilor societatii, indeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de...

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

I. INTRODUCERE În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Asigurarea standardelor etice în strategiile de reformă a administrației

I. INTRODUCERE: I.1. ABORDARE: Avand in vedere faptul ca tema prezentei lucrari este” Asigurarea standardelor etice in strategiile de reforma...

Prevederile deontologice cuprinse în statutul funcționarilor publici și în codul de conduită al funcționarilor publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Ai nevoie de altceva?