Confiscarea Specială

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 19950
Mărime: 86.22KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE - 3 -
 2. CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ - 5 -
 3. 1.1.REFERINŢE ISTORICE, NOŢIUNEA ŞI NECESITATEA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ - 5 -
 4. 1.2.SISTEMUL MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ȘI TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ACESTORA - 12 -
 5. 1.3.CONDIŢII GENERALE ȘI SCOPUL MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ - 13 -
 6. CAPITOLUL II CONFISCAREA SPECIALĂ - CARACTERIZARE GENERALĂ - 15 -
 7. 2.1.NOŢIUNE ŞI CONŢINUT - 15 -
 8. 2.2.CADRUL DE REGLEMENTARE ȘI CARACTERISTICILE CONFISCARII SPECIALE - 19 -
 9. 2.3.CONDIȚII DE LUARE A MASURII CONFISCARII SPECIALE - 21 -
 10. 2.4.ASPECTE PROCESUALE PRIVIND CONFISCAREA SPECIALĂ - 25 -
 11. CAPITOLUL III OBIECTUL CONFISCĂRII SPECIALE CATEGORII DE BUNURI SUPUSE CONFISCĂRII - 29 -
 12. 3.1.BUNURILE PRODUSE PRIN SAVARȘIREA FAPTEI PREVAZUTE DE LEGEA PENALA - 29 -
 13. 3.2.BUNURILE CARE AU FOST FOLOSITE ÎN ORICE MOD LA SĂVÂRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI, DACĂ SUNT ALE INFRACTORULUI SAU DACĂ APARȚINÂND ALTEI PERSOANE, ACEASTA A CUNOSCUT SCOPUL FOLOSIRII LOR - 30 -
 14. 3.3.BUNURILE PRODUSE, MODIFICATE SAU ADAPTATE ÎN SCOPUL SĂVÂRŞIRII UNEI INFRACŢIUNI, DACĂ AU FOST UTILIZATE LA COMITEREA ACESTEIA ŞI DACĂ SUNT ALE INFRACTORULUI - 39 -
 15. 3.4.BUNURILE CARE AU FOST DATE PENTRU A DETERMINA SĂVÂRŞIREA UNEI FAPTE SAU PENTRU A RĂSPLĂTI PE FĂPTUITOR - 40 -
 16. 3.5.BUNURILE DOBÂNDITE PRIN SĂVÂRŞIREA FAPTEI PREVĂZUTE DE LEGEA PENALĂ DACĂ NU SUNT RESTITUITE PERSOANEI VĂTĂMATE ŞI ÎN MĂSURA ÎN CARE NU SERVESC LA DESPĂGUBIREA ACESTEIA - 42 -
 17. 3.6.BUNURI A CĂROR DEŢINERE ESTE INTERZISĂ DE LEGE - 51 -
 18. CONCLUZII - 57 -
 19. BIBLIOGRAFIE - 59 -

Extras din licență

INTRODUCERE

Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile penale abia în secolul XX. Elaborarea lor ca măsuri de apărare socială specifice a fost consecinţa progreselor realizate în domeniul criminologiei, ca ştiinţă pluridisciplinară şi al penologiei, care au evidenţiat existenţa unor stări umane şi sociale periculoase faţă de care pedepsele se dovedesc ineficace şi deci inutile.

Au apărut astfel, alături de pedepse, măsurile de siguranţă. Au existat însă şi înainte de acestea unele pedepse care îndeplineau în realitate funcţia de măsuri de siguranţă, deşi nu erau denumite ca atare (de exmplu: deportarea sau relegarea în colonii existente în unele legislaţii). Treptat însă măsurile de siguranţă s-au impus în sistemul măsurilor de apărare socială.

Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal care se dispun în raport cu persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală în scopul înlăturării unor stări de pericol şi al preîntâmpinării săvârşirii altor fapte prevăzute de legea penală.

Este evident că măsurile de siguranţă ocupă un loc important în sistemul mijloacelor legale de luptă împotriva infracţiunilor, mijloace reprezentate în principal sub forma sancţiunilor penale.

Apariţia lor că măsuri de apărare socială, specifice, este consecinţa unor progrese înregistrate în sfera căutărilor, a demersurilor întreprinse în planul identificării unor căi şi mijloace noi pe care să le urmeze, respectiv să le folosească societatea în contextul reacţiei necesare pentru stăvilirea fenomenului infracţional, căutări şi demersuri desfăşurate pe terenul unor cercetări criminologice.

Confiscarea specială ca măsură de siguranță se deosebește de măsura administrativă a confiscării anumitor lucruri ce se poate lua în cazul săvârșirii anumitor contravenții prin aceea că măsura confiscării speciale (ca măsură de siguranță) nu se poate lua decât ca urmare a săvârșirii de către făptuitor a unei fapte prevăzute de legea penală și numai de către instanța de judecată prin însăși hotărârea pronunțată în instanță.

Confiscarea administrativă se ia numai pentru săvârșirea anumitor contravenții ca sancțiune cu caracter administrativ, chiar dacă este confirmată de organele judiciare în anumite situații.

Confiscarea specială este o sancțiune de drept penal, întrucât, pe de o parte, în pofida finalității sale pur preventive, implică totuși o anumită constrângere, iar pe de altă parte este statornicită și disciplinată de normele dreptului penal.

Confiscarea specială se deosebește de toate celelalte măsuri de siguranță prin specificul incidenței sale materiale. Dacă toate măsurile de siguranță prevăzute de Codul Penal sunt destinate „persoanelor” pentru că existența stării de pericol este legată de o anumită condiție a persoanei (periculozitatea subiectivă), confiscarea specială privește deopotrivă „lucruri” așa încât luarea ei este condiționată de starea de pericol pe care o pot prezenta anumite lucruri (periculozitate obiectivă).

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

1.1.Referinţe istorice, noţiunea şi necesitatea măsurilor de siguranţă

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în urma apariţiei unor lucrări semnate de reprezentanţi ai şcolii pozitiviste, s-a impus din ce în ce mai mult teza că lupta împotriva criminalităţii, duse în limitele pedepselor fixate în codurile penale, s-a dovedit de multe ori ineficientă.

S-a constatat astfel prezenţa unor categorii de delicvenţi, situaţi în afara limitelor represiunii penale, între care toxicomani, iresponsabili, delicvenţi de obicei, persoane care s-au dovedit periculoase în exercitarea profesiei lor.

Faţă de aceşti delicvenţi, represiunea penală clasică s-a dovedit insuficientă, în sensul că odată exercitată, riscul săvârşirii unei noi fapte penale este la fel de ridicat.

S-a impus astfel necesitatea introducerii unor mijloace sau măsuri, de principiu postdelictuale, cu ajutorul cărora lupta contra criminalităţii să fie continuată şi după executarea pedepsei sau chiar în absenţa unei pedepse.

Aceste măsuri au fost denumite, în doctrină şi în proiectele legislative de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, măsuri de siguranţă.

Originea denumirii este atribuită de unii autori elveţianului Carl Stoos, care a folosit-o în lucrarea „Der Geist der modernen Strafgesetzgbnung – Spiritul Legislaţiilor Penale Moderne – Viena 1906”.

Răspândirea acestei noţiuni se datorează în principal Uniunii Internaţionale de Drept Penal.

Preview document

Confiscarea Specială - Pagina 1
Confiscarea Specială - Pagina 2
Confiscarea Specială - Pagina 3
Confiscarea Specială - Pagina 4
Confiscarea Specială - Pagina 5
Confiscarea Specială - Pagina 6
Confiscarea Specială - Pagina 7
Confiscarea Specială - Pagina 8
Confiscarea Specială - Pagina 9
Confiscarea Specială - Pagina 10
Confiscarea Specială - Pagina 11
Confiscarea Specială - Pagina 12
Confiscarea Specială - Pagina 13
Confiscarea Specială - Pagina 14
Confiscarea Specială - Pagina 15
Confiscarea Specială - Pagina 16
Confiscarea Specială - Pagina 17
Confiscarea Specială - Pagina 18
Confiscarea Specială - Pagina 19
Confiscarea Specială - Pagina 20
Confiscarea Specială - Pagina 21
Confiscarea Specială - Pagina 22
Confiscarea Specială - Pagina 23
Confiscarea Specială - Pagina 24
Confiscarea Specială - Pagina 25
Confiscarea Specială - Pagina 26
Confiscarea Specială - Pagina 27
Confiscarea Specială - Pagina 28
Confiscarea Specială - Pagina 29
Confiscarea Specială - Pagina 30
Confiscarea Specială - Pagina 31
Confiscarea Specială - Pagina 32
Confiscarea Specială - Pagina 33
Confiscarea Specială - Pagina 34
Confiscarea Specială - Pagina 35
Confiscarea Specială - Pagina 36
Confiscarea Specială - Pagina 37
Confiscarea Specială - Pagina 38
Confiscarea Specială - Pagina 39
Confiscarea Specială - Pagina 40
Confiscarea Specială - Pagina 41
Confiscarea Specială - Pagina 42
Confiscarea Specială - Pagina 43
Confiscarea Specială - Pagina 44
Confiscarea Specială - Pagina 45
Confiscarea Specială - Pagina 46
Confiscarea Specială - Pagina 47
Confiscarea Specială - Pagina 48
Confiscarea Specială - Pagina 49
Confiscarea Specială - Pagina 50
Confiscarea Specială - Pagina 51
Confiscarea Specială - Pagina 52
Confiscarea Specială - Pagina 53
Confiscarea Specială - Pagina 54
Confiscarea Specială - Pagina 55
Confiscarea Specială - Pagina 56
Confiscarea Specială - Pagina 57
Confiscarea Specială - Pagina 58
Confiscarea Specială - Pagina 59
Confiscarea Specială - Pagina 60
Confiscarea Specială - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Confiscarea Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Confiscarea Specială

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind masurile de siguranta Sectiunea 1 1.1 Precizari prealabile Lupta împotriva infractiunilor nu ar putea fi...

Confiscarea Specială

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ. 1.1.1. Noţiunea măsurilor de...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăția cerută, nejustificată, imputabilă persoanei care a săvârșit-o, așa cum...

Măsuri de Siguranță

Noţiune. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional....

Te-ar putea interesa și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Confiscarea Specială

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind masurile de siguranta Sectiunea 1 1.1 Precizari prealabile Lupta împotriva infractiunilor nu ar putea fi...

Confiscarea Specială

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ. 1.1.1. Noţiunea măsurilor de...

Măsuri de Siguranță

Noţiune. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional....

Confiscarea specială

CAPITOLUL I MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN CODUL PENAL I.1. Noţiunea şi necesitatea măsurilor de siguranţă. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de...

Confiscarea Specială

CONFISCAREA SPECIALĂ I. Noţiuni introductive In literatura de specialitate măsurile de siguranţă sunt definite ca fiind “măsuri de constrângere...

Ai nevoie de altceva?