Conflictele Colective de Muncă

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 34783
Mărime: 183.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gidro Romulus
UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I. – Conflictele colective de muncă

1.1 Scurt istoric privind reglementarea conflictelor colective de muncă din ţara noastră 2

1.2 Noţiunea şi clasificarea conflictelor de muncă 9

1.3 Scopul principal al procedurilor de reglementare a conflictelor de muncă 14

Capitolul II. – Conflictele de interese

2.1 Obiectul conflictelor de interese 16

2.2 Părţile conflictului de interese 17

2.3 Declanşarea conflictelor de interese 20

2.4 Modalităţi de soluţionare a conflictelor de interese 24

2.4.1 Concilierea conflictelor de interese 24

2.4.2 Medierea conflictelor de interese 29

2.4.3 Arbitrajul conflictelor de interese 32

Capitolul III. – Conflictele de drepturi

3.1 Obiectul conflictelor de drepturi 39

3.2 Categorii de conflicte de drepturi 40

3.3 Părţile conflictelor de drepturi 50

3.4 Conflictele de drepturi şi litigiile de muncă 52

Capitolul IV. – Greva

4.1 Definiţia şi trăsaturile caracteristice ale grevei 54

4.2 Dreptul la grevă 56

4.3 Clasificarea grevelor 57

4.3.1 Greva patronală 59

4.3.2 Greva de avertisment 60

4.3.3 Greva de solidaritate 61

4.3.4 Greva politică 62

4.4 Declararea grevei 63

4.4.1 Declararea grevei 63

4.4.2 Hotărârea de declarare a grevei 64

4.4.3 Categori de persoane care nu pot participa la grevă 66

4.4.4 Limitări privind declararea şi participarea la grevă 69

4.4.5 Suspendarea începerii sau continuării grevei 70

4.5 Desfăşurarea grevei 72

4.5.1 Continuarea salariaţiilor care nu participă la grevă 72

4.5.2 Obligaţii ale organizatorilor grevei şi ale conducerii unităţii 73

4.6 Încetarea grevei 75

4.7 Răspunderea juridică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind greva 78

Concluzii 84

Bibliografie 86

Extras din document

Introducere

Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte importantă cu care ne confruntăm pe parcursul vieţii noastre. Consider că este extrem de necesar ca aceste conflicte colective de muncă, intervenite între partenerii sociali sau între salariaţi şi angajatori în cadrul unui raport de muncă, necesită o atenţie cât mai mare asupra lor şi trebuiesc rezolvate cât mai repede.

De-a lungul existenţei umane, procesul muncii a fost şi este în permanenţă însoţit de conflictele apărute în legătură cu condiţiile în care munca este prestată. Potrivit Legii nr. 168/1999, prin art. 3 se precizează că sunt conflicte de muncă ,,conflictele dintre salariaţii şi unităţile la care sunt încadraţi, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic, ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă”.

Aceste interese sunt consecinţa drepturilor fundamentale ala salariaţiilor şi anume: dreptul la muncă, dreptul la salariu, dreptul la odihnă, dreptul la asociere în sindicate, dreptul la condiţii de muncă corespunzătoare, dreptul la asigurări sociale sau securitate socială.

Menţionez faptul că, conflictele colective de muncă sunt de două categorii şi anume: conflicte de drepturi şi conflicte de interese.

Prima categorie: conflictele de drepturi sunt acele conflicte de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau alte izvoare ale dreptului muncii, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă.

A doua categorie: conflictele de muncă având ca obiect stabilirea condiţiilor de muncă (salariile, durata timpului de lucru, măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă etc.), apărute cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă şi se referă la interesele cu caracter profesional, social sau economic sunt conflicte de interese.

După părerea mea, buna desfăşurare a relaţiilor de muncă presupune în mod obligatoriu colaborarea angajatorilor cu salariaţii şi armonizarea intereselor acestora.

CAPITOLUL I: CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ

1.1 Scurt istoric privind reglementarea conflictelor colective de muncă din ţara noastră

Reglementarea conflictelor colective de muncă până în anul 1946

Prima încercare de a reglementa conflictele colective de muncă în ţara noastră, a fost făcută prin Legea Orleanu, în anul 1909. Acest act normativ era intitulat în contra sindicatelor, asociaţiunilor profesionale ale funcţionarilor statului, judeţului, comunelor şi stabilimentelor publice. El interzicea asocierea şi greva tuturor muncitorilor şi funcţionarilor, salariaţi ai statului, judeţelor, comunelor şi tuturor stabilimentelor publice cu caracter industrial, economic sau comercial.

Primul act normativ având ca obiect de reglementare conflictele de muncă şi procedura de soluţionare a acestora a fost „Legea din 1920 pentru reglementarea conflictelor colective de muncă”, cunoscută şi sub denumirea de „Legea Trancu-Iaşi”, după numele iniţiatorului ei

Prin această lege au fost reglementate în integralitate aspectele care vizau declanşarea, derularea şi soluţionarea conflictelor de muncă: libertatea muncii (art. 1-3), încetarea colectivă a lucrului (art. 4-6), procedura împăciuirii (art. 7-14), arbitrajul (art. 15-26), sancţiuni (art. 27-35), dispoziţii generale de procedură (art. 36-44)

Încetarea „colectivă de lucru” putea avea loc „fie din iniţiativa patronului, fie din iniţiativa salariaţilor” (art. 4 alin. 1), ceea ce înseamnă că în sistemul acestui act normativ, se va avea în vedere, atât lock-out-ul, cât şi greva. Prin încetarea colectivă de lucru se înţelegea „încetarea lucrului a cel puţin 1/3 din numărul total al salariaţilor stabilimentului industrial sau comercial ori din numărul salariaţilor ocupaţi în una sau mai multe secţiuni din acel stabiliment” (art. 5). „Stabiliment industrial sau comercial de orice natură” este acela care întrebuinţează în mod obişnuit un număr de cel puţin 10 salariaţi (art. 6)

Legea a instituit o procedură obligatorie de conciliere şi o procedură de arbitraj facultativă. Împăciuirea (concilierea) în litigiile susceptibile de a genera o încetare colectivă a lucrului, consta în discuţiile ce aveau loc între delegaţiile muncitorilor (2-5 persoane) cu patronul întreprinderii sau delegatul său, în prezenta unui delegat al Ministerului Muncii.

În situaţia în care în urma discuţiilor purtate, cele două părţi ajungeau la un acord, acestea trebuia să fie considerat o convenţie colectivă de muncă, ale cărei prevederi erau obligatorii.

Dacă nu se realiza concilierea, soluţionarea conflictului putea fi deferită unei comisii de arbitraj, alcătuită din cinci membrii şi doi supleanţi, aleşi de către salariaţi şi respectiv de patron (către doi membri, şi câte un supleant de fiecare parte), condusă de un preşedinte, care, întodeauna era un judecător.

Preview document

Conflictele Colective de Muncă - Pagina 1
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 2
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 3
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 4
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 5
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 6
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 7
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 8
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 9
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 10
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 11
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 12
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 13
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 14
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 15
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 16
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 17
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 18
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 19
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 20
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 21
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 22
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 23
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 24
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 25
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 26
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 27
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 28
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 29
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 30
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 31
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 32
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 33
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 34
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 35
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 36
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 37
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 38
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 39
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 40
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 41
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 42
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 43
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 44
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 45
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 46
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 47
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 48
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 49
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 50
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 51
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 52
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 53
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 54
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 55
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 56
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 57
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 58
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 59
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 60
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 61
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 62
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 63
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 64
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 65
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 66
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 67
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 68
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 69
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 70
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 71
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 72
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 73
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 74
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 75
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 76
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 77
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 78
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 79
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 80
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 81
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 82
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 83
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 84
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 85
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 86
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 87
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 88
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 89
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 90
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 91
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 92
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 93
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 94
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 95
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 96
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 97
Conflictele Colective de Muncă - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Conflictele Colective de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Jurisdictia Muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă

1. Definiție.Caracteristici Potrivit art. 1 lit. p din Legea Dialogului Social nr. 62/ 2011, conflictul colectiv de muncă este acel conflict de...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Greva - Notiune Cadru Legal si Trasaturi

Conform părerii răspândite în doctrină, termenul de „grevă” provine din limba franceză şi a fost consacrat în secolul al XVIII-lea, fiind legat de...

Conflictele Colective de Muncă

1. Definiție. Potrivit art.1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, conflictul colectiv de muncă este „cel ce intervine între angajați și...

Ai nevoie de altceva?