Conflictele colective de munca

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 31007
Mărime: 128.89KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

ABREVIERI 3

INTRODUCERE 4

CONFLICTELE DE MUNCA 6

Noţiunea şi clasificarea conflictelor de muncă 6

Trăsături caracteristice 8

CONFLICTELE INDIVIDUALE 11

Obiectul conflictelor individuale 11

Categorii de conflicte individuale 12

Părţile conflictelor individuale 18

Conflictele individuale şi litigiile de muncă 20

CONFLICTELE COLECTIVE 21

Obiectul conflictelor colective 21

Părţile conflictului colective 23

Patronatul (angajatorul) este reprezentat 24

Declanşarea conflictelor colective 25

Modalităţi de soluţionare a conflictelor colective 27

Concilierea conflictelor colective 27

Medierea conflictelor colective 31

Arbitrajul conflictelor colective 34

Greva 38

Definiţia şi trăsăturile caracterictice ale grevei 38

Dreptul la grevă 40

Clasificarea grevelor 43

Greva de avertisment 43

Greva de solidaritate 44

Greva politică 45

Declararea grevei 46

Declararea grevei 46

Hotărârea de declarare a grevei 47

Categorii de persoane care nu pot declara (sau participa la) grevă 48

Suspendarea începerii sau continuării grevei 50

Desfăşurarea grevei 51

Continuarea salariaţiilor care nu participă la grevă 51

Obligaţii ale organizatorilor grevei şi ale conducerii unităţii 52

Încetarea grevei 53

Încetarea grevei prin renunţare 54

Încetarea grevei prin acordul părţilor 54

Încetarea grevei prin hotărâre judecătorească 54

Răspunderea juridică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind greva 55

Răspunderea penală 56

Răspunderea contravenţională 57

Răspunderea civilă 58

SPETE 60

CONCLUZII 89

BIBLIOGRAFIE: 91

Extras din document

INTRODUCERE

Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte importantă cu care ne confruntăm pe parcursul vieţii noastre. Consider că este extrem de necesar ca aceste conflicte de muncă, intervenite între partenerii sociali sau între salariaţi şi angajatori în cadrul unui raport de muncă, necesită o atenţie cât mai mare asupra lor şi trebuiesc rezolvate cât mai repede.

De-a lungul existenţei umane, procesul muncii a fost şi este în permanenţă însoţit de conflictele apărute în legătură cu condiţiile în care munca este prestată. Potrivit Legii nr. 62/2011, prin art. 154 se precizează că “(1)Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii acestora se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale, precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective şi individuale de muncă.(2)Încălcarea cu vinovăţie de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit alin. (1) atrage răspunderea acesteia.”

Aceste interese sunt consecinţa drepturilor fundamentale ala salariaţiilor şi anume: dreptul la muncă, dreptul la salariu, dreptul la odihnă, dreptul la asociere în sindicate, dreptul la condiţii de muncă corespunzătoare, dreptul la asigurări sociale sau securitate socială.

Lucrarea este structurata pe trei capitol.

In primul capitol al lucrarii am vorbit despre notiunea si clasificarea conflictelor de munca precum si despre trasaturile acestora.

Conflictele de munca se impart in doua categorii, si anume: conflicte individuale de munca si conflicte colective de munca.

In al doilea capitol am vorbit despre conflictele individuale de munca. Ele au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau alte izvoare ale dreptului muncii, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă. Conflictele individuale de munca au loc intre salariatii si angajatori.

Al treilea capitol face referire la conflictele colective de munca.

Legiuitorul a definut conflictele colective de muncă ca fiind conflicte care au ca obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă, conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaţilor, denumite în continuare conflicte de interese.

Conflictele colective pot fi determinate numai de neînţelegerile legate de negocierea colectivă, de încheierea contractului colectiv de muncă, în special în cazul în care angajatorul nu acceptă revendicările salariaţilor.

De asemenea in capitolul al treilea am vorbit despre greva. Greva reprezinta modul legal prin care salariatii, in general reprezentati de sindicate, constrang angajatorul sa le modifice continutul contractelor de munca.

După părerea mea, buna desfăşurare a relaţiilor de muncă presupune în mod obligatoriu colaborarea angajatorilor cu salariaţii şi armonizarea intereselor acestora.

CONFLICTELE DE MUNCA

Noţiunea şi clasificarea conflictelor de muncă

Conflictele de muncă sunt definite atât de Codul muncii. Potrivit art. 248 alin. 1 din Codul muncii, un astfel de conflict „reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă” .

Conflictele de munca sunt acele conflicte dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, professional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

Esenţial este faptul că orice conflict de munca presupune existenţa unui raport juridic, întemeiat pe un contract individual sau colectiv de muncă, în legătură cu care se înregistrază, la un moment dat, un dezacord între salariat şi angajator ori între partenerii sociali. Este exclus însă ca dezacordul dintre salariat si angajator să aibă caracter politic.

Prin noţiunea ,,conflicte de muncă” se sugerează sau nu renunţarea la termenul tradiţional ,,litigii de muncă.

În susţinerea acestei afirmaţii aducem urmatoarea analiză:

-între consecinţele juridice determinate de introducerea cererii de chemare în judecată reţinem: din momentul sesizării instanţei, dreptul ce se valorifică prin introducerea cererii de chemare în judecată, devine un drept litigios;

-atunci când conflictul de muncă n-a putut fi soluţionat prin buna înţelegere, acelaşi art. 3 oferă alternativa: se apelează la ,,procedurile stabilite de lege”;

-în cazul în care pentru soluţionarea conflictului de muncă se cere concursul unui organ de jurisdicţie a muncii, declanşând procedura stabilită prin lege, conflictul de muncă poate fi considerat litigiu de muncă.

Astfel, litigiul de muncă continuă să fie un conflict de muncă, dar un conflict intrat pe calea procedurală a soluţionării de către un organ de jurisdicţie a muncii.

Bibliografie

1. Cosmin Cernat, Dreptul muncii: curs universitar, Ediţia a IV-a, revazută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,2012.

2. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

3. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

4. Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, curs universitar, Ediţia a III-a, actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

5. Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

6. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

7. Alexandru Ţiclea, Codul Muncii, Vol. II (art. 171-297), comentat şi adnotat cu legislaţie; doctrină şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

8. Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, Soluţionarea conflictelor de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

9. Aurelian Gabriel Uluitu, Greva, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008.

10. Constantin Belu, Radomir Stoicovici, Nicolae Almăşan, Jurisdicţia muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.

11. Constantin Crişu, Codul Muncii, Legi speciale în domeniul raporturilor juridice de muncă, Modele de contracte, contestaţii şi acţiuni cu modificările până la 1 septembrie 2001, Editura Juris Argessis, Bucureşti, 2001.

12. Constantin Tufan, Viorel Florescu, Conflictul colectiv de muncă şi greva, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

13. Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

14. Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.

15. Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

16. Ion Traian Ştefănescu, Dreptul muncii, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

17. Lidia Barac, Curtea de Apel Timişoara, Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de practică judiciară pe anul 2009, Editura Universul Juridic, 2009.

18. Nicolae Voiculesc, Dreptul muncii, Reglementări interne şi comunitare, Ediţia a II-a, completată şi revizuită, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.

19. Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Ediţia a III-a, Casa de editură şi presă ,,Şansa” – S.R.L., Bucureşti, 1997.

20. Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Volumul II, Casa de editură şi presă ,,Şansa” – S.R.L., Bucureşti, 1994.

21. Şerban Beligrădeanu, Studii de drept român al muncii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007.

22. Valer Dorneanu, Introducere în dreptul muncii, Dreptul colectiv al muncii, Editura fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2000.

23. Valer Dorneanu, Gheorghe Bădică, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

24. Vasile Val Popa, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.

Preview document

Conflictele colective de munca - Pagina 1
Conflictele colective de munca - Pagina 2
Conflictele colective de munca - Pagina 3
Conflictele colective de munca - Pagina 4
Conflictele colective de munca - Pagina 5
Conflictele colective de munca - Pagina 6
Conflictele colective de munca - Pagina 7
Conflictele colective de munca - Pagina 8
Conflictele colective de munca - Pagina 9
Conflictele colective de munca - Pagina 10
Conflictele colective de munca - Pagina 11
Conflictele colective de munca - Pagina 12
Conflictele colective de munca - Pagina 13
Conflictele colective de munca - Pagina 14
Conflictele colective de munca - Pagina 15
Conflictele colective de munca - Pagina 16
Conflictele colective de munca - Pagina 17
Conflictele colective de munca - Pagina 18
Conflictele colective de munca - Pagina 19
Conflictele colective de munca - Pagina 20
Conflictele colective de munca - Pagina 21
Conflictele colective de munca - Pagina 22
Conflictele colective de munca - Pagina 23
Conflictele colective de munca - Pagina 24
Conflictele colective de munca - Pagina 25
Conflictele colective de munca - Pagina 26
Conflictele colective de munca - Pagina 27
Conflictele colective de munca - Pagina 28
Conflictele colective de munca - Pagina 29
Conflictele colective de munca - Pagina 30
Conflictele colective de munca - Pagina 31
Conflictele colective de munca - Pagina 32
Conflictele colective de munca - Pagina 33
Conflictele colective de munca - Pagina 34
Conflictele colective de munca - Pagina 35
Conflictele colective de munca - Pagina 36
Conflictele colective de munca - Pagina 37
Conflictele colective de munca - Pagina 38
Conflictele colective de munca - Pagina 39
Conflictele colective de munca - Pagina 40
Conflictele colective de munca - Pagina 41
Conflictele colective de munca - Pagina 42
Conflictele colective de munca - Pagina 43
Conflictele colective de munca - Pagina 44
Conflictele colective de munca - Pagina 45
Conflictele colective de munca - Pagina 46
Conflictele colective de munca - Pagina 47
Conflictele colective de munca - Pagina 48
Conflictele colective de munca - Pagina 49
Conflictele colective de munca - Pagina 50
Conflictele colective de munca - Pagina 51
Conflictele colective de munca - Pagina 52
Conflictele colective de munca - Pagina 53
Conflictele colective de munca - Pagina 54
Conflictele colective de munca - Pagina 55
Conflictele colective de munca - Pagina 56
Conflictele colective de munca - Pagina 57
Conflictele colective de munca - Pagina 58
Conflictele colective de munca - Pagina 59
Conflictele colective de munca - Pagina 60
Conflictele colective de munca - Pagina 61
Conflictele colective de munca - Pagina 62
Conflictele colective de munca - Pagina 63
Conflictele colective de munca - Pagina 64
Conflictele colective de munca - Pagina 65
Conflictele colective de munca - Pagina 66
Conflictele colective de munca - Pagina 67
Conflictele colective de munca - Pagina 68
Conflictele colective de munca - Pagina 69
Conflictele colective de munca - Pagina 70
Conflictele colective de munca - Pagina 71
Conflictele colective de munca - Pagina 72
Conflictele colective de munca - Pagina 73
Conflictele colective de munca - Pagina 74
Conflictele colective de munca - Pagina 75
Conflictele colective de munca - Pagina 76
Conflictele colective de munca - Pagina 77
Conflictele colective de munca - Pagina 78
Conflictele colective de munca - Pagina 79
Conflictele colective de munca - Pagina 80
Conflictele colective de munca - Pagina 81
Conflictele colective de munca - Pagina 82
Conflictele colective de munca - Pagina 83
Conflictele colective de munca - Pagina 84
Conflictele colective de munca - Pagina 85
Conflictele colective de munca - Pagina 86
Conflictele colective de munca - Pagina 87
Conflictele colective de munca - Pagina 88
Conflictele colective de munca - Pagina 89
Conflictele colective de munca - Pagina 90
Conflictele colective de munca - Pagina 91
Conflictele colective de munca - Pagina 92
Conflictele colective de munca - Pagina 93
Conflictele colective de munca - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Conflictele colective de munca.docx

Alții au mai descărcat și

Servicii Publice Locale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante,...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Solutionarea Conflictelor de Interese - Concilierea, Medierea, Arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Greva - noțiune cadru legal și trăsături

Conform părerii răspândite în doctrină, termenul de „grevă” provine din limba franceză şi a fost consacrat în secolul al XVIII-lea, fiind legat de...

Soluționarea Conflictelor Colective de Muncă

Considerații istorice Conflictele de muncă sunt strâns legate de faptul muncii, iar munca reprezintă o noțiune inseparabilă de existența ființei...

Te-ar putea interesa și

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Psihologia Muncii in Activitatea Alimentatiei Publice

Tema I Introducere în psihologia activităţii de muncă în alimentaţia publică §1. Psihologia alimentaţiei publice ca ramură a ştiinţei psihologice...

Solutionarea Conflictelor de Interese - Concilierea, Medierea, Arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Soluționarea Conflictelor Colective de Muncă

Considerații istorice Conflictele de muncă sunt strâns legate de faptul muncii, iar munca reprezintă o noțiune inseparabilă de existența ființei...

Soluționarea unui Conflict Colectiv de Muncă

INTRODUCERE Aşa cum arată experienţa organizaţiilor de succes capitalul uman constituie principala resursă care contribuie la dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?