Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 39518
Mărime: 137.87KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cuprins

ABREVIERI 4

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I 5

REGIMURILE DE EXECUTARE A PEDEPSELOR 6

1.1 Consideraţii istorice privind regimul de executare a pedepselor în dreptul românesc 6

1.2. Regimurile de executare a pedepselor 11

1.2.1. Regimul penitenciar general 11

CAPITOLUL II 46

DREPT COMPARAT PRIVIND REGIMURILE DE DETENŢIE ÎN SISTEMUL PENITENCIAR EUROPEAN SI AMERICAN 46

2.1 Tipul, mărimea şi numărul instituţiilor penale 48

2.2. Administrarea sistemelor penitenciare 50

2.3 Modul de acordare a drepturilor detinutilor 53

2.3.1 Dreptul la corespondenţă 53

2.3.2. Dreptul la convorbiri telefonice 53

2.3.3 Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a primi bunuri 54

2.4 Activităţi şi programe organizate în instituţiile penale 58

2.4.1 Formarea profesională 59

2.4.2 Munca 61

2.4.3 Asistenţa psihologică şi socială 62

2.4.4 Activităţile sociale şi culturale 63

2.4.5 Educaţia religioasă 64

2.5. Sistemul penitenciar american 64

CAPITOLUL III 67

CONSECINTELE SOCIO- PSIHOLOGICE ALE PRIVĂRII DE LIBERTATE ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A CONDAMNAŢILOR 67

3.1. Influenţa pedepselor asupra persoanelor condamnate 67

3.2. Fenomene psiho- sociologice ale mediului privativ de libertate 69

3.2.1. Şocul depunerii (încarcerării) 69

3.2.2. Percepţia deţinutului asupra pedepsei şi a mediului privativ 69

3.2.3. Mediul penitenciar şi depresia persoanelor condamnate 70

3.3. Reintegrarea socială a condamnaţilor 75

3.3.1. Munca în penitenciar-mijloc de reintegrare socială a condamnaţilor 76

3.3.2. Contactul persoanelor private de libertate cu lumea exterioară 82

3.3.3. Asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate 84

CONCLUZII, OPINII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 85

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89

II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92

INTRODUCERE

Din punct de vedere psihosocial, libertatea constituie pentru om o necesitate fundamentală. Ca posibilitate de a alege între mai multe alternative, libertatea umană reprezintă o trebuință de prim ordin, a cărei satisfacere condiționează formarea și manifestarea echilibrată a personalitații.Pe parcursul vieții, la orice persoană pot să apară împrejurări în care aceasta să fie privată de libertate pentru anumită perioadă. O formă aparte a libertății o reprezintă reacția socială față de persoanele care încalcă legea penală și se concretizează în pedeapsa cu privare de libertate într-un loc de detenție, unde este supus efectelor coercitive ale vieții de penitenciar, având un statut de subordonat față de lege.

Pentru orice om privarea de libertate în mediul penitenciar constituie o situație deosebită, cu puternice rezonanțe în mediul său de viață, atât pe durata detenției, cât și după aceea, în libertate. Frustrarea afectivă și informațională, lipsa comunicării, veșnicul interes față de aspectele personale și materiale nu mai lasă loc întotdeauna soluțiilor morale la problemele cotidiene.

Pentru persoana condamnată mediul penitenciar ridică cel puțin două probleme importante, de adaptare la mediul penitenciar și de evoluție ulterioară a personalității sale.

Venirea individului în penitenciar reprezintă o formă de sancționare aplicată de societate individului care s-a abătut de la normele morale și judiciare. Odată cu intrarea în penitenciar, individul resimte într-o măsură mai mare sau mai mica , în funcție de vârstă, de structura sa psihologică, de maturizarea socială și de nivelul de cultură, efectul privării de libertate și reacționează într-un mod personal la această nouă situație. Încă de la intrarea în penitenciar are loc o decădere psihică și morală, are loc o deposedare radicală de vechile roluri, de identitațile sale sociale. Efectele limitării libertății perturbă în mod special evoluția normală a personalității, crează condiții pentru apariția și amplificarea unor tulburări psihice și psihosociale. Afectând întreaga personalitate, punându-și amprenta asupra întregului comportament, privarea de libertate afectează profund viața persoanei și relațiile ei sociale, familiale și profesionale. În multe cazuri, impactul privării de libertate asupra componentelor personalității este dramatic, generând și permanetizând conduite diferite fată de cele avute anterior în mediul liber.

Privarea de libertate prin executarea unei pedepse într-un penitenciar reprezintă o situație de amplă rezonanță în modul său de viața, atât pe durata detenției, cât și după aceasta, în libertate.

CAPITOLUL I

REGIMURILE DE EXECUTARE A PEDEPSELOR

1.1 Consideraţii istorice privind regimul de executare a pedepselor în dreptul românesc

Pentru perioada antică nu există mărturii scrise despre sistemul juridic şi aplicarea pedepselor în Dacia. În schimb, există dovezi referitoare la cultura şi civilizaţia din Dacia, care permit să tragem concluzia că atât sistemul juridic, cât şi aplicarea pedepselor au funcţionat în limitele orânduirii sociale care a dominat lumea geto-dacă .

După cucerirea Daciei şi chiar după retragerea aureliană, în acest spaţiu s-a aplicat dreptul roman, care a continuat să funcţioneze şi după retragerea din anul 274.

Ulterior, de-a lungul Evului Mediu, sistemul juridic din Ţările Române a fost puternic influenţat de dreptul bizantin. Timp de secole, legislaţia bizantină a funcţionat în toate cele trei provincii, sub titulatura de Jus Valachicum sau Legea Românească. Aceasta se compunea din elemente geto-dacice, peste care s-au suprapus dreptul romano-bizantin, şi cărora li s-au alăturat elemente ale dreptului populaţiilor migratoare, care au fost asimilate de către băştinaşi, constituite în legea nescrisă a pământului sau ,,datina norodului”.

Pe lănga legea nescrisă a pământului a funcţionat şi o lege scrisă, semnalată de Dimitrie Cantemir în ,,Descrierea Moldovei”, în care istoricul aprecia că această lege se întemeiază pe ,,legile împăraţilor romani şi ţarigrădeni, căt şi pe hotărârile soboarelor bisericeşti” .

Până în secolul al XV-lea, „Legea românească” a funcţionat identic în cele trei provincii după care, în Transilvania, s-a impus dreptul maghiar de judecare şi pedepsire a celor vinovaţi, odată cu întărirea puterii nobililor unguri.

În secolul al XVI-lea, se găsesc primele menţiuni cu privire la pedeapsa amenzii, aplicată pentru cele mai variate vini, chiar şi pentru furt şi ucidere, caz în care amenda se numea ,,despăgubină”.

Preview document

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 1
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 2
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 3
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 4
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 5
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 6
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 7
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 8
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 9
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 10
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 11
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 12
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 13
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 14
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 15
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 16
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 17
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 18
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 19
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 20
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 21
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 22
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 23
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 24
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 25
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 26
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 27
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 28
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 29
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 30
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 31
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 32
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 33
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 34
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 35
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 36
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 37
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 38
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 39
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 40
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 41
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 42
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 43
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 44
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 45
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 46
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 47
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 48
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 49
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 50
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 51
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 52
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 53
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 54
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 55
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 56
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 57
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 58
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 59
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 60
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 61
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 62
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 63
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 64
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 65
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 66
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 67
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 68
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 69
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 70
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 71
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 72
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 73
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 74
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 75
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 76
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 77
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 78
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 79
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 80
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 81
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 82
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 83
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 84
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 85
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 86
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 87
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 88
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 89
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 90
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 91
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 92
Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Consecintele Psiho-Sociale ale Privarii de Libertate.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate

CAPITOLUL I INTRODUCERE Venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Detenția și Consecințele Psihologice ale Privării de Libertate

DETENTIA SI CONSECINTELE PSIHOLOGICE ALE PRIVARII DE LIBERTATE Libertatea, conditia fundamentala a oricarei societati democratice, pentru Seneca,...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Te-ar putea interesa și

Resocializarea Penitenciară și Postpenitenciară a Persoanelor Supuse Pedepsei cu Închisoare

Introducere Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor...

Intervenție specializată în penitenciar

CAPITOLUL I Pedeapsa privativă de libertate şi specificul încarcerării I.1. Caracteristici ale grupul de deţinuţi Grupul de deţinuţi prezintă...

Psihologia Judiciară

Capitolul I. Psihologia juridică - ştiinţă şi practică „Viitorul psihologiei este corelat cu viitorul lumii şi cu posibilitatea de a obţine o...

Ai nevoie de altceva?