Contestația în Anulare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 21970
Mărime: 82.26KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Galfalean Ioan
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

Capitolul I. 2

Acţiunea civilă 2

1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă 2

1.2.Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile 3

2.1.Afirmarea unui drept 4

2.2. Interesul 6

2.3.Calitatea procesuală 7

2.4. Capacitatea procesuală 9

Capitolul II 15

Consideraţii generale asupra căilor de atac 15

1.Noţiunea şi importanţa căilor legale de atac 15

2.Controlul judiciar şi controlul judecătoresc 16

3. Clasificarea căilor legale de atac 17

4. Reguli comune privitoare la instituirea şi exercitarea căilor legale de atac 20

Capitolul III 26

Contestaţia în anulare 26

1. Consideraţii generale 26

2. Formele contestaţiei în anulare 27

3. Contestaţia în anulare obişnuită 28

4.Constestaţia în anulare specială 37

5. Judecarea contestaţiei în anulare 42

CAPITOLUL IV 49

Concluzii 49

B I B L I O G R A F I E 51

Extras din document

Capitolul I.

Acţiunea civilă

1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă

Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in limitele dreptului şi moralei să aibă o anumită conduită, şi să pretindă o conduită de la alte persoane şi să ceară concursul forţei coercitive a statului in caz de nevoie , dacă le este încălcat un drept subiectiv . Practic mijlocul de încetare a încălcării şi de restabilire a dreptului încălcat precum şi de reparare a prejudiciului suportat este acţiunea civilă . Acest mijloc se realizează prin declanşarea procesului civil.

Mijlocul practic prin care este valorificat dreptul la acţiune este acţiunea. Dreptul la acţiune cuprinde, printre altele dreptul de a sesiza instanţa , de a cere probe, de a obţine condamnarea pârâtului , de a exercita căi de atac , de a cere şi obţine executarea silită a hotărârilor judecătoreşti.

Dreptul subiectiv civil (in conţinutul căruia intră numai dreptul la acţiune , nu şi acţiunea) nu se identifică cu acţiunea, după cum acţiunea şi dreptul la acţiune nu sunt noţiuni similare. Legătura dintre dreptul subiectiv civil şi acţiune este dreptul la acţiune .

Pentru pornirea unui proces civil , deci pentru valorificarea dreptului la acţiune persoana in cauză trebuie să ştie următoarele:

- dacă, potrivit legii, ea şi persoana pe care o cheamă in judecată pot fi părţi in proces;

- dacă deţine probe cu care să-şi dovedească pretenţiile sale sau este necesar să apeleze la măsuri de asigurare a acestora;

- dacă şi-a executat obligaţiile prevăzute pentru pornirea procesului: de exemplu , plata taxelor judiciare (prevăzută de Legea 146/1997);

- dacă instanţa căreia doreşte să se adreseze este sau nu competentă, sub aspect material şi teritorial. Competenţa instanţelor judecătoreşti este stabilită de Codul de procedură civilă şi de legi speciale.

Dacă răspunsurile la cele de mai sus sunt potrivit legii ,persoana interesată poate uza de acţiune şi declanşa procesul civil.

Acţiunea civilă poate fi definită ca ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protecţia judiciară a drepturilor subiective şi a situaţiilor juridice ocrotite de lege.

Definiţii ale acţiunii civile au fost date şi de alţi autori precum I. Stoenescu, S.Zilberstein, I. Deleanu, I. Leş.

Multă lume identifică acţiunea civilă cu cererea de chemare in judecată. Intitulează cererea de chemare in judecată ca acţiune civilă. „Din păcate şi instanţele judecătoreşti persistă in această confuzie (voit sau nevoit ) şi, în dispozitivul hotărârilor în loc să admită, să admită in parte, ori să respingă cererea , admit in parte ori resping acţiunea , după cum a solicitat reclamantul.

Confuzia este creată nu numai de practicieni (magistraţi, avocaţi,consilieri juridici) ci şi de lege, Codul de procedură civilă care uneori foloseşte, noţiunea de acţiune, in sensul de cerere de chemare in judecată (ex.: art. 10, 45, 405, 591 şi altele).

Fac precizarea că, după cum rezultă şi din cele mai sus expuse, cererea de chemare in judecată este doar unul dintre elementele acţiunii civile, formă de manifestare a acţiunii”.

Orice acţiune civilă presupune existenţa a trei elemente: părţi, obiect şi cauză.

Părţile sunt titularul dreptului subiectiv încălcat sau contestat şi persoana despre care se pretinde că a împiedicat exercitarea dreptului ori care l-a contestat.

Din definiţia acţiunii civile rezultă că obiectul acesteia este protecţia unui drept sau a unor interese pentru realizarea cărora calea justiţiei este obligatorie.4

Cauza acţiunii civile este scopul urmărit de persoana care uzează la acţiune şi care fie pretinde, fie se apără cu privire la dreptul său.

1.2.Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile

Pentru pornirea acţiunii civile şi pentru dobândirea calităţii de parte in procesul civil este necesar a fi îndeplinite următoarele condiţii:

- persoana care porneşte acţiunea şi care doreşte să dobândească calitatea de parte in procesul civil trebuie să dovedească că este titularul unui drept subiectiv încălcat ori contestat sau că urmăreşte ocrotirea unui interes legal;

- persoana are interes , să acţioneze in justiţie ;

- persoana are calitate procesuală;

- persoana are capacitate de a sta în judecată.

2.1.Afirmarea unui drept

Obiectul acţiunii civile îl reprezintă protecţia unui drept subiectiv , civil ori a unei situaţii juridice ocrotite de lege. Existenţa obiectului este şi condiţie de exercitare a acţiunii civile, care este impusă de art.109 al.1 din Codul de procedură civilă. Potrivit acestuia, oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente.

Preview document

Contestația în Anulare - Pagina 1
Contestația în Anulare - Pagina 2
Contestația în Anulare - Pagina 3
Contestația în Anulare - Pagina 4
Contestația în Anulare - Pagina 5
Contestația în Anulare - Pagina 6
Contestația în Anulare - Pagina 7
Contestația în Anulare - Pagina 8
Contestația în Anulare - Pagina 9
Contestația în Anulare - Pagina 10
Contestația în Anulare - Pagina 11
Contestația în Anulare - Pagina 12
Contestația în Anulare - Pagina 13
Contestația în Anulare - Pagina 14
Contestația în Anulare - Pagina 15
Contestația în Anulare - Pagina 16
Contestația în Anulare - Pagina 17
Contestația în Anulare - Pagina 18
Contestația în Anulare - Pagina 19
Contestația în Anulare - Pagina 20
Contestația în Anulare - Pagina 21
Contestația în Anulare - Pagina 22
Contestația în Anulare - Pagina 23
Contestația în Anulare - Pagina 24
Contestația în Anulare - Pagina 25
Contestația în Anulare - Pagina 26
Contestația în Anulare - Pagina 27
Contestația în Anulare - Pagina 28
Contestația în Anulare - Pagina 29
Contestația în Anulare - Pagina 30
Contestația în Anulare - Pagina 31
Contestația în Anulare - Pagina 32
Contestația în Anulare - Pagina 33
Contestația în Anulare - Pagina 34
Contestația în Anulare - Pagina 35
Contestația în Anulare - Pagina 36
Contestația în Anulare - Pagina 37
Contestația în Anulare - Pagina 38
Contestația în Anulare - Pagina 39
Contestația în Anulare - Pagina 40
Contestația în Anulare - Pagina 41
Contestația în Anulare - Pagina 42
Contestația în Anulare - Pagina 43
Contestația în Anulare - Pagina 44
Contestația în Anulare - Pagina 45
Contestația în Anulare - Pagina 46
Contestația în Anulare - Pagina 47
Contestația în Anulare - Pagina 48
Contestația în Anulare - Pagina 49
Contestația în Anulare - Pagina 50
Contestația în Anulare - Pagina 51
Contestația în Anulare - Pagina 52
Contestația în Anulare - Pagina 53
Contestația în Anulare - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Contestatia in Anulare
    • Contestatia in Anulare.doc
    • UNIVERSITATE BUN pag 1, 2.doc

Alții au mai descărcat și

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Caile Extraordinare de Atac Impotriva Hotararilor Instantelor de Contencios Administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Caile Extraordinare de Atac in Procesul Penal - Revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Te-ar putea interesa și

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Caile Extraordinare de Atac Impotriva Hotararilor Instantelor de Contencios Administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Contestația în Anulare și Revizuirea - Căi Extraordinare de Atac

Contestatia în anulare si revizuirea sunt cai extraordinare de atac ce pot fi exercitate numai în conditii exceptionale, strict prevazute de lege,...

Contestația în anulare

Contestație în anulare Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot...

Judecata în Căile de Atac

I. Noţiuni generale privind căile de atac. Clasificarea căilor de atac. Reguli comune privind instituirea şi exercitarea căilor de atac. 1....

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale

I.1. Obiectul şi principiile specifice urmării penale §1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român 1) Desfăşurarea procesului...

Ai nevoie de altceva?