Conținutul Infractiunii

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 55717
Mărime: 172.31KB (arhivat)
Publicat de: Pavel-Ciprian Maxim
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. drd. Anisoara Chirila
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Capitolul 1. Introducere pag. 1
 2. 1.1. Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii pag. 1
 3. 1.1.1. Planuri de manifestare a infraţiunii pag. 4
 4. 1.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii pag. 5
 5. 1.2.1. Preliminarii pag. 5
 6. 1.2.2. Pericolul social pag. 10
 7. 1.2.2.1. Elementele pericolului social al faptei pag. 12
 8. 1.2.2.2. Felurile pericolului social pag. 15
 9. 1.2.3. Vinovăţia pag. 16
 10. 1.2.4. Prevederea faptei în legea penală pag. 22
 11. Capitolul 2. Conţinutul infracţiunii pag. 24
 12. 2.1. Conceptul de conţinut al infracţiunii pag. 24
 13. 2.1.1. Noţiuni pag. 24
 14. 2.2. Clarificarea conţinutului de infracţiuni pag. 25
 15. 2.2.1. Actul obiectiv de conduită, ca element al conţinutului infracţiunii pag. 25
 16. 2.2.2. Actul subiectiv de conduită, ca element al conţinutului infracţiunii pag. 25
 17. 2.2.3. Valoarea socială lezată, ca element al conţinutului infracţiunii pag. 26
 18. 2.2.4. Obiectul, ca element al conţinutului infraţiunii pag. 26
 19. 2.2.5. Subiecţii, ca element al conţinutului infracţiunii pag. 32
 20. 2.2.6. Locul săvârşirii faptei, ca element al conţinutului infracţiunii pag. 39
 21. 2.2.7. Timpul săvârşirii faptei, ca element al conţinutului infracţiunii pag. 39
 22. Capitolul 3. Elemente de structură a conţinutului infracţiunii pag. 41
 23. 3.1. Structura conţinutului infracţiunii pag. 41
 24. 3.1.1. Obiectul infracţiunii pag. 44
 25. 3.1.2. Clasificarea infracţiunilor după obiect pag. 49
 26. 3.2. Subiectul infracţiunii pag. 54
 27. 3.2.1. Subiecţi activi ai infracţiunii pag. 55
 28. 3.2.2. Subiecţi pasivi ai infracţiunii pag. 62
 29. Capitolul 4. Aspecte din practica judiciară pag. 74
 30. 4.1. Soluţii din practica judiciară pag. 74
 31. 4.2. Concluzii pag. 90
 32. Capitolul 5. Instituţia conţinutului infracţiunii în lumina prevederilor
 33. noului cod penal pag. 91
 34. 5.1. Consideraţii generale pag. 91
 35. 5.2. Necesitatea adoptării unui nou Cod penal în România pag. 94
 36. 5.3. Infracţiunea în noul cod penal pag. 99
 37. Planul lucrării pag. 117
 38. Bibliografie pag. 122

Extras din licență

Capitolul 1

- Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii

- Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

- Pericolul social

- Vinovăţia

- Prevederea faptei în legea penală

1.1. Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii

Exprimarea libertăţii individuale constituie "dreptul de a face tot ceea ce îngăduie legile ; şi dacă un cetăţean ar putea să facă ceea ce ele interzic, el nu ar mai avea libertate pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel" (Montesqieu "Despre spiritul legilor"). "Oamenii au fost creaţi egali, ei fiind înzestraţi de Creator cu anume drepturi inalienabile, printre aceste drepturi se găsesc viaţa, libertatea şi căutarea fericirii" (Declaraţia de Independenţă a SUA). Unele acţiuni – omisiuni pun în primejdie valorile umane fundamentale, fiind contrare conduitei socialmente necesară prin generarea conflictului social. Apărarea atributelor socio – umane impune doar anumite raporturi sociale prin reglementări juridice esenţiale, realizându-se stabilitatea structurii sociale.

Faptele umane determinate şi interzise prin lege sub sancţiunea aplicării unei pedepse constituie infracţiuni Infracţiunea (infractio – distrugere) reprezintă o reglementare cu trăsături generale a acţiunii umane prin care s-au înfrânt regulile de conduită şi care atrage aplicarea unei pedepse penale corespunzătoare. Infracţiunea este reprezentată de atitudinea individuală , ilegală şi periculoasă îndreptată împotriva regulilor general – umane, a normelor de conduită socială determinând răspunderea penală şi aplicarea pedepsei penale în mod “permanent, echitabil şi util” (semper aequum et bonum). Legea foloseşte omului (“hominis causa”) prin impunerea unei conduite şi stabilirea valorilor socio – umane care trebuie ocrotite prin adoptarea unor sancţiuni penale compatibile cu pericolul social concret pentru faptele contrare regulilor de drept “socialmente periculoase” Răspunderea penală , ca fenomen social, derivă din acceptarea de către individ a condiţiilor impuse în procesul interacţiunii sociale ca formă de raportare şi asumare a răspunderii pentru acţiunile – omisiunile sociale.

Responsabilitatea juridică, alături de responsabilitatea morală, politică, religioasă determină reformarea individului în sensul prescripţiilor legale şi asigură integritatea valorilor socio – umane fundamentale, precum şi stabilitatea socială. Dacă orice individ poate să comită o infracţiune (orice acţiune – inacţiune interzisă şi sancţionată de legea penală), ca reacţie de răspuns a societăţii la încălcarea regulilor sociale, dreptul de a pedepsi (“ius puniendi”) “este stabilit pentru toţi” – (iura generaliter constituutur), valorile umane fiind apărate de legea penală. Conduita antisocială a infractorului va trebui să fie precizată în lege pentru a constitui o formă de comparaţie cu atitudinea corespunzătoare validată de societate şi pentru a fi eliminată sau redusă prin aplicarea sancţiunii penale. Caracterul ilicit al acţiunilor – inacţiunilor (omisiunilor) considerate a fi infracţiuni, rezultă din încălcarea regulilor de conduită socială impusă prin norme şi reguli de drpt penal cât şi producerea unor urmări vătămătoare pentru societate. Ilicitul penal devine socialmente periculos, fapt care determină incriminarea acţiunii – omisiunii săvârşită în sensul pedepsirii prin lege ca act criminal îndreptat împotriva întregii societăţi.

Infracţiunea (“infractio” – distrugere) constituie o faptă gravă deoarece produce consecinţe socialmente neconvenabile care nu pot fi combătute decât prin aplicarea pedepselor penale, prin pedeapsă instituindu-se menţinera integrală a valorilor socio-umane şi a structurii sociale. Infracţiunile ca fapte socialmente negative, sunt imputabile doar persoanelor fizice care au capacitatea penală de a înţelege exigenţa legii şi necesitatea aplicării pedepsei ca formă de sancţionare socială, (minorul în vârstă de peste 14 ani care posedă deplinătatea factorilor psiho-psihici şi majorul căruia nu i se impută infirmităţi mentale). Printr-o excepţie constituţională cercetarea şi aplicarea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită se suspendă în cazurile privind pe parlamentari (senatori şi deputaţi) care beneficiază de imunitate parlamentară. Prin excepţiile care sunt reglementate în tratate internaţoinale, pedeapsa penală compatibilă cu gravitatea infracţiunilor produse nu se va aplica personalului diplomatic care beneficiază de imunitate diplomatică. Deşi actele politice nu pot şi nu trebuie să fie asimilate delictelor penale, pentru infracţiunile săvârşite în timpul funcţiei, membrii Guvernului pot să fie judecaţi în baza legii privind responsabilitatea ministerială

Fenomenul infracţional este deosebit de complex şi pentru a putea fi cunoscut, trebuie abordat multidisciplinar. Aceasta implică stăpânirea unor noţiuni de : criminologie, psihologie judiciară, sociologie judiciară, medicină legală, psihiatrie criminală, antropologie criminală, statistică infracţională.

Infracţionalitatea deşi este un fenomen social, trebuie cercetată ca act individual, ca act comis de o persoană concretă intr-o situaţie concretă. Este vorba de o acţiune umană, determinată de anumite elemente psihologice, trebuinţe, tendinţe, motive, scopuri etc. O viziune coerentă asupra dinamicii si interacţiunii elementelor întregului ansamblu de factori care concură la producerea actului infracţional nu o poate oferi decât o concepţie sistemică integratoare asupra conduitei şi a manifestărilor psiho – comportamentale. Factorii care stau la baza fundamentării teoriilor psiho-biologice, psiho-sociale şi psiho-morale, luaţi separat, nu pot explica in mod corespunzător originea fenomenului şi a comportamentului infracţional. Aceasta presupune elaborarea unui sistem teoretico-ştiinţific şi metodologic cu posibilităţi integratorii şi generalizatoare pentru realitatea concretă.

Preview document

Conținutul Infractiunii - Pagina 1
Conținutul Infractiunii - Pagina 2
Conținutul Infractiunii - Pagina 3
Conținutul Infractiunii - Pagina 4
Conținutul Infractiunii - Pagina 5
Conținutul Infractiunii - Pagina 6
Conținutul Infractiunii - Pagina 7
Conținutul Infractiunii - Pagina 8
Conținutul Infractiunii - Pagina 9
Conținutul Infractiunii - Pagina 10
Conținutul Infractiunii - Pagina 11
Conținutul Infractiunii - Pagina 12
Conținutul Infractiunii - Pagina 13
Conținutul Infractiunii - Pagina 14
Conținutul Infractiunii - Pagina 15
Conținutul Infractiunii - Pagina 16
Conținutul Infractiunii - Pagina 17
Conținutul Infractiunii - Pagina 18
Conținutul Infractiunii - Pagina 19
Conținutul Infractiunii - Pagina 20
Conținutul Infractiunii - Pagina 21
Conținutul Infractiunii - Pagina 22
Conținutul Infractiunii - Pagina 23
Conținutul Infractiunii - Pagina 24
Conținutul Infractiunii - Pagina 25
Conținutul Infractiunii - Pagina 26
Conținutul Infractiunii - Pagina 27
Conținutul Infractiunii - Pagina 28
Conținutul Infractiunii - Pagina 29
Conținutul Infractiunii - Pagina 30
Conținutul Infractiunii - Pagina 31
Conținutul Infractiunii - Pagina 32
Conținutul Infractiunii - Pagina 33
Conținutul Infractiunii - Pagina 34
Conținutul Infractiunii - Pagina 35
Conținutul Infractiunii - Pagina 36
Conținutul Infractiunii - Pagina 37
Conținutul Infractiunii - Pagina 38
Conținutul Infractiunii - Pagina 39
Conținutul Infractiunii - Pagina 40
Conținutul Infractiunii - Pagina 41
Conținutul Infractiunii - Pagina 42
Conținutul Infractiunii - Pagina 43
Conținutul Infractiunii - Pagina 44
Conținutul Infractiunii - Pagina 45
Conținutul Infractiunii - Pagina 46
Conținutul Infractiunii - Pagina 47
Conținutul Infractiunii - Pagina 48
Conținutul Infractiunii - Pagina 49
Conținutul Infractiunii - Pagina 50
Conținutul Infractiunii - Pagina 51
Conținutul Infractiunii - Pagina 52
Conținutul Infractiunii - Pagina 53
Conținutul Infractiunii - Pagina 54
Conținutul Infractiunii - Pagina 55
Conținutul Infractiunii - Pagina 56
Conținutul Infractiunii - Pagina 57
Conținutul Infractiunii - Pagina 58
Conținutul Infractiunii - Pagina 59
Conținutul Infractiunii - Pagina 60
Conținutul Infractiunii - Pagina 61
Conținutul Infractiunii - Pagina 62
Conținutul Infractiunii - Pagina 63
Conținutul Infractiunii - Pagina 64
Conținutul Infractiunii - Pagina 65
Conținutul Infractiunii - Pagina 66
Conținutul Infractiunii - Pagina 67
Conținutul Infractiunii - Pagina 68
Conținutul Infractiunii - Pagina 69
Conținutul Infractiunii - Pagina 70
Conținutul Infractiunii - Pagina 71
Conținutul Infractiunii - Pagina 72
Conținutul Infractiunii - Pagina 73
Conținutul Infractiunii - Pagina 74
Conținutul Infractiunii - Pagina 75
Conținutul Infractiunii - Pagina 76
Conținutul Infractiunii - Pagina 77
Conținutul Infractiunii - Pagina 78
Conținutul Infractiunii - Pagina 79
Conținutul Infractiunii - Pagina 80
Conținutul Infractiunii - Pagina 81
Conținutul Infractiunii - Pagina 82
Conținutul Infractiunii - Pagina 83
Conținutul Infractiunii - Pagina 84
Conținutul Infractiunii - Pagina 85
Conținutul Infractiunii - Pagina 86
Conținutul Infractiunii - Pagina 87
Conținutul Infractiunii - Pagina 88
Conținutul Infractiunii - Pagina 89
Conținutul Infractiunii - Pagina 90
Conținutul Infractiunii - Pagina 91
Conținutul Infractiunii - Pagina 92
Conținutul Infractiunii - Pagina 93
Conținutul Infractiunii - Pagina 94
Conținutul Infractiunii - Pagina 95
Conținutul Infractiunii - Pagina 96
Conținutul Infractiunii - Pagina 97
Conținutul Infractiunii - Pagina 98
Conținutul Infractiunii - Pagina 99
Conținutul Infractiunii - Pagina 100
Conținutul Infractiunii - Pagina 101
Conținutul Infractiunii - Pagina 102
Conținutul Infractiunii - Pagina 103
Conținutul Infractiunii - Pagina 104
Conținutul Infractiunii - Pagina 105
Conținutul Infractiunii - Pagina 106
Conținutul Infractiunii - Pagina 107
Conținutul Infractiunii - Pagina 108
Conținutul Infractiunii - Pagina 109
Conținutul Infractiunii - Pagina 110
Conținutul Infractiunii - Pagina 111
Conținutul Infractiunii - Pagina 112
Conținutul Infractiunii - Pagina 113
Conținutul Infractiunii - Pagina 114
Conținutul Infractiunii - Pagina 115
Conținutul Infractiunii - Pagina 116
Conținutul Infractiunii - Pagina 117
Conținutul Infractiunii - Pagina 118
Conținutul Infractiunii - Pagina 119
Conținutul Infractiunii - Pagina 120
Conținutul Infractiunii - Pagina 121
Conținutul Infractiunii - Pagina 122
Conținutul Infractiunii - Pagina 123
Conținutul Infractiunii - Pagina 124
Conținutul Infractiunii - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Continutul Infractiunii.doc

Alții au mai descărcat și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Obiectul infracțiunii

INTRODUCERE Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa...

Legitimă apărare și starea de necesitate

INTRODUCERE Consideratii generale privind cauzele justificative Cauzele justificative au fost introduse în noul Cod penal, revenindu-se la...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Cazurilor de Trafic cu Ființe Umane

SCURT ISTORIC Prostitutia este considerata a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerata un subiect tabu, prostitutia a...

Infracțiuni privitoare la regimul armelor, munițiilor, materiilor radioactive și materiilor explozive - particularități în domeniul militar

INTRODUCERE Autori de seama ai dreptului penal, practicieni de prestigiu au afirmat, iar criminalitatea reala demonstreaza, ca armele, munitiile,...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Necesitatea protejării relațiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de stat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I : REFERINŢE ISTORICE În organizarea societăţii noastre moderne un rol important îl are...

Infracționalitatea

Introducere Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal şi în diferite legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un...

Insubordonarea. Lovirea Inferioruluiu. Lovirea Superiorului

INTRODUCERE Disciplina si respectarea stricta a ordinelor comandantilor si sefilor militari au constituit întotdeauna cerinte esentiale ale...

Conținutul Infracțiunii

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.Consideraţii generale privind infracţiunea În ştiinţa dreptului penal, conceptul de infracţiune are mai...

Ai nevoie de altceva?