Contrabanda

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 26380
Mărime: 572.41KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Drept Univ. Al. I. Cuza Iasi

Extras din document

Capitolul 1. Aspecte introductive privind infracțiunea de contrabandă

Reglementările penale referitoare la anumite fapte considerate până nu demult drept infracţiuni diferă de la o ţară la alta, lucru care indică faptul că problema fenomenului infracţional rămâne de o mare profunzime. Dacă se ţinea seama de această ultimă premisă, activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii, cât mai eficientă, trebuie să urmeze, în mod evident, unele standarde acceptate de fiecare ţară în parte, care realizează o activitatea intensă de combatere a criminalităţii.1

O pondere aparte, respectiv un statut special în cadrul luptei cu criminalitatea per ansamblu, în cadrul agitaţiei de componente infracţionale, îl constituie infracţiunea de contrabandă. Astfel, contrabanda a fost considerată ca o încălcare gravă a legii, deoarece prin săvârșirea acesteia se pun într-o ipostază negativă valorile sociale de importanţă deosebită din punct de vedere al ordinii de drept.

Totalitatea dispoziţiilor cuprinse în Codul vamal, în regulamentul de aplicare al acestuia sau în actele normative interne sau mondiale ratificate de către ţara noastră, care au în vedere prevederi privind domeniul vamal reuneşte, de fapt, aşa numitul regim juridic vamal. Dispoziţiile amintite anterior reglementează atât controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport, adică impunerea vamală prin aplicarea binecunoscutului tarif vamal, cât şi alte operaţiuni specifice activităţii de vămuială.2

Infracţiunea de contrabandă a fost exclusă din Codul penal de mult timp, dar rămâne contravenţie în Codul Vamal şi Codul Contravenţional. Astfel, noile modificări aprobate au scopul de a anihila cu vehemenţă trecerea în mod ilicit a mărfurilor peste limita teritorială a ţării, lucru care conduce, în mod evident, la o sustragere a achitării taxelor vamale. De aceea, prin acest proiect se va asigura ca toate mărfurile care constituie obiect al contrabandei, să fie confiscate imediat şi incontestabil în favoarea bugetului ţării, dar nu când se va aproba peste un timp ulterior.

Referitor la activitatea vamală şi reglementările vamale, pentru acestea se utilizează noţiunea de regim vamal. Conform art. 47 alin. 2 din Legea nr.141 promulgată în anul 1997 privind Codul vamal al României3, regimul vamal însumează toate normele care pot fi aplicate în

1 I. Burlacu, Sugestii privind armonizarea legislaţiei noastre în raport cu legislaţia europeană în ce priveşte infracţiunile la regimul vamal. Teoria cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative - Dreptul, 2002, nr. 1, p. 153.

2 E. Negru, Infracţiunea de contrabandă prin trecerea peste frontieră a unor bunuri prin alte locuri decât cele stabilite legal, Revista juridică 5/1995, p 17. 3 Legea nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august 1997 şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

CONTRABANDA

cadrul tuturor procedurilor de vămuială, în funcţie de cele două aspecte importante, respectiv scopul operaţiunii comerciale şi destinaţia mărfii. Mai mult decât atât, pe baza celor indicate în art. 48 din legea amintită, regimurile vamale pot fi de două tipuri definitive sau suspensive.4

Trebuie menţionat faptul că regimul juridic vamal nu se confundă cu expresia de regim vamal, între cele două noţiuni existând alte două raporturi semnificative, primul constituind o noţiune generală, iar cel de-al doilea, o noţiune specială. În acest context, consider că regimurile juridice vamale au avut o evoluţie istorică strâns legată de evoluţia principalelor instituţii ale statului şi a respectivelor sisteme juridice.

Evident, apariţia acestora a fost stabilită de interesul fiecărei societăţi sau ţară de a impune unele taxe şi/sau restricţii la hotare sau la limitele teritoriale ale acestora. De aceea, primele reglementări în acest domeniu (vămuire), cunoscute încă din cele mai vechi epoci se caracterizau printr-o diversitate a autorităţilor care le instituiau de o parte şi a formelor de aducere la îndeplinire pe de altă parte, situaţie care s-a putut imortaliza sau menţine de-a lungul evului mediu, în ciuda trendului de centralizare a puterii fiecărui stat manifestate în perioade diferite de-a lungul timpului. Această explicaţie se regăseşte în aceea că interesul unei anumite ţări se consideră îndeplinit prin perceperea unor sume de pe urma acţiunii de vămuire, indiferent dacă această percepere, în sens de încasare, se realizează în nume propriu sau prin intermediari pe de o parte, precum şi prin deficitul unui personal calificat în acest domeniu, pe de altă parte.

Referitor la locul comiterii infracţiunii de contrabandă, s-a constat faptul că aceste infracţiuni pot fi comise, în mod obişnuit, în locaţiile diverse, din care amintesc următoarele:

- punctele de trecere a limitei teritoriale şi terenurile aflate în apropierea hotarului ţării;

- orice punct de pe linia limitei teritoriale a unei ţări;

- diferite porturi şi/sau aeroporturi, respectiv gări internaţionale;

- prin intermediul mijloacelor de transport atât rutier, cât şi feroviar sau maritim;

- prin intermediul societăţilor intensiv industriale sau a altor firme aflate în legătură cu proprietari ai unor firme denumite sugestiv „fantomă”, aflate în proprietatea sau sub controlul delincvenţilor ce fac contrabandă, făptuitori sau oameni de rând deopotrivă;

- unităţi specializate în acţiuni care privesc procesul de import şi export;

- prin orice alt mijloc în care sunt descărcate obiectele materiale care, în mod obişnuit, ar fi trebuit să traverseze ţara respectivă.

Preview document

Contrabanda - Pagina 1
Contrabanda - Pagina 2
Contrabanda - Pagina 3
Contrabanda - Pagina 4
Contrabanda - Pagina 5
Contrabanda - Pagina 6
Contrabanda - Pagina 7
Contrabanda - Pagina 8
Contrabanda - Pagina 9
Contrabanda - Pagina 10
Contrabanda - Pagina 11
Contrabanda - Pagina 12
Contrabanda - Pagina 13
Contrabanda - Pagina 14
Contrabanda - Pagina 15
Contrabanda - Pagina 16
Contrabanda - Pagina 17
Contrabanda - Pagina 18
Contrabanda - Pagina 19
Contrabanda - Pagina 20
Contrabanda - Pagina 21
Contrabanda - Pagina 22
Contrabanda - Pagina 23
Contrabanda - Pagina 24
Contrabanda - Pagina 25
Contrabanda - Pagina 26
Contrabanda - Pagina 27
Contrabanda - Pagina 28
Contrabanda - Pagina 29
Contrabanda - Pagina 30
Contrabanda - Pagina 31
Contrabanda - Pagina 32
Contrabanda - Pagina 33
Contrabanda - Pagina 34
Contrabanda - Pagina 35
Contrabanda - Pagina 36
Contrabanda - Pagina 37
Contrabanda - Pagina 38
Contrabanda - Pagina 39
Contrabanda - Pagina 40
Contrabanda - Pagina 41
Contrabanda - Pagina 42
Contrabanda - Pagina 43
Contrabanda - Pagina 44
Contrabanda - Pagina 45
Contrabanda - Pagina 46
Contrabanda - Pagina 47
Contrabanda - Pagina 48
Contrabanda - Pagina 49
Contrabanda - Pagina 50
Contrabanda - Pagina 51
Contrabanda - Pagina 52
Contrabanda - Pagina 53
Contrabanda - Pagina 54
Contrabanda - Pagina 55
Contrabanda - Pagina 56
Contrabanda - Pagina 57
Contrabanda - Pagina 58
Contrabanda - Pagina 59
Contrabanda - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Contrabanda.pdf

Alții au mai descărcat și

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Aspecte practice privind infracțiunile vamale

Ιntrοduϲеrе Rοmânіɑ sе рrеzіntă în ɑϲеɑstă реrіοɑdă ϲɑ ο ţɑră еurοреɑnă în ɑdеvărɑtul sеns ɑl ϲuvântuluі dеvеnіnd dе lɑ 1.01.2007 mеmbră ɑ Unіunіі...

Infracțiunea de Contrabandă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Regimul juridic vamal în România Codul Vamal român defineşte regimul juridic vamal, regimul care cuprinde...

Contrabanda în dreptul penal

1. Noțiuni introductive privind infracțiunea de contrabanda. Acceptând că prin contrabandă se înţelege o încălcare cu vinovăţie a legii în scopul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Contrabanda

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Combaterea criminalității vamale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. 1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept...

Aspecte juridico - penale ale contrabandei în legislația Republicii Moldova

INTRODUCERE Contrabanda este un fenomen bine cunoscut din timpurile străvechi. Putem să spunem că contrabanda a apărut odată cu apariţia statului,...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Considerații privind Infracțiunile Specifice Regimului Vamal

Tratând în cadrul acestui capitol problematica privind cadrul juridic al infracţiunilor specifice regimului vamal român, consider oportun să expun...

Ai nevoie de altceva?