Contractul Colectiv de Muncă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22379
Mărime: 80.77KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAP. I: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ- IZVOR DE DREPT AL MUNCII

1.1 Scurt istoric

1.2 Noţiunea şi terminologia contractului colectiv de muncă

1.3 Natura juridică a contractului colectiv de muncă

1.4 Importanţa contractului colectiv de muncă

1.5 Categorii de contracte colective de muncă

CAP. II: NEGOCIEREA ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

2.1 Părţile contractului colectiv de muncă şi reprezentarea acestora

2.2 Procedura negocierii

2.3 Încheierea contractului colectiv de muncă

CAP. III: CONŢINUTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

3.1 Dispoziţii generale

3.2 Timpul de muncă

3.3 Sănătatea şi securitatea în muncă

3.4 Salarizarea şi alte drepturi băneşti

3.5 Concedii şi alte zile libere

CAP. IV: EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

4.1 Executatea contractului colectiv de muncă

4.2 Modificarea contractului colectiv de muncă

4.3 Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

„Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc

pentru leneşi...temeiul unui stat e munca...

bogaţia unui popor nu stă în bani, ci iarăşi în

muncă...Fiecare, şi mare şi mic, datoreşte

un echivalent de muncă societăţii în care traieşte”

Mihai Eminescu

Munca este o trasatură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort în mod conştient în vederea obţinerii unor foloase. În acelasi timp, munca reprezintă o condiţie a traiului, deoarece fără a presta munca nu se pot obţine bunurile necesare vieţii. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă şi o măsură a bunăstării indivizilor.

Munca constituie pentru economişti factor de producţie, o activitate prin care oamenii utilizează aptitudinile lor, fizice şi intelectuale, în scopul obţinerii de bunuri şi beneficii.

Dezvoltarea societăţii umane a determinat normativizarea relaţiilor de muncă. Dacă la începutul organizării societăţii umane prestarea muncii se făcea în folos propriu, pe parcursul evoluţiei structurilor etatice, munca s-a prestat şi în folosul altor indivizi. Ulterior, cei care beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o mare parte a membrilor societăţii munca silnica.

Munca se poate presta într-o multitudine de forme, care se integrează potrivit specificului lor, diverselor ramuri de drept. Din acest motiv mi-am ales spre analiză şi cercetare aceasta tema –Contractul colectiv de munca.

Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul comunitar.

Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă aceluiaşi proces de transformare.Datorită acestui fapt, preocupările noastre s-au îndreptat spre abordarea comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învederăm fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.

Activitatea desfăşurată în vederea realizării proiectului ma ajutat să mă formalizez cu terminologia şi limbajul juridic, ceea ce îmi va fi de un real folos în viitoarea activitate de tehnician în administraţia publică.

Lucrarea de faţă va conţine patru capitole şi anume:

• Cap. I. „Contractul colectiv de muncă-izvor de drept al muncii”

• Cap.II. „Negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă”

• Cap. III. „Conţinutul contractului colectiv de muncă”

• Cap. IV. „Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă”

Primul capitol va prezenta un scurt istoric al contractului colectiv de muncă, apariţia contractului colectiv de muncă, evolutia acestuia, noţiunea şi terminologia contractului colectiv de muncă, natura juridică a acestuia, importanţa contractului colectiv de muncă şi principalele categorii de contracte colective de muncă.

Vom vorbi despre procedura negocierii şi încheierea contractelor colective de muncă, despre părţile contractului colectiv de muncă, pe întregul parcurs al capitolului II. La părţile contractului colectiv de muncă vom evidenţia care sunt partenerii sociali şi problematica reprezentării partenerilor sociali (sindicate şi patronat). La procedura negocierii o sa dezbat subiecte precum definirea negocierii şi negocierii colective, pregatirea negocierii, principiile de bază ale negocierii, modalitaţi de negociere, desfăşurarea negocierii, durata negocierii urmând ca şi în subcapitolul urmator să punem în lumină subiectul despre încheierea contractului colectiv de muncă.

Capitolul III va elucida probleme legate de conţinutul contractului colectiv de muncă, dezvoltând subiecte precum:timpul de muncă, condiţiile de muncă şi protecţia muncii, salarizarea şi alte drepturi baneşti, concedii şi zile libere.

Ultimul capitol va reflecta modalităţile de executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului colectiv de muncă.

Preview document

Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 1
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 2
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 3
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 4
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 5
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 6
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 7
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 8
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 9
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 10
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 11
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 12
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 13
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 14
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 15
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 16
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 17
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 18
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 19
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 20
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 21
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 22
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 23
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 24
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 25
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 26
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 27
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 28
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 29
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 30
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 31
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 32
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 33
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 34
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 35
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 36
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 37
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 38
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 39
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 40
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 41
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 42
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 43
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 44
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 45
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 46
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 47
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 48
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 49
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 50
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 51
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 52
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 53
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 54
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 55
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 56
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 57
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 58
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 59
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 60
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 61
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 62
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 63
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 64
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 65
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 66
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 67
Contractul Colectiv de Muncă - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Contractul Colectiv de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Colectiv de Munca - Influenta Acestuia Asupra Relatiilor de Munca

Semnificaţia termenului „muncă” provine din limba slavonă – „monka” unde are mai multe sensuri Un prim sens, principal, este acela de activitate...

Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1.1. Consideraţii generale Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Statutul Lucrătorului Frontalier în Dreptul Românesc

Introducere Lucrarea îşi propune să prezinte drepturile şi obligaţiile lucrătorilor frontalieri în dreptul românesc şi implicit în legislaţia...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Contractul Colectiv de Munca - Influenta Acestuia Asupra Relatiilor de Munca

Semnificaţia termenului „muncă” provine din limba slavonă – „monka” unde are mai multe sensuri Un prim sens, principal, este acela de activitate...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Contractul colectiv de munca

INTRODUCERE ”Munca nu este pedeapsa omului. Este recompensa sa, puterea sa si placerea sa.” George Sand Așa cum se știe, muncă, înnobilează...

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

1.Definiţie şi cadrul internaţional. Conform art. 229 alin 1 din Codul muncii contractul colectiv de muncă este convenţia incheiată in formă...

Ai nevoie de altceva?