Contractul de Franciză

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 45475
Mărime: 152.72KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Schiau Ioan

Extras din document

PARTEA I

ASPECTE INTRODUCTIVE

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE FRANCIZĂ

Secţiunea 1 : Definiţie

Franchising-ul constituie una dintre cele mai moderne şi mai recente expresii ale distribuţiei de mărfuri şi servicii. „Termenul de «franchise» este derivat din verbul francez «afranchir», însemnând «a elibera, a scuti de taxe», fiind folosit în Evul Mediu pentru a exprima libertatea faţă de o anumită servitute sau de anumite constrângeri, libertate consemnată într-o hârtie oficială. Cu timpul, termenul a căpătat sensul de imunitate sau privilegiu, rămânând în cele din urmă cu semnificaţia de «drept de a face ceva». În Anglia secolului al XVII-lea termenul era utilizat pentru a desemna privilegiile comerciale acordate de autorităţi. Comerciantul modern a preluat termenul şi l-a extins aplicându-l contractului prin care se acordă unui individ dreptul de a opera o anumită afacere sub un anumit nume.”

Deşi „etimologic cuvântul franciză provine din limba franceză, conceptul s-a impus ca atare în S.U.A. după războiul civil. Concret franciza înseamnă a concesiona un pachet de norme şi o anumită conduită de succes de compania-mamă, ceea ce nu se confundă cu operaţiunea juridică de cumpărare a unei afaceri. Franciza se înfăţişează ca un sistem de a face afaceri bazat pe continuitatea relaţiilor dintre francizor şi un număr mai mic sau mai mare de beneficiari. Uneori, franciza poate fi acordată sub forma unei licenţe de distribuire exclusivă într-o anumită zonă geografică” .

Funcţia definitorie a francizei constă în atitudinea acesteia de a transpune pe piaţă, în aceleaşi condiţii şi parametri, o afacere care şi-a dovedit deja succesul pe o altă piaţă. Esenţa economică a operaţiunii de francizare constă în faptul că ea reprezintă „un ansamblu de tehnici şi operaţiuni comerciale prin care deţinătorul afacerii de succes autorizează un alt comerciant să înceapă o afacere identică cu a sa, prin folosirea însemnelor comerciale şi a experienţei sale” .

Definită judicios franciza este o tehnică comercială prin care revânzătorii, prestatorii de servicii sau fabricanţii tratează cu proprietarii de semne distinctive (embleme, mărci), deţinători de know-how tehnic şi comercial cu scopul de a obţine de la ei comunicarea permanentă de know-how, asistenţă tehnică şi comercială şi dreptul de a folosi semnele lor distinctive.

Franciza a suferit un lung proces de conturare ca figură juridică şi de entitate distinctă de alte figuri juridice cunoscute în marketing-ul distribuţiei.

Datorită gamei foarte vaste de forme în care se poate realiza, cât şi particularităţilor pe care le prezintă în fiecare stat, franciza sau franchising-ul cum este cunoscut în unele doctrine nu este uşor de definit. În literatura de specialitate există o mulţime de definiţii date francizei în funcţie de tipul operaţiunii şi aspectele considerate ca fiind mai importante de diverşi autori şi practicieni.

„În doctrina americană s-a afirmat că, în cei mai simpli termeni, franciza este o licenţă prin care proprietarul unei mărci comerciale sau al unui nume comercial concesionează altuia dreptul de a vinde un produs sau un serviciu sub acel nume sau marcă.”

Asociaţia Micilor Comercianţi (Small Business Association) sin S.U.A. defineşte franciza ca un acord legal de a desfăşura o anumită afacere în concordanţă cu metoda de operare, sistemul de finanţare, domeniul teritorial şi taxele de comision prescrise.

Pentru omul de afaceri Warren Buffet „franciza reprezintă unul din criteriile de selecţie a unei companii în care ar dori să investească. După Buffet, lumea economică este divizată într-un grup mic de francize şi un grup mare de afaceri cu produse comune (commodities), dintre care multe nu merită a fi cumpărate. El defineşte franciza ca o companie care realizează un bun sau serviciu şi care este necesar sau dorit, nu este substituibil, nu este reglementat (control guvernamental).”

După cel de-al doilea război mondial, franchising-ul a emigrat în Europa unde a suferit influenţe şi modificări locale. Dintre primele încercări de definire a francizei în Europa au fost făcute în Franţa printr-o hotărâre din 1973 a Curţii de Apel Paris care o definea ca fiind un contract prin care o întreprindere concede către întreprinderi independente, în schimbul unei redevenţe, dreptul de a se prezenta sub denumirea sa socială şi sub emblemele sale de a vinde produse sau servicii. Acest contract se însoţeşte în general de o asistenţă tehnică.

S-a considerat că o asemenea definire nu ţine cont de toate elementele specifice francizei şi, în special, de aspectele legate de transmiterea către beneficiar a unui know-how.

O altă definiţie dată în literatura franceză este aceea care consideră franciza un mod de distribuţie care emite unui distribuitor, numit francizat să comercializeze produse sau servicii sub denumirea şi marca unui furnizor, numit francizor, aplicând know-how-ul acestuia.

Preview document

Contractul de Franciză - Pagina 1
Contractul de Franciză - Pagina 2
Contractul de Franciză - Pagina 3
Contractul de Franciză - Pagina 4
Contractul de Franciză - Pagina 5
Contractul de Franciză - Pagina 6
Contractul de Franciză - Pagina 7
Contractul de Franciză - Pagina 8
Contractul de Franciză - Pagina 9
Contractul de Franciză - Pagina 10
Contractul de Franciză - Pagina 11
Contractul de Franciză - Pagina 12
Contractul de Franciză - Pagina 13
Contractul de Franciză - Pagina 14
Contractul de Franciză - Pagina 15
Contractul de Franciză - Pagina 16
Contractul de Franciză - Pagina 17
Contractul de Franciză - Pagina 18
Contractul de Franciză - Pagina 19
Contractul de Franciză - Pagina 20
Contractul de Franciză - Pagina 21
Contractul de Franciză - Pagina 22
Contractul de Franciză - Pagina 23
Contractul de Franciză - Pagina 24
Contractul de Franciză - Pagina 25
Contractul de Franciză - Pagina 26
Contractul de Franciză - Pagina 27
Contractul de Franciză - Pagina 28
Contractul de Franciză - Pagina 29
Contractul de Franciză - Pagina 30
Contractul de Franciză - Pagina 31
Contractul de Franciză - Pagina 32
Contractul de Franciză - Pagina 33
Contractul de Franciză - Pagina 34
Contractul de Franciză - Pagina 35
Contractul de Franciză - Pagina 36
Contractul de Franciză - Pagina 37
Contractul de Franciză - Pagina 38
Contractul de Franciză - Pagina 39
Contractul de Franciză - Pagina 40
Contractul de Franciză - Pagina 41
Contractul de Franciză - Pagina 42
Contractul de Franciză - Pagina 43
Contractul de Franciză - Pagina 44
Contractul de Franciză - Pagina 45
Contractul de Franciză - Pagina 46
Contractul de Franciză - Pagina 47
Contractul de Franciză - Pagina 48
Contractul de Franciză - Pagina 49
Contractul de Franciză - Pagina 50
Contractul de Franciză - Pagina 51
Contractul de Franciză - Pagina 52
Contractul de Franciză - Pagina 53
Contractul de Franciză - Pagina 54
Contractul de Franciză - Pagina 55
Contractul de Franciză - Pagina 56
Contractul de Franciză - Pagina 57
Contractul de Franciză - Pagina 58
Contractul de Franciză - Pagina 59
Contractul de Franciză - Pagina 60
Contractul de Franciză - Pagina 61
Contractul de Franciză - Pagina 62
Contractul de Franciză - Pagina 63
Contractul de Franciză - Pagina 64
Contractul de Franciză - Pagina 65
Contractul de Franciză - Pagina 66
Contractul de Franciză - Pagina 67
Contractul de Franciză - Pagina 68
Contractul de Franciză - Pagina 69
Contractul de Franciză - Pagina 70
Contractul de Franciză - Pagina 71
Contractul de Franciză - Pagina 72
Contractul de Franciză - Pagina 73
Contractul de Franciză - Pagina 74
Contractul de Franciză - Pagina 75
Contractul de Franciză - Pagina 76
Contractul de Franciză - Pagina 77
Contractul de Franciză - Pagina 78
Contractul de Franciză - Pagina 79
Contractul de Franciză - Pagina 80
Contractul de Franciză - Pagina 81
Contractul de Franciză - Pagina 82
Contractul de Franciză - Pagina 83
Contractul de Franciză - Pagina 84
Contractul de Franciză - Pagina 85
Contractul de Franciză - Pagina 86
Contractul de Franciză - Pagina 87
Contractul de Franciză - Pagina 88
Contractul de Franciză - Pagina 89
Contractul de Franciză - Pagina 90
Contractul de Franciză - Pagina 91
Contractul de Franciză - Pagina 92
Contractul de Franciză - Pagina 93
Contractul de Franciză - Pagina 94
Contractul de Franciză - Pagina 95
Contractul de Franciză - Pagina 96
Contractul de Franciză - Pagina 97
Contractul de Franciză - Pagina 98
Contractul de Franciză - Pagina 99
Contractul de Franciză - Pagina 100
Contractul de Franciză - Pagina 101
Contractul de Franciză - Pagina 102
Contractul de Franciză - Pagina 103
Contractul de Franciză - Pagina 104
Contractul de Franciză - Pagina 105
Contractul de Franciză - Pagina 106
Contractul de Franciză - Pagina 107
Contractul de Franciză - Pagina 108
Contractul de Franciză - Pagina 109
Contractul de Franciză - Pagina 110
Contractul de Franciză - Pagina 111
Contractul de Franciză - Pagina 112
Contractul de Franciză - Pagina 113
Contractul de Franciză - Pagina 114
Contractul de Franciză - Pagina 115
Contractul de Franciză - Pagina 116
Contractul de Franciză - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Franciza
    • Argument.doc
    • Contractul de franciza.doc

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Dreptul Comertului International - Organizatii Regionale de Arbitraj Comercial International

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Contractul de Franciză

Capitolul I. Consideraţii generale asupra francizei I.1. Noţiune. Privită din perspectiva comercială, franciza este, fără îndoială, una dintre...

Executarea si Incetarea Contractului de Franciza a Dreptului de Proprietate Intelectuala

EXECUTAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE FRANCIZA A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA NOTIUNI INTRODUCTIVE Aflata intr-o continua expansiune...

Transmisiunea Dreptului de Marca

Marca este un semn distinctiv, care reflecta si permite o diferentiere a produselor. Aceasta diferentiere poate fi obiectiva sau subiectiva. Marca...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contractul de Franciza - Studiu de Caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri

De-a lungul timpului afacerile au avut o dezvoltare mai accentuată sau mai redusă datorită unor numeroşi factori. Originea afacerilor se pierde în...

Dezvoltarea sistemului de franciză în țările europene și în România

INTRODUCERE Cuvântul “franchise” este de origine franceză şi se traduce ca privilegiu sau permisiune. Franciza nu este altceva decât un raport în...

Franciza

I. Introducere 1.1. Franciza de la inceputuri pana in prezent Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre...

Franciză - tehnică de comercializare

Introducere În contextul global actual, este din ce în ce mai răspândită idea că franciza este cea mai sigură metodă de investiţie pentru cei care...

Contractul de Franciză

Capitolul I. Consideraţii generale asupra francizei I.1. Noţiune. Privită din perspectiva comercială, franciza este, fără îndoială, una dintre...

Contractul de franciză - studiu de caz - Agenția Caravelle

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Ai nevoie de altceva?