Contractul Individual de Muncă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 33572
Mărime: 125.99KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă.

1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere istorice.

Pentru prima dată, contractul individual de muncă, a fost reglementat de Codul civil de la 1864 la art. 1470, pct.l, ca fiind una din felurile de locaţiune a lucrărilor alături de contractul de transport şi cel de antrepriză, şi anume „aceea prin care persoanele se obligă a pune lucrările lor în serviciul altora". Acesta fiind cunoscut sub numele de contract de locaţiune de muncă (art. 1413 din Codul civil de la 1864)

Contractul individual de muncă a fost reglementat distinct, pentru prima dată în anul 1929, de Legea contractelor de muncă. Apoi acesta a făcut obiectul principal de reglementare în Codul muncii din 1950 şi, mai apoi, în cel din 1972.

În prezent, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii Legea nr. 153/2003 republicat, intrat în vigoare la l martie 2003' precum şi printr-o' serie de acte normative speciale.

Referitor la definiţiile legale date contractului individual de muncă în timp evidenţiem, mai jos, câteva dintre acestea:

Astfel, potrivit prevederilor ce erau cuprinse în art. 37 al Legii din anul 1929, contractul individual de muncă era definit ca fiind „convenţiunea prin care una din părţi denumită salariat se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o muncă determinată, unei părţi numită patron, care la rândul său se obligă să remunereze pe cel dintâi".

În accepţiunea art. 12 din Codul muncii publicat în 1950, contractul individual de muncă fusese definit ca fiind înţelegerea scrisă, potrivit căreia o parte, angajatul se obligă să presteze munca unei alte părţi, aceluia căruia angajează, în schimbul unei remuneraţii.

Codul muncii din 1972, în art. 64, prevedea: „contractul individual de muncă se încheie în scris şi va cuprinde obligaţia persoanei încadrată în muncă de a-şi îndeplini sarcinile ce îi revin, cu respectarea ordinii şi disciplinei, a legilor, îndatorirea unităţii de a asigura condiţii corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii, de a remunera în raport cu munca prestată şi de a-i acorda celelalte drepturi ce i se cuvin, precum şi alte clauze stabilite de părţi".

Codul muncii actual, la art. 10, defineşte contractul individual de muncă ca fiind acel „contract în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană juridică sau fizică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu''

În prezent, contractul individual de muncă este reglementat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

Codul muncii, conţine un întreg titlu II, intitulat ,,Contractul individual de muncă", fiind şi cel mai cuprinzător din structura sa. Acesta înglobează 9 capitole (art. 10 - 107), reprezentând o treime din textele Codului muncii.

In ceea ce priveşte doctrina, aceasta a formulat mai multe asemenea definiţii care nu diferă prea mult una faţă de alta, personal oprindu-mă la aceea care mi s-a părut mai completă, şi anume : contractul individual de muncă este „acea convenţie în temeiul căreia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze o anumită activitate pentru şi sub autoritatea unui angajator,persoană juridică sau persoană fizică, care, la radul său, se obligă să plătească remuneraţia, denumită salariu şi să asigure condiţii adecvate desfăşurării activităţii, menţinerii securităţii şi sănătăţii în muncă

Preview document

Contractul Individual de Muncă - Pagina 1
Contractul Individual de Muncă - Pagina 2
Contractul Individual de Muncă - Pagina 3
Contractul Individual de Muncă - Pagina 4
Contractul Individual de Muncă - Pagina 5
Contractul Individual de Muncă - Pagina 6
Contractul Individual de Muncă - Pagina 7
Contractul Individual de Muncă - Pagina 8
Contractul Individual de Muncă - Pagina 9
Contractul Individual de Muncă - Pagina 10
Contractul Individual de Muncă - Pagina 11
Contractul Individual de Muncă - Pagina 12
Contractul Individual de Muncă - Pagina 13
Contractul Individual de Muncă - Pagina 14
Contractul Individual de Muncă - Pagina 15
Contractul Individual de Muncă - Pagina 16
Contractul Individual de Muncă - Pagina 17
Contractul Individual de Muncă - Pagina 18
Contractul Individual de Muncă - Pagina 19
Contractul Individual de Muncă - Pagina 20
Contractul Individual de Muncă - Pagina 21
Contractul Individual de Muncă - Pagina 22
Contractul Individual de Muncă - Pagina 23
Contractul Individual de Muncă - Pagina 24
Contractul Individual de Muncă - Pagina 25
Contractul Individual de Muncă - Pagina 26
Contractul Individual de Muncă - Pagina 27
Contractul Individual de Muncă - Pagina 28
Contractul Individual de Muncă - Pagina 29
Contractul Individual de Muncă - Pagina 30
Contractul Individual de Muncă - Pagina 31
Contractul Individual de Muncă - Pagina 32
Contractul Individual de Muncă - Pagina 33
Contractul Individual de Muncă - Pagina 34
Contractul Individual de Muncă - Pagina 35
Contractul Individual de Muncă - Pagina 36
Contractul Individual de Muncă - Pagina 37
Contractul Individual de Muncă - Pagina 38
Contractul Individual de Muncă - Pagina 39
Contractul Individual de Muncă - Pagina 40
Contractul Individual de Muncă - Pagina 41
Contractul Individual de Muncă - Pagina 42
Contractul Individual de Muncă - Pagina 43
Contractul Individual de Muncă - Pagina 44
Contractul Individual de Muncă - Pagina 45
Contractul Individual de Muncă - Pagina 46
Contractul Individual de Muncă - Pagina 47
Contractul Individual de Muncă - Pagina 48
Contractul Individual de Muncă - Pagina 49
Contractul Individual de Muncă - Pagina 50
Contractul Individual de Muncă - Pagina 51
Contractul Individual de Muncă - Pagina 52
Contractul Individual de Muncă - Pagina 53
Contractul Individual de Muncă - Pagina 54
Contractul Individual de Muncă - Pagina 55
Contractul Individual de Muncă - Pagina 56
Contractul Individual de Muncă - Pagina 57
Contractul Individual de Muncă - Pagina 58
Contractul Individual de Muncă - Pagina 59
Contractul Individual de Muncă - Pagina 60
Contractul Individual de Muncă - Pagina 61
Contractul Individual de Muncă - Pagina 62
Contractul Individual de Muncă - Pagina 63
Contractul Individual de Muncă - Pagina 64
Contractul Individual de Muncă - Pagina 65
Contractul Individual de Muncă - Pagina 66
Contractul Individual de Muncă - Pagina 67
Contractul Individual de Muncă - Pagina 68
Contractul Individual de Muncă - Pagina 69
Contractul Individual de Muncă - Pagina 70
Contractul Individual de Muncă - Pagina 71
Contractul Individual de Muncă - Pagina 72
Contractul Individual de Muncă - Pagina 73
Contractul Individual de Muncă - Pagina 74
Contractul Individual de Muncă - Pagina 75
Contractul Individual de Muncă - Pagina 76
Contractul Individual de Muncă - Pagina 77
Contractul Individual de Muncă - Pagina 78
Contractul Individual de Muncă - Pagina 79
Contractul Individual de Muncă - Pagina 80
Contractul Individual de Muncă - Pagina 81
Contractul Individual de Muncă - Pagina 82
Contractul Individual de Muncă - Pagina 83
Contractul Individual de Muncă - Pagina 84
Contractul Individual de Muncă - Pagina 85
Contractul Individual de Muncă - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Individual de Munca din Punctul de Vedere al Dreptului Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII CA RAMURÅ DE DREPT 1. Obiectul dreptului muncii a) Dreptul muncii este inseparabil legat de muncå, aflatå, la rândul...

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Modificarea contractului individual de muncă

Сɑрitοlul I. Сοndiții gеnеrɑlе сu рrivirе lɑ nοțiunеɑ și vɑliditɑtеɑ сοntrɑсtului individuɑl dе munсă Сοntrɑсtul individuɑl dе munсă еstесɑdrul...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?