Contractul - Izvor Principal de Obligații

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 34766
Mărime: 200.51KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CUPRINS

UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEŞTI 1

Specializarea: Drept 1

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTRACTELE. 9

1.1.Scurt istoric. 9

1.2. Clasificarea contractelor. 12

CAPITOLUL II CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTELOR. 35

2.1. Capacitatea de a încheia contractul. 37

2.2. Consimţământul. 44

2.3. Obiectul contractului. 58

2.4. Cauza contractului. 62

CAPITOLUL III REGULI PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR. 65

3.1. Forma contractului. 65

3.1.1. Forma cerută ,,ad validitatem”. 65

3.1.2. Forma cerută ,,ad probationem”. 68

3.1.3. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi. 70

3.1.4. Principiul libertăţii de voinţă. 76

3.2. Oferta de a contracta. 76

3.2.1. Acceptarea ofertei. 82

3.3. Momentul şi locul încheierii contractului. 84

3.4. Preţul, determinarea preţului. 88

3.4.1. Plata, locul plăţii. 91

3.4.2. Data plăţii. 92

3.4.3. Proba plăţii. 93

STUDIUL DE CAZ 95

CONCLUZII 99

BIBLIOGRAFIE 103

Extras din document

INTRODUCERE

Prin izvor de obligaţie înţelegem orice fapt juridic – împrejurare – care dă naştere unui raport juridic obligaţional, generând pentru părţi, drepturi şi obligaţii corelative. Obligaţiile sunt enumerate cuprinzător în art.1165 Cod civil care prevede: ,,Obligaţiile izvorăsc din contract, act juridic unilateral, gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată, fapta ilicită, precum şi din orice alt act sau fapt de care legea leagă naşterea unei obligaţii”.

Contractul, reprezintă o instituţie juridică fundamentală a dreptului care a fost şi continuă să fie principalul izvor al dreptului, principalul izvor de obligaţii, prin intremediul căruia se realizează circulaţia bunurilor (lucrurilor), prestărilor de servicii şi, în general, satisfacerea trebuinţelor materiale şi spirituale ale oamenilor; contractul, reprezentând principalul izvor de obligaţii civile şi comerciale; convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, adică reprezintă legea părţilor; conform art.1270 din Codul civil ,,(1)contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.(2)contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege”.

Contractul, este un ,,act juridic”, adică o manifestare de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, a crea, a modifica, a transmite ori a stinge drepturi şi obligaţii, cu precizarea că manifestarea de voinţă trebuie să fie a cel puţin două persoane, dat fiind că există şi manifestări unilaterale de voinţă, (testament, oferta de contract), care deşi produc efecte juridice, nu sunt contracte, sunt simple acte juridice unilaterale. În doctrină, chiar şi în ultima reglementare (actualul Cod civil), regăsim şi utilizarea termenului de ,,convenţie”, lexical, termenul provine din expresia latină ,,cum venire” (întâlnirea concordantă a două sau mai multe voinţe); din punct de vedere juridic, se consideră că termenii ,,convenţie” şi ,,contract” trebuie difrenţiaţi, astfel termenul ,,convenţie” reprezintă ,,genul”, iar cel de ,,contract” este ,,specia” . Prin urmare se disting, ,,acord de voinţe” - element esenţial al contractului (întâlnirea concordantă a două sau mai multe voinţe) şi ,,principiul libertăţii contractuale şi limitele sale”, conform art.1169 din Codul civil ,,părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ,,ordinea publică” şi de ,,bunele moravuri”.

Acordul de voinţe – element esenţial al contractului. Principiul libertăţii contractuale şi limitele sale. Aşa cum se poate observa, elementul specific al contractului este acordul de voinţe al părţilor. Prin acord de voinţe, se înţelege întâlnirea concordantă a două sau mai multe voinţe individuale cu intenţia părţilor de a produce efecte juridice. În acest mod, contractul se deosebeşte de actul juridic unilateral care constă în manifestarea de voinţă a unei singure persoane cu intenţia de a produce efecte juridice. Potrivit art.1169 din Codul civil, după modelul urmat cu regularitate de propunerile moderne de codificare a regulilor în materie de contracte ,,părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri”. Se consacră astfel, principiul libertăţii contractuale cu pivire la încheierea şi conţinutul contractului. Consecinţa imediată a acestui principiu este forţa obligatorie a contractului (principiul pacta sunt servanda). Acordul de voinţe, pentru a fi definit ca şi contract, este necesar să tindă la aplicarea acestui principiu între părţile sale. Dacă acest principiu nu există, nu putem vorbi de un contract ci de manifestări de voinţă non-juridice care se bazează pe un acord.

Limitele libertăţii contractuale. Din interpretarea textelor legale rezultă că libertatea contractuală este recunoscută tuturor subiectelor de drept civil, cu respectarea următoarelor limite generale: ordinea publică şi bunele moravuri. Art.1169 din Codul civil include între limitele libertăţii contractuale şi legea, ceea ce nu era neapărat necesar în condiţiile în care legea este inclusă în domeniul ordinii publice pozitive. Pe de altă parte, principiul forţei obligatorii a contractului, principiu fundamental în dreptul privat continental, urmare a principiului libertăţii de a contracta este operaţional numai respectând condiţia ca libertatea să fie exercitată în limitele legii - cu alte cuvinte contractul să fie ,,valabil încheiat”, conform art. 1270 alin.(1) din Codul civil : ,,Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”. Valabilitatea contractului este subordonată respectării ordinii publice şi bunelor moravuri cu prilejul încheierii contractului. Se impune ideea de a detalia aceste elemente, ordinea publică şi bunele moravuri.

Preview document

Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 1
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 2
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 3
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 4
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 5
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 6
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 7
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 8
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 9
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 10
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 11
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 12
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 13
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 14
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 15
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 16
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 17
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 18
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 19
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 20
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 21
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 22
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 23
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 24
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 25
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 26
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 27
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 28
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 29
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 30
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 31
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 32
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 33
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 34
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 35
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 36
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 37
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 38
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 39
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 40
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 41
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 42
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 43
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 44
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 45
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 46
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 47
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 48
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 49
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 50
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 51
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 52
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 53
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 54
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 55
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 56
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 57
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 58
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 59
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 60
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 61
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 62
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 63
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 64
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 65
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 66
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 67
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 68
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 69
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 70
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 71
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 72
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 73
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 74
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 75
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 76
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 77
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 78
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 79
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 80
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 81
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 82
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 83
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 84
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 85
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 86
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 87
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 88
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 89
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 90
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 91
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 92
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 93
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 94
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 95
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 96
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 97
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 98
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 99
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 100
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 101
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 102
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 103
Contractul - Izvor Principal de Obligații - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Contractul - Izvor Principal de Obligatii.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE 1.1 Evoluţia legislativă Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Contractele

Cap.I Definitie si generalitati Conform art. 942 din Codul civil, contractul este “acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane spre a...

Contractele Bancare

1.NOTIUNI GENERALE Contractul constituie principalul izvor de obligaţii. Importanţa sa ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii dintre...

Contract de Consignație

INTRODUCERE Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin care una din părţi, consignant, încredinţează alteia,...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Ai nevoie de altceva?