Convenția de Arbitraj

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 33604
Mărime: 120.41KB (arhivat)
Publicat de: Mariana C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Alexandru

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. CONCEPTUL ŞI AUTONOMIA JURIDICA A CONVENŢIEI DE ARBITRAJ
 3. 1. CONCEPTUL CONVENŢIEI DE ARBITRAJ
 4. 2. AUTONOMIA CONVENŢIEI DE ARBITRAJ ÎN RAPORT CU CONTRACTUL PRINCIPAL
 5. 3. AUTONOMIA CONVENŢIEI DE ARBITRAJ ÎN RAPORT CU ORICE LEGE STATALĂ
 6. CAPITOLUL 2. CLAUZA DE ARBITRAI SI COMPROMISUL
 7. 1. GENERALITĂŢI
 8. 2. ELEMENTELE FUNDAMENTALE
 9. 3. DISPOZIŢII FACULTATIVE
 10. 4. AUTONOMIA CLAUZEI DE ARBITRAJ
 11. 5. COMPROMISUL
 12. CAPITOLUL 3. FORMAREA SI EFECTELE CONVENŢIEI DE ARBITRAJ
 13. 1. FORMAREA CONVENŢIEI DE ARBITRAJ
 14. a) Capacitate şi Putere
 15. b) Consimţământ (Adeziune)
 16. c) Arbitrabilitate
 17. d) Forma si probele
 18. 2. EFECTELE CONVENŢIEI DE ARBITRAJ
 19. a) Efectele pozitive ale convenţiei de arbitraj
 20. b) Efectele negative ale convenţiei de arbitraj
 21. 3. TRANSMITEREA ŞI LICHIDAREA CONVENŢIEI DE ARBITRAJ
 22. a)Transmiterea convenţiei de arbitraj
 23. b)Lichidarea convenţiei de arbitraj
 24. CONCLUZIE
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Introducere

În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă dintre ele, în contextul actual, este cea care arată că părţile au convenit să regleze litigiile lor pe calea arbitrajului. Acest element al consimţământului este esenţial, deoarece fără de acesta nu putem vorbi despre un arbitraj valabil.

Majoritatea juriştilor contemporani menţionează importanţa particulară a faptului că arbitrajul comercial internaţional se bazează pe acordul părţilor.

Procedura arbitrală este considerată ca fiind o expresie a voinţei părţilor şi, sub fundamentele autonomiei de voinţă, se pretinde uneori că arbitrajul comercial internaţional este liber faţă de imperativele dreptului naţional şi considerat ca fiind denaţionalizat şi delocalizat.

Odată ce părţile au dat consimţământul lor procedurii de arbitraj, se interzice să se recurgă la arbitraj în mod unilateral. De asemenea, dacă Convenţia de Arbitraj este parte componentă a contractului original încheiat între părţi şi dacă termenul acestui contract a expirat, obligaţia de a se supune arbitrajului survine în mod automat.

Actualitatea temei de cercetare reiese din faptul că anume convenţia de arbitraj, este o cale extrajudiciară de soluţionare a litigiului comercial cu element de extranietate. Convenţia de arbitraj este o parte componentă a arbitrajului comercial internaţional, deoarece aceasta este o modalitate mai eficace de soluţionare a litigiilor şi mai rapidă, ceea ce prezintă un moment interesant şi convenabil pentru agenţii economici, faţă de celelate instanţe, unde procedura este de o durată cu mult mai îndelungată.

Principalul avantaj al arbitajului comercial este neutralitatea părţilor, şi faptul că consimţămîntul părţilor este fundamentul esenţial al unui sistem de arbitraj comercial internaţional care se bazează pe voinţă(adică părţile recurg binevol şi sunt deacord cu hotărîrea judecătorească).

Scopul şi sarcinile lucrării ar fi următoarele:

1.elucidarea specificului arbitrajului;

2.definirea conceptului;

3.prezentarea procedurii în faţa arbitrajului comercial internaţional

4.exprimarea anumitor teze sau opinii(cum se execută aceste hotărîri)

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării.

În cadrul acestui context este folosită metoda analizei istorice care este folosită pentru cercetarea originii, metoda analizei comparative (analizei logice, deductive, inductive, generalizare specificare)utilizate pe tot parcursul tezei, mai este folosita şi metoda analizei sistematice care se utilizează pentru cercetarea regulilor juridice ce sunt stabilite în arbitrajul comercial internaţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării.

Elemente de momente ştiinţifice prezintă analiza unor noi aspecte esenţiale ce conţine arbitrajul comercial internaţional. Ca fenomen juridic complex, aceste elmente s-au concretizat în următoarele teze principale:

de exemplu s-a facut un studiu de cercetare comercial internaţional şi comercial intern, determinarea locului şi rolului arbitrajului comercial internaţional în soluţionarea litigiilor economice.

Volum. Lucrarea dată cuprinde 107 pagini

Structura lucrării. Această lucrare se propune de ase concentra în problema importanţei convenţiei de arbitraj, pentru soluţionarea litigiilor ce apar între agenţi economici din diferite state şi pentru a expune toate aspectele acestei probleme cuprinde trei capitole dintre care:

Capitolul I “Conceptul şi autonomia juridică a convenţiei de arbitraj” prezintă o sinteză şi o analiză a conceptului convenţiei de arbitraj prin prisma expunerii cîtorva definiri a convenţiei, date de către mai mulţi autori inclusiv şi cei străini. Autonomia convenţiei de arbitraj este oglindită în două moduri, respectiv autonomia convenţiei de arbitraj în raport cu contractul principal şi autonomia convenţiei de arbitraj în raport cu legile statale.

Capitolul II-“Clauza de arbitraj şi compromisul”-cuprinde cinci paragrafe unde sunt abordate cîteva caracteristici ale clauzei de arbitraj cum sunt elementele fundamentale, dispoziţiile facultative, autonomia clauzei de arbitraj şi compromisul.

Capitolul III-“Formarea şi efectele convenţiei de arbitraj”-aici am oglindit modul de formare a convenţiei de arbitraj, prin consimţămînt, arbitrabilitate ş.a., de asemeni efectele convenţiei.

Astfel, privită în intimitatea ei, convenţia de arbitraj se învederează ca bivalentă avînd şi ea, la fel caîntreaga instituţie a arbitrajului o dublă componenţă, aceasta făcînd posibilă o pluralitate de soluţii.

Preview document

Convenția de Arbitraj - Pagina 1
Convenția de Arbitraj - Pagina 2
Convenția de Arbitraj - Pagina 3
Convenția de Arbitraj - Pagina 4
Convenția de Arbitraj - Pagina 5
Convenția de Arbitraj - Pagina 6
Convenția de Arbitraj - Pagina 7
Convenția de Arbitraj - Pagina 8
Convenția de Arbitraj - Pagina 9
Convenția de Arbitraj - Pagina 10
Convenția de Arbitraj - Pagina 11
Convenția de Arbitraj - Pagina 12
Convenția de Arbitraj - Pagina 13
Convenția de Arbitraj - Pagina 14
Convenția de Arbitraj - Pagina 15
Convenția de Arbitraj - Pagina 16
Convenția de Arbitraj - Pagina 17
Convenția de Arbitraj - Pagina 18
Convenția de Arbitraj - Pagina 19
Convenția de Arbitraj - Pagina 20
Convenția de Arbitraj - Pagina 21
Convenția de Arbitraj - Pagina 22
Convenția de Arbitraj - Pagina 23
Convenția de Arbitraj - Pagina 24
Convenția de Arbitraj - Pagina 25
Convenția de Arbitraj - Pagina 26
Convenția de Arbitraj - Pagina 27
Convenția de Arbitraj - Pagina 28
Convenția de Arbitraj - Pagina 29
Convenția de Arbitraj - Pagina 30
Convenția de Arbitraj - Pagina 31
Convenția de Arbitraj - Pagina 32
Convenția de Arbitraj - Pagina 33
Convenția de Arbitraj - Pagina 34
Convenția de Arbitraj - Pagina 35
Convenția de Arbitraj - Pagina 36
Convenția de Arbitraj - Pagina 37
Convenția de Arbitraj - Pagina 38
Convenția de Arbitraj - Pagina 39
Convenția de Arbitraj - Pagina 40
Convenția de Arbitraj - Pagina 41
Convenția de Arbitraj - Pagina 42
Convenția de Arbitraj - Pagina 43
Convenția de Arbitraj - Pagina 44
Convenția de Arbitraj - Pagina 45
Convenția de Arbitraj - Pagina 46
Convenția de Arbitraj - Pagina 47
Convenția de Arbitraj - Pagina 48
Convenția de Arbitraj - Pagina 49
Convenția de Arbitraj - Pagina 50
Convenția de Arbitraj - Pagina 51
Convenția de Arbitraj - Pagina 52
Convenția de Arbitraj - Pagina 53
Convenția de Arbitraj - Pagina 54
Convenția de Arbitraj - Pagina 55
Convenția de Arbitraj - Pagina 56
Convenția de Arbitraj - Pagina 57
Convenția de Arbitraj - Pagina 58
Convenția de Arbitraj - Pagina 59
Convenția de Arbitraj - Pagina 60
Convenția de Arbitraj - Pagina 61
Convenția de Arbitraj - Pagina 62
Convenția de Arbitraj - Pagina 63
Convenția de Arbitraj - Pagina 64
Convenția de Arbitraj - Pagina 65
Convenția de Arbitraj - Pagina 66
Convenția de Arbitraj - Pagina 67
Convenția de Arbitraj - Pagina 68
Convenția de Arbitraj - Pagina 69
Convenția de Arbitraj - Pagina 70
Convenția de Arbitraj - Pagina 71
Convenția de Arbitraj - Pagina 72
Convenția de Arbitraj - Pagina 73
Convenția de Arbitraj - Pagina 74
Convenția de Arbitraj - Pagina 75
Convenția de Arbitraj - Pagina 76
Convenția de Arbitraj - Pagina 77
Convenția de Arbitraj - Pagina 78
Convenția de Arbitraj - Pagina 79
Convenția de Arbitraj - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Conventia de Arbitraj.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Franciză

PARTEA I ASPECTE INTRODUCTIVE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE FRANCIZĂ Secţiunea 1 : Definiţie Franchising-ul constituie una dintre cele mai moderne...

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Clauza penală - formele ei și aplicarea ei în dreptul economic

INTRODUCERE Clauza penală, deși apare ca o problemă relativ nouă în cadrul dreptului economic, ea cunoaște o evoluție destul de rapidă în ultimii...

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Considerații generale asupra arbitrajului internațional

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I. Introducere generală Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice părţicipante la relaţiile economice...

Arbitraj Comercial

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; C.p.c. = Codul de procedura civila...

Convenția de Arbitraj

1. NOTIUNEA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNATIONAL Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităti desfasurate în cadrul reltiilor...

Convenția de Arbitraj

Convenţia de arbitraj a fost definită ca fiind “acordul de voinţă al părţilor în legătură cu soluţionarea diferendului dintre ele pe cale...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj Conceptul de arbitraj comercial internaţional comportă mai multe accepţiuni: a)într-o primă...

Ai nevoie de altceva?