Cooperarea Polițienească Internațională

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 36225
Mărime: 430.75KB (arhivat)
Publicat de: Marius P.
Cost: 15 puncte
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POLIŢIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL 1.COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
 3. 1.1Consideratii generale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.5
 4. 1.2 Mandatul european de arestare, instrument modern în cadrul cooperării judiciare internaţionale în materie penală.9
 5. 1.3 Transferarea persoanelor condamnate.19
 6. 1.4 Asistenţa judiciară internaţională în materie penală.26
 7. 1.5 Organismele internaţionale de cooperare judiciară în materie penală.44
 8. CAPITOLUL 2.NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ
 9. 2.1 Conceptul de cooperare poliţienească internaţională.50
 10. 2.2 Schimbul internaţional de date şi informaţii în cadrul cooperării poliţieneşti.52
 11. 2.3 Cooperarea poliţienească în spaţiul Schengen.56
 12. CAPITOLUL 3.PRINCIPALELE ORGANISME INTERNAȚIONALE DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ
 13. 3.1 Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală INTERPOL.66
 14. 3.2 Oficiul European de Poliţie – EUROPOL.70
 15. 3.3 Colegiul European de Poliţie- CEPOL.77
 16. 3.4 Southeast European Cooperative Initiative – SECI.75
 17. CAPITOLUL 4.STRUCTURILE DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ LA NIVEL INTERN
 18. 4.1 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională.81
 19. 4.2 Biroul Naţional INTERPOL.84
 20. 4.3 Punctul Naţional Focal.86
 21. 4.4 Cooperarea cu ţările membre din spaţiul Schengen prin intermediul Serviciului SIRENE.87
 22. 4.5 Ofiţerul de legătură şi ataşatul de afaceri interne.89
 23. CONCLUZII.95
 24. BIBLIOGRAFIE.96

Extras din licență

INTRODUCERE

Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale care s-au stabilit şi sedimentat în decursul timpului.

În cadrul relaţiilor internaţionale bilaterale sau multilaterale,statele lumii au realizat o cooperare într-o varietate de domenii cu accent pe cele economice,culturale,politice,militare şi juridice.

Progresele înregistrate în toate domeniile în secolul trecut au impus transformări structurale în arhitectura mondială,aspect care a condus în mod inevitabil la crearea unei noi ordini internaţionale,pe fondul intensificării dialogurilor politice care au promovat pacea,necesitatea respectării drepturilor şi libertaţilor fundmentale ale omului, a principiilor democraţiei şi a statului de drept.

Un elemement principal,care a stat la baza apariţiei şi dezvoltării ulterioare a cooperării internaţionale şi fără de care aceasta nu se putea concepe,l-a constituit încrederea reciprocă într-un cadru instituţional bine reglementat

In ceea ce privește actualitatea temei investigate perioada de tranziţie şi instaurarea unui stat de drept sunt însoţite de mari contradicţii sociale, de "izbucnire" a multor fenomene negative, inclusiv şi a celor care dezorganizează viaţa socială.

Criminalitatea internaţională constituie una dintre problemele cele mai serioase cu care s-a confruntat societatea şi statul în situaţia grea de criză, în perioada reformelor ce se petrec în ţara noastră.

Istoria demonstrează că toate transformările de bază din viaţa socială întotdeauna sunt însoţite de creşterea criminalităţii, mai cu seamă în formele ei cele mai periculoase. Criminalitatea întotdeauna parazitează pe contul organismului slăbit al societăţii.

Amploarea fenomenului criminalităţii transnaţionale, evidenţiată prin apariţia unor noi forme

complexe de manifestare a acestuia, face ca acquis-ul in domeniul cooperării judiciare internaţionale in materie penală să se afle intr-o continuă evoluţie, prin adoptarea unor măsuri şi crearea instrumentelor necesare combaterii prompte şi eficiente a acestui flagel.

Avand in vedere perspectiva aderării, Romania caută in mod permanent să-şi armonizeze legile in materia cooperarii internaționale judiciare si polițienesti, cu prevederile noilor instrumente ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL 1

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

1.1Noțiuni introductive privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

De la adoptarea Tratatului de la Amsterdam, unul din obiectivele esenţiale ale Uniunii Europene îl constituie crearea unui spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei.

Spaţiul libertăţii presupune asigurarea liberei circulaţii a persoanelor peste frontierele interne ale statelor membre, precum şi libertatea pentru cetăţeni de a trăi într-un mediu al respectului faţă de lege.

Spaţiul justiţiei are ca fundament, în fiecare stat al Uniunii Europene, existenţa unei puteri judecătoreşti independente şi magistraţi bine pregătiţi. Pe lângă aceasta, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie penală, precum şi asigurarea aceloraşi garanţii în cadrul procedurilor vor trebui să asigure acelaşi sens al justiţiei pentru toţi cetăţenii statelor membre.

În materia dreptului penal, Tratatul Uniunii Europene stipulează faptul că trebuie să existe o cooperare, care să se desfăşoare rapid, că trebuie evitat conflictul dintre jurisdicţii şi că este necesară adoptarea de măsuri pentru facilitarea extrădării inculpaţilor.

Pentru a coordona investigarea şi urmărirea infracţiunilor transfrontaliere în domeniul criminalităţii organizate, statele membre au hotărât crearea unei echipe speciale de experţi, denumită Eurojust, care împreună cu Reţeaua Judiciară Europeană, asigură analiza şi investigarea rapidă a infracţiunilor transfrontaliere, prin soluţionarea de urgenţă a cererilor de extrădare şi de asistenţă mutuală în materie penală.

Preview document

Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 1
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 2
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 3
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 4
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 5
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 6
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 7
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 8
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 9
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 10
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 11
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 12
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 13
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 14
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 15
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 16
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 17
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 18
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 19
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 20
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 21
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 22
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 23
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 24
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 25
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 26
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 27
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 28
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 29
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 30
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 31
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 32
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 33
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 34
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 35
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 36
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 37
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 38
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 39
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 40
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 41
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 42
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 43
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 44
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 45
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 46
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 47
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 48
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 49
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 50
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 51
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 52
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 53
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 54
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 55
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 56
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 57
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 58
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 59
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 60
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 61
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 62
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 63
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 64
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 65
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 66
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 67
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 68
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 69
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 70
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 71
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 72
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 73
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 74
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 75
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 76
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 77
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 78
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 79
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 80
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 81
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 82
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 83
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 84
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 85
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 86
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 87
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 88
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 89
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 90
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 91
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 92
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 93
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 94
Cooperarea Polițienească Internațională - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Cooperarea Politieneasca Internationala.docx

Alții au mai descărcat și

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Cooperarea polițienească în Uniunea Europeană

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Criminalitatea Transfrontalieră

CONSIDERAŢII GENERALE Amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier, dobândirea unui caracter tot mai bine organizat,...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Europol și Eurojust

I. 1. SCURT ISTORIC AL EUROPOL. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate...

Procedura extrădării pasive și active

SECTIUNEA I Extrădarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internaţională. Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Eurojust și cooperarea României cu Eurojust

1. Noțiuni introductive și scurt istoric al Eurojust Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, menit să promoveze și să...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

1. Introducere Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei,...

Combaterea infracționalității informatice în România

INTRODUCERE Reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice au devenit o parte esenţiala din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând...

Criminogeneza siguranței cetățeanului

INTRODUCERE Profesiile din domeniul siguranței cetățeanului solicită prin ansamblul competențelor pe care le implică ființa umană în...

Cooperarea polițienească în Uniunea Europeană

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Spațiul Schengen și cooperarea polițienească în UE

CONSIDERAŢII GENERALE La începutul anilor 1980, a demarat, la nivel european, o discuţie în legătură cu importanţa termenului libertate de...

Structuri europene de cooperare polițienească

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Ai nevoie de altceva?